Prostoskrzydłe maja głowę osadzoną w stosunku do ciała : ortognatyczniePobieranie 59.65 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar59.65 Kb.

 1. Prostoskrzydłe maja głowę osadzoną w stosunku do ciała : ortognatycznie

 2. Detmaptera to rząd : skorki

 3. Narząd strychulacyjny u orthoptera słuzy do wydawania……..

 4. podaj łacinska nazwerzedu przylżeńce; Thysanoptera

 5. aphidina to podrzad w rzędzie : homoptera

 6. wciornastek …… w warunkach klimatycznych polski rozwija : 2 pokolenia w ciagu roku

 7. Homoptera ma aparat gebowy typu: kłujaco-ssący

 8. Skoczek sześciorek zimuje w stadium : jaja

 9. samice czerwca posiadają: 1para lub bezskrzydłe

 10. Miodówka jabłoniowa zimuje w stadium: jaja

 11. Wydzieliny woskowe mszyc produkowane sa przez: gruczoły odwłokowe

 12. Podaj przykład mszycy dwudomowej: burakowa

 13. bawełnica korówka to mszyca rozwijajaca się Polsce: anholocykliczna

 14. U Heteroptera w nakłuwaniu nie biora udział :warga dolna

 15. Heteroptera posiadają głowę osadzoną : hipognatycznie,pragmatycznie

 16. systematyka zazarki pospolitej: rząd-heteroptera rodzina-Nabidae

 17. Rodzina Miaridae to gatunki:…………

 18. płaszczyniec burakowy powoduje szkody;pośrednie

 19. Tasznik jabłoniowy rozwija w Polsce: 1 pokolenie

 20. 20.Całkowicie bezskrzydłymi pokoleniami mszyc sa; fundatrix i aviparae

 21. 21.Owady z rzedu lepidoptera przechodzą ; przeobrażenie zupełne

 22. 22 W Polsce owocówka jabłkóweczka rozwija : 2 pokolenia

 23. 23.Podaj systematyke łacinską brudnicy nieparki: rząd lepidoptera motyle

 24. 24.brudnica mniszka żeruje głownie na :świerkach i sosnach

 25. 25.Głowa motyli; ortognatycznie

 26. 26.Lepidoptera posiada skrzydła; 2 pary błoniastych

 27. 27.Brudnica nieparka zimuje w stadiach: larwa

 28. 28.Podaj 2 gatunki motyli chronionych : Niepylak,

 29. 29.larwa motyli jest typu; poliploidalnego z 5 parami odnóży

 30. 30.poczwarka Coleoptera jest typu ; wolnego

 31. 31.Rodzina Coccinellidae to ; Biedronkowate

 32. 32.Wymien 2 gatunki chrząszczy z rodziny żukowatych; Ch.majowy i kasztanowy

 33. 33.stonka ziemniaczana zimuje w stadium; owada dorosłego

 34. 34.rodzina Brychidae to : strąkowe

 35. 35.Strakowiec grochowy należy do gr. Styrakowców rozwijających się ; jego rozwoj zbiega się z rozwojem roślin żywicielskich

 36. 36.srąkowiec fasolowy to gatunek; monofagiczny

 37. 37.Przednie skrzydła u owadów z rzędu Coleoptera ; pokrywy

 38. głównym pokarmem biedronek sa; mszyce

 39. 39.Chowacz czterozębny zimuje w stadium; imago

 40. 40.owady z rzedu Odonata posiadaja skrzydła; błoniaste z gestym użyłkowaniem

 41. 41.Skorki maja aparat gebowy; gryzący

 42. 42.thysanoptera ; skrzydła 2 pary błoniaste obrzezone strzępiną

 43. 43.u Tubulifera wyróżniamy ; 2 stadia larwalne,3 nimfalne

 44. 44.Mantodea to rząd; modliszek

 45. 45.U Homoptera głowa osadzona; hipognatycznie

 46. 46.Podrząd u Aleurodinia to; mączniki

 47. 47.Wyrostek konidialny to; ostatni termit

 48. 48.Pokolenie płciowe mszyc ; aviparae i androparae

 49. 49.Gatunki anholocykliczne; przechodzą rozwój bezpłciowy(partegeneza)

 50. 50.Półpokrywy; heteroptera

 51. 51.Jaja w ootekach; karaczany,modliszki

 52. 52.Miridae odżywiają się ; roślinami ale i zwierzętami

 53. 53.Szkodliwosc płaszczyncca burakowego; przenosi wirus kędzierzawki

 54. 54.Mączliki; ciało pokryte białym pyłem woskowym

zestaw kolejny (2/2)

1.typy narządów gębowych z rzędu Diptera; ssący, liżący , gryzący

2.Przezmianki to; zredukowane tylnie skrzydła u Diptera

3.Pryszczarek kapustnik zimuje w stadium; larwa

4.Aphidoletes aphidimyza to drapieżna …(muszeczka-puchewka0 z rodziny pryszczarkowatych

5.Płoniarka zbożowa roczniesię rozwija ????

6.Postacie dorosłe z rodziny Bzygowatych sa fitofagi

7.Podaj systematyke śmietki burakowej: rząd-Muchówki( Diptera) podzrz-M.krótkorogie(Brachycera),rodz-śmietkowate(Anthomylidae)

8.Śmietka buraczana w ciągu roku rozwija; 2-3 pokolenia

9.łacina Tachiridae to Rączycowate

10.Za tułów zespolony z I pierścieniami odwłoka wyst u;…..

11.gnatarz rzepakowy zimuje w stadium;I larwy

12.Ektopasożyt to pasożyt; lnu

13.Podaj systematykę gnatarza rzepakowego; rząd-Błonkoskrzydłe(Hymenoptera),podrz-Rośliniarki9Symphyta),rodz-pilarzowate(Tentheredinidae)

14.Gasieniczkowate to ;….

15.Dorosłe postacie gasieniczkowatych żywią się;…..

16.Larwy Baryłkarza bielinka zeruja gromadnie

17.Rodzina Aphididae to ;wyspecjalizowane pasożyty mszyc

18.Systematyka ośca korówkowego;rząd-Błonkoskrzydłe(hymenoptera),Gatunek-Osiec Kośćcowy(Aphelium mali),rodz-Oścowate(Aphelinidae)

19.Dobrotnica szklarniowa; rozwój jednego pokolenia temp.25 st ST, 20-30 dni

20.Płoniarka zbożowa należy do rodziny ; Niezmiarkowate(Chloropidae)

Zestaw kolejny (2/3)

1.Owady z rzędudermapteramaja głowe osadzona;Pragmatycznie

2.Orthoptera to rząd; prostoskrzydłe

3.pżylżenće posiadają aparat gebowy typu; kłujaco-ssący

4.----------------------

5.Systematyka łacinska gatunku; Wciornastek Lnowiec; rząd-Przylzence(thysanoptra),podrząd-Przylzence pokładełkowe ( ), rodz-wciornastkowate(thripidae)

6.Homoptera maja; 2 pary błoniastych skrzydeł

7.skoczek sześciorek stadium zimującym jest; imago

8.miodówka jabłkóweczka to gat; monofagiczny

10.u mszyc wyst zarówno; formy uskrzydlone jak i bezskrzydłe

11.Podaj przykład mszyc jednodomowej;mszyca zbożowa

12.Mszyca burakowa w Polsce rozwija się; homocyklicznie

13.trójkątna tarczka sródplecza jest cechą ………….

14.------------------

15.Diobałek w Polsce rozwija ;wiele pokoleń

16.pentatomidae to owady roślinożerne i drapieżne

17.Systematka Płaszczyńca burakowego ; rząd-Pluskwiaki różnoskrzydłe (heteroptera) rodz-Płaszczyncowte(piesmidae)

18.Podaj żywicieli zimowych mszycy burakowej; trzmielina,kalina,jaśminowiec

19.Róznice pomiędzy prostoskrzydłymi długo i krótkoczułkowymi dotycza;…………

20.Skoczek sześciorek zimuje w stadium; jaja

zestaw kolejny (2/4)

1.Wymien typy osadzenia głowy u Diptera; ortognatyczne i prognatyczne `

2.Pryszczarek kapustnik może rozwijaćna rzepakujarym; 3-4 pokolenia

3.----------

4.Systematyka Pryszczarka mszycojada ; rząd-muchówki( Diptera), podrzą-Muchówki długorogie(nematocera), rodz-pryszczarkowate (Itonidae ,Ceciniomycidae)

5.Larwy Aphidaletes aphidimyza sa ; drapieżcami mszyc

6.Postacie dorosłe synphidae odżywiają się; pyłkami i nektarem kwiatów

7.szkodliwosc larw śmietki burakowej polega na; minowaniu liścia

8’Rodzina Tachiridae to; pasożytnicze muchówki

9.Podaj gatunek muchówek bedących wrogami naturalnymi mszyc Aphidoletes aphidimyza

10 U apocrita wyst aparat gebowy typu ;ssąco-gryzący, ssaco-kłujący

11 Samica gnatarza rzepakowego składa jaja do; wnętrza liscia rzepaka

12.W Polsce gnatarz rzepakowy rozwija 1 pokolenie a w lata ciepłe częściowo drugie..

13.Rodzina Broconidae to; MeczelnikowateZestaw kolejny

1.Do chrząszczy pasożytniczych należy; biegacz,stonkowate,ryjkowcowate

2.biedronki są apidofagami ;tzn. żywią się mszycami

3.Rozwój larw u żukowatych trwa; 3-4 lata

4.stonkowate; 1-2 pokolenia

5.Coleoptera dzielimy na ; Adephaga i Polyphaga

6.Chowacz zeruje na : rzepaku

7 Złotook pospolity należy do rzędu; Neuroptera

8. Poczwarka motyli; zamknieta

9.Liczba pokoleń pokoleń owocówki jabłkóweczki; 142 częściowo

10.Ile stadiów larwalnych ma bielinek kapustnik; 3,5 lub 7 (w cieplejszych krajach a u nas 2)

11.Niepylak należy do ; Paziowatych

12.Typ larw u muchówek( diptera); Apodialna

13.Do Brochcyera nie należa ; Pryszczarkowate i muchówki długorogie Nematocera

14.Ile pokoleń ma płoniarka zbożowa; 2-3 pokolenia

15.Ile pokoleń ma Mietka burakowa; 2-3 pokolen

16.Złoża jaj zimują u ; Brudnicowatych

17.Bielinek kapustnik należy do ; bielinkowatych

18.Co zimuje u biedronek ; imago

19.Co zimuje u którejs z muchówek; larwa

20.Larwy u sprężykowatych; drutowce

zestaw kolejny (3/1)

1.AA-że pożyteczne

2.co zjada mszyce; Biedronkowate

3.Ile pokoleń ma biedronka; 1-2

4.Muchówki na jakie podrzemy się dzielą;………………

5.Bzygowate do jakiego należą podzrzędu; krótkorogie

6.do czego należy owocóweczka ; zwójkowate

7.Co jedzą brudnicowate; liście

8.co zimuje u śmietkowatych: larwa

9.carabus do jakiej należy rodziny; Carabidae

10.chrabąszcz majowy-jaka larwa; pędrak

11.Ile larw ma stonka; 4

12.jak długo rozwija się chrabąszcz majowy; 3-4 lata

13.Płoniarka zbożowa, które stadium jest szkodliwe; I i III

14. Ile pokoleń mają Brudnicowate; Wiele pokoleń

15.Co ma pokrywy nie osłaniające całego ciała; kosaćcowate(staphylinidae)

16.Kanibalizm; biedronkowate

17.Które z pokoleń ponówki jest najbardziej szkodliwe; II

18.Ile pokoleń ma chrząszcz; I

19. ile pokoleń ma stonka; 1-220. Jak się dziela muchówki po łacinie; Nematocera-długorogie , rachycera- krótkorogie

zestaw kolejny

 1. miodówki to przedstawiciele rzędu: homoptera

 2. skorupnik jabłoniowy zimuje w stadium: jaja

 3. płaszczyniec burakowy w Polsce ma: jedno pokolenie ale w lata ciepłe mogą rozwinąć się również drugie pokolenia

 4. wciornastek lnowiec należy do podrzędu: terebrantia

 5. miodówka jabłoniowa to: monofag

 6. owiperae to : bezskrzydłe samce

 7. mszyca czmielinowo-burakowa jest:polifagiem

 8. wyrostek konidialny mszyc służy do: odrzucania płynnych wydzielin na odległość

 9. czy czynniki abiotyczne mają wpływ na rozmieszczenie populacji: tak

 10. które owady posiadają stylik: …

Kolejny zestaw

 1. aparat gębowy gryzący- 4 części jakie: warga dolna i górna, głaszczki mózgowe-szczękowe, żuchwy żuwaczki

 2. chrząszcze drapieżne: biegaczowate, ryjkowcowate, kusaćckowate,biedronkowate

 3. drapieżne heteroptera: …

 4. chronione chrząszcze: …

 5. co powoduje że ciało owada jest: twarde-sklerotyna

 6. podwójna płytka: pleuryt

 7. płytka boczna to: pleuryt

 8. gatunki mszyc występujących na ziemniakach: …

 9. gatunki mszyc na uprawach zbożowych : zbożowa, czeremchowo-zbożowa

 10. anholocyklicznie: bawełnica korówka

 11. holocyklicznie : mszyca brzoskwiniowa

 12. czym się różni mszyca od pasożyta 2 cechy: …

 13. gdzie zimuje chowacz czterozębny: gleba

 14. śmietka występuje na : burakach

 15. jakie skrzydła utubulifera: bezskrzydłe?

 16. gdzie występuje larwa alodialne: muchówki i ryjkowcowate

 17. co jest szkodliwe u strąkowców larwa czy imago

 18. typy larw u gąsienicznikowatych : apo-i diploidalne

 19. …fagi – żywią kałem

 20. ile % zapylają pszczoły: 78%

 21. wymienić gatunki chronionych … : paż królowej, modliszka pospolita

 22. pasożyt roślin strąkowych: strąkowiec grochowy i fasolowy

 23. aphididae-mszycażowate co jedzą? : (mszyce)

 24. co zimuje u złotoka?:…

 25. systematyka ośca korówkowego?:..

 26. fitofagi – rośliny

 27. zoofagi?: …

 28. oligofagi: jedna rodzina

 29. nekrofagi: trupy

 30. ile gatunków trzmieli w Polsce: 32

 31. do ilu kwiatów w ciągu minuty dolatuje pszczoła: 8-10

 32. z czego składa się kłujka?: 3cześci żuchwa ,żuwaczka, warga dolna

kolejny test

 1. przedstawiciele rzedu homoptera posiadają: 2 pary błoniastych skrzydeł

 2. misecznik śliwowy zimuje w stadium : larwy

 3. chrakterystyczne dla turkucia podjadka jest żer: szarpany

 4. płaszczeniec burakowy jest wektorem wirusa : kedziezawki płaszczyńcowej

 5. wciornasteklnowiec zimuje w stadium: owada dorosłego

 6. androparae to : uskrzydlone samce

 7. szkodliwośc przedstawicieli homoptera polega na: ogładzaniu roślin poprzez wysysanie soków roślinnych

 8. całkowicie bezskrzydłym pokoleniem u mszycy: oviparae

 9. bawełnica korówka w Polsce rozwija się jako mszyca : anholocykliczna

 10. mącznik szklarniowy może rozwijać się: w szklarni, latem również na uprawach polowych

 11. szkodliwość żółwinka zbożowegopolega na: rozkładaniu glutenu w ziarnie zbóż

 12. ozdobnik lucernowiec w Polsce rozwija: 2 pokolenia

kolejny zestaw

 1. przedstawiciele rzędu homoptera posiadają aparat gębowy typu: kłująco-ssącego

 2. misecznik śliwowy zimuje w stadium : larwy 2L

 3. turkuć podjadek to przedstawiciel rzędu : orthoptera

 4. płaszczyniec burakowy jest wektorem wirusa : kędzierzawki

 5. wciornastek w Polsce ma : 2 pokolenia

 6. androparae to: całkowicie uskrzydlone pokolenie rozwijające …

 7. szkodliwośc przedstawicieli homoptera polega na : ogładzaniu rośln poprzez wysysanie całkowite soków roślinnych

 8. całkowicie bezskrzydłym pokoleniem u mszyc są : oviparae

 9. bawełnica korówka w Polsce rozwija się jako mszyca : anholocykliczna

 10. misecznik śliwowy w Polsce rozwija: 1no pokolenie

 11. skoczek szaściorek zimuje w stadium : jaja

 12. samce czerwców żyjących w Polsce posiadają: 1ną parę skrzydeł

kolejny zestaw

 1. maczliki to przedstawiciele rzędu : homoptera

 2. skorupnik jabłoniowy zimuje w stadium: jaja

 3. płaszczyniec jabłoniowy w Polsce ma:1 pokolenie ale w lata ciepłe mogą rozwijać się również 2gie pokolenia

 4. skrzydła przylżeńców obrzeżone są: strzępką

 5. wciornastek tytoniowy to: polifag

 6. oviparae to bezskrzydłe samce

 7. miodówka jabłoniowa jest: monofagiem

 8. wyrostek konidialny mszyc służy do; odrzucania płynnych wydzielin na odległośc

 9. całkowicie uskrzydlonym pokoleniem w rozwoju homocyklicznych mszyc są: androparae

 10. przedstawiciele mszyc w rozwoju homocyklicznym jest gatunek: mszyca trzmielinowo-burakowa

 11. skoczek sześciorek zimuje w stadium : jaja

 12. samce czerwców żyjących w Polsce posiadają: 1ną parę skrzydeł

zestaw kolejny

 1. .Podaj sposoby ułożenia głowy ; a) pasikonika-ortognatycznie, miodówki-ortognatycznie????, biegacza-prognatycznie

 2. Puszka głowowa powstałaq ze zrośnięcia: 6 segmentów

 3. Podstawowymi organami zmysłu anemicznego są ; czułki

 4. Kłujka u pluskwiaków składa się z ; żuchwy i żuwaczek i wargi dolnej

 5. Pszczoła miodna ma ap. gębowy typu; gryząco-ssącego

 6. mszyce posiadaja ap.gębowy typu; kłujaco-ssącego

 7. torebka motyla jest przekształconą; rurka zewnętrzną………….

 8. motyle dzienne mają czułki; …..

 9. pleuryt jest to płytka segmentowa; boczna

 10. skrzydła owada umieszczone sa miedzy płytkami; grzbietową a boczna

 11. imagines owada posiadaja;3 pary odnóży

 12. najbardziej zesklerytyzowanym odcinkiem ciała owada jest; głowa

 13. imagines owadów ma najczęściej odwłok składany z; 7-8 segmentów

 14. pokładełko właściwe występuje u ; pasikonika

 15. do przenoszenia tlenu na ciele owada służy; układ tchawek

 16. układ krwionośny owadów jest; półotwarty

 17. przetchlinka to; otwór oddechowy

 18. zwoje nerwowe centralnego układu nerwowego znajdują się w …….

 19. trawienie się owadów odbywa się; jelicie środkowym

 20. wyrostki palczaste zwiększają;powierzchnie chłonną jelita

 21. narządami wydalniczymi są;…cewki malphiego

 22. stadium nimfy wystepuje u owadów o przeobrażeniu; ..

 23. chorion to ; otoczka zew jaja

 24. gasienica to larwa; poliploidalna

 25. bobówka to; poczwarka wolna

 26. larwa typu prolopodialnego wyst. ; w przeobrażeniu zupełnym

 27. ametabolia zimuje ; wpostaci larwalnej i dorosłej

 28. owady zapylają następujący % roślin w naszej florze; 78%

 29. wylinka stanowi ; kilkanaście% zrzuconego pancerza

 30. większośc owadów rozmnaża się; obupłciowo

 31. trzmiele efektywnie zapylaja kwiaty roślin motylkowych ponieważ; maja długie jezyczki

 32. prostoskrzydłe posiadaja skrzydła; pergaminowate

 33. pópoktywa to skrzydło;…..

 34. aparat gebowy kłujaco-ssący wyst. U; heteroptera

 35. ten sam typ ap. Geb u larw a imago maja; coleoptera

 36. podrząd tubulifera9przylzence rurkowe) i telebrantia (przylżeńce pokładełkowe) wyst. W rzedzie; thysanoptera-przylżence

 37. murarka ogrodowa jest to; pszczoła zapylająca drzewa i krzewy

 38. dwie pary błoniastych skrzydeł wyst. U ; samców mszyc

 39. coleoptera posiadają larwy typu;oligopodialnego

 40. gdzie znajduja się jaja gnatarza;..

 41. introdukcja u kogo zachodzi….

 42. aparat gęb. U homoptera; kłujaco-sący?

 43. progi jelita; -54 + 64

 44. co zimuje u trzmielów

 45. ile stadiów ma słodyczek rzepakowy

zestaw kolejny

 1. grupa zwierzaków najbliższa owadom; wije ?

 2. u kogo larwa imago ma taki sam typ aparatu gryzącego; coleoptera

 3. owady uzywane do zwalczania innych w szklarni; obrotnica szklarniowa,maczliki

 4. systematyka brudnicy nieparki;

 5. systematyka biedronki dwukropki; rzad coleoptera, rodzina coccinelliddae- biedronkowate

 6. jak zimuje złotook;

 7. czym się charakteryzuja mszyce; homocykliczne-maja pokolenia płciowe,zimuja zapłodnione jaja

 8. co to jest ovipare; całkowicie bezskrzydłe pokolenie u mszyc

 9. co to jest fundatrix; założyciel rodu maszyc

 10. owad z starej ery; siklawa karpacka

 11. jaka grupe zawiera chityna; aminowa

 12. z rozkładu czego w środowisku suchym owady wytwarzają sobie wode;utleniania skrobii

 13. trawienie i owadów odbywa się w ;jelicie środkowym

 14. owady związane ze środowiskiem glebowym;geofile

 15. jakie skrzydła wyst.u heteroptera; błoniaste

 16. ile par odnóży ma larwa motyli poza głównymi ; / 3-5

 17. szkodliwość żółwinka zbozowego poleg na;rozkładaniu glutenu w zakrsie zbóz

 18. miodówka jabłoniowa w Polsce rozwija; 1 pokolenie mącznik szklarniowy może rozwijać się ; w szklarni,latem również na uprawach polowych

zestaw kolejny

 1. grupa wchodzaca w skład chityny; aminowa

 2. co przenosi tlen u owadów; tchawki

 3. z czego powstaje woda u owadów; utleniania skrobi

 4. ciśnienie potrzebne do pobrania tlenu; 2-3 atmosfer

 5. wzór z wykładów na ;temp.efektywną

 6. wymienić gatunki homocykliczne; mszyca brzoskwiniowa

 7. gdzie wyst.nimfa; przeobrażenie niezupełne

 8. z ilu segmentów powstala głowa; 6

 9. narządy wydzielnicze u owadów; cewki-Malpighiego

 10. ilośc pokoleń pokoleń styrakowca grochowego;..

 11. mantadea to; modliszki

 12. aleurodina; mączniki

 13. pokolenie miridae(tasznikowate); drapieżne i roślinożerne

 14. blottodea to; karaczany

 15. systematyka stonki ziemniaczanej;rząd coleoptera-chrzaszcze; rodz.chrysomelidae-stonkowate

 16. chrabąszcz majowy; oligo i mono, polifag

 17. skrzydła u coleoptera; 1 para pokrywy, 2 parabłoniaste

 18. skrzydła ochronne to ;pokrywy

 19. scarabeidae to; żukowate

 20. co to jest mumia;..

 21. co niszczy strukture gleby; ryjkowcowate

 22. warstwa twórcza skóry ; nabłonek

 23. gatunki chronione u biegaczowatych; carabus,rosoma?

 24. jak rozmnaża się bawełnica korówka; anholocyklicznie

 25. pędrak to larwa typu; oligopodialnego i..

 26. skrzydła przylżeńców rurkowatych; bez żyłek

 27. gdzie zimuja gąsienice niepylaka; na rozchodniku

 28. który segment uległ przekształceniu w czułki; 2

 29. ile pokoleń ma niepylak; 2

 30. czy trzmiele sa chronione; całkowicie

 31. ile pokoleń ma matwik burakowy ; 1 wyjatkowo 2

zestaw kolejny

 1. ? pierzą naz.produkt wytworzony przez pszczoły składający się z; pyłku,nektaru i śliny pszczół

 2. wołek zbożowy żeruje; wewnątrz ziarniaka

 3. kwieciak jabłkowiec ma ; 1 pokolenie

 4. larwy oprzedzika żerują w; brodawkach korzenia

 5. gołozery roślin powoduje; bielinek kapustnik

 6. na korzeniach roślin zimuje smietka; kapuściana

 7. oocówka jabłkóweczka ma; 2 pokolenia

 8. namiotnik jabłoniowy zimuje w stadium; larwy

 9. na hypokotylu i korzeniach siewek buraka mogą żerować; dobrotnica burakowa

 10. płoniarka zbożowka ma; 3 pokolenia rocznie

 11. pryszczarek kapustnik powoduje; deformacje i pekanie łuszczyn

 12. gnatarz rzepakowiec składa jaja do; tkanki lisci

 13. pierwszą udana introdukcja w polse było sprowadzenie;ośca korówkowego

zestaw kolejny

 1. trawienie u owadów odbywa się ;w jelicie środkowym

 2. wyrostki palczaste zwiekszają ; pow. Chłonna jelita

 3. narządem wydzielniczym są; cewki malphiego

 4. chorion to; zew. Otoczka jajowa

 5. gasienica to larwa; poliploidalna

 6. bobówka to; poczwarka

 7. larwa typu protopodialnego wyst. U ; przeobrażeniu zupełnym

 8. ametabolia linieją w postaci; dorosłej

 9. trzmiele efektywnie zapylają kwiaty r, motylkowych ponieważ sa; bardzo ruchliwe

 10. prostoskrzydłe maja skrzydła; 1 skórzaste,2 błoniaste

 11. półpokrywa to skrzydła; heteroptera

 12. ap.gęb kłujaco-ssący; heteroptera

 13. ten sam typ aparatu gęb.u larw i imago maja;? Diptera

 14. coleoptera posiadaja larwy typu ;oligopodialne

 15. poczwarka typu wolnego wyst u ; coleoptera

 16. biedronki w naszym kraju zimuja w stadium;dorosłym-imaga

 17. larwy mszyc posiadają ap,geb typu; kłujaco-ssący

 18. czerwce to larwy; muchówek

 19. styli wyst. U ;stylikowce

zestaw kolejny

 1. ile ja składa tonka; 100 szt

 2. dlaczego trzmiele zapylaja;mają długie języczki

 3. żywiciele zimowi mszycy burakowej; trzmielina,kalina,jaśminowiec

 4. co jest pasożytem dobrotnicy szklarniowej; maczlik szklarniowy

 5. czego psozytami sa kruszynkowate; owocówki jabłkóweczki, omacnicy prosowianki

 6. ile wyst.pokoleń u mszyc; 10,8,11,14

 7. tubulifera(przylżeńce rurkowe); 2 larwy, 3 nimfy

 8. typ ukł krwionośnego krwionośnego owadów; otwarty

 9. gdzie pasozytuje płoniarka zbozowa;jaja.owies,kukurydza

 10. trzmiele wyst na polu i łące; ziemny,żółty,rudoszary,odoby,owocowy

 11. typ poczwarki u chrząszczy; poczwarka wolna

 12. skorki nazwa łainska; dermoptera

 13. z czego powst,ssawka; żuwek zewnętrznych

 14. aparat gębowy skorków; gryzący

 15. mącznik szklarniowy należy do; aleurodinia-plusk,równoskrz., homoptera

 16. fundatrix to; założyciel rodu u mszyc

 17. owadyżyjace w suchych produktach czerpia wode z ;utlenianai skrobi
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna