Protokół nr ix-i/12 z posiedzenia Zarządu ro zdroje w dniu 13. 02. 2012Pobieranie 5.32 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.32 Kb.
Protokół nr IX-I/12 z posiedzenia Zarządu RO ZDROJE w dniu 13.02.2012
Podstawa zwołania : uchwała o trybie pracy Rady z dn 20.06.2011

Obecni :8 osób wg listy – stwierdzono quorum Zarządu.  1. Przewodnicząca przedstawiła rezultaty spotkania z dyrektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Michałem Przepierą.

  2. Radny Stefan Petri przedstawił dokumentację dotyczącą stanu zaawansowania inwestycji szybkiego tramwaju na terenie Zdrojów, oraz przyjętych do realizacji rozwiązań technicznych

  3. na wniosek przewodniczącej podjęto uchwałę o przeznaczeniu kwoty 350 zł z budżetu Rady na dofinansowanie zgłoszenia drużyny piłkarskiej z klubu SAMSON w klasie szkół podstawowych do XVII Turnieju Drużyn Osiedlowych o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta.oraz o dofinansowaniu wykonania wydruku logo Rady Osiedla na dwunastu koszulkach drużyny , która weźmie udział w turnieju kwotą 100 zł.. Trener i opiekun drużyny Adam Jakubowski wyraził zgodę na to zgłoszenie i zobowiązał się do udziału drużyny w tym turnieju.-uchwała nr IX-I/1/12

  4. 4. Podjęto uchwałę o dofinansowaniu wykonania wydruku logo Rady Osiedla na dwunastu koszulkach drużyny , która weźmie udział w turnieju kwotą 100 zł.- uchwała nr IX-I/2/12

  5. 5. Podjęto uchwałę o wyasygnowaniu z budżetu Rady środków na dorobienie trzeciego kompletu kluczy od lokalu Rady dla sekretarza.- uchwała nr IX-I/3/12

  6. Radny Euzebiusz Adamczewski zgłosił wniosek o prześwietlenie koron drzew na ul Batalionów Chłopskich od wiaduktu do ul Kopalnianej po stronie torów kolejowych. Gałęzie skutecznie przesłaniają światło latarń ulicznych.

  7. Radna Marzena Hedzielska zgłosiła wniosek o postawienie znaku „ulica ślepa” w ciągu ul Torfowej na skrzyżowaniu Bagienna Torfowa w stronę drugiego bliższego torom kolejowym odcinka ul Bagiennej. Błądzące samochody ciężarowe nie mają potem jak się z tego odcinka ulicy wycofać.

  8. 8.Dyskutowano opinię rady do pisma WGN-III.6840.121.2011.2012.IŁ w sprawie bezprzetargowego przekazania działki nr 105 obręb 4162 z przeznaczeniem na poprawienie zagospodarowania działki Hubalczyków 32. Zarząd podtrzymał Uchwałę Rady opiniującą negatywnie wniosek WGN. Uzasadnienie :

Rada nie zgadza się ze stwierdzeniem z opinii Biura Planowania Przestrzennego Miasta , że działka powyższa nie spełnia kryteriów działki budowlanej. Jeżeli jednak czego nie dopatrzyła Rada poprzedniej kadencji w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania przestrzennego ulic Cedrowa Hubalczyków przewidziano tą działkę jako użytek zielony Rada wnioskuje o zorganizowanie na jej terenie ogólnodostepnego parku podobnie jak na terenie sąsiadującej działki D.Z.4024.ZP.uchwała nr IX-I/4/12

  1. Na tym posiedzenie zakończono.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna