Przewodnik dydaktyczny dla studentóWPobieranie 1.21 Mb.
Strona1/13
Data06.05.2016
Rozmiar1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTÓWWydziału Nauki o Zdrowiu

Kierunku Dietetyka
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Rok akademicki 2013/2014Warszawa 2013

Opracowanie: dr inż. Beata Sińska, dr n. med. Alicja Kucharska, dr hab. Jacek Rózga

Opracowanie techniczne: mgr Monika Mazurek-Rylska


WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Rektor – prof. dr hab. Marek Krawczyk

Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczychprof. dr hab. n. med. Marek Kulus

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski

Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionemprof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

Prorektor ds. Kadrprof. dr hab. n. med. Renata Górska

WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU

KIERUNEK DIETETYKA

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. dr hab. Piotr Małkowski

Prodziekani:


  • dr hab. Jacek Rózga (Dietetyka, Ratownictwo Medyczne)

  • dr hab. dr hab. n. med.  Bożena Czarkowska-Pączek  (Pielęgniarstwo)

  • dr hab. n. med. prof. nadzw. WUM Ewa Dmoch-Gajzlerska (Położnictwo)

  • dr hab. n. med. Andrzej Deptała ( Zdrowie Publiczne)Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu:

Grażyna Halicka / tel.572-05-20/Osoba zajmująca się sprawami studentów kierunek Dietetyka:

Agnieszka Kierzkowska - 22 57-20- 567

Katedry i Zakłady prowadzące zajęcia dla studentów Dietetyki:

ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

ul. Erazma Ciołka 27

01-445 Warszawa

Kierownik: dr hab. Dorota Szostak-Węgierek

Tel. 836-09-13

ZAKŁAD PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH I ALERGOLOGII

ul. Banacha 1a

02-097 Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Bolesław Samoliński

Tel. 599-20-39

ZAKŁAD DYDAKTYKI I EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ul. Oczki 4

02-007 Warszawa

Kierownik: dr hab. Joanna Gotlib

Tel. 622-96-78

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Dagna Bobilewicz

Tel. 599-24-05

KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOLOGII DOŚWIADCZALNEJ I KLINICZNEJ

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-325 Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Członkowski

Tel. 826-21-16

ZAKŁAD DYDAKTYKI ONKOLOGICZNEJ

ul. Wołoska 137

Warszawa

Kierownik: dr hab. Andrzej DeptałaZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Ślusarczyk

Tel. 599-29-01; 599-21-80

KATEDRA I ZAKŁAD PATOLOGII OGÓLNEJ I DOŚWIADCZALNEJ

ul. Pawińskiego 3

Warszawa

Kierownik: dr hab. Dariusz SzukiewiczZAKŁAD INFORMATYKI MEDYCZNEJ I TELEMEDYCYNY

ul. Banacha 1

02-097 Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Robert Rudowski

Tel. 658-29-97

ZAKŁAD PSYCHOLOGII MEDYCZNEJ

ul. Trojdena 2

02-109 Warszawa

Kierownik: dr hab. Krzysztof Owczarek

Tel. 822-64-09 wew. 106

ZAKŁAD IMMUNOLOGII BIOCHEMII I ŻYWIENIA

ul. Pawińskiego 3

Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Robert SłotwińskiKLINIKA PEDIATRII

ul. Działdowska 1/3

Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Hanna SzajewskaKLINIKA PNEUMONOLOGII I ALERGOLOGII WIEKU DZIECIĘCEGO

ul. Działdowska 1/3

Warszawa

Kierownik: prof. dr hab. Marek KulusKLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ I ŻYWIENIA KLINICZNEGO

ul. Czerniakowska 231

00-416 Warszawa

Kierownik: dr Michał Ławiński

Tel. 622-76-18; 584-13-20I ROK STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

OPIEKUN ROKU: dr inż. Magdalena Zegan

Nazwa przedmiotu:

ŻYWIENIE KLINICZNE

Kod przedmiotu:

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA - ZŻCZ

ZAKŁAD PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ - ZPO

Nazwa kierunku: DIETETYKA

Forma studiów:

stacjonarna

Rodzaj modułu kształcenia:

obowiązkowy

Język przedmiotu / modułu:

polski

Poziom studiów:

II

Rok studiów:

I

Semestr:

zimowy/letni


Forma zajęć:

wykład

seminaria

ćwiczenia

kształcenie bez nauczyciela

inne

LICZBA ECTS:

8Wymiar godzin:


45-ZZcz


27- ZZCz

15- ZPO


30 -ZZCz

30-ZZCz

-----------

Koordynator przedmiotu

Dr hab. Dorota Szostak-Węgierek

Prowadzący zajęcia

Dr M. Milewska, dr I. Boniecka, dr A. Jaznach-Steinhagen, doc. A. Deptała, dr L. Pachocka, dr A. Ukleja

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY:


Zapotrzebowanie na makro- i mikroskładniki odżywcze. Najczęstsze przyczyny i następstwa niedoborów. Bilans energetyczny i białkowy. Zapotrzebowanie na wodę.

dr I. BonieckaEpidemiologia zaburzeń odżywiania. Niedożywienie, nadwaga, otyłość. Występowanie, przyczyny, następstwa zdrowotne i ekonomiczne. Głodzenie proste i stresowe: następstwa, wpływ na metabolizm składników odżywczych i czynności układu pokarmowego. Bariera jelitowa. GALT. Katabolizm – zagrożenie czy obrona?

dr I. BonieckaOtyłość sarkopeniczna, sarkopenia, dynapenia, kacheksja, niedożywienie białkowo- kaloryczne. Kompleksowa ocena stanu odżywienia osób w wieku podeszłym. Całościowa ocena geriatryczna. Czynniki warunkujące stan odżywienia. Zmiany w składzie ciała. Niedobry witamin i składników mineralnych a ryzyko chorób.

dr M. MilewskaSkład ciała. Metody pomiaru. Znaczenie praktyczne badania składu ciała. Najczęstsze przyczyny zmian w składzie ciała

dr M. MilewskaNadwaga i otyłość u dorosłych: występowanie, przyczyny, następstwa zdrowotne i ekonomiczne. Postępowanie dietetyczne i aktywność fizyczna w redukcji masy ciała. Leczenie farmakologiczne nadwagi i otyłości..

dr I. BonieckaOperacje bariatryczne: wskazania, metody. Prowadzenie dietetyczne chorych po operacjach bariatrycznych

dr I. BonieckaŻywienie z zastosowaniem węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym. Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny.

dr A. UklejaChoroby na tle niedoborów pokarmowych. Klasyfikacja diet. Podstawy wyboru diety w różnych sytuacjach klinicznych. Choroby towarzyszące chorobie zasadniczej i ich wpływ na planowanie diety.

dr L. PachockaŻywienie w chorobach endokrynologicznych i psychogennych zaburzeniach odżywiania (anoreksja i bulimia)

dr A. Jeznach - SteinhagenPostępowanie dietetyczne w zespole jelita drażliwego. Żywienie w mukowiscydozie.

dr L. PachockaŻywienie w chorobach hematologicznych (białaczka, niedokrwistość)

dr L. PachockaZasady postępowania dietetycznego u pacjentów z chorobami układu krążenia i układu oddechowego

dr M. MilewskaPostępowanie dietetyczne u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Postępowanie dietetyczne w chorobach trzustki.

dr I. BonieckaDiety przemysłowe zarejestrowane w Polsce: podział, kiedy stosować? Jak podawać? Diety do popijania. Podstawy wyboru diety przemysłowej w zależności od stopnia i rodzaju niedożywienia i choroby. Sprzęt do podawania diet. Koszty żywienia dojelitowego.

doc. D. Szostak - WegierekDiety przemysłowe zarejestrowane w Polsce: podział, kiedy stosować? Jak podawać? Diety do popijania. Podstawy wyboru diety przemysłowej w zależności od stopnia i rodzaju niedożywienia i choroby. Sprzęt do podawania diet. Koszty żywienia dojelitowego.

doc. D. Szostak - Wegierek

SEMINARIA:

ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Sem. do wykładu 1. dr. I. Boniecka

14.11.2013

Sem. do wykładu 2. dr. I. Boniecka

21.11.2013

Sem. do wykładu 3. dr. M. Milewska

28.11.2013

Sem. do wykładu 4. dr. M. Milewska

05.12.2013

Sem. do wykładu 5. dr. I. Boniecka

12.12.2013

Sem. do wykładu 6. dr. I. Boniecka

19.12.2013

Sem. do wykładu 7. dr. A. Ukleja

09.01.2014

Sem. do wykładu 8. dr. L. Pachocka

16.01.2014

Sem. do wykładu 9. dr. A. Jeznach - Steinhagen

23.01.2014

ZAKŁAD PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJZaburzenia odżywiania u chorych na nowotwory. Wyniszczenie nowotworowe, przyczyny, następstwa, znaczenie rokownicze.

doc. A. Deptała

Występowanie nowotworów w Polsce. Zachorowalność, umieralność, wczesne objawy choroby nowotworowej

doc. A. Deptała

Nowotwory tytoniowozależne, żywieniowozależne i wynikające z narażenia zawodowego. Postępy w onkologii.

doc. A. Deptała

Żywienie w okresie radio-i chemioterapii.

doc. A. DeptałaProfilaktyka nowotworów.

doc. A. Deptała

ĆWICZENIA:Badania antropometryczne w ocenie stanu odżywienia i ich interpretacja (grubość fałdu skórno – tłuszczowego nad mięśniem trójgłowym ramienia, obwód ramienia, masa ciała, wzrost, obliczanie i interpretacja BMI, dynamometria ręczna

dr M. MilewskaBadania składu ciała i ich interpretacja w odniesieniu do stanu odżywienia i stanu klinicznego. BIA.

dr M. MilewskaRola dietetyka w przygotowaniu chorych z otyłością olbrzymią do operacji bariatrycznych i prowadzeniu pooperacyjnym. Leczenie farmakologiczne otyłości.

dr I. BonieckaPlanowanie jadłospisów o określonej wartości energetycznej i odżywczej u pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości.

dr I. BonieckaKlasyfikacja diet. Podstawy wyboru diety w wybranych chorobach układu pokarmowego. Opracowanie zaleceń dietetycznych

dr L. PachockaOpracowanie zaleceń dietetycznych dla osób z nadczynnością tarczycy i psychogennymi zaburzeniami odżywiania

dr A. Jeznach-SteinhagenOpracowanie zaleceń dietetycznych dla osób w wieku podeszłym relatywnie zdrowych i osób chorych na wybrane choroby układu pokarmowego i układu krążenia.

dr M. MilewskaŻywienie pacjentów po operacjach neurochirurgicznych

dr M. MilewskaProblematyka żywienia pacjentów z dystrofią mięśniową – studium przypadku

dr M. MilewskaŻywienie pacjentów po resekcji żołądka

dr M. Milewska

KSZTAŁCENIE BEZ NAUCZYCIELA:

Przyczyny, rodzaje i następstwa niedożywienia. Wpływ niedożywienia na funkcje fizjologiczne.

Rozpoznanie niedożywienia. Następstwa pierwotne i wtórne niedożywienia. Ocena stanu odżywienia.

Leczenie żywieniowe. Rodzaje. Wskazania. Monitorowanie skuteczności i bezpieczeństwa.

Żywienie w chorobach jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy.

Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Zespół jelita nadwrażliwego. Zaparcia. Biegunki.

Żywienie w chorobach wątroby i dróg żółciowych.

Żywienie w chorobach nerek.

Żywienie w chorobach układu krążenia i oddychania. Żywienie w osteoporozie i niedokrwistości.

Żywienie w wybranych chorobach neurologicznych oraz po urazach. Żywienie chorych nieprzytomnych.

Żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób żywieniowo-zależnych.Forma i warunki zaliczenia


ZALICZENIE

Literatura podstawowa


Szczygieł B. Nieodżywienie związane z chorobą. Występowanie, rozpoznanie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Szczygieł B. Niedożywienie związane z chorobą. Zapobieganie i leczenie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

Gawęcki J., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. T.1 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Grzymisławski M., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Gawęcki J., Roszkowski W., Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. T. 3 Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Sobotka L.(red.), Red. Naukowa wyd. polskiego Korta T. i Łyszkowska M., Podstawy żywienia klinicznego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007

Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, PZWL, Warszawa 2007

Poniewierka E. (red.) Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego i zaburzeniach metabolicznych, Wydawnictwo Cornetis, Wrocław, 2010

Kunachowicz H., Nadolna I., Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, IŻŻ, Warszawa 2005

Kunachowicz H., Nadolna I., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, PZWL, Warszawa 2008

Fiedurek J. Rola Żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka, UMCS, Lublin 2007

Jarosz M., Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja, Wyd. IŻŻ 2012

Sobotka L.(red.), Podstawy żywienia klinicznego, wydanie IV, Wydawnictwo Scientifica, 2013

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna