Protok ó Ł nr 3/2015 wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Grodziec odbytego 02 marca 2015 roku o godzinie 14: 00 w sali ślubów Urzędu Gminy GrodziecPobieranie 64.54 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar64.54 Kb.


P R O T O K Ó Ł NR 3/2015

wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Grodziec

odbytego 02 marca 2015 roku o godzinie 14:00

w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec
Obecność na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy Grodziec przedstawia się według list obecności załączonych do protokołu. Na stan 15 Radnych - obecnych 15.

Ponadto we wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy uczestniczyli:  1. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Mariusz Woźniak

  2. Wójt Gminy Grodziec – Anna Andrzejewska

  3. Zastępca Wójta Gminy Grodziec – Dagmara Kowalska

  4. Radny Powiatu Konińskiego – Maciej Kwiryng

  5. Sekretarz Gminy – Beata Nowicka

Obrady Komisji dotyczyły opiniowania materiałów przewidzianych pod obrady Sesji Rady Gminy Grodziec. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Grodziec Mariusz Woźniak.

Radny Powiatu Konińskiego Maciej Kwiryng poruszył sprawę planowanej przebudowy drogi powiatowej na ulicy Wiejskiej w Grodźcu i parkingów. Prosił o opinię Radnych w tej sprawie.

Wójt Gminy Grodziec Anna Andrzejewska poinformowała, że wspólnie ze Starostą Powiatu Konińskiego dokonała oględzin drogi powiatowej na ulicy Wiejskiej w Grodźcu i omawiała kwestię parkingów. Mieszkańcy również będą poinformowani o możliwości wglądu w projekt budowlany przebudowy drogi na ulicy Wiejskiej, żeby mogli zgłaszać ewentualne wnioski.

Pan Maciej Kwiryng proponował, żeby zamiast pasów zieleni powstały miejsca parkingowe.

Wójt Gminy powiedziała, że projekt już jest i chodzi o to, żeby go zmienić. Następnie Pani Wójt przedstawiła Radnym projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej na ulicy Wiejskiej w Grodźcu.

Pan Maciej Kwiryng pytał Radnych, czy zauważyli gdzieś niedrożne rowy?

Radny Łukasz Osman zgłosił niedrożny rów przy ulicy Leśnej w Grodźcu.

Radna Iwona Popieluch zgłosiła niedrożny rów przy drodze powiatowej Grodziec – Lipice i prosiła, żeby ogólnie zgłosić oczyszczenie wszystkich rowów i naprawę dróg powiatowych.

Wójt Gminy zgłosiła kwestie obcinania gałęzi drzew przy drodze powiatowej Grodziec – Biskupice.

Radny Błażej Marczak podkreślił, że sprawę obcinania gałęzi drzew i krzewów rozwiązuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Pani Wójt prosiła Radnych o przekazanie rolnikom, żeby nie pozostawiali wyciętych gałęzi, ponieważ zgłaszanych ma bardzo dużo interwencji, że rolnicy przy swoich polach wycinają gałęzie i je pozostawiają.

Na pytania Radnych o równiarkę Pani Wójt odpowiedziała, że równiarka już jest i od dziś zaczęła prace na drogach. Równiarka będzie pracowała wymaganą ilość godzin, żeby gmina nie musiała płacić za jej transport.

Radny Ryszard Luźny prosił o wyrównanie drogi w miejscowości Bystrzyca.

Wójt Gminy odpowiedziała, że to jest droga powiatowa i Zarząd Dróg Powiatowych będzie naprawiał tę drogę.

Radny Maciej Kwiryng poinformował, że w przyszłym tygodniu w czwartek odbędzie się Sesja Rady Powiatu. Prosił więc o zgłaszanie do tego czasu wniosków.

Radny Janusz Sobański zapytał Radnych o uwagi do strategii rozwoju gminy.

Radni nie podjęli tematu.

Wójt Gminy powiedziała, że dziś w Koninie będzie uczestniczyć w spotkaniu w Koninie dotyczącym funkcjonowania straży pożarnych. Prosiła Radnych o opinię, czy wyrażać zgodę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Grodźcu.

Radna Agata Różańska zapytała, czy posiadamy instrumenty prawne do tego, czy nie znajdziemy się w Sądzie?

Wójt Gminy odpowiedziała, że mamy do tego instrumenty prawne, oczywiście możemy znaleźć się w Sądzie.

Radny Bernard Bączkiewicz powiedział, że mieszkańcy ulicy Wiejskiej, którzy mają przydomowe oczyszczalnie ścieków, nie podłączą się kanalizacji sanitarnej, bo nikt nie wprowadzał kanalizacji na swoją posesję.

Radny Błażej Marczak zapytał, co z pozostałymi miejscowościami, które przewidziano w Aglomeracji Grodziec do podłączenia?

Wójt Gminy odpowiedziała, że tam gdzie są realne szanse na skanalizowanie, to będą podłączone. Nie możemy sobie pozwolić na to, że odłożymy skanalizowanie Grodźca.

Radny Łukasz Osman i Radny Tomasz Andrzejewski powiedzieli, że jeżeli ktoś będzie chciał zamieszkać w nowo wybudowanym budynku, to będzie miał problem z odprowadzeniem ścieków, jeżeli nie wydamy zgody na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Radny Błażej Marczak zapytał, czy ta decyzja ma być w formie uchwały?

Pani Wójt odpowiedziała, że w formie decyzji.

Radna Iwona Popieluch zapytała, czy można wycofać się z Aglomeracji?

Radny Błażej Marczak odpowiedział, że minął czas na zmianę Aglomeracji i trzeba się temu przyjrzeć.

Pani Wójt dodała, że do strategii rozwoju gminy jest dużo uwag. Mamy również problem z umiejscowieniem przepompowni. Chodzi o to, że w studium zagospodarowania przestrzennego gminy nie wzięto pod uwagę działki, na której ma powstać przepompownia ścieków, że może być przeznaczona na cel publiczny. Zmiana studium trwa rok czasu. Pani Wójt przedstawiła także sprawę wykupu drogi łączącej Sołectwo Zaguźnica z Ciświcą, która skróciłaby drogę dowozu uczniów. Około tysiąc złotych miesięcznie więcej wynosi dowóz. Prosiła Radnych aby zastanowili się nad kwestią wykupu gruntu na drogę dojazdową. Pani Wójt poinformowała, że jeżeli chodzi o budowę gminnej oczyszczalni ścieków to wszystko idzie zgodnie z planem. Pan Trawiński jeszcze nie opuścił lokalu wynajmowanego na aptekę i sprawę skierowano do komornika.

Radny Piotr Andrzejewski stwierdził, że jeżeli nie mamy oczyszczalni gminnej to trochę chore byłoby zabranianie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pani Wójt odpowiedziała, że miejscowość Grodziec musimy skanalizować w tym lub ewentualnie w przyszłym roku. Poinformowała, że w Urzędzie Gminy zaczęły palić się przewody elektryczne. Na parterze po sali narad powstał nowy punkt obsługi kasowej. W miesiącu lipcu będziemy mieli oddaną do użytku gminną oczyszczalnię ścieków a w maju będziemy przyjmować zrzuty. Sprawę przydomowych oczyszczalni ścieków odłożono do Sesji. Jeśli nie będziemy mieli odprowadzanych ścieków to będziemy musieli wprowadzić limity przyjmowania zrzutów i tym samym zablokujemy się.

Radny Błażej Marczak powiedział, że oczyszczalnia nie da rady jeżeli będzie dużo zrzutów beczkami przyjmować.

Radna Iwona Popieluch powiedziała, że jeżeli będzie oddana do użytku gminna oczyszczalnia ścieków, to wtedy można zabronić budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radny Piotr Andrzejewski poinformował, że w poprzednim tygodniu był obejrzeć stan zespołu pałacowo - parkowego w Grodźcu. Wiedział, że pałace są w złym stanie ale nie wiedział, że są w aż tak bardzo złym stanie. Uważa, że trzeba je jak najszybciej zabezpieczyć, żeby nie doszło do jakiejś tragedii. Proponował pisanie pism o przyśpieszenie rozwiązania spraw własności.

Wójt Gminy Anna Andrzejewska odpowiedziała, że my jesteśmy właścicielem tego obiektu. Tabliczki są, że jest zakaz wchodzenia na teren.

Zastępca Wójta Dagmara Kowalska poinformowała, że do Urzędu Marszałkowskiego wysłano wniosek o dotację na dofinansowanie opracowania dokumentacji na remont dachu oficyny dworskiej.

Wójt Gminy – na razie robimy dach, zaczekajmy na projekt i wtedy zwrócimy się do konserwatora zabytków o dofinansowanie. Cały czas jesteśmy w kontakcie z konserwatorem zabytków. Pani Wójt opuściła salę obrad.
Zastępca Wójta Dagmara Kowalska przekazała, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z Panem Jakubem Krzywdą - przedstawicielem Oświetlenia Ulicznego i Drogowego. Na spotkaniu omawiano sprawę wprowadzenia oszczędności. Pan Krzywda zasugerował nam, żeby pójść w kierunku przerw nocnych od godziny 24 do godziny 4 rano. Można od kwietnia rozpocząć. Lampy są stare i dużo prądu pobierają. Oszczędności będą wynikały z energii czynnej. Na podstawie Gminy Rychwał, oszczędności w roku wynosiłyby około 15 tysięcy złotych. Lampy rtęciowe można zastąpić lampami sodowymi. Zastępca Wójta prosiła Radnych o wypowiedzi w sprawie zastosowania przerw nocnych w oświetleniu ulicznym.

Radny Radosław Perczyński podkreślił, że od 4 rano lampy uliczne będą już włączane.

Radny Janusz Sobański powiedział, że niektóre lampy świecą nawet w dzień. Jest za stosowaniem przerw nocnych w oświetleniu ulicznym.

Zastępca Wójta powiedziała, że zaczynamy od inwentaryzacji stanu faktycznego, bo bez szczegółowej inwentaryzacji to my nie wiemy, ile jest zasilanych lamp z danej szafy, a szaf mamy razem 25 sztuk. Koszt energii czynnej za ubiegły rok wynosi 67.141,44 zł. Koszt przestawienia zegarów to byłaby kwota 79 zł brutto za jedną szafę, razy 25 szaf, to daje nam razem kwotę 1.600 zł. Przez cały rok byłaby przerwa w oświetleniu. Około 20 lamp można by było wyremontować. Dopóki bezpiecznika się nie wykręci, to lampa nie świeci, a pobiera prąd.

Radny Tomasz Andrzejewski pytał o koszt lampy solarowej.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że o tym rozmawiała i te lampy się nie sprawdzają, stosuje się je tylko w miejscach oddalonych.

Radny Radosław Perczyński powiedział, że te godziny są newralgiczne jeśli chodzi o włamania.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że to nie ma związku. Pani Dagmara Kowalska poinformowała, że jest możliwość złożenia wniosku na siłownię zewnętrzną. Koszt około 28 do 30 tysięcy złotych, przy 50% dotacji z Województwa Wielkopolskiego. Do 13 marca termin złożenia wniosku.

Radny Piotr Andrzejewski jest za tym, pytał gdzie będzie lokalizacja siłowni?

Zastępca Wójta poinformowała, że z NIVEA złożyliśmy wniosek na plac zabaw „Rodzinny Park Rozrywki”, lokalizacja w parku w Grodźcu.

Radny Piotr Andrzejewski dodał, że Gmina Grodziec posiada również inne miejsca, nie tylko w Grodźcu.

Radna Iwona Popieluch stwierdziła, że każde urządzenie ma swoją strefę bezpieczeństwa i nie ma problemu, żeby połączyć jedno z drugim.

Pani Dagmara Kowalska poinformowała, że przy plac hydroforni był brany pod uwagę.

Radny Łukasz Osman poinformował, że nie może być celu publicznego przy stacji uzdatniania wody.

Zastępca Wójta odpowiedziała, że określona jest lokalizacja ale to można zmienić. Poinformowała, że złożono wniosek o dostosowanie strony internetowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W piątek taki wniosek został wysłany. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji, mamy obowiązek dostosowania stron internetowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
P U N K T 1
Funkcjonowanie służby zdrowia i Pogotowia Ratunkowego w Koninie Podstacja w Rychwale.
Wpłynęły następujące informacje dotyczące funkcjonowania podmiotów medycznych działających na terenie Gminy Grodziec w 2014 roku:

- Usług Pielęgniarskich „Zdrowie” s.c. świadczonych przez dwie pielęgniarki środowiskowo – rodzinne: Marię Piniecką i Wandę Latańską na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Usług Położniczych „BABY-MED” świadczonych przez położną Magdalenę Cegielską w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Indywidualna Praktyka Pielęgniarska - Halina Wysocka udziela świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie kompetencji pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie przedłożyło informację w sprawie świadczenia usług przez zespół podstawowy stacjonujący w Podstacji Rychwał, który działa na obszarze gmin: Rychwał, Rzgów i Grodziec.

- Usługi Pielęgniarskie - Barbara Orkowska poinformowała, że świadczy usługi pielęgniarskie w szkołach na terenie Gminy Grodziec, zgodnie z kompetencjami pielęgniarki środowiskowej w miejscu nauczania i wychowania w myśl umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AKTYW-MED” Przychodnia Stomatologiczna w Grodźcu Anna Krupska-Starzonek poinformowała, że przychodnia zabezpiecza stomatologiczną opiekę medyczną w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

- Przychodnia Lekarza Rodzinnego i Specjalistyczna „MEDICUS” w Grodźcu prowadzona przez lekarza medycyny Przemysława Ziajkę, świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie – lekarza POZ.

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych przyjęła bez uwag w/w informacje i pozytywnie oceniła pracę podmiotów medycznych działających na terenie Gminy Grodziec.

Komisja Rewizyjna przyjęła bez uwag w/w informacje i pozytywnie oceniła pracę podmiotów medycznych działających na terenie Gminy Grodziec.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przyjęła bez uwag w/w informacje i pozytywnie oceniła pracę podmiotów medycznych działających na terenie Gminy Grodziec.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego:

Radny Radosław Perczyński – powiedział, że wiele sygnałów i uwag dociera pod adresem funkcjonowania Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” w Grodźcu. Chodzi o rejestrację i kolejki pacjentów do lekarza. Sam tego doświadczył jak w kolejce do rejestracji był trzecią osobą a otrzymał czterdziesty drugi numerek. Podkreślił, że w przychodni panuje straszny „bałagan”, a pacjenci z początkowymi numerkami przychodzą do lekarza dopiero około godziny szesnastej.

Radny Janusz Sobański powiedział, że to co mówi Radny Perczyński nie jest prawdą.

Radna Agata Różańska zaznaczyła, że Rada Gminy nie ma prawa wpływać na funkcjonowanie podmiotów medycznych.

Radny Paweł Cegielski powiedział, że pacjenci sami sobie są winni.

Radny Błażej Marczak zapytał, jaki mamy pomysł na zagospodarowanie i przeznaczenie pomieszczeń po Aptece?

Radny Paweł Cegielski proponował wydzierżawienie pomieszczeń po Aptece za dobre pieniądze np. lekarzowi, stomatologowi ale nie z zewnątrz.

Radny Radosław Perczyński dodał, że Pan Trawiński drugie wejście zamurował a w poprzedniej kadencji już zgłaszano, że to wejście jest potrzebne.

Radny Paweł Cegielski proponował sprzedaż całego ośrodka zdrowia osobie, która dzierżawi budynek.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego pozytywnie oceniła pracę podmiotów medycznych działających na terenie Gminy Grodziec z uwagą dotyczącą funkcjonowania Przychodni „MEDICUS”.

Innych uwag nie zgłoszono.


P U N K T 2
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu.
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych przyjęła bez uwag w/w informację na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu za 2014 rok.

Radny Błażej Marczak zapytał, czy w 2015 roku będzie możliwość zrobienia prawa jazdy i uprawnień na operatora koparko – ładowarki?

Radny Bernard Bączkiewicz zapytał, dlaczego nie jest to ujęte w informacji? Proponował zapytać o tę sprawę Panią Danutę Mikołajczyk na Sesji.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego Iwona Popieluch podkreśliła, że w formie usług opiekuńczych świadczona jest pomoc u 9 osób za częściową odpłatnością ze strony rodziny. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego przyjęła bez uwag w/w informację.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bernard Bączkiewicz powiedział, że Komisja bliżej się przyjrzy imiennym listom, komu wypłacono zasiłki z GOPS, bo są uwagi, że nie tym osobom wypłacono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych Agata Różańska powiedziała, że pracownicy GOPS przyznają zasiłki na podstawie zebranych dowodów.

Radny Bernard Bączkiewicz powiedział, że Komisja Rewizyjna sprawdzi to i swoje uwagi przedstawi.

Radny Józef Bachorowicz stwierdził, że Kierownik GOPS przedstawi, jakimi kryteriami się posługiwała.

Radny Bernard Bączkiewicz powiedział, że Komisja Rewizyjna będzie chciała mieć wgląd w te dokumenty.

Radny Łukasz Szczepankiewicz powiedział, że w strategii też były uwagi, że zasiłki wypłacono nie tym osobom, co się należało.

Radna Iwona Popieluch powiedziała, że ktoś może jeździć mercedesem, a nie wykaże dochodów i zasiłek otrzyma.

Radny Bernard Bączkiewicz odpowiedział, że jest wywiad środowiskowy i można sprawdzić sytuację rodziny.

Innych pytań nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.


P U N K T 3
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.
Sekretarz Gminy Beata Nowicka poinformowała, że zmiany w w/w regulaminie są niewielkie, w porównaniu do tego co było. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec dostosowano do obowiązujących przepisów. Zmieniono również częstotliwość odbioru odpadów komunalnych aby obniżyć koszty po przetargowe.

Radny Błażej Marczak zapytał, czy zmieniamy ilość koszy?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że jeśli myślimy o tym, to musimy zmienić zapis w regulaminie. Według wstępnych szacunków, nie obniży nam to kosztów.

Radny Błażej Marczak zgłosił, że zapis w paragrafie 3 punkt 9, chyba organ nadzoru uchylił nam poprzednio i zarzucił, że powołujemy się na zapisy z ustawy.

Radny Radosław Perczyński zapytał, czy są wyciągane sankcje za nieprzestrzeganie zasad regulaminu?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że Wójt Gminy jako organ może sprawdzać i kontrolować, stosując sankcje karne w postaci mandatu lub kary grzywny. Wywóz popiołów pozostawiamy tak jak jest. Regulamin pozytywnie zaopiniował SANEPID.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.


P U N K T 4
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sekretarz Gminy poinformowała, że regulamin i w/w uchwała obowiązywać będą dopiero od 1 lipca 2015 roku. Utworzenie „PSZOKÓW” polegać będzie na tym, że przedsiębiorca odbierał by nam z tego punktu odpady ale na razie takiego miejsca nie mamy. Do czasu jego utworzenia będziemy mieli punkt mobilny. W perspektywie jednak musimy myśleć o utworzeniu swojego punktu. Kosze na odpady będą w cenie usługi. My mamy na razie wstawione kosze ale one nie są ani gminy, ani mieszkańców. W paragrafie 2 ustęp 4 jest zapis mówiący odnośnie koszy.

Pytań i uwag do w/w projektu uchwały nie zgłoszono.

Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
P U N K T 5
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sekretarz Gminy przekazała, że w projekcie uchwały zmieniono podstawę prawną i zapis, czy uiszcza się opłatę z góry, czy z dołu. Dopisaliśmy, że opłata jest uiszczana z góry.

Radny Bernard Bączkiewicz zapytał, jaki procent mieszkańców w 2014 roku nie zapłaciło za śmieci? Czy jest możliwość ściągnięcia opłat od tych osób, żeby za śmieci zapłaciły? Podobno 30% gospodarstw domowych nie płaci za śmieci.

Radny Tomasz Andrzejewski opuścił salę obrad. Stan Radnych 14.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że podawała kwotę zaległości ale może obliczyć, jaki procent stanowią zaległości za śmieci i przedstawi na Sesji Rady Gminy ale nawet 10% nie będzie. Za okres 1,5 roku zaległości stanowią kwotę 17 tysięcy złotych. Mamy kilka takich rodzin, które nie płacą żadnych zobowiązań finansowych. Nowa ustawa stwarza możliwość ściągnięcia zaległości (3 miesiące jest okres przejściowy). Urząd Skarbowy teraz będzie ściągał zaległości. My te zaległości przekażemy i komornik będzie dalej prowadził postępowanie. Umorzeniu zaległości podlega sytuacja nagła: choroba, pożar, klęska. Z tego powodu, że ktoś osiąga niskie dochody, nie ma powodu do umorzenia. Zaległości z tytułu opłat za wodę nie można umorzyć.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


P U N K T 6
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że zmieniono wzór deklaracji. W nowym wzorze deklaracji trzeba będzie podać powód zmiany, korekty. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić każdą zmianę: urodzenie, śmierć członka rodziny. Nie ma potrzeby zmiany deklaracji, jeżeli nic się nie zmieniło. Do wszystkich mieszkańców wystosowane będą pisma określające wysokość stawek na poszczególne gospodarstwa domowe.

Radny Błażej Marczak powiedział, że według złożonych deklaracji wynika, że ubywa nam tysiąc mieszkańców. Proponował kontrolowanie tego.

Sekretarz Gminy podkreśliła, że trzeba będzie to weryfikować i wzywać ludzi do wyjaśnienia. Jeżeli ktoś przez pół roku nie odstawi śmieci segregowanych, to naliczane będzie miał opłaty jak za śmieci niesegregowane.

Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.P U N K T 7
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w/w projekt uchwały dotyczy podmiotów gospodarczych - przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe i odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w w/w sprawie.


P U N K T 8
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodziec, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Sekretarz Gminy podkreśliła, że w/w uchwała po raz pierwszy będzie przez Radę Gminy podejmowana. Ustawa zobowiązuje do ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grodziec, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Jeżeli brakuje dzieci do przedszkola to ta uchwała nie będzie miała zastosowania. Mówimy o przedszkolach prowadzonych przez gminę. Prawdopodobnie ta uchwała będzie czysto teoretyczna ale musi być podjęta.

Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w w/w sprawie.P U N K T 9
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony (działka 2474 pow. 1,07 ha).
Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w w/w sprawie.
P U N K T 10
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony (działka 2472 pow. 4,73 ha).
Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w w/w sprawie.
P U N K T 11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony (działka 2472 pow. 0,57 ha).
Komisje Rady Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w w/w sprawie.

Przerwa 5 minut.

Po przerwie wznowiono obrady.

Radny Błażej Marczak stwierdził, że dzierżawa na tak długi okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 października 2017 roku jest niekorzystna dla gminy. Wnioskowałby, żeby grunty były wydzierżawione maksymalnie na rok czasu tak jak do tej pory.

Za propozycją Radnego Marczak głosowało 9 Radnych. Wniosek formalny będzie zgłoszony na Sesji.
P U N K T 12
Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w porządku obrad Sesji nie ma projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Będzie zgłoszony wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad w/w projektu uchwały.

Komisje Rady Gminy po przeanalizowaniu, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w tej sprawie.


P U N K T 13
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Komisje Rady Gminy prosiły o wyjaśnienie projektu uchwały na Sesji Rady Gminy.

P U N K T 14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni w Zespole Szkół w Grodźcu.
Radna Agata Różańska prosiła o dopracowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni. Zapytała, kto będzie odpowiadał za bezpieczeństwo uczestników na siłowni i za sprzęt do ćwiczeń?

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Woźniak dodał, że chodzi o kwestię odpowiedzialności. Na dzień dzisiejszy opiekę będzie sprawował woźny. Za sprawność urządzeń będzie odpowiadał pracownik obsługi.

Radny Błażej Marczak powiedział, że musi być osoba, która będzie za to odpowiadała. Jest tutaj luka i nie może to być pracownik obsługi.

Radny Radosław Perczyński proponował spojrzeć na regulaminy innych siłowni.

Radna Agata Różańska stwierdziła, że woźny nie musi się na tym znać. Musi to być osoba, która zna się na tym, czy sprzęt jest sprawny, czy nie. Proponowała określenie w regulaminie ścisłych obwarunkowań.

Radny Piotr Andrzejewski proponował odłożenie projektu w/w uchwały.

Radna Iwona Popieluch zapytała, kto będzie odpowiadał, jak komuś sztanga spadnie na szyję?

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że do Sesji postara się sporne kwestie wyjaśnić i dopracować regulamin.

Komisje Rady Gminy nie wydały opinii o projekcie uchwały sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z siłowni w Zespole Szkół w Grodźcu.
P U N K T 15
Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że planowany fundusz sołecki w gminie stanowiłby kwotę 253.000,00 zł.

Radny Łukasz Osman powiedział, że refundacja od Wojewody w wysokości 20 – 30 % kosztów jest argumentem do utworzenia funduszu sołeckiego. Radny Osman uważa, że w kwestii funduszu sołeckiego muszą wypowiedzieć się Sołtysi.

Radna Iwona Popieluch dodała, że fundusz sołecki może być wkładem własnym na projekty z odnowy wsi.

Radny Radosław Perczyński powiedział, że te Sołectwa, które nie chciały utworzenia funduszu sołeckiego, blokowały innym Sołectwom.

Radna Iwona Popieluch podkreśliła, że Gmina zajmuje się stroną administracyjno – biurową (złożenie wniosku i jego rozliczenie).

Komisje Rady Gminy opowiedziały się za utworzeniem funduszu sołeckiego na 2016 rok.


P U N K T 16
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy wobec zrealizowania porządku obrad o godzinie 18:10 dokonał zamknięcia posiedzenia i podziękował za udział w obradach.

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady

Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

Protokołowała


Maria Pięciak©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna