PrzedłUŻenie sesji zaliczeniowej / egzaminacyjnej wzór podania dotyczy studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia przedmiotu do końca semestru I ubiegają się o przedłużenie sesji zaliczeniowej/ egzaminacyjnejPobieranie 5.82 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar5.82 Kb.
PRZEDŁUŻENIE SESJI ZALICZENIOWEJ / EGZAMINACYJNEJ

WZÓR PODANIA

Dotyczy studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia przedmiotu do końca semestru i ubiegają się o przedłużenie sesji zaliczeniowej/ egzaminacyjnej

Katowice, ………………….


Imię i Nazwisko

Studia I / II stopnia*

Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne*

Rok studiów …../ semestr studiów……

Nr albumu: ………………….

Do Dziekana Wydziału Fizjoterapii

AWF Katowice

Dotyczy: warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym z obowiązkiemuzupełnienia zaległości w wyznaczonym terminie (przedłużenie sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej*)

W semestrze ………….. nie uzyskałam/uzyskałem zaliczenia z następujących przedmiotów ……………………………………………… (wykaz niezaliczonych przedmiotów planowych i/lub powtarzanych).

Proszę o przedłużenie sesji zaliczeniowej/egzaminacyjnej i warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze: ……..

Podpis


*niepotrzebne skreślić
Decyzja Dziekana:

Wyznaczony termin zaliczenia przedmiotu:


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna