Protokół Zebrania Zarządu Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49Pobieranie 159.64 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar159.64 Kb.
  1   2   3

Protokół Zebrania Zarządu

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

27 września 2015 r. godz. 10.00-18.00
Obecni:

Członkowie Zarządu:

 1. Tomasz Delega

 2. Włodzimierz Schmidt

 3. Bogdan Jeżak

 4. Andrzej Modzelan

 5. Adam Dzwonkowski

 6. Anna Mrozińska

 7. Aleksander Sokólski

Komisja Rewizyjna:

 1. Piotr Zieliński

Pracownicy biura:

 1. Piotr Murdzia

 2. Barbara Szenborn-Dańczak

 3. Michał Bartel

 4. Anna Harazińska

Edukacja przez Szachy w Szkole:

 1. Michał Luch


Protokolant:

 1. Dorota Rzepecka


Agenda:


 1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 21 czerwca 2015 r.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 21 czerwca 2015 r.

a. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów

c. Informacja o stanie finansów Związku na 30.06.2015 r.7. Sprawy bieżące.

a. Konkurs Ofert 2016 – A. Matusiak, P. Murdzia, M. Bartel

b. DME(K) - powołanie reprezentacji, informacje organizacyjne - W. Schmidt,

P. Murdzia, Mi. Bartel

c. Igrzyska Szkolne – A. Modzelan

d. MP RPS – T. Delega

e. 90 – lecie PZSzach – A. Matusiak

f. MP 2016 – T. Delega, P. Murdzia

g. KOF 2016 (propozycje zmian) – B. Jeżak

h. Mistrzostwa Polski Administracji Rządowej – T. Delega

i. Warsztaty dla organizatorów – P. Murdzia

j. Oferty złożone do ECU (status) – P. Murdzia

k. EpSzwSz – stan bieżący, przyszłość – K. Góra

l. Rehabilitacja przez szachy – J. Kusina

ł. SGDP 2016 (turnieje mikołajkowe) – A. Mrozińska

m. Konkursy MSiT i inne – M. Bartel

n. Chessarbiter (stan bieżący i przyszłość) – A. Sokólski

8. Ocena eventów.

a. DMEJ 2015 w Polsce – A. Modzelan

b. Wakacje z Szachami – K. Góra

c. Kongres Kompozycji – P. Murdzia9. Ocena startów.

a. MŚJ do lat 20 - W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel

b. PŚ - W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel

c. MŚ w solvingu – P. Murdzia

d. Ekstraliga, II zjazd – W. Schmidt

e. Memoriał Radzikowskiej - W. Schmidt, P. Murdzia10. Imprezy i starty planowane.

a. MEJ – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel

b. MŚJ – A. Modzelan, P. Murdzia, M. Bartel

c. Ekstraliga 2015 (zakończenie) – W. Schmidt, P. Murdzia, M. Bartel

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie.


 1. Powitanie.

Prezes powitał zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie.
2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes stwierdził ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.


3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Wiceprezes Andrzej Modzelan poprosił o przesunięcie spraw młodzieżowych na pierwszą część posiedzenia z powodu konieczności wcześniejszego opuszczenia zebrania.

Porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.
4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 21 czerwca 2015 r.

Protokół posiedzenia Zarządu z 21.06.2015 zatwierdzono jednogłośnie.


5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

Od ostatniego posiedzenia zarządu przyjęto 14 uchwał:UCHWAŁA NR 44/06/2015

z dn. 30.06.2015

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach
Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków następujące kluby:
MKS AGROS Chełm (LU)
SZACHOWY UNIWERSYTET Warszawa (MA)

Wymienione kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty, spełniając tym samym wymogi członka PZSzach.


Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.
UCHWAŁA NR 45/06/2015

z dn. 30.06.2015

o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach
Zarząd PZSzach podjął decyzję o skreśleniu z listy członków PZSzach klubu:
LKS MARKOVIA Markowa (PK)
Klub ten złożył Deklarację Likwidacji.
Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.

UCHWAŁA NR 46/07/2015

z dn. 03.07.2015

o powołaniu R. Gajka do Kadry Narodowej Juniorów
Zarząd PZSzach powołał Radosława Gajka do Kadry Narodowej Juniorów.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.
UCHWAŁA NR 47/07/2015

z dn. 06.07.2015

o przyznaniu Srebrnej Odznaki Honorowej
Zarząd PZSzach przyznał Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Mieczysławowi Manikowi.
Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za.
UCHWAŁA NR 48/07/2015

z dn. 24.07.2015

o powołaniu Kadry Narodowej na okres 1.07-31.12.2015
Zarząd PZSzach powołał na okres 1.07 – 31.12. 2015 Kadrę Narodową w składzie:
Kadra Narodowa Mężczyzn

Grzegorz Gajewski GM 2646 - p.2.8. (DME)

Radosław Wojtaszek GM 2733 – p.2.8. (DME) i p.2.9.

Robert Kempiński GM 2637 – p.2.8. (DME) i p.2.9.

Mateusz Bartel GM 2631 – p.2.8. (DME) i p.2.9.

Jan-Krzysztof Duda GM 2632 – p.2.8. (DME)


Kadra Narodowa Kobiet

Jolanta Zawadzka WGM 2419 – p.4.8. (DMEK)

Karina Szczepkowska–Horowska WGM 2392 – p.4.8. (DMEK)

Monika Soćko GM 2472 – p.4.8. (DMEK)

Iweta Rajlich IM 2409 – p.4.8. (DMEK)
Ponadto na podstawie p.12.9.

12.9.   W sytuacjach wyjątkowych, skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych.


Joanna Majdan–Gajewska WGM 2391

Marta Bartel WGM 2340

Klaudia Kulon WIM 2240 – MAS (grupa nadziei olimpijskich)

 

W kadrze Narodowej są powołani już wcześniej:

Dariusz Świercz GM 2634 – p.12.9. MAS (grupa nadziei olimpijskich)

Kamil Dragun GM 2586 - p.12.9. MAS (grupa nadziei olimpijskich)

 

Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2015.

Jan-Krzysztof Duda GM 2632 – p.3.1.2.

Anna Iwanow WIM 2206 – p.5.1.2.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 49/07/2015

z dn. 29.07.2015

o powołaniu reprezentacji na MŚ w solvingu, Ostróda 2015
Zarząd PZSzach powołał reprezentację kraju na Mistrzostwa Świata w solvingu (4-5.08.2015, Ostróda) w składzie:

1.   P. Murdzia -1.4.a

2.   K. Piorun – 1.4.a

3.   A. Miśta – 1.4.d


Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 50/07/2015

z dn. 31.07.2015

o przyznaniu Srebrnej Odznaki Honorowej Ryszardowi Kromce
Zarząd PZSzach przyznał Srebrną Odznakę Honorową PZSzach Ryszardowi Kromce.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 51/08/2015

z dn. 01.08.2015

o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach
Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków klub:
MDK Białystok (PL) – klub wspierający
Klub złożył wszystkie wymagane dokumenty, spełniając tym samym wymogi członka PZSzach.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 52/08/2015

z dn. 01.08.2015

o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach
Zarząd PZSzach skreślił z listy członków klub:
KSN OMEGA Łódź (LD)
Klub złożył Deklarację Likwidacji Klubu.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 53/08/2015

z dn. 14.08.2015

o dokooptowaniu Daniela Sanz Wawera do KNJ
Zarząd PZSzach podjął decyzję o dokooptowaniu Daniela Sanz Wawera do Kadry Narodowej Juniorów.
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 54/08/2015

z dn. 17.08.2015

o powołaniu reprezentacji na MEJ w Porec
Zarząd PZSzach powołał reprezentację na Mistrzostwa Europy Juniorów, 21-30.09.2015, Porec, Chorwacja.
PZSzach pokryje pełne koszty udziału następujących zawodników:

- Mikołaj Tomczak (medal 2014)

- Oliwia Kiołbasa (MPJ)

- Jakub Kosakowski (MPJ)

- Pawel Teclaf, Oskar Ogłaza (decyzja Pionu Młodzieżowego i Szefa Wyszkolenia)
Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 55/08/2015

z dn. 19.08.2015

o powołaniu Reprezentacji Polski na MŚ do lat 20
Zarząd PZSzach nominował do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów do lat 20, 1-16.09.2015, Chanty-Mansyjsk, następujących uczestników:
Jan-Krzysztof Duda,

Mariola Woźniak,Leszek Ostrowski – trener
Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Bogdan Jeżak.
UCHWAŁA NR 56/08/2015

z dn. 22.08.2015

o powołaniu Reprezentacji Polski na MŚJ
Zarząd PZSzach nominował do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów, 24.10-05.11.2015, Chalkidiki, Grecja, następujących uczestników:


1

PAWICKA

Magdalena

G-08

2

ZABRZANSKA

Weronika

G-10

3

HARAZINSKA

Magdalena

G-12

4

JAROCKA

Liwia

G-12

5

SLIWICKA

Alicja

G-14

6

SWIECH

Joanna

G-14

7

KIOLBASA

Oliwia

G-16

8

KUBICKA

Anna

G-16

9

JEDROCHA

Katarzyna

G-18

10

WOZNIAK

Mariola

G-18

11

DZIEWONSKI

Dariusz

O-08

12

FISZER

Bartosz

O-08

13

KEJNA

Piotr

O-08

14

GRZESIK

Gracjan

O-10

15

LUCZAK

Filip

O-10

16

MEERS

Hubert

O-10

17

OGLAZA

Oskar

O-10

18

POLTORAK

Sebastian

O-10

19

MIKE

Patryk

O-12

20

SANZ WAWER

Daniel

O-12

21

CHYLEWSKI

Patryk

O-14

22

JANIK

Igor

O-16

23

SZUSTAKOWSKI

Antoni

O-16

24

TOMCZAK

Mikolaj

O-16

25

WINIARSKI

Mikolaj

O-16

26

JARMULA

Lukasz

O-18
HARAZINSKA

Anna

Kierownik

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Bogdan Jeżak.


UCHWAŁA NR 57/08/2015

z dn. 27.08.2015

o wprowadzeniu zmian opłat organizacyjnych w KOF 2016
Zarząd PZSzach podjął decyzję o wprowadzeniu w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym 2016 zmian opłat organizacyjnych:


Indywidualne MP

 

IMP i IMPK

400(50.200/200)

Amatorów, Seniorów 60+, Seniorek 50+ i osób niepełnosprawnych

120(60/60)

Młodzików do lat 10 i Juniorów do lat 16-18

100(50.60/40)

Przedszkolaków i Puchar Polski do 8 lat

60(20.30/30)

Drużynowe MP

Ekstraliga

I Liga

II Liga

Seniorów

1750(500.750/1000)

1300(500/800)

1000(500/500)

Juniorów

900(500/400)

800(500/300)

650(500/150)

IMP i IMPK szachach szybkich

80(40.50/30)

IMP i IMPK w szachach błyskawicznych

60(30.40/20)

IMP juniorów w szachach szybkich

50(20.30/20)

IMP juniorów w szachach błyskawicznych

40(15.25/15)

DMP w szachach błyskawicznych: - open

140(80/60)

- kobiet

90(60/30)

Drużynowe Mistrzostwa Polski Kobiet

150(90/60)

Półfinały MPJ

90(50.60/30 )

Eliminacje Międzywojewódzkie do MPM oraz OOM

50*

Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików

50*

 Głosowało 10 członków Zarządu. Dziewięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 21 czerwca 2015 r.

a. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

Dyrektor biura Piotr Murdzia poinformował o zmianach kadrowych. Biuro PZSzach zakończyło współpracę z Elżbietą Dulkowską. Na wakujące stanowisko specjalisty ds. księgowości przeprowadzona została rekrutacja. Nowy pracownik rozpocznie pracę 1. października.
Adam Dzwonkowski zwrócił uwagę na różne wymagania zawodników dotyczące zakupu przez biuro biletów lotniczych na imprezy międzynarodowe. Jednemu zawodnikowi dojeżdżającemu spoza Warszawy nie zaproponowano dogodnego połączenia. Zawodnikom przed ważnymi rozgrywkami zależy na maksimum komfortu i oszczędności czasu. Zaproponował, aby przeprowadzić indywidualną konsultację z każdym zawodnikiem w sprawie zakupu biletów, tak aby podróż na zawody była dla uczestników jak najwygodniejsza i najszybsza, lub też aby zawodnicy mogli samodzielnie dokonać zakupu odpowiadających im biletów.
Prezes zaproponował, aby eksperymentalnie przeprowadzić drugie zaproponowane rozwiązanie np. podczas organizacji wyjazdu ekipy na Olimpiadę Szachową. Zawodnicy będą mieli czas na zakup biletów do 90 dni przed imprezą. Po tym terminie zakupu biletów dokona biuro. Postanowiono, że rozwiązanie zostanie przetestowane podczas Indywidualnych Mistrzostw Europy, które odbędą się w Kosowie w maju 2016.

b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów


- Bogdan Jeżak, pion finansowy
Skarbnik PZSzach zgłosił uwagi Witalisa Sapisa do Regulaminu Klasyfikacyjnego, dotyczące sposobów naliczania punktów w turniejach kołowych i szwajcarskich.

Wiceprezes Włodzimierz Schmidt podkreślił, że do konsultacji regulaminów trzeba zapraszać krytyczne grono konsultantów, tak aby mieć pewność, że uchwalone regulaminy będą najwyższej jakości.


c. Informacja o stanie finansów Związku na 30.06.2015 r.
Główna księgowa Barbara Szenborn-Dańczak przedstawiła informację o stanie finansów związku. Podkreśliła, że wynik w ciągu roku jest bardzo dynamiczny, gdyż na bieżąco zmieniają się wpływy i koszty, zależnie od imprez, wpłat i rozliczeń przypadających w danym miesiącu. Prezes zaproponował, aby wprowadzić rezerwę w celu urealnienia wyników finansowych.

Zarząd omówił poszczególne pozycje w zestawieniu. Prezes podkreślił, że akcje i obozy Wakacje z szachami osiągnęły bardzo dobry wynik. Pochwalił działania Krzysztofa Góry i Kamili Kałużnej za osiągnięty sukces. Wyrazy uznania złożył również Andrzejowi Modzelanowi za świetnie przeprowadzone Drużynowe Mistrzostwa Europy Juniorów. Prezes zwrócił uwagę zgromadzonych na budżet projektu Edukacja przez Szachy w Szkole, który stale się rozwija i ma obecnie budżet porównywalny z budżetem sportu seniorskiego. Jest to bardzo ważny sukces i powód do satysfakcji.


Ponadto Adam Dzwonkowski przedstawił informację na temat nowych możliwości prenumeraty „Mata”, które nie byłyby związane z dodatkowymi kosztami, a mogłyby podnieść sprzedaż czasopisma.
7. Sprawy bieżące.

a. Konkurs Ofert 2016 – A. Matusiak, P. Murdzia, M. Bartel

Piotr Murdzia poinformował, że w dniach 29-30 sierpnia br. zgromadziła się Komisja Ofertowa w składzie: Piotr Murdzia – przewodniczący, Michał Bartel – sekretarz, Andrzej Szewczak – członek komisji.
Komisja obradowała łącznie kilkanaście godzin, dokładnie sprawdzając wszystkie oferty, weryfikując i porównując je z folderami, stronami internetowymi, a także dzwoniąc do ośrodków.

Na Konkurs Ofert wpłynęło w sumie 39 ofert, które zostały złożone przez czternastu oferentów. Oferty dotyczyły organizacji dziesięciu imprez. Nie wpłynęły żadne propozycje organizacji Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet, Drużynowych Mistrzostw Polski - I Liga oraz Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich.Wyniki konkursu ofert:
MPJ do lat 6,7 – Świętokrzyski Związek Szachowy (Suchedniów)
Oferta ŚZSzach wyróżniała się dobrą ceną w stosunku do jakości i wyprzedziła jedynego konkurenta UKS SP 8 Chrzanów o 3 punkty.

Świętokrzyski Związek Szachowy: 57,61 pkt.


UKS SP 8 Chrzanów: 54 pkt.

MPJ do lat 8 – UKS SP 8 Chrzanów (Poronin)
Oferty ŚZSzach oraz UKS SP 8 Chrzanów zostały ocenione na zbliżonym poziomie. Komisja w uznaniu bardzo wysoko ocenionych imprez w latach ubiegłych organizowanych przez Chrzanów, a także pokaźnemu funduszowi nagród postanowiła przyznać im imprezę mimo minimalnie niższej ocenie punktowej. 

Świętokrzyski Związek Szachowy: 56,50 pkt.
UKS SP 8 Chrzanów: 55,10 pkt.
KSz Stilon Górzów Wlkp.: 51,91 pkt.

MPJ do lat 10 – Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy (Jastrzębia Góra)
Na tą imprezę wpłynęło 7 ofert, zdecydowana większość stała na bardzo wysokim poziomie, a najwyższą ocenę otrzymał PWZSzach (ponad 3 punkty).

Pomorski Wojewódzki Związek Szachowy: 61,22 pkt.


KSz Polonia Wrocław: 57,87 pkt.
UKS EL-Tur Bogatynia: 57,32 pkt.
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna