Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego klasa III g4 ŻoryPobieranie 58.85 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar58.85 Kb.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – klasa III - G4 Żory

.........................................................................................................................................................................................................................................


BAKTERIE, PROTISTY i GRZYBY
1.Które zdanie najlepiej opisuje miejsce występowania bakterii:

A.Bakterie żyją w środowisku wodnym oraz lądowym - ale tylko w miejscach wilgotnych.

B.Bakterie żyją wyłącznie w środowisku lądowym – w wilgotnej glebie.

C.Bakterie żyją w każdym środowisku, w każdej strefie klimatycznej i niemal w każdym miejscu na kuli ziemskiej.

D.Wszystkie bakterie są pasożytami – żyją wewnątrz ciała swojego żywiciela.
2.Spośród wymienionych poniżej informacji wybierz tylko te, które prawidłowo opisują bakterie.

1.Ze względu na brak wykształconego jądra komórkowego, stanowią oddzielne królestwo.

2.Część bakterii jest samożywna.

3.Wszystkie bakterie są pasożytami.

4.Nie mają budowy komórkowej.

5.Oddychają tlenowo lub beztlenowo.
A. tylko 1 i 3 B. 1, 2, 5 C. 2, 3, 5 D. tylko 1 i 4
3.Nie mają budowy komórkowej. Zbudowane są z materiału genetycznego i osłonki białkowej. Poza organizmem żywiciela nie wykazują żadnych przejawów życia. Opis ten dotyczy:

A.bakterii

B.grzybów

C.protistów

D.wirusów
4.Ola zachorowała na anginę. Czy lekarz przepisał jej antybiotyki?

A.tak, bo angina to choroba wirusowa, a wirusy są bardzo podatne na antybiotyki

B.tak, bo angina to choroba bakteryjna, a antybiotyki to leki stosowane w infekcjach bakteryjnych

C.nie, bo angina to choroba wirusowa, a antybiotyki działają tylko na bakterie

D.nie, bo angina to choroba bakteryjna, a antybiotyki działają tylko na wirusy
5.Wskaż punkt, który wymienia wszystkie prawdziwe zdania dotyczące wirusów.

1.Wirusy nie mają budowy komórkowej.

2.Wirusy nie oddychają.

3.Wirusy są samożywne.

4.Wirusy mają proste jądro komórkowe.

5.Wirusy mają zdolność do powielania się wewnątrz organizmu żywiciela
A. tylko 3 i 4 B. 1, 2, 5 C. 2, 3, 5 D. tylko 1 i 4
6.Wskaż punkt, który wymienia wszystkie prawdziwe zdania dotyczące protistów.

1.Protisty nie mają jądra komórkowego.

2.Wszystkie protisty są samożywne.

3.Wśród protistów są formy jedno- i wielokomórkowe.

4.Niektóre protisty sa pasożytami.

5.Wszystkie protisty wymagają do życia obecności wody lub przynamniej wilgoci.

A. 1, 3 , 4 B. 1, 2, 5 C. 3, 4, 5 D. 1, 4, 5
7
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – klasa III - G4 Żory

.........................................................................................................................................................................................................................................


.
Na lekcję biologii przyniesiono wodę ze stawu, aby zaobserwować protisty. Uczeń patrzący przez mikroskop wymienił następujące organizmy:
euglena, toksoplazma, pantofelek, ameba
Wskaż jego błąd oraz podaj poprawne uzasadnienie.


Uczeń nie mógł zobaczyć

A.eugleny

ponieważ

1. jest zbyt mała, by ją zobaczyć przez mikroskop.

B.toksoplazmy

2. jest organizmem pasożytniczym i nie żyje w stawie.

C.pantofelka

3. jest organizmem słonowodnym.

D.ameby

4. nie jest organizmem wodnym.8.Pierwotniaki to protisty podobne do:

A.zwierząt B.grzybów C.roślin D.wirusów

9. Śluzowce to protisty podobne do:

A.zwierząt B.grzybów C.roślin D.wirusów


10. Schemat przedstawia jednego z przedstawicieli królestwa protistów.

W którym punkcie poprawnie opisano jego struktury komórkowe?
A.A-nibynóżki, D-jądro komórkowe, E-wodniczka tętniąca

B.A-rzęski, B-jądro komórkowe, C-ściana komórkowa

C.A-dendryty, C-ściana komórkowa, E-wodniczka pokarmowa

D.A-nibynóżki, B-mitochondrium, E-jądro komórkowe

11.Schemat przedstawia jednego z przedstawicieli królestwa protistów.

Wskaż poprawne dokończenie zdania:Za wydalanie z komórki nadmiaru wody odpowiada

1.jądro komórkowe

oznaczone/a

na schemacieliterą

A

2.wodniczka pokarmowa

C

3.wodniczka tętniąca

D

4.mitochondrium

E

12.Podczas ciepłego lata w zbiorniku wodnym masowo pojawiły się glony, a po paru dniach zaczęły ginąć ryby. Zaznacz najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci ryb.

A. zbyt wysoka temperatura wody

B. pojawienie się dużej liczby drapieżników

C. pojawienie się chorobotwórczych bakterii i wirusów

D. zmniejszenie ilości tlenu w wodzie
13.Grzybnia to:

A.choroba wywoływana przez grzyb chorobotwórczy

B.plecha grzyba

C.zarodnik grzyba

D.symbioza grzyba z drzewem

14.Grzybica to:

A.choroba wywoływana przez grzyb chorobotwórczy

B.plecha grzyba

C.podziemna część grzyba

D.symbioza grzyba z drzewem
15.W czasie wakacji nad morzem, mimo sprzyjającej pogody przez kilka dni nie mogłeś kąpać się w morzu, gdyż woda pokryła się zielonoszarym kożuchem. Powodem ogłoszonego wtedy zakazu kąpieli był:

A. zakwit sinic, które porażają układ nerwowy i mięśnie człowieka

B. zakwit glonów, czemu towarzyszy silny wzrost temperatury wody

C. zakwit porostów, co jest oznaką zanieczyszczenia wody

D. skażenie wody wirusami chorobotwórczymi
16.W którym wierszu tabeli (A-D) poprawnie przyporządkowano nazwy grzybów do odpowiednich rysunków?

rysunek A

rysunek B

rysunek C

A

pleśniak biały

huba

drożdże

B

drożdże

pleśniak biały

huba

C

huba

purchawka

pleśniak biały

D

drożdże

huba

pleśniak biały


17.Spośród wymienionych poniżej informacji wybierz tylko te, które prawidłowo opisują grzyby.

1.Ze względu na brak wykształconego jądra komórkowego, stanowią oddzielne królestwo.

2.Część grzybów jest samożywna.

3.Wszystkie grzyby są cudzożywne.

4.Większośc grzybów rozmnaża się za pomocą zarodników.

5.Grzyby są wiatrosiewne.
A. 1 i 3 B. 3 i 4 C. 3 i 5 D. 1 i 4


18.Schemat przedstawia symbiozę dwóch organizmów, zwaną mikoryzą.

Wskaż poprawne dokończenie zdania:Dawcą substancji odżywczych dla swojego partnera jest

A. grzyb

które/y pozyskuje je

1. rozkładając martwą materię organiczną.

B. drzewo

2. przeprowadzając proces fotosyntezy.


19.Składnikami porostu są glon i grzyb. Żyjąc w symbiozie, dostarczają sobie wzajemnie składników niezbędnych do życia.

Wskaż poprawne dokończenie zdania:Strzałką A oznaczono na rysunku komórki

1. glona

które są dla partnera dawcą

A. substancji odżywczych

2. grzyba

B. wody i soli mineralnych

20.Będąc na wycieczce w lesie, zauważyłeś, że występuje tam bardzo dużo

porostów, szczególnie form listkowatych i krzaczkowatych. O czym to świadczy?A.powietrze w tym miejscu jest bardzo czyste

B.skoro nie występują tu formy skorupiaste, powietrze w tym miejscu jest dość mocno zanieczyszczone

C.to na pewno las iglasty

D.podłoże w tym miejscu jest ubogie w azot

21.Będąc na wycieczce w lesie, zauważyłeś, że porosty występują tam bardzo rzadko, a te, które się pojawiają, mają plechę skorupiastą. O czym to świadczy?

A. to na pewno las liściasty

B.powietrze w tym miejscu jest niezwykle czyste

C.skoro nie występują tu inne formy porostów, powietrze w tym miejscu nie jest zbyt dobrej jakości

D.podłoże w tym miejscu jest ubogie w azot22.Schemat przedstawia proces:

A.podziału komórkowego

B.fermentacji

C.pączkowania

D.fragmentacji

23.Wybierz poprawne dokończenie zdania:

Schemat przedstawia proces

A. podziału komórkowego

który jest sposobem rozmnażania

1. płciowego.

B. pączkowania

C. fragmentacji

2. bezpłciowego.

D. fermentacji

24. Obserwowany za pomocą szkolnego mikroskopu obraz pewnego obiektu ma długość 1 cm. Jaka jest rzeczywista długość obiektu, jeśli podczas jego obserwacji w mikroskopie był ustawiony obiektyw powiększający 10 razy i okular o powiększeniu 10 razy?

A. 0,01 mm B. 10 mm C. 1 mm D. 0,1 mm


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna