Promowania dobrych praktyk przy wdrażaniu Funduszy EuropejskichPobieranie 20.25 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar20.25 Kb.

Agenda konferencji nt. Promowania dobrych praktyk przy wdrażaniu Funduszy Europejskich

17 grudnia br., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., sala 110


Godzina

Temat
09.45 – 10.00

Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15

Otwarcie i prowadzenie konferencji – Pan Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego UMWL
10.15 – 10.30

Słowo wstępne – Pan Tomasz Hałas, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego10.30 – 11.00Dobre Praktyki Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp. w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich – Pan Jacek Jeremicz – naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej UM w Gorzowie Wlkp.11.00 – 11.30Wykorzystanie programu EWT przy Rewitalizacji Twierdzy Kostrzyn (EWT 1.1) i Kulturowo-turystyczny szlak umocnień fortyfikacyjnych (Fundusz INTERREG III B BSR -Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region) – Pan Andrzej Kunt – Burmistrz Kostrzyna.
11.30 – 12.00

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B (POIŚ 8.2) – projekt realizowany przez firmę Bokaro Sp. J.– Pan Jakub Derech-Krzycki – Bokaro Sp. J.
12.00 – 12.15

Przerwa kawowa12:15 – 12.35Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w NZOZ w Skwierzynie (POIŚ 12.1) – Pani Jolanta Prędkiewicz - Pielęgniarka Naczelna, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. n. med. Radzimira Śmigielskiego Sp. Z o. o. w Skwierzynie.12.35 – 13.00Projekty zrealizowane ze środków LRPO przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – Pan Kamil Jakubowski - Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych
13.30 – 13.50

Lubuskie Centrum Tożsamości Regionalnej [PRO'VINCIA] - projekt realizowany w ramach LRPO - Pan Tomasz Pilarski - Dyrektor Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury
13.50 – 14.10

Szereg projektów wdrożonych z POKL w Powiecie Sulęcińskim - Pan Stanisław Kubiak - Starosta Sulęciński
14.10 – 14.30

Doświadczenia Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej przy wdrażaniu programów ze środków Unii Europejskiej – Pan Stanisław Owczarek – Dyrektor Zachodnie Izby Przemysłowo Handlowej
14.30 – 14.45

Dyskusja
14.45 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji – Pan Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego UMWL
15.00 – 15.30

Lunch

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy UMWL

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

tel./(fax) +48 /95 /7115 170 (171)e-mail: j.strajbel@lubuskie.pl
SySystem Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna