Przegląd Dorobku Kół Naukowych sggw 2012/2013 Abstrakt Imię I nazwisko uczestnika/uczestników: Karol Rogowski WydziałPobieranie 7.43 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar7.43 Kb.
Przegląd Dorobku Kół Naukowych SGGW 2012/2013

Abstrakt

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników: Karol Rogowski

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Nazwa koła naukowego: Koło Naukowe Ogrodników

Opiekun koła naukowego: dr Ewelina Pióro-Jabrucka

Tytuł pracy: Rola ATPazy remodelującej chromatynę CHR23 w regulacji kwitnienia roślin.

Rodzaj sekcji: wystąpienie

Kategoria sekcji: przyrodnicza

Imię i nazwisko osoby prezentującej: Karol Rogowski

Opis pracy naukowej:

Chromatyna jest strukturą, specyficzną dla organizmów eukariotycznych, która zawiera w sobie DNA owinięte wokół specjalnych białek zwanych histonami. Dzięki istnieniu tej struktury możliwe jest zmieszczenie całej informacji genetycznej organizmu w jądrze każdej jego komórki. Dla funkcjonowania eukariontów istotny jest stan chromatyny, który może być w komórkach modyfikowany. ATPazy remodelujące chromatynę są zaangażowane w reorganizację chromatyny i zmiany dostępności powiązanego DNA dla maszynerii transkrypcyjnej. Remodeling chromatyny jest ważnym epigenetycznym mechanizmem regulującym ekspresję genów w organizmach eukariotycznych w czasie ich rozwoju i pełni istotną rolę w kontrolowaniu reakcji organizmu na czynniki środowiskowe. ATPaza kodowana przez gen CHR23 została zidentyfikowana jako istotny regulator wzrostu roślin w warunkach stresów środowiskowych. Nasze badania opisują rolę tego genu w regulacji czasu kwitnienia. Zaobserwowaliśmy fenotyp wczesnego kwitnienia w liniach z nadekspresją genu CHR23. W celu zanalizowania mechanizmu fenotypu wczesnego kwitnienia tych linii zbadaliśmy poziom ekspresji głównego regulatora czasu kwitnienia – genu FLC oraz czynników transkrypcyjnych zawierających domenę MADS – MAF1-5, biorących udział w regulacji czasu kwitnienia. Wyniki przez nas otrzymane wskazują, że fenotyp wczesnego kwitnienia jest powiązany z obniżonym poziomem ekspresji genów FLC, MAF4 i MAF5, oraz że gen CHR23 najprawdopodobniej zaangażowany jest w bezpośrednią regulację ekspresji tych genów.Opiekun Koła Naukowego Ogrodników

Ewelina Pióro-Jabrucka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna