Protokół nr 2/14 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w ChojnicachPobieranie 10.91 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.91 Kb.


OR.1711.2.2014

Protokół nr 2/14

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chojnicach


 1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:
  Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

 2. Imię i nazwisko kontrolujących:

 1. Edward Gabryś - kierownik zespołu kontrolnego,

 2. Rafał Mielecki - członek,

 3. Stanisław Kowalik - członek,

Powołany przez Komisję Rewizyjną w skład zespołu kontrolnego radny Krzysztof Haliżak z powodów zdrowotnych nie stawił się na kontrolę, w związku z czym kontrola przeprowadzona została bez jego udziału.

 1. Data przeprowadzenia kontroli: 31 marca 2014r.

 2. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola burmistrza w zakresie wykorzystania środków z budżetu miasta przeznaczonych
w 2013r. dla Parku Wodnego, z podziałem na działalność statutową i pozostałe inicjatywy.


 1. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Arseniusz Finster - Burmistrz Miasta Chojnice.

Podczas kontroli obecny byli: 1. Krystyna Perszewska - Skarbnik Miasta Chojnice

 2. Mariusz Paluch - Prezes Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach,

 3. Adam Kopczyński - Menadżer Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach.

 1. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespól kontrolny zapoznał się z zestawieniem dopłat do Centrum Park Wodny udzielonych
z budżetu miasta w 2013r. (załącznik nr 1), uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Park Wodny w sprawie przekazania przez miasto Chojnice dopłat (załącznik nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8) oraz wysłuchał wyjaśnień Skarbnika Miasta Chojnice Pani Krystyny Perszewskiej.

Z przedstawionych dokumentów wynika, iż w okresie objętym kontrolą do Centrum Park Wodny z budżetu miasta przekazano dopłaty w łącznej kwocie 1.005.157 zł. Zgodnie z uchwałami Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Park Chojnice spółka z o.o. środki zostały przekazane z przeznaczeniem na pokrycie: 1. kosztów nauki pływania dla uczniów szkół publicznych w łącznej kwocie 430 000 zł,

 2. kosztów bieżącej działalności spółki w łącznej kwocie 270 000 zł,

 3. strat bilansowych z lat ubiegłych w kwocie 325 000 zł,

 4. kosztów wynajmu hali sportowej na rzecz stowarzyszeń w kwocie 30 157 zł.

Zespół kontrolny udał się także do Centrum Park Wodny, celem zapoznania się z realnym wykorzystaniem udzielonych dopłat przeznaczonych na bieżącą działalność spółki (wykonane prace remontowe). Zespół oprowadzał i informacji udzielał Pan Adam Kopczyński będący menadżerem w Centrum Park oraz prezes spółki Pan Mariusz Paluch.

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, iż dopłaty przekazane


w 2013r. do Centrum Park Wodny zostały wykorzystane prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem.


Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

Popisy kontrolujących:

Arseniusz Finster

……………………

Edward Gabryś

……………………Rafał Mielecki

……………………Stanisław Kowalik

……………………

Chojnice, dnia 7 kwietnia 2014r.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna