Przetarg nieograniczony dostawa I wdrożenie zintegrowanego systemu emisyjnegoPobieranie 381.83 Kb.
Strona1/12
Data02.05.2016
Rozmiar381.83 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

SIWZ –załącznik nr 1

Przetarg nieograniczony – DOSTAWA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU EMISYJNEGO
Warszawa, dnia 27.11.2012 r.

POLSKIE RADIO – REGINALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE „RADIO DLA CIEBIE” S.A.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu emisyjnego dla Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A.

(numer postępowania: 04/2012)ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Funkcjonalność oraz wymagania techniczne

Zintegrowanego systemu emisyjnego
SPIS TREŚCI: strona5.1.Wymagania podstawowe 8

5.2.Wymagane rodzaje i ilość stanowisk 11

6.1.Produkcja i montaż dźwięków 13

6.2.Produkcja i edycja tekstów 14

11.1.Wymagania podstawowe 20

11.2.Planowanie emisji muzyki i rotacja 22

11.3.Planowanie reklam 24

12.1.Wymagania podstawowe 25

12.2.Realizacja i prowadzenie emisji 26

12.3.Współpraca z aplikacją typu szpieg 28

12.4.Współpraca z aplikacją rozliczania emisji programu 28

13.1.Import danych z agencji informacyjnych i innych źródeł 29

13.2.Produkcja serwisów 29

13.3.Planowanie serwisów 31

13.4.Emisja serwisów 31

14.1.Fonoteka 33

14.2.Archiwum 34

16.1.Zarządzanie plikami multimedialnymi 36

16.2.System zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami 37

1. Definicje


Zamawiający – Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Warszawie „Radio dla Ciebie” SA. z siedzibą w Warszawie

System – zestaw współpracującego oprogramowania i sprzętu, realizujący zadania zdefiniowane i wykonywane przez Zamawiającego.

Stanowisko – zestaw komputerowy wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty sprzętowe i programowe, umożliwiające obsługę określonych modułów dostarczonego Systemu.

Moduł – wyodrębniona część oprogramowania całego Systemu, która realizuje określony wycinek jego zadań.

Jingle – krótki materiał dźwiękowy pełniący funkcję przerywnika lub identyfikatora.

Zwiastun - materiał dźwiękowy będący zapowiedzią wydarzenia lub emisji innego materiału dźwiękowego.

Reklama – materiał dźwiękowy zawierający intencjonalnie umieszczone treści reklamowe.

Blok reklamowy – zestaw reklam, z oznaczeniami początku i końca,

Ramówka – układ emisji programu radiowego w ujęciu czasowym, zwykle dziennym, określający kolejność pasm.

Pasmo – zakres czasowy wydzielony w ramówce, przeznaczony do umieszczania pozycji emisyjnych.

Lista emisyjna – chronologiczny spis wszystkich materiałów, przeznaczonych do emisji w danym dniu, znajdujący się pod kontrolą modułu emisyjnego, realizowany przez moduł emisyjny.

Plan emisyjny – chronologiczny spis wszystkich materiałów, planowanych do emisji w danym dniu, znajdujący się pod kontrolą modułu planowania.

Protokół po-emisyjny – chronologiczny spis wszystkich wyemitowanych elementów i zdarzeń emisyjnych wraz z danymi umożliwiającymi raportowanie i rozliczenia.

Samorealizacja – sposób pracy, polegający na możliwości wykonywania, przez prezentera, ze swojego stanowiska, pewnego zakresu czynności realizatora emisyjnego.

Zbiór – zdefiniowany i nazwany zbiór danych, chroniony uprawnieniami użytkowników.

Metadane – dane opisowe elementów (np. elementów muzycznych, słownych, reklam, planów emisyjnych, ramówek itd.) Systemu.

Centralna Baza Danych – centralna baza danych Systemu zawierająca dane opisowe (tzw. „metadane”) wszystkich danych Systemu.

Element złożony – element kompleksowy, składający się z tekstu (elementu głównego) i połączoną z nim dowolną ilością dźwięków, który jest traktowany jako całość.

System Zarządzania Użytkownikami i Uprawnieniami – centralny system umożliwiający zarządzanie wszystkimi kontami i uprawnieniami użytkowników Systemu.

Cecha klasyfikacyjna – pojęcie zdefiniowane przez użytkownika (np. „Nastrój”), któremu przyporządkować można dowolną ilość wartości (np. „Wesoły”, „Podniosły” itd.). Wartości używane mogą być do klasyfikacji nagrań lub innych elementów.

Quota – górny limit centralnej przestrzeni dyskowej, przyporządkowywany każdemu użytkownikowi Systemu, określany w megabajtach.

Administrator – osoba uprawniona do zarządzania Systemem,

Archiwum – moduł będący częścią Systemu, umożliwiający tworzenie zasobów materiałów archiwalnych rozgłośni.
 1. Wymagania podstawowe


  1. System będący przedmiotem Zamówienia powinien umożliwiać wytwarzanie, obróbkę, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych w postaci zapisów tekstowych i dźwiękowych w sposób gwarantujący ich bezpieczne, efektywne i nieograniczone czasowo przechowywanie bez pogorszenia jakości i dostępności danych.

  2. Moduł emisyjny powinien pozwalać na funkcjonalne działanie w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku awarii centralnej bazy danych, czy utraty komunikacji sieciowej. Moduł powinien gwarantować emisję programu przez przynajmniej 48h od wystąpienia awarii.

  3. Wszystkie dane opisowe („metadane”) Systemu muszą być przechowywane w jednej centralnej bazie danych. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań hybrydowych, w których metadane Systemu, częściowo lub w całości, przechowywane są w postaci plików (np. plików xml) lub dodatkowych baz danych. Niedopuszczalna jest również synchronizacja bazy centralnej, z podrzędnymi bazami SQL, bądź plikowymi. System opierać ma się na jednym silniku bazy danych i jednej uruchomionej na nim bazie danych. Dopuszcza się przetrzymywanie raportów i plików konfiguracyjnych w plikach, typu xml, tekstowych itd. Jedyna dopuszczalna synchronizacja baz, to ta związana z zapewnieniem redundancji danych na obydwu serwerach bazy danych.

  4. Pliki multimedialne (dźwięki, teksty i inne rodzaje plików multimedialnych) powinny być przechowywane w systemie pamięci masowej Systemu i znajdować się pod kontrolą dostarczonego Systemu. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, w których pliki tego rodzaju przechowywane są w bazie danych Systemu.

  5. System musi posiadać jeden, wspólny dla wszystkich modułów, system zarządzania użytkownikami, ich uprawnieniami i ich przydziałami przestrzeni dyskowej („quota”). Wszystkie aplikacje Systemu muszą uwzględniać uprawnienia i przydziały użytkowników zdefiniowane w tym systemie.

  6. System powinien posiadać interfejs programowania (API) umożliwiający dostęp do zasobów Systemu. Jego szczegółowa dokumentacja powinna być przekazana wraz z systemem. Wymagane są następujące grupy funkcji:

   1. Wyszukiwanie w zasobach dźwiękowych i tekstowych

   2. Odczytywanie danych konkretnych rekordów dźwiękowych i tekstowych

   3. Eksport plików należących do konkretnych rekordów dźwiękowych i tekstowych

   4. Wprowadzanie nowych rekordów dźwiękowych i tekstowych i należących do nich plików.

   5. Eksport raportów po-emisyjnych ( do formatu XML )

  7. Struktura bazy danych, wraz z opisem kluczowych tabel i powiązań między nimi musi zostać przekazana odbiorcy, jako integralna część dokumentacji.

  8. System musi posiadać jeden, wspólny dla wszystkich modułów, system zarządzania plikami multimedialnymi, który kontroluje wszystkie pliki multimedialne Systemu.

  9. Budowa Systemu musi być otwarta na rozbudowę o kolejne stanowiska i moduły.

  10. System musi posiadać moduł importu plików poprzez udział sieciowy. System musi udostępniać udział sieciowy, do którego mogą być zapisywane pliki multimedialne, które po odnotowaniu, przez moduł nadzorczy, ich obecności w tymże katalogu, zostaną niezwłocznie przeniesione do centralnej bazy multimedialnej systemu.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna