Przebieg dróg na terenie Klimontowa zaliczonych do kategorii dróg gminnychPobieranie 82.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar82.27 Kb.
załącznik do uchwały Nr XXX/227/09

Rady Gminy w Klimontowie z dn. 26.08.2009 r.w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie Gminy Klimontów
Przebieg dróg na terenie Klimontowa zaliczonych do kategorii dróg gminnychLp

Nowy numer drogi

Stary numer drogi

Nazwa drogi

Przebieg drogi

Długość w mb

1

001128T

4221001

Grabina - Kolonia Zakrzów

Od drogi krajowej nr 9 w Grabinie do drogi krajowej nr 9w Kolonia Zakrzów

2100

2

001129T

4221002

Goźlice – Kozia Górka

Od drogi krajowej nr 9 Kozia Górka do drogi powiatowej nr 0796T Goźlice

1750

3

001130T

4221003

Zakrzów przez wieś

Od drogi krajowej nr 9 Zakrzów do drogi powiatowej nr 0797T Zakrzów

2750

4

001131T

4221004

Ossolin - Śniekozy

Od drogi powiatowej nr 0797T Śniekozy do drogi powiatowej nr 0796T Ossolin

1750

5

001132T

4221005

Wilkowice przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0796T Ossolin do nr 0796T Wilkowice

1200

6

001133T

4221006

Ossolin – Węgrce Szlacheckie

Od drogi powiatowej nr 0796T Ossolin do drogi powiatowej nr 0782T Węgrce Szlacheckie

2000

7

001134T

4221007

Krobielice – Kolonia Krobielice

Od drogi powiatowej nr 0737T Krobielice do granic gminy w kierunku na Sternalice

1100

8

001135T

4221008

Krobielice - Ossolin

Od drogi powiatowej nr 0737T Krobielice do drogi powiatowej 0796T Ossolin

2500

9

001136T

4221009

Przybysławice - Adamczowice

Od drogi wojewódzkiej nr 758 Adamczowice do drogi powiatowej nr 0796T Przybysławice

1250

10

001137T

4221010

Przybysławice – Adamczowice - Gule

Od drogi powiatowej nr 0782T Adamczowice do drogi powiatowej nr 0796T Przybysławice

1500

11

001138T

4221011

Byszów przez wieś

Od drogi wojewódzkiej nr 758 Byszów do drogi powiatowej 0777T Byszów

1500

12

001139T

4221012

Adamczowice Kolonia

Od drogi powiatowej nr 0782T Adamczowice do działki nr

3500

13

001140T

4221013

Borek Klimontowski - Kępie

Od drogi powiatowej nr 0807T Borek Klimontowski do drogi wojewódzkiej nr 758T Byszów

4000

14

001141T

4221014

Rogacz - Byszówka

Od drogi wojewódzkiej nr 758T Rogacz do drogi krajowej nr 9 Byszówka

2600

15

001142T

4221015

Borek Klimontowski przez wieś

Od drogi krajowej nr9 Borek Klimontowski do lasu Byszówka

800

16

001143T

4221016

Rybnica przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0789T Rybnica do granic gminy w kierunku na Gieraszowice

1800

17

001144T

4221017

Nawodzice przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0789T Nawodzice do drogi powiatowej nr 0848T Zyznów

3200

18

001145T

4221018

Nawodzice – Wólka Gieraszowska

Od drogi powiatowej nr 0789T Nawodzice do granic gminy w kierunku Wólka Gieraszowska

2100

19

001146T

4221019

Szymanowice Górne przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0789T Szymanowice Górne do drogi wojewódzkiej nr 758 Szymanowice Górne

1750

20

001147T

4221020

Szymanowice Dolne – wysypisko śmieci

Od drogi powiatowej nr 0789T Szymanowice Dolne do granic gminy

3600

21

001148T

4221021

Szymanowice Dolne przez wieś

Od drogi gminnej nr 001147T Szymanowice Dolne do drogi gminnej nr 001149T Szymanowice Dolne

800

22

001149T

4221022

Nowa Wieś - Julianów

Od drogi gminnej nr 001147T Szymanowice Dolne do drogi powiatowej nr 0780T Julianów

1600

23

001150T

4221023

Olbierzowice przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0787T Olbierzowice do granic gminy w kierunku na Pełczyce Dolne

1100

24

001151T

4221024

Nowa Wieś przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0780T Nowa Wieś do drogi wojewódzkiej nr 758 Górki

1720

25

001152T

4221025

Kolonia Konary - Domoradzice

Od drogi gminnej nr 4221041 Konary do granic gminy w kierunku Domoradzic

1750

26

001153T

4221026

Płaczkowice przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka do granic gminy w kierunku na Garbowice

2400

27

001154T

4221027

Pokrzywianka – Wola Konarska

Od drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka do drogi gminnej nr 001162T Kolonia Konary

2000

28

001155T

4221028

Klimontów – Górki Klimontowskie

Od ul. Zysmana w Klimontowie do drogi wojewódzkiej nr 758 Górki

2600

29

001156T

4221029

Pęchów - Obojce

Od drogi gminnej nr 001155T Klimontów do drogi krajowej nr 9 Pęchów

600

30

001157T

4221030

Pęchów przez wieś

Od drogi krajowej nr 9 Pęchów do drogi powiatowej nr 0797T Pęchów

750

31

001158T

4221031

Pęchów – Kolonia Gać

Od drogi krajowej nr 9 Pęchów do Kolonia Gać

1600

32

001159T

4221032

Pęchów – Góry Pęchowskie - Beradz

Od drogi krajowej nr 9 Pęchów do drogi powiatowej nr 0714T Beradz

2800

33

001160T

4221033

Kroblice przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0797T Kroblice Pęchowskie do drogi gminnej nr 4221043 Adamczowice

1300

34

001161T

4221034

Pęchowiec przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0797T Pęchowiec do drogi powiatowej nr 0797T Pęchowiec

1250

35

001162T

4221035

Wola Konarska - Płaczkowice

Od drogi wojewódzkiej nr 758 Kolonia Konary do drogi gminnej nr 001153T Płaczkowice

2200

36

001163T

4221036

Górki Klimontowskie - Beradz

Od drogi gminnej nr 001155T Górki do drogi powiatowej nr 0714T Pokrzywianka

1400

37

001164T

4221037

Ułanowice - Olbierzowice

Od drogi powiatowej nr 0781T Ułanowice do drogi powiatowej nr 0787T Olbierzowice

1100

38

001165T

4221038

Kolonia Adamczowice - Tencznopol

Od drogi wojewódzkiej nr 758 Adamczowice do drogi powiatowej nr 782T Adamczowice

530

39

001171T

4221044

Nawodzice – Nowa Wieś - Zyznów

Od drogi powiatowej nr 0848T Zyznów do drogi gminnej nr 001149T Julianów

2900

40
4221039

Konary – Kolonia Konary - Zaoraniec

Od drogi powiatowej nr 0781T Ułanowice przez Konary w kierunku na Konary Kolonia (ślepa)

2300

41
4221040

Byszów – Węgrce Szlacheckie

Od drogi gminnej nr 001138T Byszów do drogi powiatowej nr 782T Węgrce Szlacheckie

1750

42
4221041

Konary - Kujawy

Od drogi gminnej nr 4221039 Konary do granic gminy w kierunku Kujaw

3700

43
4221042

Pęchów – Kolonia Pęchowiec

Od drogi krajowej nr 9 Kolonia Pęchów do drogi powiatowej nr 0797T Pęchowiec

1800

44
4221043

Adamczowice – Kolonia Ossolin

Od drogi wojewódzkiej nr 758 Adamczowice do drogi gminnej nr 001131T Kolonia Ossolin

3000

45
4221045

Zakrzów – Kolonia Pęchów

Od drogi gminnej nr 001128TKolonia Zakrzów do drogi gminnej nr 001159 T

1450

46
4221046

Nasławice - Jugoszów

Od drogi powiatowej nr 0737T Krobielice do Smyków

2000

47
4221047

Ułanowice przez wieś

Od drogi powiatowej nr 0781T Ułanowice w kierunku na Domoradzic

1400


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna