Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”Pobieranie 34.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.03 Kb.
Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Polak, który inspiruje pokolenia, Adam Mickiewicz - autor najpiękniejszego narodowego poematu.


Nazwa szkoły/placówki


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w SkalmierzycachAdres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.


 1. Skalmierzyce, gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski, ul. Ostrowska 16;
  63-460 Nowe Skalmierzyce


 2. 62 762 13 02

 3. spskalmierzyce@noweskalmierzyce.pl

 4. www.spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)


Beata Sochacka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej


1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).


Realizacja projektów związanych z patronem świętuje już trzyletni jubileusz. W roku szkolnym 2010/2011 podjęliśmy inicjatywę uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły i decyzję o kultywowaniu tradycji w kolejnych latach szkolnych. Projekt rozpoczynamy zawsze z nowym rokiem szkolnym, podsumowujemy
w grudniu uroczystymi imieninami Adama Mickiewicza, czyli Świętem Patrona Szkoły. Data w sposób bezpośredni wiąże się też z urodzinami Adama Mickiewicza, które przypadają 24 grudnia oraz tradycjami świątecznymi, które zawsze cenił
i sam kultywował.

W każdym roku szkolnym zespół nauczycieli opracowuje projekt związany z obchodami Dnia Patrona. Źródła tematyczne projektów edukacyjno - wychowawczych w kolejnych latach szkolnych:

2010/2011 „Śladami patrona szkoły Adama Mickiewicza”,

2011/2012 „Adam Mickiewicz … O Ojczyźnie, przyrodzie, przyjaźni”,

2012/2013 „Adam Mickiewicz autor najpiękniejszego narodowego poematu”.

Cele główne projektów: • przybliżenie postaci oraz dorobku literackiego Adama Mickiewicza – patrona szkoły,

 • kultywowanie tradycji szkolnej - uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły,

 • kształtowanie postawy aktywnego udziału w życiu szkoły, prezentowania wiedzy na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza,

 • rozwijanie pasji twórczych, talentów plastycznych, literackich
  i recytatorskich.

 • Cennym przedsięwzięciem jest wybór hasła roku z dorobku literackiego poety. Oto nasze literackie inspiracje:

2010/2011 „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”,

2011/2012 „Tylko to dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może


się poprawić i mądrości nauczyć”
,

2012/2013 „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy


nauczyć się sami”
.


2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).


 • Szkoła wypracowała tradycję obchodów Dnia Patrona Szkoły. Dzień Patrona jest naszą perełką w budowaniu historii i pięknej tradycji szkoły. Mamy
  w niej udział i dokumentujemy ją dla przyszłych pokoleń Skalmierzyc.

 • Bazą kierunkową działań jest program Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły opracowany na lata szkolne: 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.

 • Każdy rok niesie innowacyjność w realizacji działań projektowych:

 • pierwszy projekt wyróżniały gazetki klasowe na temat patrona szkoły, bogata oprawa artystyczna związana z nauką o grzeczności,

 • w drugim projekcie do wypracowanych już działań, włączamy TIK, powstają prezentacje multimedialne na temat patrona, a w dorobku szkolnej galerii gromadzimy prace konkursowe, które są ilustracją słów Adama Mickiewicza widniejących na sztandarze szkoły „Będziemy wzorem innym, sobie samym chlubą”. Uroczystość szkolna ma charakter kameralny w klimacie świątecznych Wigilii.

 • trzeci projekt integruje działania szkoły z ogólnopolską akcją Narodowego Czytania „Pana Tadeusza”. Uczestniczymy w spotkaniach zewnętrznych np.: 8 września 2012 r. na dziedzińcu kaliskiego Ratusza, 5 grudnia wyruszamy szklakiem patrona do Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie i uczestniczymy w zajęciach plastycznych. Szkolna galeria wzbogaca się o plastyczne wizualizacje wybranej księgi „Pana Tadeusza”. Uroczystość szkolna gromadzi liczne grono gości i ma klimat „Uczty w Soplicowie.”

Projekty łączy postać patrona i dzieła, które niezmiennie inspirują kolejne pokolenia.

Sukcesywnie realizowane cele rozwijają wszechstronnie naszych uczniów - uczestników projektów.Uczniowie:

  • podejmują dodatkowe działania związane z przestrzeganiem zasad kultury osobistej - zgodnie z hasłem roku,

  • kulturalnie zachowują się podczas uroczystości,

  • poznają wybrane fakty z życia i twórczości Adama Mickiewicza, wzbogacając wiedzę o sławnych Polakach,

  • przedstawiają piękną recytację fragmentów poezji, doskonaląc wrażliwość poetycką,

  • przygotowują ilustrację bajek: „Przyjaciele”, „Pies i wilk” oraz wizualizację dzieł literackich np. „Pana Tadeusza”, rozwijając wyobraźnię oraz zdolności twórcze,

  • prezentują talenty artystyczne, recytatorskie i wokalne, przygotowując się do świadomego uczestnictwa w kulturze.


3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.


 • Ważna jest antologia dzieł w bibliotece szkolnej.

Projekt jest integracyjnie związany z tradycją szkoły i głęboko osadzony w kulturze polskiego dorobku literackiego ze względu na niekwestionowaną w świecie rangę dzieł Adama Mickiewicza.

 • Istotna w odbiorze przez uczestników i twórczym zaangażowaniu jest wizualizacja projektu.

Dbając o wyjątkowy charakter projektu, nadajemy działaniom odpowiednią rangę, wdrażamy dzieci do poszanowania tradycji i aktywnego udziału w życiu społecznym.

 • Projekt będzie efektywny, jeżeli zespół przedstawi działania Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, a wychowawcy klas sukcesywnie zapoznają z nimi rodziców i uczniów.


4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).


PATRON

http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/patron

 • Program "Adam Mickiewicz patronem naszej szkoły"

 • PATRON SZKOŁY - Z KART HISTORII

 • PATRON SZKOŁY - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ


2012/2013

 • ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 2012/2013

http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/%C5%9Bwi%C4%99-patrona-szko%C5%82y-20122013

 • Projekt edukacyjny - "Adam Mickiewicz autor najpiękniejszego narodowego poematu"

 • Narodowe czytanie Pana Tadeusza

 • Z wizytą u Adama Mickiewicza

 • Malarskie interpretacje Pana Tadeusza

 • Dzień Patrona Szkoły „Uczta w Soplicowie”

 • Od Narodowego czytania Pana Tadeusza do Uczty w Soplicowie

2011/2012

http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/adam-mickiewicz-%E2%80%A6-o-ojczy%C5%BAnie-przyrodzie-przyja%C5%BAni-20112012

 • Konkursy związane z obchodami Dnia Patrona Szkoły

 • Twórcze inspiracje 2011/2012

 • Urodzinowe rozmowy z Adamem Mickiewiczem


2010/2011

Projekt:

http://spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/projekt-%C5%9Bladami-adama-mickiewicza

 • śLADAMI ADAMA MICKIEWICZA

 • PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

 • Patron Szkoły - Galeria prac konkursowych

 • Patron Szkoły - Gazetki tematyczne w klasach

 • Uroczystość Szkolna - ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).
Beata Sochacka

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726

61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna