Przed egzaminem gimnazjalnymPobieranie 6.2 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar6.2 Kb.
PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM
Polecam dokładne zapoznanie się, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście z materiałami na stronie.
Po trzech latach nauki powinniście radzić sobie z różnego rodzaju zadaniami.
W teście mogą znaleźć się zadania:


 1. Określanie położenia geograficznego /nanieść na siatkę kartograficzną punkty o podanych współrzędnych, odczytać współrzędne punktów zaznaczonych/.

 2. Obliczanie spadku temperatury.

Np. Oblicz temperaturę powietrza na wierzchołku góry na wysokości 1725 m n.p.m., jeśli u podnóża tej góry na 425 m n.p.m. temperatura wynosi 180C. Spadek temperatury powietrza 0,60C na 100 m wysokości.
 1. Obliczanie średniej temperatury.

 2. Obliczanie amplitudy temperatury.

 3. Zadania z wykorzystaniem skali.

Np. W jakiej skali wykonano mapę, jeśli odległość między miastami wynosi 3,4 cm, w rzeczywistości 102 km. Skale zapisz w postaci skali liczbowej.


Np. Na mapie w skali 1: 2000000 odległość między miastami wynosi 2,5 cm. Ile wynosi odległość w rzeczywistości.
Np. Uporządkuj skale od największej do najmniejszej

1 cm – 20 km 1: 100000 1: 1500 1cm – 300m
 1. Obliczanie czasu słonecznego

Np. W Warszawie (52N,21E) jest godzina 10 czasu słonecznego, która godzina jest wtedy w Kolombo (8N, 80E).


 1. Obliczanie kąta padania promieni słonecznych w dniu 21 marca.

 2. Obliczanie gęstości zaludnienia.

 3. Następstwa ruchu obrotowego i obiegowego.

 4. Obliczanie rozciągłości południkowej.

 5. Wystąpią zadania polegające na dopasowaniu pojęć do ich wyjaśnień np. takich określeń jak: wietrzenie, erozja wgłębna, akumulacja, korazja, abrazja, osuwanie.

 6. Wyjaśnienie, jakie procesy i czynniki rzeźbotwórcze maja wpływ na powstanie form rzeźby np. dolina V-kształtna, morena czołowa, klif, wydma paraboliczna.

Czynnik rzeźbotwórczy: wiatr, woda płynąca, fale morskie, lodowiec

Proces rzeźbotwórczy: erozja, akumulacja, abrazja.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna