ProtokóŁ Nr 33/8/09 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu w dniu 11. 09. 2009 r w godz. 10. 00 – 14. 00 Przewodniczący Komisji pan Zbigniew DudekPobieranie 61.62 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar61.62 Kb.


PROTOKÓŁ Nr 33/8/09

posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

w dniu 11.09.2009 r.

w godz. 10.00 – 14.00

Przewodniczący Komisji pan Zbigniew Dudek powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu - (lista obecności - zał. nr 1).

Następnie, przystąpił do realizacji porządku posiedzenia Komisji.


Ad.1

Porządek został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco: 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Omówienie i zaopiniowanie tematu pn. „Legnica – miastem festiwali”.

 4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

 5. Korespondencja kierowana do Komisji.

 6. Sprawy różne i wniesione.


Ad. 2

Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do protokołu poprzedniego posiedzenia.

Uwag nie było. Protokół został przyjęty.


Ad. 3

Prowadzący przystąpił do omówienia tematu merytorycznego pn. „Legnica – miastem festiwali” – zał. nr 2.

Adam Sikorski podziękował Komisji za akceptację i przyjęcie tego tematu ponieważ jest to bardzo ciekawe pokazanie życia kulturalnego naszego miasta. Poinformował, że materiał jest syntezą działalności kulturalnej poprzez odbywające się festiwale. Większość z nich wpisała się na stałe do kalendarza naszych imprez i przez swoje znaczenie często ogólnokrajowe i międzynarodowe promuje Legnicę.

Wyjaśnił, że materiał obejmuje wydarzenia z roku ubiegłego, a tegoroczne potraktowane są śladowo ponieważ powstawał w okresie urlopowym, a sprawozdania z działalności instytucji kulturalnych spływają dopiero teraz. Festiwale są imprezami cyklicznymi, które odbywają się co roku i zmieniają się tylko wykonawcy. Cieszą się one dużą popularnością i uznaniem.Bogumiła Słomczyńska powiedziała, że w tym roku festiwal Miasto ma trudności gdyż wielu sponsorów wycofało się z tego projektu i organizatorzy muszą poradzić sobie sami.

Jadwiga Zienkiewicz stwierdziła, ze jest to efekt kryzysu, a z tym wiążą się mniejsze wydatki.

Krzysztof Opaliński powiedział, że w sporcie wyczynowym też to się daje zauważyć. Coraz więcej pieniędzy wydaje się żeby zaistnieć.

Adam Sikorski wyjaśnił, że w sprawie planowanych imprez przygotowania do nich robione są dużo wcześniej i umowy też zawiera się wcześniej, a sponsorzy mogą wycofać się w każdej chwili.

Jan Kurowski wyraził pogląd, że sposobem na znalezienie pieniędzy może być postawienie kogoś pod murem.

Zbigniew Dudek powiedział, że rozliczenia zazwyczaj trwają dłużej niż imprezy, a druga sprawa to różnorodność tych wydarzeń, które powinny być traktowane też w różny sposób. Jego zdaniem trzeba się trzymać imprez ogólnopolskich i o znaczeniu międzynarodowym, które ściągają dużo artystów i odbiorców. To świadczy o dużej potrzebie organizacji takich imprez i zainteresowanie jest najlepszą weryfikacją. Dodał, że żadna formuła nie trwa wiecznie i trzeba zmieniać programy i formy organizacji imprez gdyż potrzeby i zainteresowania zmieniają się z czasem. Dlatego trzeba o tym rozmawiać wcześniej żeby przygotować jakieś lepsze rozwiązanie. Na pewno Legnica nie ma szans na stworzenie u siebie turystyki muzycznej tak jak jest w dużych miastach Wrocławiu czy Warszawie. O sponsorów tez trzeba długo zabiegać i utrwalać przekonanie, że impreza ma poważny charakter i staje się tradycją. Ale każdy sponsor może się wycofać, bo ma do tego prawo. Są festiwale w Legnicy, które trzeba wspierać i doceniać, robiąc zabiegi o dodatkowe pomieszczenia na wystawy lub na gromadzone zbiory archiwalne np. na prace Satyrykonu czy wystawy Srebra.

Jadwiga Zienkiewicz poinformowała, że będzie lokal dla wystaw prac Satyrykonu w lokalu po Gazecie Wrocławskiej gdzie będzie można zakupić kopie rysunków. ZGM nie będzie na tym zarabiał, LCK będzie musiał opłacić media. Miejsce w Rynku jest bardzo dobre gdyż jest łatwy dostęp dla legniczan i turystów.

Zbigniew Dudek powiedział, że jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich.

Bogumiła Słomczyńska zapytała czy koncerty organowe będą kontynuowane.

Adam Sikorski zapewnił, że Wieczory Organowe będą kontynuowane, dodał że wróci się do Konserwatorium ale formuła tych imprez musi ulec zmianie i trzeba to rozważyć. Powiedział, że trwają prace nad nową formułą Cantatu w celu przyciągnięcia wykonawców i słuchaczy. Temu festiwalowi towarzyszy turystyka gdyż słuchacze przyjeżdżają czasem z odległych miejscowości i chóry też zabiegają o to żeby wystąpić w Legnicy, co stało się dzięki organizowanym wspólnym występom znanych piosenkarzy polskiej estrady z chórami.

Jacek Baczyński stwierdził, że Satrykon ma coraz bogatszy program artystyczny dzięki imprezom kabaretowym, a sztuka kabaretowa przeżywa teraz renesans, co widać po organizacji przeglądów kabaretów w różnych miastach. Zapytał czy nasz Satrykon nie mógłby wzbogacić swojego programu o przeglądy kabaretów np. młodych wykonawców i transmitować to w programach telewizji.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że dwa lata Satyrykonowi towarzyszy program Szkło Kontaktowe i Kabareton transmitowane w TVN. Dodała, że imprezą przewodnią jest Satyrykon więc kabarety mogą tylko towarzyszyć temu przedsięwzięciu.

Adam Sikorski wyjaśnił, że miasta, które maja takie imprezy: Koszalin, Mrągowo czy Lidzbark Warmiński muszą płacić TV za transmisje, a Legnicy jeszcze nie stać na takie akcje promocyjne. Poza tym u nas pokazuje się kabarety w formie towarzyszącej i są one wpisane do kalendarza dzięki takim osobom jak Artur Andrus czy Grzegorz Miecugow, którzy utożsamiają się z tą imprezą, traktują jak swoją i nadają jej swój styl.

Ewa Szymańska powiedziała, że uczestniczyła w koncercie organizowanym w Lapidarium, na którym było bardzo dużo ludzi i wykonawcy kilka razy bisowali.

Adam Sikorski powiedział, że jest to cykliczna impreza i zorganizowana w nowym miejscu co może cieszyć, że różne miejsca są w ten sposób ożywiane, a idea rozwija się i jest cały czas atrakcyjna.

Zbigniew Dudek dodał, że znaną imprezą jest organizowanie koncertów w Kościele Pokoju w Jaworze, na które przychodzą stali bywalcy i są też stali sponsorzy ale na to trzeba było czekać kilka lat.

Przewodniczący zakończył dyskusję stwierdzeniem, że dobrze się stało, że taki temat został doceniony i przygotowany.

Jadwiga Zienkiewicz zaprosiła wszystkich zebranych do udziału w kolejnej imprezie kulturalnej na Imieniny Ulicy NMP, min. na koncert mandolinistów i występ Leopolda Kozłowskiego - ostatniego klezmera Galicji.

Ad. 4

 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Legnicy – w obrębie ulic Wrocławska – Zacisze a torami kolejowymi wraz z autopoprawką do uchwały – 1/XLIV – zał. nr 3.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że w tym rejonie planuje się budownictwo mieszkaniowe i jest wiele wniosków od osób prywatnych w tej sprawie. Jeżeli Rada zaakceptuje uchwałę to będzie możliwość wydawania decyzji o budowie.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami: 7 – za przy braku głosów pozostałych.


 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier – 2/XLIV – zał. nr 4.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że projekt przygotowano na wniosek przedsiębiorcy, który chce zmienić lokal na urządzenie salonu gier. Rada tylko wyraża opinię, a do tej samej firmy była już pozytywna opinia. Pozwolenie na prowadzenie salonu gier wydaje ministerstwo po podjęciu takiej uchwały. Co do działalności samej firmy nie było interwencji czy skarg. Nowa siedziba będzie mieściła się przy ul. Pocztowej w budynku po firmie Hanka. Obecnie trwa tam remont.

Jacek Baczyński zapytał o opinię, którą Rada niedawno wydawała też do salonu gier, czy to był inny salon z grami.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że to była inna firma ale w końcu nie otworzyła salonu gier, może zrezygnowała, a może nie dostała zgody z Warszawy.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami: 5 – za, 2 – wstrzymujące się przy braku głosów przeciwnych.


 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty targowej – 3/XLIV – zał. nr 5.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że uchwała wprowadza nowego inkasenta w miejsce klubu KPR „Miedź”. KPR „Miedź” jest obecnie w upadłości. Jego miejsce zajmie Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Siódemka”. Klub będzie pobierał opłaty targowe na targowiskach przy ul. Izerskiej i Galaktycznej.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami: 7 – za przy braku głosów pozostałych.


 • projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy – 4/XLIV – zał. nr 6.


Jadwiga Zienkiewicz poinformowała, że wyjaśnień nie udzieli pani Skarbnik ponieważ jest z Prezydentem w Warszawie żeby podpisać umowę w sprawie dotacji do boisk przy ul. Marynarskiej. W uchwale wprowadza się darowiznę na Park Miejski i będzie też w tej sprawie autopoprawka. Trzeba będzie również podjąć uchwałę o wydatkach nie wygasających żeby darowizny na Park Miejski nie przepadły. Poinformowała, że kwoty te zostaną wydatkowane na nowe nasadzenia oraz na koszt sporządzenia projektu odbudowy parku, a nasadzenia nowych drzew zaczną się już w październiku. Poinformowała, że uchwała zwiększa wydatki i dochody ale nie zadłużenie, wprowadza środki dla ZGM na remonty dachów uszkodzonych przez huragan. Przetargi na te prace zostały przeprowadzone i niebawem firmy wejdą z pracami remontowymi. Wynegocjonowano stawki z wykonawcami i do końca roku remonty zostaną przeprowadzone i zadania odebrane.

Zbigniew Dudek zapytał czy aby na pewno dachy zostaną wyremontowane wszystkie do końca roku i czy te drobne usterki będą też do końca roku usuwane.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że wszystkie prace będą wykonywane sukcesywnie, drobne będą usuwane na bieżąco. Dodała, że do sfinansowania remontów będzie potrzebny kredyt..

Ewa Szymańska zapytała o to czy mieszkania zalane przez dziury w dachu tez będą remontowane.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że będą remontowane ze środków ZGM z ubezpieczenia. W takich budynkach powinny być umieszczone informacje o terminie rozpoczęcia prac remontowych i kto je będzie wykonywał.

Jan Kurowski powiedział, że w II LO huragan zerwał część dachu i z informacji dyrektora szkoły wynika, że koszty remontu poniosą również rodzice oddając środki z Rady Rodziców. Zapytał czy szkoła nie była ubezpieczona i dlaczego stosuje takie praktyki.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że szkoła tak jak większość szkół była ubezpieczona. Pomoc państwa skierowana jest tylko do obiektów nieubezpieczonych. Szkoła ma swoje fundusze i to się powinno zbilansować . Obiecała, że sprawę remontu w II LO wyjaśni i udzieli radnemu odpowiedzi.

Jan Kurowski zapytał kiedy zostanie naprawiony dach w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 uszkodzonego wskutek huraganu.

Jadwiga Zienkiewicz poinformowała, że jeżeli nie ma podpisanej umowy na remont dachu to niebawem zostanie podpisana i remont zostanie wykonany.

Zbigniew Dudek powiedział, że niepokojące jest to, że II LO musi wydać środki z Rady Rodziców, chyba, że je tylko pożyczy.

Ewa Szymańska zapytała o kwotę 350 tys. zł w budżecie LCK, dlaczego tych pieniędzy zabrakło i poprosiła o taka informację na następną komisję.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że LCK zakładał określone środki od sponsorów, część z nich mogła się wycofać. Organizacja Dni Legnicy mogła kosztować więcej niż zakładano.

Jacek Baczyński zapytał o zadanie przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego, czy ono nadal jest w planach.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że korekta budżetu zmienia tylko nazwę zadania w celu uzyskania na to środków, kwoty nie zmieniają się i zadanie nadal jest w WPI. Projekt na to zadanie jest już zrobiony, niebawem ogłosi się przetarg na wykonanie. Poinformowała, że maleją dochody z PIT i CIT co jest objawem kryzysu.

Jacek Baczyński zapytał o to czy będą cięcia w inwestycjach.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że będą cięte wydatki bieżące.

Ewa Szymańska zapytała czy będzie dodatkowa kwota na prace przy ul. Wrocławskiej.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że tak gdyż trzeba zapłacić za dodatkowe prace takie jak zasypanie piwnic, utwardzanie terenu, przebudowa sieci WPEC.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami: 8 – za.


 • projekt uchwały zmieniający uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki oraz wystawienia weksla „in blanco” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach zadania „Przebudowa ul. Gniewomierskiej jako I etap budowy obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy” – 5/XLIV – zał. nr 7.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że procedury przewidują, że przy pożyczce powyżej 1 mln zł powinno być dodatkowe prawne zabezpieczenie i jest propozycja notarialnego zabezpieczenia pożyczki.

Zbigniew Dudek zapytał o to jakie jest zaawansowanie robót przy ul. Gniewomierskiej.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i ich zakończenie przewiduje się w czerwcu 2010 r.


 • projekt uchwały zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Legnicy – 6/XLIV – zał. nr 8.

Bogumiłą Słomczyńska zapytała czy uchwałę można opiniować bez wcześniejszej opinii Zespołu ds. Nazewnictwa Placów i Ulic.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że dyskutować zawsze można, a do czasu sesji Zespół taką opinię wyda.

Zbigniew Dudek powiedział, że brakuje opinii, która stanowi o całości dokumentacji projektu uchwały. Sama dyskusja może przebiegać bez opinii Zespołu.

Kazimierz Hałaszyński powiedział, że na wcześniejszej komisji radni doszli do wniosku, że uchwała jest zgodna z prawem i decyzja zapadnie na sesji, a na komisjach można odnieść się do merytorycznej treści uchwały.

Ewa Szymańska dodała, że nowa nazwa ulicy dotyczy części niezabudowanej co nie będzie wiązało się z kosztami zmiany dokumentów.

Jacek Baczyński zapytał o zdanie pani Bogumiły Słomczyńskiej, która jest członkiem Zespołu ds. Nazewnictwa Placów i Ulic.

Bogumiła Słomczyńska wyjaśniła, że nie chce zabierać głosu w tej sprawie i trzeba poczekać na opinię Zespołu, który nie mógł wcześniej się odbyć z uwagi na brak kworum. Poza tym nie dyskutowano o tym wcześniej.

Ewa Szymańska dodała, że kiedyś w tym rejonie nie było drogi ponieważ cały teren zajmował cmentarz.

Bogumiła Słomczyńska zadała pytanie czy ta część ulicy trochę zapomnianej odda choć trochę hołd tym ofiarom.

Ewa Szymańska powiedziała, że ta część ulicy nie jest zapomniana.

Zbigniew Dudek dodał, że ulica znajduje się w centrum miasta i w pobliżu cmentarz co nie koliduje z nazwą, która dotyczy ofiar.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami: 6 – za, 1 – wstrzymujący się przy braku głosów przeciwnych.


 • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania – 7/XLIVzał. nr 9.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że uchwała doprecyzowuje zapisy odnoszące się do mieszkańców zamieszkałych w danym rejonie, którzy będą mieli prawo do bezpłatnego parkingu.

Jan Kurowski zapytał jak to się ma do likwidacji obowiązku meldunkowego i powiedział, że nowy parkometr bierze za ostatnie nawet pół godziny czy minuty 2 złote kiedy osoby pobierające opłaty nie biorą za ostatnią godzinę.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że ZDM ma ogłosić przetarg na zamontowanie parkometrów na wszystkich parkingach. Określona firma po zamontowaniu urządzeń będzie je użytkowała przez 6 lat i otrzymywała wynagrodzenie za koszty obsługi. Parkometry będą zgodne z uchwałą RML.

Jan Kurowski zapytał kto będzie odpowiedzialny za egzekwowanie opłat za parkowanie.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że nadal będą zatrudnione osoby obsługujące parkingi, które będą sprawdzały opłacenie miejsca parkingowego. Liczba tych osób będzie mniejsza niż obecnie.

Jan Kurowski stwierdził, że w kryzysie obcinanie etatów nie jest dobrym pomysłem.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że nasz sposób pobierania opłat jest archaiczny, większość miast posiada parkometry co nie oznacza, że nie ma obsługi tych parkingów.

Jan Kurowski wyraził wątpliwość z jakiego tytułu będzie pobierana kara i kto to będzie egzekwował.

Zbigniew Dudek poprosił o taką informację na następnej komisji.

Kazimierz Hałaszyński powiedział, że ludzie, którzy będą obsługiwali parkingi będą mogli kontrolować bilety wykupione przez kierowców. Bilety powinny znajdować się za szybami samochodów.

Zbigniew Dudek zapytał o zapis dotyczący opłaty w gotówce i wyraził wątpliwości co do tego zapisu.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że były to zapisy przemyślane, część osób wykupuje karty abonamentowe na korzystanie z parkingu przez dłuższy okres. Do czasu kiedy staną parkometry będzie można płacić gotówką.

Zbigniew Dudek nadal miał wątpliwości co do form płacenia i korzystania z parkingu i zapisy uchwały nie przewidują pewnych sytuacji.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że parkometry będą przystosowane do różnych form i sytuacji. W innych miastach funkcjonują takie same parkometry i sprawdzają się. Nasze parkometry będą oparte na zapisach uchwały. Aktualnie funkcjonują dwa testowe w centrum miasta i nie ma obowiązku korzystania z nich. Obiecała, że sprawdzi jeszcze raz zapisy, które budzą wątpliwości.

Zbigniew Dudek zaproponował żeby w przypadku uchwał zmieniających wcześniej przyjęte uchwały były do dyspozycji członków Komisji (wszystkich).

W wyniku głosowania Komisja nie zajęła stanowiska do projektu uchwały stosunkiem głosów: 4 – za, 4 – przeciwne.


 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Kartuzy w Legnicy – terenu dawnego teatru Varietes przy ul. Kartuskiej w Legnicy – 8/XLIV – zał. nr 10.

Jadwiga Zienkiewicz poinformowała, że obowiązujący plan przewiduje tylko funkcję mieszkaniową, a propozycja jest taka żeby obok funkcji mieszkaniowej była też funkcja usługowa dla tych którzy będą tam się budowali i mieszkali.

Zbigniew Dudek spytał czy Teatr, który był wcześniej zainteresowany przejęciem tego budynku, nadal jest zainteresowany jego przejęciem.

Jadwiga Zienkiewicz odpowiedziała, że nic o tym nie wie.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami: 8 – za.


 • projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – rejonu ul. Wielkiej Niedźwiedzicy – 9/XLIV – zał. nr 11.


W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały głosami: 8 – za.


 • Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za I półrocze 2009 r. – XLIV/1 – zał. nr 12.

 • Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej Legnicy kadencji 2006-2010, będących w realizacji oraz wniosków z sesji, podętych w okresie I półrocza 2009 r.-XLIV/2 – zał. nr 13,

 • Informację o działalności i wynikach spółek z udziałem Gminy w 2008 r. – XLIV/3 – zał. nr 14.

Powyższe informacje komisja przyjęła do wiadomości.

Ad. 5

Przewodniczący zapoznał radnych z odpowiedzią na wniosek z 10.07.2009 r. w sprawie załączania do wniosków w konkursach w zakresie kultury fizycznej dokumentacji dotyczącej osiągniętych wyników sportowych oraz udziału w zawodach i kwalifikacji trenerskich.

Wywiązała się dyskusja na temat ogłaszanych konkursów w zakresie sportu.Krzysztof Opaliński poinformował, że są przypadki kiedy stowarzyszenia piszą we wnioskach nieprawdę i zawyżają liczby zawodników lub inne informacje. Kluby w swoich ofertach podając nieprawdziwe informacje otrzymują więcej środków niż kluby, które mają lepszą kadrę i osiągają lepsze wyniki sportowe. Brak szczegółowych danych we wnioskach powoduje, że konkursy stają się fikcją, a środki przyznaje się stowarzyszeniom w sposób uznaniowy.

Zbigniew Dudek zapytał radnego o to kto miałby być weryfikatorem tych informacji.

Krzysztof Opaliński powiedział, że powinna to robić komisja konkursowa i nie tylko pod względem formalno-prawnym ale też merytorycznym. Podał przykład podawania we wnioskach dużej liczby pływaków jako zawodników.

Jadwiga Zienkiewicz wyjaśniła, że w następnym tygodniu odbędzie się Komisja Rewizyjna, która rozpatrzy protokół z kontroli w tym zakresie. Poinformowała, że będą uwagi i zastrzeżenia do protokołu i na komisji przed jego przyjęciem powinno wysłuchać się drugiej strony.

Krzysztof Opaliński powiedział, że zgłaszał te nieścisłości w interpelacji ale odpowiedź nie była pełna.

Zbigniew Dudek powiedział, że do niego też dochodzą sygnały, że pływacki klub sportowy dostaje dotacje i jednocześnie pobiera opłaty od rodziców i ustala opłaty wpisowe za udział w zawodach.

Krzysztof Opaliński ponownie wrócił do sprawy podawania w ofertach konkursowych bardziej szczegółowych informacji nt. kadry szkoleniowej, zawodników zarejestrowanych w sportowych związkach okręgowych. Do ofert dołączane są małe ankiety, z których nie wynikają osiągnięcia sportowe. Przykładem złego funkcjonowania przyznawania środków jest to, że w Radzie Sportu zasiada 11 przedstawicieli stowarzyszeń sportowych i 9 z nich otrzymało dotacje na swoje kluby. We Wrocławiu bierze się pod uwagę wyniki sportowe, a w Legnicy wyniki nie mają wpływu na wysokość dotacji. W ofertach powinno zaznaczać się wyniki i punktacje i to powinno być podstawą do przyznania dotacji. U nas dotacje przyznaje się uznaniowo. W pływaniu nie ma osiągnięć ale są dotacje, dlaczego finansuje się naukę pływania.

Kazimierz Hałaszyński zapytał czy w ramach działalności kluby składają sprawozdania .

Zbigniew Rutka odpowiedział, że oferta składa się z dokumentów bardzo wyczerpujących. W przypadku klubów gdzie jest zatrudnionych kilkunastu szkoleniowców to kopiowanie ciągle tych samych dokumentów spowodowałoby niepotrzebne gromadzenie dużej ilości papieru. Urząd ma dużą wiedzę na temat odnoszonych sukcesów i wyników sportowych przez kluby. Dla przypomnienia powiedział, że Komisja w miesiącu marcu przyjęła materiał na temat sportu w naszym mieście. Poinformował, że pieniądze są dzielone w sposób proporcjonalny i bierze się pod uwagę wszystkie elementy takie jak: kadra, uczestnicy zajęć, osiągane wyniki.

Krzysztof Opaliński powiedział, że materiał był przyjmowany na Komisji ale został przygotowany przez Szkolny Związek Sportowy, a nie przez Wydział Urzędu. Zapytał czy znana jest liczba czynnych zawodników w Legnicy zarejestrowanych w związkach sportowych. Taka informacja jest konieczna. Zbyt niskie dotacje nie obejmują kosztów wynagrodzeń szkoleniowców.

Ewa Szymańska zapytała o to czy po wykorzystaniu dotacji kluby są sprawdzane i czy dokumenty finansowe są rzetelnie prowadzone i robione są porównania oferty z z rzeczywistym wykorzystaniem środków.

Zbigniew Rutka odpowiedział, że stowarzyszenia przygotowują sprawozdania z wykonania zadania, dostarczają harmonogram realizacji i kosztorys wydatków. Kontrole przeprowadzane są na miejscu, co roku kontroluje się średnio 7 stowarzyszeń. W 2008 r. podpisano 88 umów na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej.

Ewa Szymańska stwierdziła, że może metodologia kontroli nie jest adekwatna do wyników, liczby zgadzają się ale potrzebna jest analiza bardziej szczegółowa pod względem merytorycznym.

Kazimierz Hałaszyński wyraził opinię, że kultura fizyczna w mieście jest mu znana i podejrzenia radnego Opalińskiego są subiektywne i za bardzo podejrzliwe. Według fachowców wyniki sportowe dzieci i młodzieży nie są najważniejsze, baza też jest ważna i szkoleniowcy, wszystko to trzeba utrzymać i o to dbać. Ważna jest liczba uczestników zajęć organizowanych przez kluby i wyjeżdżających na zawody. Trzeba inaczej spojrzeć na dotacje, które pokrywają koszty wyżywienia uczestników zawodów, wynagrodzenia szkoleniowców. Te kluby są częścią społeczności naszego miasta i czynnie włączają w życie klubowe. Kontrole są potrzebne i są przeprowadzane również kontrole wewnętrzne, ktoś bierze za to odpowiedzialność. Nie ma potrzeby produkowania za każdym razem tak dużej ilości dokumentów, informacja o posiadanych uprawnieniach nie jest najważniejsza ponieważ trudno oceniać trenera tylko po posiadanych certyfikatach, czy na podstawie kilku zawodników. W legnickim sporcie nie jest najgorzej i nie można cały czas krytykować i szukać nieprawidłowości bo to psuje wizerunek całego miasta.

Krzysztof Opaliński stwierdził, że przy takim sposobie myślenia nie byłyby potrzebne igrzyska czy inne zawody, najważniejsza w tym wszystkim zawsze była rywalizacja. Jego zdaniem środki w Legnicy dzielone są niesprawiedliwie. W punktacji wyników zajmujemy. ostanie miejsca.

Ewa Czeszejko-Sochacka zaprotestowała przeciwko stwierdzeniom radnego Krzysztofa Opalińskiego, mówiąc, że jeśli są układy w Urzędzie to powinny być na to dowody, które trzeba pokazać i udowodnić.

Zbigniew Dudek zgodził się z tym ,że oskarżenia trzeba udokumentować. Radnym nie są znane zasady polityki w dziedzinie sportu dzieci i młodzieży w naszym mieście. Trzeba jasno powiedzieć co jest najważniejsze i na co będzie wydawało się środki i co będzie się wspierało w naszym mieście. Czy chcemy utrzymywać dziedziny, które dobrze funkcjonują, czy chcemy stworzyć nowe, czy zależy nam na jednym mistrzu czy na 100 zawodnikach. Gdyby radni znali zasady dotyczące wspierania sportu w mieście to nie byłoby tak wielu wątpliwości i zarzutów.

Zbigniew Rutka wyjaśnił, że w 2004 r. została przyjęta strategia sportu w naszym mieście, w której mówi się jakie dziedziny i dyscypliny sportu są wspierane. Założenie jest takie żeby przyciągnąć jak najwięcej uczestników, a dopiero potem wyławiać talenty.

Zbigniew Dudek zasugerował potrzebę zmiany powyższej strategii ponieważ jest ona w pewnych częściach nieaktualna, bo dużo zmieniło się od tamtej pory, przybyło boisk, pojawił się Animator Osiedlowy.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący poinformował, że do Komisji wpłynął wniosek MSPR „Siódemka” Legnica o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na realizację zadania w terminie od dnia 01.08.2009 r. do 31.12.2009 r. – zał. nr 15.

Powiedział, że klub wystąpił o kwotę 85 tys. zł w okresie prowadzonej działalności sportowej. Zapytał o rozbieżność nazw stowarzyszenia i klubu.Zbigniew Rutka odpowiedział, że przepisy dopuszczają taką możliwość.

Kazimierz Hałaszyński stwierdził, że radni podejmą pozytywną decyzję ale nie wiemy czy klub otrzyma wnioskowane środki, czy ma takie możliwości. Powiedział, że nie ma zastrzeżeń do złożonego wniosku. Zapytał o to czy klub posługujący się herbem Legnicy wystąpił o zgodę na jego używanie. Nie ulega wątpliwości, że klub będzie głównym reprezentantem naszego miasta w piłce ręcznej i będzie wizytówką Legnicy.

Jadwiga Zienkiewicz obiecała, że sprawdzi czy klub wystąpił z takim wnioskiem, co jest jego obowiązkiem.

Zbigniew Dudek powiedział, że należy wspierać takie wnioski i nie brać pod uwagę tylko możliwości finansowych klubu.

Krzysztof Opaliński wyraził opinię, że powinno się zapraszać przedstawicieli klubów w celu zapoznania się z ich działalnością. Komisja wtedy mogłaby się bliżej zapoznać z takim wnioskiem. Zaproponował żeby Wydział zapraszał przedstawicieli klubów sportowych na posiedzenia Komisji.

Kazimierz Hłaszyński zanegował ten pomysł twierdząc, że to Komisja powinna zapraszać takie osoby jako gospodarz posiedzenia, w szczególności, że kluby nie podlegają Prezydentowi.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek MSPR „Siódemka” Legnica głosami: 8 – za.
Ad. 6

Zbigniew Dudek poinformował, że dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu pan Wojciech Małecki będzie gościł w Legnicy w październiku i będzie obecny na posiedzeniu Komisji, na której wystąpi z tematem dotyczącym wykorzystania wyników egzaminów w kontekście badania pracy szkoły. Wystąpienie ma celu upowszechnienie wiedzy o wynikach egzaminów i wykorzystania tej wiedzy na przyszłość.

Następnie radni dyskutowali na temat organizacji uroczystości związanych z miejską inauguracją roku szkolnego i rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbywają się jednocześnie. Radni zauważyli, że dzieje się tak co roku i nie jest to dobry zwyczaj ponieważ trzeba wybierać i uczestniczy się tylko w jednej uroczystości. Poza tym radni skrytykowali małą frekwencję młodzieży na mszy z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w której uczestniczyli kombatanci, a tych ostatnich może już niedługo zabraknąć.

Następną sprawą, którą poruszono było złe zachowanie młodzieży na przystankach autobusowych gdzie młodzież zachowuje się wulgarnie i pali papierosy. Jest to zachowanie karygodne i występuje często w pobliżu szkół. Zaproponowano żeby zmobilizować dyrektorów aby wypełniali swoje obowiązki i zadbali o swoją młodzież. Padła również propozycja żeby na wyświetlaczu w autobusach pojawił się napis o ustępowaniu miejsca starszym, tak jak jest winnych miastach.

Więcej spraw nie wniesiono i na tym posiedzenie Komisji zostało zakończono.


Przewodniczący Komisji

Edukacji, Kultury i Sportu

Zbigniew Dudek
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna