Przychód składnika aktywów trwałych za pośrednictwem aktywacji bezpośredniej (163)Pobieranie 174.09 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar174.09 Kb.

EHP5 for SAP ERP 6.0

Grudzień 2011

Polski
Przychód składnika aktywów trwałych za pośrednictwem aktywacji bezpośredniej (163)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16


69190 Walldorf
Germany

Dokumentacja procesu biznesowego


Copyright

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Ikony

Ikona

ZnaczenieUwagaPrzykładUwagaZaleceniaSkładniaProces zewnętrznyAlternatywa procesu biznesowego/Wybór decyzji

Konwencje typograficzne

Styl czcionki

Opis

Przykładowy tekst

Wyrazy lub znaki pojawiające się na ekranie. Dotyczy to nazw pól, tytułów ekranu, przycisków, a także nazw opcji, ścieżek i opcji menu.

Odsyłacze do innych dokumentów.Przykładowy tekst

Najważniejsze wyrazy lub zwroty w tekście, tytuły rysunków i tabel.

PRZYKŁADOWY TEKST

Nazwy elementów w systemie. Należą do nich nazwy raportów i programów, kody transakcji, nazwy tabel oraz pojedyncze słowa kluczowe języka programowania, gdy występują one w środku tekstu, np. SELECT i INCLUDE.

Przykładowy tekst

Dane wyświetlane na ekranie. Dotyczy to nazw plików i katalogów oraz ścieżek do nich, komunikatów, kodu źródłowego, nazw zmiennych i parametrów, a także nazw narzędzi do instalacji, uaktualniania i zarządzania bazą danych.

PRZYKŁADOWY TEKST

Klawisze, na przykład klawisze funkcyjne (takie jak F2) lub ENTER.

Przykładowy tekst

Dokładny wpis użytkownika. Są to wyrazy lub znaki, które użytkownik wprowadził do systemu dokładnie w takiej samej formie, w jakiej występują w dokumentacji.
Zmienny wpis użytkownika. Ostre nawiasy oznaczają, że występujące w nich wyrazy lub znaki należy zastąpić właściwymi wpisami.

Spis treści


1 Cel 6

2 Warunki wstępne 6

2.1 Dane podstawowe 6

2.2 Role 7

3 Tabela przeglądu procesu 8

4 Etapy procesu 12

4.1 Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania 12

4.2 Tworzenie składnika aktywów trwałych 13

4.3 Przekształcanie zgłoszenia zapotrzebowania na zamówienie 14

4.4 Zmiana zamówienia 16

4.5 Zatwierdzenie zamówień 17

4.6 Rozładowanie materiałów z transportu 18

4.7 Przyjęcie materiałów z zamówienia od dostawcy 18

4.8 Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej 19

4.9 Płatność własna 21

5 Załącznik 21

5.1 Anulowanie etapów procesu 21

5.2 Stosowane formularze 23Przychód składnika aktywów trwałych za pośrednictwem aktywacji bezpośredniej

1Cel


Aby dokonać zakupu aktywów trwałych, w przypadku których nie występuje faza środka trwałego w budowie, należy aktywować składnik aktywów trwałych bezpośrednio w Księgowości aktywów trwałych. Istnieje zapotrzebowanie na nowy składnik aktywów trwałych, zatwierdzone przez kierownika miejsca powstawania kosztów; dział zaopatrzenia dokonuje zakupu, a koszty związane z zamówieniem są aktywowane podczas przetwarzania faktury dostawcy.

2Warunki wstępne

2.1Dane podstawowe


Wprowadzono dane podstawowe wymagane do przejścia przez procedury tego scenariusza. Przed przetestowaniem tego scenariusza należy upewnić się, czy istnieją specyficzne dla niego poniższe dane podstawowe:

Obszar usług

Obszar produkcji / obszar handlu

Dane podstawowe

Wartość

Selection

Komentarz

Jednostka gosp

1000
Użyto YAPL.

Grupy składników aktywów trwałych

*

Wszystkie grupy aktywów poza 4000
Grupa materiałowa

*Dostawca

*

Dostawcy krajowi w odpowiednich grupach kont

Można użyć wszystkich dostawców krajowych, którzy dostarczają określony materiał.

MPK

*

Wszystkie miejsca powstawania kosztów
Wszystkie dane użyte w niniejszym dokumencie są tylko przykładami. Można użyć innych danych, ale muszą one do siebie pasować, na przykład dostawca powinien znajdować się na liście grupy materiałowej.


2.2Role


Zastosowanie

Aby przetestować ten scenariusz w interfejsie SAP Netweaver Business Client (NWBC), należy wcześniej zainstalować poniższe role. Role w niniejszej dokumentacji procesu biznesowego należy przypisać do użytkowników testujących ten scenariusz. Te role są potrzebne tylko w przypadku korzystania z interfejsu NWBC. Nie są one potrzebne w przypadku korzystania ze standardowego interfejsu SAP GUI.Warunki wstępne

Role użytkownika zostały przypisane do użytkownika, który testuje ten scenariusz.Rola użytkownika

Szczegóły

Działanie

Transaction

Rozrachunki z dostawcami

SAP_BPR_AP_CLERK-S1
MIRO

Księgowy Środków trwałych

SAP_BPR_ASSET-S
AS01

Kupiec

SAP_BPR_PURCHASER-S
ME21N
ME22N
ME51N (przypisano rolę Employee actual)

Kierownik zaopatrzenia

SAP_BPR_PURCHASER-E
ME28

Gospodarka magazynowa

SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S
MIGO

3Tabela przeglądu procesu


Etap procesu

Zewnętrzna referencja procesu

Warunek biznesowy

Rola użytkownika

Kod transakcji

Oczekiwane wyniki

Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania
Aby sprostać wymaganiom biznesowym, należy nabyć nowy składnik aktywów trwałych.

Kupiec

ME51N

W systemie utworzono zgłoszenie zapotrzebowania z opisem i ceną składnika aktywów trwałych.

Opracowanie

Tworzenie Składnika Aktywów Trwałych
Aby umożliwić utworzenie zamówienia w systemie dodano zatwierdzony składnik aktywów trwałych.

Księgowy środków trwałych

AS01

Utworzono rekord danych podstawowych składnika aktywów trwałych pod numerem określonym przez użytkownika w jednostce gospodarczej 1000 w grupie aktywów trwałych 70000.

Przekształcanie zgłoszenia zapotrzebowania na zamówienie
Dostawca nie zapewni nowego składnika aktywów trwałych bez zamówienia zatwierdzającego zakup.

Kupiec

ME21N

W systemie wprowadzono zamówienie na składnik aktywów trwałych.

Zmiana zamówienia
To działanie jest wykonywane, gdy zamówienie nie jest dokładne.

Kupiec

ME22N

Zamówienie zostało zapamiętane.

Zatwierdzanie zamówienia
Na liście znajdują się wszystkie zamówienia, które wymagają zatwierdzenia przez osobę uprawnioną do zatwierdzania, i należy je zatwierdzić.

Kierownik zaopatrzenia

ME28

Zamówienie jest teraz zatwierdzone. Może jednak pojawić się potrzeba zatwierdzenia zamówienia przez wiele osób w zależności od jego wartości (konfiguracja). Po zatwierdzeniu zamówienia przez ostatnią osobę pracownik działu zaopatrzenia/planista może w razie potrzeby wyprowadzać (drukować, faksować, stosować elektroniczną wymianę danych) zamówienie.

Rozładowanie materiału z transportu
Pracownicy obsługujący hangar rozładowują transporty przychodzące i sprawdzają, czy części znajdują się we właściwym miejscu przeznaczenia. W ramach tego działania przed potwierdzeniem przyjęcia załadunku sprawdza się także, czy pojemniki nie uległy uszkodzeniu.

Gospodarka magazynowa

Nie dotyczy (działanie wykonywane ręcznie)

Materiał jest rozładowany z transportu.

Przyjęcie materiałów z zamówienia od dostawcy
Sprawdzenie, czy numer części podany na pojemniku oraz ilość są zgodne z informacjami w specyfikacji zawartości dołączonej do pojemnika. Należy także sprawdzić liczbę otrzymanych pojemników.

Gospodarka magazynowa

MIGO

Aby sprawdzić dokument przyjęcia materiałów, proszę użyć transakcji MB03. Proszę wprowadzić dokument materiałowy i wybrać Enter. Aby sprawdzić przegląd zapasów, proszę użyć transakcji MMBE i wprowadzić materiał i zakład.

Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej
Tutaj wykonywane jest sprawdzenie faktury.

Rozrachunki z dostawcami

MIRO

Faktura została sprawdzona.

Płatność własna

Informacje na ten temat zawarto w scenariuszu Rozrachunki z dostawcami (158)

W ramach tego działania przetwarzana jest płatność własna.
Informacje na ten temat zawarto w scenariuszu Rozrachunki z dostawcami (158)

Przetworzono płatność własną.

4Etapy procesu

4.1Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania


Zastosowanie

W ramach tego działania utworzone zostanie zgłoszenie zapotrzebowania z dekretacją Oznaczeniem typu dekretacji — U, które oznacza nieznane. Dane wykorzystane w tym etapie stanowią wyłącznie przykłady; można użyć dowolnych innych utworzonych wcześniej danych.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Gospodarka materiałowa Zaopatrzenie Zgłoszenie zapotrzebowania Tworzenie

Kod transakcji

ME51N

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Kupiec (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menu roli użytkownika

Zaopatrzenie Zgłoszenie zapotrzebowania Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania

 1. Na ekranie Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania proszę wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Opis

  Czynność użytkownika i wartości

  Komentarz

  D

  Zgłoszenie zapotrzebowania dotyczące nieznanego składnika aktywów trwałych . Kolumna D - Typ dekretacji

  U

  U - nieznane

  Krótki tekst


  Przykład

  Ilość
  *

  np. 1

  Jednostka miary
  *

  np. sztuka

  Grupa materiałowa
  *

  Dowolna grupa materiałowa, np.01

  Zakład
  *

  np. zakład 1000

  GrZ (Grupa zaopatrzeniowa )
  *

  np. grupa zaopatrzeniowa 100

 2. Proszę wybrać zakładkę Wycena i wprowadzić cenę ewidencyjną.

 3. Kliknij przycisk Zapamiętanie.

Wynik

W systemie utworzono zgłoszenie zapotrzebowania z opisem i ceną składnika aktywów trwałych.

Opcja A: Jeśli zapotrzebowanie jest zatwierdzone, proszę przejść do kolejnego etapu.

Opcja B: Jeśli zapotrzebowanie nie jest zatwierdzone, cały proces zostaje zakończony. Proszę nie przeprowadzać kolejnych etapów.

Przykład (opcjonalny)

A

Krótki Tekst

Ilość

Jednostka miary

Grupa materiałowa

Zakład

GrZ

U

Składnik aktywów trwałych-1

1

sztuka

dowolne

1000

100

4.2Tworzenie składnika aktywów trwałych


W tym ćwiczeniu nalezy utworzyć składnik aktywów trwałych, który będzie kapitalizowany.

Procedure

Aby wykonać to działanie, proszę uruchomić procesy w scenariuszu Tworzenie składnika aktywów trwałych (155.02) i załozyc kartotekę środka trwałego np. w grupie aktywów trwałych 3000 oraz w jednostce gospodarczej 1000.


4.3Przekształcanie zgłoszenia zapotrzebowania na zamówienie


W trakcie tego etapu zgłoszenie zapotrzebowania dotyczące zamówienia jest przekształcane w zamówienie utworzone wcześniej podczas etapu 4.1.

Zastosowanie

W ramach tego działania zgłoszenie zapotrzebowania jest przekształcane w zamówienie.Warunki wstępne

Podczas etapu 4.1 utworzono zgłoszenie zapotrzebowania dotyczące zamówienia.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Gospodarka materiałowa Zaopatrzenie Zamówienie Tworzenie Dostawca/zakład dostarczający znany

Kod transakcji

ME21N

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Kupiec (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menu roli użytkownika

Zaopatrzenie Zamówienia Tworzenie zamówienia

 1. W razie potrzeby proszę wybrać opcję Przegląd dokumentów włączony. Proszę wybrać ikonę za pomocą opcji Zgłoszenia zapotrzebowania. Na ekranie zgłoszenia zapotrzebowania proszę wybrać U w polu typ dekretacji, a następnie opcję Wykonanie. Proszę zaznaczyć zgłoszenie zapotrzebowania i wybrać ikonę , aby je skopiować do zamówienia.

 2. Proszę wprowadzić następujące dane:

  Nazwa pola

  Opis

  Czynność użytkownika i wartości

  Komentarz

  Dział zaop.
  *

  np. dział zaopatrzenia 1000

  Dostawca

  Proszę wprowadzić w polu dostawcę krajowego

  *

  Dowolny dostawca krajowy znajdujący się na liście dostawców składnika aktywów trwałych (np. 300005)

  D (Typ dekretacji)

  Kategoria dekretacji

  A

  A oznacza składnik aktywów trwałych

  Cena netto
  *

  Proszę wybrać dowolną cenę, np. 10000.

  Waluta
  PLN
 3. W sekcji Szczegóły pozycji na stronie zakładki Faktura proszę wprowadzić kod podatku, np. F1.

 4. W sekcji Szczegóły pozycji na stronie zakładki Dekretacja proszę wprowadzić utworzony wcześniej składnik aktywów trwałych.

 5. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie.

Wynik

W systemie wprowadzono zamówienie na składnik aktywów trwałych.Przykład

Dział zaopatrzenia

Dostawca

A

Wartość Netto

Waluta

kod podatku

1000

300005

A

10000

PLN

F1

4.4Zmiana zamówienia


Podczas poniższego etapu można wprowadzić zmianę zamówienia, jeśli jest konieczna.

Zastosowanie

To działanie jest wykonywane, gdy zamówienie nie jest dokładne.Warunki wstępne

Zamówienie istnieje. Znany jest numer dokumentu dotyczącego zamówienia.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Gospodarka materiałowa Zaopatrzenie Zamówienier Zmiana

Kod transakcji

ME22N

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Kupiec (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Menu roli użytkownika

Zaopatrzenie Zamówienia Tworz. Zamów.z określ.źródła dostaw
Proszę wybrać opcje: Dalsze…ZamówienieZmiana

 1. Na ekranie Wyświetlanie zamówienia domyślnie zostanie wyświetlony ostatni numer zamówienia. Proszę wybrać opcję Inne zamówienie (Shift+F5).

 2. Proszę wprowadzić numer zamówienia utworzonego w etapie 4.3a i wprowadzić konieczne zmiany.

Jeżeli zmiany mają wpływ na cenę na zamówieniu, konieczny będzie przegląd strategii zatwierdzania. 1. Proszę wybrać opcję Zapamiętanie.

Wynik

Zmienione zamówienie zostało zapamiętane.

4.5Zatwierdzenie zamówień


W niektórych przypadkach zamówienie wymaga zatwierdzenia przez odpowiedzialnego menedżera, na przykład gdy przekroczony jest limit zlecenia. W niniejszym rozdziale opisano ten etap.

Zastosowanie

Na liście znajdują się wszystkie zamówienia, które wymagają zatwierdzenia przez osobę uprawnioną do zatwierdzania, i należy je zatwierdzić.

Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Gospodarka materiałowa Zaopatrzenie Zamówienie Zatwierdzania Zatwierdzanie zbiorcze

Kod transakcji

ME28

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Kierownik zaopatrzenia (SAP_BPR_PURCHASER-E)

Menu roli użytkownika

Zaopatrzenie Zatwierdzenie Zatwierdzanie zamówienia

 1. Na ekranie Zatwierdzanie dokumentów zaopatrz. w obszarze Kod zatwierdzania proszę skorzystać z list rozwijalnych, aby wybrać kod zatwierdzenia. Proszę zaznaczyć pole wyboru Lista z pozycjami.

Kod zatwierdzenia jest potrzebny w przypadku wartości zamówienia wyższych niż 2500,00 PLN. 1. Wybierz opcję Wykonanie.

 2. Zostanie wyświetlona lista wszystkich zamówień wymagających zatwierdzenia według tego kodu zatwierdzenia.

 3. Po zaznaczeniu linii zamówienia do zatwierdzenia proszę wybrać opcję Zatwierdz.

 4. Wybierz Zapisz

Wynik

Zamówienie zostało zatwierdzone. Może jednak pojawić się potrzeba zatwierdzenia zamówienia przez wiele osób w zależności od jego wartości (konfiguracja). Po zatwierdzeniu zamówienia przez ostatnią osobę pracownik działu zaopatrzenia/planista może w razie potrzeby je wyprowadzać (drukować, faksować, stosować elektroniczną wymianę danych).


4.6Rozładowanie materiałów z transportu


Pracownicy obsługujący hangar rozładowują transporty przychodzące i sprawdzają, czy części znajdują się we właściwym miejscu przeznaczenia. W ramach tego działania przed potwierdzeniem przyjęcia załadunku sprawdza się także, czy kontenery nie uległy uszkodzeniu.

4.7Przyjęcie materiałów z zamówienia od dostawcy


Pracownicy obsługujący hangar rozładowują transporty przychodzące i sprawdzają, czy części znajdują się we właściwym miejscu przeznaczenia. Należy także sprawdzić liczbe otrzymanych kontenerów

Zastosowanie

Proszę sprawdzić, czy numer części podany na pojemniku oraz ilość są zgodne z informacjami w specyfikacji zawartości dołączonej do pojemnika. Proszę także sprawdzić liczbę otrzymanych pojemników.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Gospodarka materiałowa Gospodarka zapasami Ruch materiałowy Ruch materiałowy (MIGO)

Kod transakcji

MIGO

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Gospodarka magazynowa (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)

Menu roli użytkownika

Gospodarka magazynowa Odbiór Inny ruch materiałowy

 1. Na ekranie początkowym proszę się upewnić, że w polach w górnej części ekranu zaznaczone są opcje Przyjęcie materiału i Zamówienie, a pole przeznaczone na kody ruchu zawiera wartość 101. Proszę wprowadzić numer zamówienia i wybrać Enter.

 2. Proszę zaznaczyć pole wyboru Dowód pojedyńczy.

 3. Proszę wybrać opcję Otw. Danych szczegół. jesli nie jest dostępna cześć z danymi szczegółowymi. Kiedy zostanie wyświetlona linia z odpowiednim numerem pozycji, proszę ją zaznaczyć i kontynuować proces.

 4. Na stronie zakładki Ilość proszę na poziomie pozycji wprowadzić ilość, która ma zostać przyjęta.

 5. Proszę wypełnić pole tekstowe (opcjonalne).

 6. Proszę zaznaczyć pole wyboru Pozycja OK w dolnej części ekranu.

 7. Proszę wybrać opcję Zapisz.

W przypadku materiału zarządzanego poza magazynem proces kończy się w tym miejscu (numer dokumentu). Jeżeli ilość różni się od ilości z zamówienia, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Jeżeli wprowadzona ilość jest poprawna, proszę wybrać Enter, aby zignorować ostrzeżenie.Wynik

Aby sprawdzić przyjęcia materiałów, proszę użyć transakcji MB03. Proszę wprowadzić dokument materiałowy i wybrać Enter. Aby sprawdzić przegląd zapasów, proszę użyć transakcji MMBE oraz wprowadzić materiał i zakład.

4.8Przyjęcie faktury według pozycji pojedynczej


W ramach tego etapu przeprowadzane jest sprawdzenie i księgowanie faktury — wartość rozliczenia faktury i otrzymana ilość porównywane są z ilością przyjęcia materiału lub ilością zakupu i ceną zakupu.

Zastosowanie

Tutaj wykonywane jest sprawdzenie faktury.Procedura

 1. Proszę uruchomić transakcję przy użyciu jednej z następujących opcji nawigacji:

Opcja 1: Graficzny interfejs użytkownika SAP (SAP GUI)

Menu SAP

Logistyka Gospodarka materiałowa Logistyczne sprawdzanie faktury Wprowadzanie dokumentu Wprowadzanie faktury przychodzącej

Kod transakcji

MIRO

Opcja 2: Interfejs SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) za pośrednictwem roli użytkownika

Rola użytkownika

Rozrachunki z dostawcami 1 (SAP_BPR_AP_CLERK-S1)

Menu roli użytkownika

Rozrachunki z dostawcami Fakturowanie Wprowadzanie faktury przychodzącej

 1. Na ekranie początkowym proszę wprowadzić datę dokumentu i numer zamówienia, a następnie wybrać Enter.

 2. Po wyekstrahowaniu informacji o zamówieniu proszę wprowadzić kwotę faktury i stawkę podatku. Na ekranie zostaną wyświetlone przyjęcia z pozycjami pojedynczymi kwalifikujące się do sprawdzenia. Proszę wybrać pozycje pojedyncze do potwierdzenia. Proszę zmienić kwotę lub ilość zgodnie z informacjami z faktury dostawcy.

 3. Po zakończeniu proszę wybrać opcję Symulacja, aby sprawdzić czy nie ma błędów. W systemie zostaną wyświetlone odchylenia cenowe, ilościowe i pozostałości sald. Komunikaty niewyróżnione kolorem są ostrzeżeniami, a komunikaty oznaczone na żółto informują o błędach krytycznych. Proszę naprawić błędy, o których informują komunikaty oznaczone na żółto, i wybrać opcję Księgowanie, aby zapamiętać transakcję. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zaksięgowanie faktury oraz informujący o tym, czy faktura została zablokowana do zapłaty.

Wynik

Przyjęcie faktury zostało sprawdzone i zaksięgowane.


4.9Płatność własna


Zastosowanie

W ramach tego działania zostanie utworzona płatność własna.Procedura

Aby wykonać to działanie proszę uruchomić scenariusz Rozrachunki z dostawcami (158) (etap 4.11 Generowanie zleceń płatniczych za pomocą programu płatności, korzystając z danych podstawowych z tego dokumentu i wykorzystując numer dokumentu fakturowania z etapu 4.8).


5Załącznik

5.1Anulowanie etapów procesu


W następnej sekcji znajdują się najczęściej używane etapy anulowania, które można wykorzystać do odwrócenia niektórych działań opisanych w tym dokumencie.

Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania

Kod transakcji (SAP GUI)

ME51N

Anulowanie:

Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania

Kod transakcji (SAP GUI)

ME52N

Rola użytkownika
Menu roli użytkownika
Komentarz

Aby usunąć, proszę wybrać symbol klucza w pozycji pojedynczej.Tworzenie składnika aktywów trwałych

Kod transakcji (SAP GUI)

AS01

Anulowanie:

Usuwanie składnika aktywów trwałych

Kod transakcji (SAP GUI)

AS06

Rola użytkownika
Menu roli użytkownika
Komentarz

Można usunąć, jeśli składnik aktywów trwałych jest dezaktywowany.Przyjęcie materiałów z zamówienia od dostawcy

Kod transakcji (SAP GUI)

MIGO

Anulowanie:

Przyjęcie materiałów w odniesieniu do innych działań

Kod transakcji (SAP GUI)

MB1C

Rola użytkownika
Menu roli użytkownika
Komentarz

Proszę wybrać opcję Inne przyj. Mater.  Storn. Z odn.  Do rezerwacji — anulowanie z referencją do zleceniaPrzyjęcie faktury według pozycji pojedynczej

Kod transakcji (SAP GUI)

MIRO

Anulowanie:

Stornowanie dokumentu faktury

Kod transakcji (SAP GUI)

MR8M

Rola użytkownika
Menu roli użytkownika
Komentarz

Kod przyczyny jest obowiązkowy

5.2Stosowane formularze


Zastosowanie

W ramach niektórych działań tego procesu biznesowego stosowane są formularze. W poniższej tabeli podane są szczegółowe informacje dotyczące tych formularzy.


5.2.1Formularze MM dla Gospodarki zapasami


Wspólna nazwa formularza

Rodzaj formularza

Zastosowane na etapie procesu

Output Type

Program wydruku (procedura wprowadzania)

Obiekt techniczny formularza

Zamówienie 1

Smart Form

Etap 4.7

NEU

YBPL_FM06P

YBPL_MMPO_PL_PL

Przyjęcie materiałów 1

SmartForm

Etap 4.7

WE01

YBPL_M07DR

YBPL_MMGR1_PL_PL

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna