Prześladować czy tolerować? Cesarski punkt widzenia w edyktach u kresu Wielkiego Prześladowania (303-313)Pobieranie 12.92 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar12.92 Kb.
Prześladować czy tolerować? Cesarski punkt widzenia w edyktach u kresu Wielkiego Prześladowania (303-313)

Podręcznik: dowolny obszerny podręcznik historii Rzymu (np. M. Jaczynowska, M. Cary, A. Ziółkowski, ale nie L. Piotrowicz, gdyż zbyt stary) rozdział o tetrarchii

Ewa Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku (wszystko jedno które wydanie) Prześladowania Dioklecjana

Proszę także o przesłanie wszystkim tabel:WŁADCY CESARSTWA

tzw Pierwsza Tetrarchia („rządy czterech”) 284-305

Dioklecjan - Maksymian Herkuliusz - Konstancjusz Chlorus (od 293) - Galeriusz (od 293)tzw. Druga Tetrarchia okres wojen domowych

Konstancjusz Chlorus 305-306 - Galeriusz 303-311- Flawiusz Sewer 305-307 - Maksymin Daia 305-313 - Konstantyn W. 306- 313 - Maksencjusz 306-312 - Licyniusz 308-313

313-324: dwuwładza Konstantyna i Licyniusza

Konstantyn W. jedynym władcą imperium 324-337
PRZEŚLADOWANIA

249/ 250 pierwsze prześladowania w skali całego cesarstwa zarządzone przez Decjusza

257 -258 dwa edykty Waleriana zakazujące odbywania kultu i skazujące na śmierć duchownych oraz chrześcijan należących do elity

260 Edykt tolerancyjny Galliena. Początek „Małego Pokoju” Kościoła

275 śmierć Aureliana, który miał planować wielkie prześladowanie

koniec 293 lub początek 294 Galeriusz w Egipcie zdobywa zbuntowane miasto Koptos

marzec 294 Dioklecjan w Aleksandrii

połowa sierpnia uzurpacja L. Domitiusza Domitianusa trwająca 8 miesięcy, do wiosny 298

298 wiosna Dioklecjan oblega Aleksandrię, następnie płynie Nilem na południe (25 maj lub czerwiec 298 jest w Oxyrhynchos. Latem w Elefantynie); reformy administracyjne Egiptu. Opuszcza kraj pod koniec 298

po 297 sporadyczne akty wrogie wobec chrześcijan, usuwanie ich z armii i dworu

ok. 300 wybór Piotra I na biskupa Aleksandrii

Druga połowa 300-pierwsza 301 – 307 (a może nawet także w 308) prefektem Egiptu jest gorliwy poganin Culcianus

301/2 Dioklecjan podróżuje po Egipcie

marzec 302 Dioklecjan w Aleksandrii ustanawia rozdawnictwa chleba dla ludu

302 edykt Dioklecjana przeciwko manichejczykom

23.II. 303 Nikomedia. Dioklecjan wydaje pierwszy przeciwko chrześcijanom (nakaz niszczenia miejsc kultu, konfiskaty i palenia Biblii i ksiąg liturgicznych, chrześcijańscy honestiores mogą utracić swą rangę, nakaz składania ofiar przez strony w sądzie, wyzwoleńcy cesarscy trwający przy swej wierze mogą stać się powtórnie niewolnikami)

wiosna 303 nakaz uwięzienia biskupów, nie realizowano go na zachodzie

wiosna 303 ogłoszenie edyktu w Palestynie, czerwiec – w Afryce

maj 303 Papież Marcellinus traditorem

303-304 poświadczone źródłowo akty traditio w Afryce, na Sycylii

304 Melicjusz z Lykopolis dokonuje ordynacji na terenie biskupstw Delty

4 luty 305 śmierć Fileasza biskupa Tmuis

1 maj 305 abdykacja Dioklecjana i Maksymiana Herkuliusza

305/306 307 Satrius Arrianus prezesem Tebaidy

25 lipiec 306 Konstantyn obwołany Augustem przez żołnierzy Konstancjusza

306 wolność chrześcijańskiego kultu na obszarze rządzonym przez Konstantyna

Wielkanoc 306 Piotr I, biskup Aleksandrii, wydaje w przerwie między prześladowaniami kanony regulujące sytuację lapsi

306 Maksymin Daja wszczyna prześladowania na wschodzie

lato 308-jesień 309 przerwa w prześladowaniach Maksymina Dai

koniec 309 Maksymin Daja nakazuje odbudowę świątyń pogańskich, złożenie ofiar, kropienie krwią z ofiar i winem z wodą z libacji towarów przeznaczonych na sprzedaż i ludzi wchodzących do łaźni

310-311 Sossianus Hierocles prefektem Egiptu

30 IV 311 umierający cesarz Galeriusz ogłasza edykt tolerancyjny

311-313 mimo edyktu tolerancyjnego Galeriusza cesarz Maksymin Daja kontynuuje prześladowania na wschodzie

26.XI.311 męczeństwo Piotra I biskupa Aleksandrii i ‘wielu innych biskupów egipskich’.

28 X 312 zwycięstwo Konstantyna nad Maksencjuszem przy Moście Mulwijskim

Początek 313 Konstantyn W. i Licyniusz potwierdzają na spotkaniu w Mediolanie politykę tolerancji

313 wojna Licyniusza z Maksyminem Dają: bitwa pod Adrianopolem 30 IV, Daja ucieka do Tarsu

czerwiec 313 Licyniusz ogłasza w Nikomedii edykt tolerancyjny. Chrześcijaństwo staje się religią dopuszczoną przez prawo na równi z innymi; nakaz zwrotu dóbr skonfiskowanychczerwiec 313 Maksymin Daja ogłasza edykt tolerancyjny w obliczu zwycięstw Licyniusza

sierpień 313 śmierć Maksymina Dai


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna