Przekazanie praw autorskich/Transfer of CopyrightPobieranie 15.49 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar15.49 Kb.
ACTA BIO-OPTICA et INFORMATICA MEDICA

Przekazanie praw autorskich/Transfer of Copyright
UWAGA: PODPISANE OŚWIADCZENIE PRZESŁAĆ E-MAILEM LUB FAXEM NA NASTĘPUJĄCY ADRES
Sekretarz Redakcji

dr inż. Katarzyna Wysocka Król

e-mail: katarzyna.wysocka@pwr.wroc.pl

Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska

Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

fax: 71 327 77 27

Uwaga: proszę wypełnić prawą kolumnę:Tytuł artykułu
Autorzy rozdziału w kolejności podanej w pracy

oraz tytuły/stopnie naukowe


Pełne afiliacje wszystkich autorów
Osoba odpowiedzialna w imieniu wszystkich Autorów za przesłany rozdział
Adres pocztowy osoby odpowiedzialnej
Telefon (y) osoby odpowiedzialnej
e-mail osoby odpowiedzialnej


Jako Osoba odpowiedzialna za wyżej wymienioną pracę oświadczam, że


  1. Otrzymała(e)m zgodę na reprezentowanie pozostałych Autorów odnośnie powyższego artykułu.

  2. Wszyscy Autorzy są świadomi, że są współautorami powyższej pracy i wyrażają zgodę na publikację w formie tradycyjnego podręcznika, a także podręcznika internetowego Open Acces oraz przeniesienie praw autorskich.

  3. Każdy Autor wyraża zgodę na rezygnację z honorarium, teraz i w przyszłości.

  4. Autorzy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę, że otrzymają 1 (słownie: jeden) egzemplarz autorski książki z wydrukowanym rozdziałem – jeden na rozdział (nie na autora). Egzemplarz zostanie wysłany na adres osoby składającej deklarację.

  5. Autorzy oświadczają, że praca nie była nigdzie publikowana i stanowi oryginalny dorobek Autorów lub przegląd tematyki opracowany osobiście przez Autorów.

  6. Autorzy oświadczają, że żaden fragment pracy nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw Autorów prac cytowanych. Żaden fragment pracy nie jest skopiowany z innej pracy wydanej drukiem bądź z opracowań dostępnych w Internecie.

  7. Autorzy oświadczają, że ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

  8. Autorzy oświadczają, że mają zgodę odpowiednich gremiów swojego Pracodawcy na prezentację wyników prac klinicznych i wyników prac badawczych.

  9. Autorzy zachowują prawo do prezentacji na zewnątrz materiału przedstawionego w pracy, pod warunkiem podania źródła.
Imię, nazwisko
Data
Miejscowość
PodpisImię, nazwisko osoby odpowiedzialnej (drukiem), podpis (Uwaga: jeżeli ten dokument przekroczy 1 stronę, Imię, nazwisko osoby odpowiedzialnej i podpis muszą się znaleźć na dole każdej strony.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna