Przykład dotyczy wydawnictwa ciągłego, którego tytuł ma budowę hierarchicznąPobieranie 11.43 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar11.43 Kb.
Oprac. mgr I. Gruchała

Ć
WICZENIE 1

Przykład dotyczy wydawnictwa ciągłego, którego tytuł ma budowę hierarchiczną: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie.
Na początku występuje tytuł serii głównej, który jest zawsze numerowany i obejmuje kilka podserii: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podseria jest częścią serii głównej, ukazuje się w jej obrębie na drugim stopniu podziału: Prace Historycznoliterackie.

Tytuł podserii jest zależny (niewyróżniający), tzn. jest nazwą dziedziny wiedzy; w takim przypadku tytuł właściwy podserii składa się z dwóch części: z tytułu serii głównej i zależnego tytułu podserii.


Numer kontrolny rekordu: vtls000032901
ISSN: 0083-436X
Instytucja sporządzająca opis: KR U/MBK \c KR U/MBK
Język dokumentu: pol eng
Tytuł skrócony: Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Hist.-lit.
Tytuł kluczowy: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie
Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie.
Wariant tytułu: Universitas Iagellonica Cracoviensis Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Litterariae
Wariant tytułu: Prace Historycznoliterackie
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. UJ, 1959-2003.
Opis fizyczny: 24 cm.
Obecna częstotliwość: Niereg.
Strefa numeracji: Z.3 - z. 97/98 (2003).
Strefa serii – forma do wyszukiwania: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uwaga ogólna: Z. 3=21 og.zb.
Uwaga ogólna: Poprzednie zeszyty zostały wydane w ramach serii: "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Filologia" - nie zostały oznaczone numerem.
Uwaga ogólna: Od nr. 95/96 (2001)- zanika numeracja serii głównej. Cyfry rzymskie MMI-MMII, stojące przy nazwie Zeszyty Naukowe... oznaczają datę [informacja od wydawcy].
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jagielloński.
Uwaga dotycząca języka: Streszcz. ang.
Tytuł poprzedni wydawnictwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Filologia 0450-9013 cc95204288
Tytuł następny wydawnictwa: Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2006- 1897-3035 zz2007967829


ĆWICZENIE 2

Przykład dotyczy podserii o tytule wyróżniającym: Studia Filmoznawcze; tytuł ten jest niezależny od tytułu serii głównej: Acta Universitatis Wratislaviensis i przyjmuje się go jako jej tytuł właściwy.


Numer kontrolny: vtls000140438

Prawidłowy ISSN: 0860-116X


Błędny ISSN: 0239-6661
Instytucja sporządzająca opis: KR U/DC KR U/DC
Język dokumentu: pol eng
Tytuł skrócony: Stud. Filmozn.

Tytuł kluczowy: Studia FilmoznawczeStrefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności: Studia Filmoznawcze / Pracownia Filmoznawcza Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów we Wrocławiu.
Wariant tytułu: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze
Adres wydawniczy: Wrocław : Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1978-.
Strefa opisu fizycznego: 20 cm.
Obecna częstotliwość: Niereg.
Strefa numeracji: 1-.
Strefa serii – forma do wyszukiwania: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga ogólna: Od T. 19 1998 wydawnictwo ukazuje się ramach serii: Acta Universitatis Wratislaviensis.
Uwaga dotycząca języka: Streszcz. ang.
Uwaga dotycząca instytucji sprawczej: Od nr 8 (1989): / Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Filmoznawcza.

Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Pracownia Filmoznawcza.
Hasło dodatkowe: Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów (Wrocław).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Filmoznawcza.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna