PrzetargowegoPobieranie 9.2 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar9.2 Kb.DA-AZP-380-8/36/15 Tarnowskie Góry, 26.11.2015r
WSZYSCY UCZESTNICY

POSTĘPOWANIA

PRZETARGOWEGO
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych

GCR/36/ZP/2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka, w związku z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę, działając w trybie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części nr 17 oraz odrzucenia oferty Spółki Salus International Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych, o której poinformował pismem DA-AZP-380-8/34/2015 z dnia 23.11.2015r.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający zawiadamia Wykonawców o powtórzeniu czynność badania i oceny ofert złożonych w zakresie Części nr 17.

Z poważaniemKierownik Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie zwrotne otrzymania niniejszego pisma

na numer faxu 32-3901206 lub 32- 3901353

dn. ………………………2015r. ilość stron …………..…………

podpis i pieczątka osoby upoważnionej:........................................


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna