Promocja zdrowia, kultura zdrowotna I fizyczna numer 27. IV 2014 /279Pobieranie 317.94 Kb.
Strona1/10
Data01.05.2016
Rozmiar317.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

L I D E R

PROMOCJA ZDROWIA, KULTURA ZDROWOTNA I FIZYCZNA


Numer 3. 27.IV 2014 /279/

Zostając Biskupem Rzymu i papieżem w tej epoce wędrowców, musiałem i ja stać się wędrowcem. Stałem się takim wędrującym pasterzem, wędrującym papieżem...będę szedł naprzód tak długo, jak długo Opatrzność da mi siły”. (Jan Paweł II)

Człowiek ma naturalne prawo do należnego mu szacunku, do posiadania dobrej opinii, do wolności w poszukiwaniu prawdy oraz - przy zachowaniu zasad porządku moralnego i dobra ogółu - do wypowiadania i rozpowszechniania swych poglądów” (Jan XXIIII)
Błogosławieni: Papież Jan XXIII i Papież Jan Paweł II stają się Świętymi

z dniem 27 kwietnia 2014 roku

Byli Liderami ludzkości swych czasów. Im też – na miarę moich skromnych możliwości i umiejętności ten numer poświęcam. Współcześnie wielu uważa, że słynną definicję zdrowia WHO obejmującą zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne należy uzupełnić o zdrowie duchowe to zaś wynikać ma z wiary, ściślej ze zdolności do wiary. Szerzej o tym we wstępie.

W numerze ponadto biografie obu świętych, fragmenty ich encyklik, artykuł ks. Bronisława Fidelusa o zamiłowaniach sportowych i turystycznych Karola Wojtyły.Drodzy czytelnicyKiedy w roku 2011 w związku z beatyfikacją Jana Pawła II, wydałem „papieski” numer Lidera poświęcony naszemu papieżowi pytano mnie, dlaczego właśnie to czasopismo zajmujące się sprawami kultury fizycznej i zdrowia i ja, którego nie dotknął przywilej wiary, zajmujemy się takimi religijnymi sprawami. Otóż i wtedy i dziś w czas kanonizacji motywy były te same : powtarzam je z uzupełnieniem o nowe przemyślenia.

  • Nasz papież, jak o Nim najczęściej z dumą mówimy, walnie przyczynił się do zmian politycznych na świecie przynosząc tak nam potrzebne tło dla zdrowia społecznego. W swych encyklikach, których fragmenty cytuję, wzmacnia personalistyczne i huma-nistyczne podstawy pedagogiki. Są to wskazania i myśli istotne dla każdego systemu bez względu na deklarowane opcje. Czy w pełni z tego korzystamy to już całkiem inna sprawa.

  • Nasz papież był wspaniałym liderem zdrowego stylu życia : systematycznie uprawiał różne formy ruchu, chodził po górach, pływał kajakiem, kochał sport i zachęcał młodzież do jego uprawiania. Pięknie opisał to ks. Bronisław Fidelus w artykule, który zamieszczam (po raz wtóry) w niniejszym numerze.

  • Wielu specjalistów od definicji zdrowia postuluje aby rozwinąć ją dodając do znanej triady : zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne także zdrowie duchowe co dla wierzących oznacza wprost wiarę w Boga, dla niewierzących może być znaczącą inspiracją i zachętą do poszukiwania w psychice i emocjach człowieka wsparcia dla rozwiązywania różnych problemów dystresowych.

  • Jest więc nasz papież nauczycielem życia, postacią tak wybitną, że można pomijając te kwestie, w których jego nauki wydają się kontrowersyjne i o które można się spierać, z człowieczą duma widzieć go wśród największych tego świata i jednego z największych Polaków.

W związku z kanonizacją naszego Papieża Ja­na Pawia II, mnożą się komentarze i odwoła­nia do Jego myśli i wskazań. Wracają też pomysły niedojrzałych polityków, którzy miast odwoływać się do Jego nauk chcieliby stawiać pomniki i podejmować sejmowe uchwały. Wraca, może w mniejszej skali, fala twórczych uniesień, które nam towarzyszyły podczas wszystkich pielgrzymek Jana Pawła do Ojczyzny, i które zaszczepiły w społecznej świadomości tak wielkie myśli jak „Nie lękajcie się” i „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi". Wszechstronność i głębia: religijnej, społecznej i filozoficznej my­śli Papieża powodują, że jest to wyjątkowo mocno bijące źródło dla wszel­kich rozważań nad bytem, losem i przyszłością człowieka. Fakt, iż był On nie tylko wielkim Liderem Kościoła Katolickiego, ale także wybitnym myślicielem i filozofem powoduje, iż ze źródła tego mogą korzystać wszyscy: wierzący i niewierzący, ludzie nauki, filozofowie, politycy i ludzie prości. Są oczywiście i tacy, którzy niektórych Jego nauk i wskazań nie akceptują, a nawet je kwestionują. Mają do tego prawo i sam Papież niejednokrot­nie, choć stanowczo, ale życzliwie spierał się ze swymi oponentami. Nie umniejsza to Jego wielkości i znaczenia dla świata i Polski.

Ogrom spuścizny papieskiej powoduje, że nie sposób jakimś jednym szki­cem ogarnąć ich całości i doniosłości, nikt też, bez względu na światopogląd i wyznawany system wartości nie może tego dorobku zawłaszczać, jednoznacznie szufladkować czy wplatać jako argumenty do pognębiania przeciwników ideologicznych i politycz-nych. Jest to więc Papież wszyst­kich i każdy może znaleźć w tym, co mówił, pisał i co robił znaczące inspi­racje dla siebie.

Wielkość tej postaci przyzwała, aby w prezentowaniu Jego dorobku od­woływać się i sięgnąć do tego co Papież mówi jako wielki człowiek, filozof i myśliciel.

To nam pozwala, za przykładem Papieża, rozmawiać z każdym i o wszyst­kim, co służy utrwalaniu w społecznej świadomości i praktyce takich po­nadczasowych uniwersaliów jak miłość, dobro, wolność, sprawiedli­wość, przebaczenie.

Każdy może więc, bez względu na światopogląd powiedzieć: Nasz Pa­pież, Nasz Święty.
Lider3000@poczta.onet.pl

www.lider.szs.pl

Papież bardzo często wypowiadał się na temat sportu jako siły ważnej, wy­chowawczej i zachęcającej do pracy nad sobą. O spotkania z Papie­żem zabiegały skutecznie - wielkie i mniejsze korporacje sportowe. Pa­pież siłą rzeczy podczas tych spotkań mówił słusznie i pięknie o sporcie, o wielkości pracy nad sobą, wysiłku i społecznej roli widowisk sporto­wych, a także o wychowawczych funkcjach rywalizacji. To było powszech­nie eksponowane i często wykorzystywane przez potężne lobby sportowe dla wzmocnienia prestiżu sportu i armii jego uczestników, organizatorów i kibiców. Już w mniejszej skali korzystano z tego, co Papież zawsze przy okazji takich spotkań mówił o wypaczeniach i nieprawościach, na jakie sport jest narażony i których często jest nośnikiem. Papież będąc szczególnym kibicem sportu, nie był obojętny na inne wielkie walory aktywności człowieka służącej pomnażaniu zdrowia, sprawności fizycznej i duchowej, których owoce mają służyć każdemu i są wielką wartością społeczną. Wiele o tym mówił przy wszystkich możliwych okazjach.

Na tle tych rozważań uprawniona wydaje się uwaga, że za sprawą wybujałej i nadmiernie eksponowanej w ostatnich latach neoliberalnej tendencji rywalizacji i współzawodnictwa (nie mówię o deklaracjach - mówię o praktyce), ludzie sportu, skutecznie zawłaszczają obszary aktywności fizycznej człowieka, przedstawiając sport jako główną, nadrzędną i jedynie sprawczą siłę kultury fizycznej - zapominając o tym, że często za ich przyczyną samo pojęcie kultury fizycznej ulega swoistej degradacji. Nie umniejsza to naszej fascynacji wspaniałymi osiągnięciami sportowców i uznania dla ich wysiłku, ale jednak na myśl przychodzi teza Ericha Fromma, że „sport wyczynowy jest zanikającą forma ekspresji kulturowej człowieka”.
Zbigniew Cendrowski

Redaktor NaczelnyKanonizacja Błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II

Uroczystość religijna kanonizacji odbędzie się 27 kwietnia 2014 w Watykanie podczas, której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszeni świętymi Kościoła Katolickiego.

5 lipca 2013 roku wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi jest zatwierdzone przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądająca beatyfikację Jana Pawła II, zaczęła się do niego modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia. Papież Franciszek poinformował, że razem z Janem Pawłem II, kanonizowany zostanie również. Jan XXIII.

Papież Franciszek podczas konsystorza w dniu 30 września 2013, wyznaczył kanonizacje dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII na dzień 27 kwietnia 2014 (Niedziela Miłosierdzia Bożego).

Jan Paweł II zostanie kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papież zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za wstawiennictwem błogosławionego.

Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że na kanonizację nie będą potrzebne żadne wejściówki i będą mogli wziąć udział wszystkie osoby, które znajdą miejsce na placu Św. Piotra, placu Piusa XII oraz Via della Conciliazione. Burmistrz Rzymu ogłosił że na uroczystość kanonizacji dwóch papieży ma przyjechać 100 światowych przywódców.

Będzie to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji w 1954 r. Piusa XII.

31 marca rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi poinformował, że na tę uroczystość został zaproszony emerytowany papież Benedykt XVI.

W skład polskiej delegacji na uroczystości kanonizacyjne wchodzą : Prezydent Bronisław Komorowski z małżonką, byli Prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski z małżonkami, Marszałkowie Sejmu Ewa Kopacz i Senatu Bogdan Borusewicz oraz Szef Kancelarii Premiera Jacek Cichocki.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna