Przedmioty podstawowePobieranie 4.42 Mb.
Strona1/84
Data04.05.2016
Rozmiar4.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84
LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZYK ANGIELSKI Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

01.1 – 01.2 Przedmiot techniczny do wyboru I

02.1 – 02.2 Przedmiot techniczny do wyboru II

03.1 – 03.2 Wychowanie fizyczne – semestr 1 i 2


PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

04.1 – 04.3 Gramatyka praktyczna języka niemieckiego – semestr 1 - 3

05.1 – 05.12 Praktyczna nauka języka niemieckiego I lub II – semestr 1 - 6

06.1 – 06.3 Gramatyka praktyczna języka angielskiego – semestr 1 - 3

07.1 – 07.6 Praktyczna nauka języka angielskiego – semestr 1 - 6

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

08.1 – 08.2 Zarys historii literatury angielskiego obszaru językowego – semestr 3 i 4

09.1 – 09.2 Literatura brytyjska/Literatura amerykańska – semestr 5 i 6

10 Zarys historii literatury niemieckiego obszaru językowego – semestr 6

11.1 – 11.2 Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego z elementami historii/ Historia krajów angielskiego obszaru językowego z elementami kultury – semestr 5 i 6

12 Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego – semestr 6

13.1-13.2 Fonetyka języka angielskiego z elementami fonologii – semestr 1 i 2

14.1 – 14.2 Gramatyka opisowa języka angielskiego – semestr 1 i 2

15.1 – 15.2 Gramatyka opisowa języka niemieckiego – semestr 2 i 3

16 Wstęp do językoznawstwa – semestr 2

17.1 – 17.3 Seminarium i praca dyplomowa – semestr 4 – 6

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE: TRANSLATORYKA

18 Teoria przekładu

19 Wstęp do komunikacji interkulturowej

20 Obszary działalności tłumacza z elementami etyki zawodu

21.1 – 21.2 Tłumaczenie tekstów użytkowych ang.-pol. i pol.-ang. – semestr 3 i 4

22.1 – 22.2 Tłumaczenie tekstów użytkowych niem.-pol. i pol.-niem. – semestr 4 i 5

23.1 – 23.2 Tłumaczenie tekstów specjalistycznych ang.-pol. i pol.-ang. – semestr 5 i 6

24.1 – 24.2 Tłumaczenie tekstów specjalistycznych niem.-pol. i pol.-niem. – semestr 5 i 6

25 Technologia informacyjna w pracy tłumacza

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE: KOMUNIKACJA W BIZNESIE

26 Wstęp do komunikacji interkulturowej

27 Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i prawa

28 Techniki negocjacji i mediacji

29 Technologia informacyjna w komunikacji biznesowej

30.1 – 30.2 Angielski język biznesu – semestr 3 i 4

31.1 – 31.2 Niemiecki język biznesu – semestr 5 i 6

32.1 – 32.2 Tłumaczenie tekstów JA – semestr 4 i 5

33.1 – 33.2 Tłumaczenie tekstów JN – semestr 5 i 6

PRAKTYKI

34.1 – 34.2 Praktyka zawodowa: translatoryka – semestr 5 i 6

35.1 – 35.2 Praktyka zawodowa: komunikacja w biznesie – semestr 5 i 6

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Wypełnia Zespół Kierunku

Nazwa modułu (bloku przedmiotów):

PRZEDMIOT TECHNICZNY DO WYBORU I

Kod modułu:

Nazwa przedmiotu:

Grafika rastrowa dla humanistów czyli photoshop

Kod przedmiotu: 01.1

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

INSTYTUT PEDAGOGICZNO-JĘZYKOWY

Nazwa kierunku:

FILOLOGIA

Forma studiów:

STACJONARNEProfil kształcenia:

PRAKTYCZNYSpecjalność:

FA – nauczycielska

FG – nauczycielska

FG – translatoryka

FG – języki obce w biznesie

LINGWISTYKA STOSOWANA –

język angielski z językiem niemieckim


Rok / semestr:

1 / 1

Status przedmiotu /modułu:

WYBIERALNY

Język przedmiotu / modułu:

POLSKI

Forma zajęć

wykład

ćwiczenia

laboratorium

projekt

seminarium

inne
(wpisać jakie)

Wymiar zajęć
30
Koordynator przedmiotu / modułu

mgr Zbigniew Babiński

Prowadzący zajęcia


mgr Zbigniew Babiński

Cel przedmiotu / modułu


Poznanie działania programu rastrowego na przykładzie Photoshop - umiejętność posługiwania się narzędziami

Samodzielne tworzenie grafiki rastrowej. Obróbka grafiki rastrowej w programie z wykorzystaniem dostępnych filtrów, masek i aplikacji. Przygotowanie plików do druku – systemy barwne i tryby graficzne.Wymagania wstępne


Student posiada podstawowe umiejętności obsługiwania komputera.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Nr

Opis efektu kształcenia

Odniesienie do efektów dla kierunku

01

Student odtwarza podstawową terminologię oraz zna narzędzia graficzne i tekstowe oraz okna dialogowe.

K_W16

K_U07
02

Student korzysta z menedżera widoków, warstw, kolorów.

03

Student zna podstawowe formaty oraz tryby graficzne, a także je wykorzystuje.

04

Student konwertuje dane do wybranych formatów oraz przygotowuje plik do druku.

05

Student określa oraz wykorzystuje zasób wiedzy z zakresu tematycznego kursu.

K_K01

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   84


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna