Propozycje tematów prac licencjackich dla kierunku: Zarządzanie dla dowolnej specjalności Temat Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie X w latach 2007-2014Pobieranie 9.83 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar9.83 Kb.


Prof. zw. dr Tadeusz Obrębski

tel. 501 192 353Propozycje tematów prac licencjackich
dla kierunku: Zarządzanie

dla dowolnej specjalności

Temat 1. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie X w latach 2007-2014

Zakres pracy: Istota, rodzaje i funkcje kapitału. Mierniki kapitału. Zmiany w zasobach kapitału.

Uwarunkowania rozwoju kapitału. Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Związane przedmioty: Mikro i Makroekonomia, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ekonomika pracy.


Temat 2. Projekty w województwie mazowieckim finansowane ze środków Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2014

Zakres pracy: Cele, instytucje i procedury PO IG . Miejsce PO IG w strategii rozwoju

Mazowsza. Rodzaje projektów. Nakłady unijne na ich

współfinansowanie. Przewidywane ogólne efekty.

Związane przedmioty: Mikro i Makroekonomia, Zarządzanie projektami innowacyjnymi.
Temat 3. Innowacje w przedsiębiorstwie X w latach 2007-2014

Zakres pracy: Istota i rodzaje innowacji. Charakterystyka przedsiębiorstwa. Czynniki i motywy

wprowadzenia innowacji. Rodzaje i źródła wdrożonych innowacji. Efekty.

Związane przedmioty: Mikro i Makroekonomia, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie

projektami innowacyjnymi.
Temat 4. Finansowanie innowacji w przedsiębiorstwie X w latach 2007-2014

Zakres pracy: Przedsiębiorstwo i jego sytuacja finansowa. Rodzaje zrealizowanych innowacji.

Nakłady na innowacje. Źródła własne i obce finansowania innowacji. Ocena

dostępności do obcych źródeł finansowania.

Związane przedmioty: Mikro i Makroekonomia, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie

projektami innowacyjnymi.


Temat 5. Innowacje ekologiczne w przedsiębiorstwie X w latach 2007-2014

Zakres pracy: Istota i rodzaje innowacji ekologicznych. Potencjał i rodzaj działalności

przedsiębiorstwa. Zrealizowane projekty proekologiczne. Nakłady i efekty.

Związane przedmioty: Mikro i Makroekonomia, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie

projektami innowacyjnymi.
Temat 6. Postęp techniczny w przedsiębiorstwie X w latach 2007-2014

Zakres pracy: Istota i rodzaje postępu technicznego. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.

Wdrożone projekty techniczne. Nakłady na postęp techniczny. Efekty.

Związane przedmioty: Mikro i Makroekonomia, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanieprojektami innowacyjnymi.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna