Przedmiar robotPobieranie 15.93 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.93 Kb.
PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamówienia:

Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego

Adres inwestycji: Przytuły

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Opis robót

1. KNNR 5 0701-0500

Kopanie rowów dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.l!l-!V; koparką łańcuchową

Jednostka: 1 m3 - ilość robót 45,3600

2. KNNR5 0703-0100

Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych. Długość jednostronnego podkopu w gruncie

katlll do 3,0m

Jednostka: 1 m3 - ilość robót 0,4300

3. KNNR 5 0706-0200

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m

Jednostka: 100 m - ilość robót 10,0800

i 4. KNNR 5 0705-0200

Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych stalowych o średnicy do 100mm
Jednostka: 100 m - ilość robót 0,0600

5. KNNR 5 0713-0100

Układanie kabla YKY 5x6 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 0,5kg/m

Jednostka: 100 m - ilość robót 0,0600

6. KNNR 5 0707-0100

Układanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 0,5kg/m, przykryty foliąkalendrowanąz PCW


Jednostka: 100 m - ilość robót 0,7800

7. KNNR 5 0702-0500

Zasypanie rowów dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.lli-IV

Jednostka: 1 m3 - ilość robót 35,2800

8. KNNR 5 1001-0100

Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy Antares P76 9m VALMONT + fundament + tabliczka słupowa + poprzecznik do montażu opraw \ Jednostka: 1 szt - ilość robót 4,0000

9. KNNR 5 1003-0301

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody kabelkowe wciągane w słupy, run/osłonowe i wysięgniki;wysokość latarń do 10m - YDY 3x2,5mm2


Jednostka: 1 kpl - ilość robót 8,0000

10. KNNR 5 1004-0200

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - oprawa MVP506 A/59 1xHPl-TP250W SGR/640 prod. PHILIPS. Jednostka: 1 szt - ilość robót 8,0000

11. KNNR 5 0726-OSOO

Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 - pięciopalczatka

Jednostka: 1 szt - ilość robót 4,0000

12. KNNR 5 1209-1204

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 100mm i długości dc 40cm przebijane w podłożu

betonowym

Jednostka: 100 szt - ilość robót 0,0100

13. KNNR5 1209-1002

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Otwory o średnicy 60mm i długości do 20cm przebijane w podłożu betonowym Jednostka: 100 szt - ilość robót 0,0300

14. KNNR9W 1103-1101

Przepusty z rur w ścianach lub stropach. Rodzaj podłoża: beton, grub. ściany lub stropu do 30 cm, średn. zewn.rury 80 mm - przepust termokurczliwy Jednostka: 1 przepust - ilość robót 1,0000

15. KNŃR5 0111-0200

Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60mm, mocowane do podłoża innego niż betonowe Jednostka: 100 m - ilość robót 0,1200

16. KNNR5 070S-0100

Układanie kabl. w kanałach odkrywanych bez mocowania. Kabel o masie do 0,5kg/m Jednostka: 100 m - ilość robót 0,1500

17. KNNR5 0407-0200

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - podstawa bezp. R303 + wkł. gG 10A

Jednostka: 1 szt - ilość robót 1,0000

18. KNNR5 0407-0400

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik FR303 32A

Jednostka: 1 szt - ilość robót 1,0000

19. KNNR5 1302-0400

Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Badanie linii kablowej NIM 5-żyłowej Jednostka: 1 odcinek - ilość robót 2,0000

20. KNNR5 1304-0100

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszyJednostka: 1 szt - ilość robót 2,0000
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna