Protokół Nr xxi/2004 z Sesji Rady Gminy Przasnysz odbytej w dniu 01 lipca 2004 rPobieranie 36.84 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar36.84 Kb.
Protokół Nr XXI/2004
z Sesji Rady Gminy Przasnysz odbytej w dniu 01 lipca 2004 r.

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu

Pan Marian Bober – Przewodniczący Rady Gminy o godz.10.00 otworzył XXI Sesję Rady Gminy, powitał zaproszonych gości na dzisiejszą sesję, radnych Rady Gminy oraz sołtysów Gminy.

Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.

Lista osób uczestniczących w sesji stanowi zał. Nr 1 do protokołu.


Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt porządku obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 1. Podsumowanie akcji składania wniosków przez rolników odnośnie płatności obszarowych.

 2. Wręczenie nagród książkowych uczniom i nauczycielom szkół

gminnych za osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004.

 1. Wnioski z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy.

 2. Podjęcie uchwał w sprawach :

1/ zmiany do uchwały budżetowej Nr XVII/86/04 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 stycznia 2004 r.

2/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zabezpieczeń spłat pożyczki,

3/uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,

4/ uchylenia uchwały Nr XII/45/95 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 1995 r. 1. Informacja Wójta Gminy z działalności między Sesjami.

 2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy.

 3. Wolne wnioski i zapytania.

 4. Zamknięcie obrad.

Do projektu porządku obrad zmian nie zgłoszono, został zatwierdzony jednogłośnie – 15 głosów za.
Punkt 2.
Pani Wójt Gminy złożyła podziękowanie p. Markowi Marchewce pracownikowi Biura AR i MR w Przasnyszu i p. Stanisławowi Czaplickiemu pracownikowi ODR w Przasnyszu za sprawnie przeprowadzoną akcję przyjmowania wniosków od rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie i życzyła obu instytucjom dalszej owocnej współpracy z samorządem gminnym.
Punkt 3.

Następnie Pani Wójt Gminy wraz z Panem Przewodniczącym Rady Gminy wręczyła nagrody książkowe nauczycielom i uczniom szkół gminnych za osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004.

Nagrody książkowe otrzymali nauczyciele i uczniowie z następujących szkół gminnych:
Zespół Szkół w Nowej Krepie

  1. Za zajęcie II miejsca w ringo – etap powiatowy

 • Robert Pietrzak

 • Mariusz Osowski

 • Damian Więcek

  1. Za zajęcie II miejsca w piłce halowej, w piłce nożnej i uni – hock – etap powiatowy

 • Magdalena Grabowska

 • Anna Perzanowska

 • Beata Perzanowska

 • Milena Nagiel

 • -Magdalena Sobolewska

 • Katarzyna Sokołowska

 • Marlena Zwolińska

 • Renata Kicka

 • Kamila Lubańska

 • Paulina Sławska

 • Katarzyna Rogowska

Opiekun Mirosław Pogorzelski

  1. Za zdobycie Mistrzostwa Powiatu w turnieju piłki siatkowej

 • Tomasz Pszczółkowski

 • Adam Dąbrowski

 • Marcin Grabowski

 • Mariusz Sławski

 • - Łukasz Więcek

 • Daniel Jabłoński

 • Michał Biraga

Opiekun – Kazimierz Karwowski

 1. Finalista konkursu geograficznego

Opiekun – Leszek Majewski

 1. Za udział w Międzypowiatowych Mistrzostwach LA w pchnięciu kulą

 • Marlena Bogdoł
Zespół Szkół w Bogatem

  1. Za zajęcie VI miejsca w zawodach wojewódzkich „ Z podwórka na stadion”

 • Rafał Brzeziński

 • Damian Głowacki

 • Wojciech Kacprzak

 • Konrad Nowotka

 • Sebastian Nowotka

 • Michał Ossowski

 • Marek Tyciński

 • Paweł Wysoczrski

Opiekun Krystyna Sawicka

  1. Za udział w biegach przełajowych – etap wojewódzki

 • Magdalena Jeznach

  1. Za udział w biegach przełajowych – etap między powiatowy

 • Anna Jeznach

Opiekun Jadwiga Tabka

  1. Za udział w biegach przełajowych – etap wojewódzki
 • Paulina Pawłowska

  1. Za udział w biegach przełajowych – etap między powiatowy

 • Aneta Nowotka

 • Opiekun Aurelia Dąbrowska

 1. Za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

 • Ewelina Sekuna

Opiekun Agnieszka Jeznach

 1. Za zajęcie I miejsca w Diecezjalnym Konkursie Multimedialnym „ 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II’

  • Adam Florysiak

Opiekun Joanna Szypulska

 1. Za udział w międzypowiatowych Mistrzostwach w Lekkiej Atletyce

 • Daniel Gogolewski

Opiekun Waldemar Brzostek

Zespół Szkół w Lesznie

  1. Za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym

 • Mariusz Jankowski

 • Łukasz Wacławski

Opiekun Danuta Zarzycka

  1. Za zajęcie II miejsca w Miejsko-Powiatowym Konkursie Plastycznym

 • Monika Kaliszewska

  1. Za zajęcie III miejsca w Miejsko-Powiatowym Konkursie Plastycznym

 • Anna Głodkowska

Opiekun Irena Dąbrowska

  1. za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie „ Twórcy powiatu przasnyskiego”

 • Natalia Sobieraj

Opiekun Teresa Sielska

  1. Za zajęcie I miejsca w Powiatowym Konkursie „ Twórcy powiatu przasnyskiego”

 • Aldona Olszak

  1. Za zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie „ Twórcy powiatu przasnyskiego”

 • Marta Granoszek

  1. za zajęcie III miejsca w Powiatowym konkursie „ Twórcy powiatu przasnyskiego”

 • Paulina Paszkowska

Opiekun Hanna Dabek

Szkoła Podstawowa w Obrębie

   1. Za zajęcie III miejsca w Powiatowym Tenisie Indywidualnym

 • Igor Płoski

   1. Za zajęcie I miejsca w Powiecie Tenis- debet

  • Patrycja Rasieńska

 • Julia Czajkowska

 • Anna Figurska

 • Anna Kołakowska

   1. Za zajęcie III miejsca w Powiecie Tenis – debet

 • Brygida Pieńkosz

 • Ewelina Derewicz

Opiekun Hanna Mróz

Szkoła Podstawowa w Mchowie

1. Za zajęcie II miejsca w Powiatowym Konkursie Piosenki

 • Adrian Budny2.

 1. Za zajęcie III miejsca w Powiatowym konkursie Piosenki

 • Artur Osowski

Opiekun Iwona Graczyk

 1. Za zajęcie XIX miejsca w Wojewódzki w biegach przełajowych

 • Marcin Nowicki

 1. za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Powiatu w drużynowym tenisie stołowym

 • Łukasz Soliwodzki

 • Artur Nosarzewski

Opiekun Andrzej Czaplicki

Następnie Przewodniczący Rady podziękował wszystkim pedagogom i uczniom za osiągnięcia w roku szkolnym 2003/2004 złożył życzenia wakacyjne oraz ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.Punkt 4.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz odczytał wnioski z posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy odbytych w dniu 28 czerwca 2004 r.

Treść wniosków stanowi zał. Nr 2 do protokołu.

Punkt 5.
Podpunkt 1/

Projekt uchwały w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVII/86/04 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28.01.2004 r. odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Następnie Pani Wójt przedstawiła uzasadnienie do niniejszej uchwały.

Treść uzasadnienia stanowi integralną część uchwały.

Do powyższego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.

Powyższą uchwałę Rada Gminy Przasnysz podjęła w głosowaniu jawnym jednogłośnie / 15 głosów za/.Nr podjętej uchwały XXI/105/2004.

Uchwała stanowi zał. Nr 3 do protokołu.


Podpunkt 2/

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOS i GW i zabezpieczeń spłat pożyczki odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Do w/w projektu uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów za/ podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOS i GW i zabezpieczeń spłat pożyczkiNr podjętej uchwały XXI/106/04.

Uchwała stanowi zał. Nr 4 do protokołu.


Podpunkt 3/

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnysz odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Do w/w projektu uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów za/ podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnysz.Nr podjętej uchwały XXI/107/04.

Uchwała stanowi zał. Nr 5 do protokołu.Podpunkt 4/


Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/45/95 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 1995 r. odczytał Przewodniczący Rady Gminy.

Do w/w projektu uwag nie zgłoszono.

Rada Gminy jednogłośnie / 15 głosów za/ podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/45/95 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 maja 1995 r.

Nr podjętej uchwały XXI/108/04.

Uchwała stanowi zał. Nr 6 do protokołu.Punkt 6.

Pani Wójt Gminy poinformowała o wypoczynku letnim organizowanym dla dzieci z terenu Gminy Przasnysz w okresie wakacyjnym.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizuje kolonie dla 52 dzieci z rodzin biednych i z problemem alkoholowych w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego w terminie 19.08.-28.08.2004 r.


 • 100 uczniów ze szkół gminnych skorzysta z dwutygodniowego obozu żeglarskiego w miejscowości Szczenie Dębiu za odpłatnością 97 zł. od

osoby . Pozostałe koszta sfinansuje KRUS / warunkiem jest ubezpieczenie jednego rodzica bądź opiekuna w KRUSie/

 • ponadto szkoły w Lesznie , Krępie i Bogatym gościły będą 87 dzieci polonijnych w miesiącu lipcu br.

 • dla szkół w Bogatem i Lesznie Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało 20 komputerów dla dwóch pracowni, natomiast Gmina pokryje

koszty przeszkolenia nauczycieli oraz przygotuje pracownie tj. zakupi biurka po komputery i wykonana okablowanie.

 • W dniu 21 maja 2004 r. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bogatem. Wpłynęło 5 ofert , wybrano najtańszą z INWEST Ciechanów na kwotę 22.570 zł.

 • 27 maja br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dotację ze środków PAOW na wymianę okien w Zespole Szkół w Bogatem na kwotę 40.250 zł.

 • rozprowadzono 31 kompletów podręczników dla pierwszoklasistów za kwotę 2.489 zł w ramach wyprawki szkolnej.

 • trwa wymiana dachu na budynku szkolnym w Mchowie.

Następnie Pani Wójt Gminy poinformowałą , że Urząd Gminy wspólnie ze Społecznym Instytutem Ekologicznym ogłasza konkurs pod nazwą „ Przasnyskie ogródki przydomowe”

Radni, sołtysi i mieszkańcy – ogródki kwiatowe mogą zgłaszać do Urzędu gminy w pokoju nr 4 lub telefonicznie pod nazwa 752-27-09 do 16 lipca 2004 r.Punkt 7.
Protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Przasnysz został przyjęty bez

zastrzeżeń.


Punkt 8. i 9.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad dzisiejszych sesji Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za udział i o godzinie 12.30 zamknął obrady XXI Sesji.
Protokołowała

B. Rudzińska PrzewodniczącyRady Gminy Przasnysz

/ Marian Bober /


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna