ProtokóŁ nr xlvii/ 2010r Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta I Gminy Szczekociny z dnia 16 kwietnia 2010 rokuPobieranie 37.97 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar37.97 Kb.
PROTOKÓŁ NR XLVII/ 2010r

Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 16 kwietnia 2010 roku.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczekociny

Pan Zbigniew Pasierbiński. Obrady rozpoczęto o godzinie 18:00.Porządek obrad sesji:

Otwarcie obrad sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Wspomnienie ofiar katastrofy w Smoleńsku i uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

4. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pomnikiem ofiar Katania na Starym Cmentarzu

w Szczekocinach.

5. Udział we Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Szczekocinach.

6. Zamkniecie obrad XLVII Nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy.


Ad 1.

Obrady otworzył Pan Przewodniczący Zbigniew Pasierbiński prosząc wszystkich uczestników obecnych powstanie wszystkich obecnych na Sali radnych, P. Burmistrza, P. Sekretarza, Przewodniczących Zarządów, Sołtysów, mieszkańców, P. Stanisłwa Krupę – kombatanta oraz radnego powiatu zawierciańskiego P. Andrzeja Hermana (listy obecności są załączone do protokołu). Został wysłuchany hymn Polski „ Mazurek Dąbrowskiego”Ad 2.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji został przyjęty jednogłośnie.

Z. Pasierbiński stwierdził prawomocność obrad.

Ad 3.

P. Z. Pasierbiński: 70 lat upływa jak w imię obłędnych działań, rezimu totalitarnego zamordowano w Lesie Katyńskim ponad 4 tysiące oficerów Wojska Polskiego zaliczanych do elity inteligenckiej Polski. Prawda o tej straszliwej zbrodni sowietów była przez te lata przemilczana, tuszowana, zakłamywana.

10 kwietnia 2010 roku z pielgrzymką do tego strasznego miejsca na „ nieludzkiej ziemi”

wyruszył Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z Małżonką Marią w otoczeniu elity politycznej, społecznej i intelektualnej naszego Kraju, aby dać świadectwo prawdzie o Katyniu, oddać cześć rozstrzelanym w 1940 roku Rodakom, pomodlić się na ich mogiłach. Jednak Katyń zabrał jeszcze raz krwawe, tragiczne żniwo. Samolot wiozący oficjalną delegację Państwową Naszego Kraju rozbił się podchodząc do lądowania o godzinie 8:56 w lesie pod Smoleńskiem. W tej straszliwej katastrofie zginęło 96 Naszych Rodaków:
 • Lech Kaczyńskiprezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 • Maria Kaczyńska – małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

 • Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP

 • Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP

 • Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP

 • Władysław Stasiakszef Kancelarii Prezydenta RP

 • Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 • Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 • Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 • Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 • Stanisław Komorowskipodsekretarz stanu w MON

 • Tomasz Merta – podsekretarz stanu w MKiDN

 • Andrzej Przewoźnik – sekretarz ROPWiM

 • Maciej Płażyński – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, poseł

 • Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ

Przedstawiciele parlamentu

Posłowie


 • Leszek Deptuła

 • Grzegorz Dolniak

 • Grażyna Gęsicka

 • Przemysław Gosiewski

 • Izabela Jaruga-Nowacka

 • Sebastian Karpiniuk

 • Aleksandra Natalli-Świat

 • Arkadiusz Rybicki

 • Jolanta Szymanek-Deresz

 • Zbigniew Wassermann

 • Wiesław Woda

 • Edward Wojtas

Senatorowie


 • Janina Fetlińska

 • Stanisław Zając

Przedstawiciele Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń


 • Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego

 • Anna Maria Borowska – córka ppor. Franciszka Popławskiego, wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej (od 6 listopada 2009)

 • Bartosz Borowski – wnuk Anny Marii Borowskiej (syn Franciszka Borowskiego)

 • Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków

 • ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie

 • o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada

 • ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007

 • ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich

 • Tadeusz Lutoborski – syn ppor. Adama Lutoborskiego

 • Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej

 • Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego

 • adw. Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny dwumiesięcznika "Palestra"

 • Bronisława Orawiec-Löffler – bratanica majora Franciszka Orawca, zamordowanego w Katyniu; członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala

 • Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego

 • Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich

 • Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago

 • Leszek Solski – syn kpt. Kazimierza Solskiego, oficera i sportowca oraz bratanek majora Adama Solskiego, zamordowanych w Katyniu, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska

 • Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja "Golgota Wschodu"

 • Gabriela Zych – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu

Przedstawiciele Sił Zbrojnych RP


 • gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 • gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP

 • gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP

 • abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego

 • gen. bryg. Kazimierz Gilarskidowódca Garnizonu Warszawa

 • wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP

 • gen. broni Bronisław Kwiatkowski – dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP

 • ks. ppłk Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

 • ks. płk Adam Pilch – p.o. naczelnego kapelana ewangelickiego WP

 • bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – ordynariusz polowy Wojska Polskiego

 • gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP

Osoby towarzyszące


 • adw. Joanna Agacka-Indecka – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

 • Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK

 • ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Katarzyna Doraczyńska – pracownik biura prasowego Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy Praga Południe w Warszawie

 • Aleksander Fedorowicz – tłumacz języka rosyjskiego, ur. 1971

 • ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta

 • Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta

 • Janusz KochanowskiRzecznik Praw Obywatelskich

 • gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornickikanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari

 • Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 • Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej

 • płk dr hab. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta

 • Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta

 • Janina Natusiewicz-Mirersybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie; osoba towarzysząca Annie Walentynowicz w podróży; ur. 1 stycznia 1940

 • Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

 • ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego[34]

 • Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego

 • Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, odpowiedzialna w Kancelarii za kontakty Pierwszej Damy; ur. 13 września 1955

 • Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych

 • Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków

Załoga


Załogę samolotu stanowili żołnierze i pracownice wojska pełniący służbę (zatrudnione) w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego im. Obrońców Warszawy.

 • kpt. Arkadiusz Protasiukdowódca załogi

 • mjr Robert Grzywna – drugi pilot

 • por. Artur Ziętek – nawigator

 • chor. Andrzej Michalak – technik

 • Barbara Maciejczyk – stewardesa

 • Natalia Januszko – stewardesa

 • Justyna Moniuszko – stewardesa

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu


 • ppłk Jarosław Florczak

 • kpt. Dariusz Michałowski

 • por. Paweł Janeczek

 • ppor. Piotr Nosek

 • st. chor. Artur Francuz

 • chor. Jacek Surówka

 • chor. Paweł Krajewski

 • chor. Marek Uleryk

 • mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek

Wyrażamy głębokie przekonanie, że ich praca, działalność dla dobra i pomyślności Polski, patriotyczna postawa oraz tragiczna śmierć podczas pełnienia służby dla Kraju nie będą przez historię zapomniane.

Niech spoczywają w pokoju!

Cześć ich pamięci!
Minutą ciszy została uczczona pamięć osób, które zginęły tragicznie w katastrofie.
P. Burmistrz: W tych trudnych dla nas chwilach zostały przekazane nam kondolencje od naszych przyjaciół z zagranicy. W sobotę w godzinach południowych przeprowadziłem rozmowę telefoniczną z P. Milanem Kolesarem burmistrzem zaprzyjaźnionego miasteczka Jelsava na Słowacji. Dowiedział się z internetu o tej tragicznej sytuacji. W TV Słowackiej nie było dużo informacji na ten czas.

W poniedziałek otrzymałem kondolencje od P. burmistrza miasta Naglak w Rumunii. W obu przypadkach powiedziałem, że te kondolencje przekażę podczas sesji Rady Miasta i Gminy.

23 marca wspólnie uczestniczyłem z P. Gomułką i P. Cz. Orlińskim na „ Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” Jednym z inicjatorów był senator Stanisław Zając. Był również przedstawiciel P. Prezydenta P. Minister Mariusz Handzlik.

Udało mi się zamienić kilka słów z ministrem P. M. Handzilikiem, bardzo ciepły i serdeczny człowiek. Otrzymałem wizytówkę od P. Ministra Handzlika wizytówkę z uwagi na chęć współpracy. Mam tą wizytówkę, ale niestety tego kontaktu już nie będzie.

W ubiegłym tygodniu wraz z P. Cz. Orlińskim przebywałem w Stalowej Woli na odsłonięciu pomnika T. Kościuszki i zapamiętałem nazwisko Posła Deptuły. Również uczestnik tej katastrofy. Na pewno każdy z państwa wśród tych ofiar kogoś bliskiego.

Bardzo bliski naszemu regionowi był P. Poseł Grzegorz Dolniak. Otrzymał swoje miejsce w samolocie od G. Schetyny, ponieważ chciał w obchodach 70 rocznicy w Katyniu uczestniczyć. Poseł dbał o region zagłębia. Wielokrotnie miałem możliwość spotykania posła, który zajmował się regionem zagłębia.


P. Przewodniczący odczytał Apel Samorządu Gminy Szczekociny. Apel został przyjęty jednogłośnie przez: radnych, przewodniczących zarządów osiedlowych oraz sołtysów.

APEL SAMORZĄDU GMINY SZCZEKOCINY.

Radni, Burmistrz, Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedlowych zebrani na XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gmin Szczekociny apelują do wszystkich mieszkańców Szczekocińskiej Ziemi, dla których patriotyzm i dobro Ojczyzny są wartością nadrzędną, aby w tym trudnym dla Polski czasie byli solidarni w bólu ze wszystkimi, których tragedia Smoleńska szczególnie dotknęła, a zachowanie w okresie żałoby narodowej było wzorem postawy obywatelskiej.


Wyrażamy szacunek tym naszym obywatelom, którzy solidarność tą zamanifestowali wywieszeniem w swoich domach flag narodowych.

Ad 6.

Pan Przewodniczący zamknął obrady XLVII nadzwyczajnej sesji o godz. 18:20.


Ad 4.

Po sesji wszyscy udali się na Stary Cmentarz, gdzie w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny złożono wieniec z biało – czerwonych kwiatów oraz zapalono symboliczne znicze.


Ad 5.

Następnie uczestnicy sesji oraz mieszkańcy Szczekocin przeszli do Kaplicy św. Antoniego na Zarzeczu, gdzie odprawiono mszę żałobną w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku. Msza koncelebrowana była przez proboszcza parafii – ks. prałata Jerzego Miernika oraz ks. Przemysława Pabjana i ks. Grzegorza Stachurę, natomiast oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny.Protokół sporządziłaMariola Kopeć.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna