Przykłady pracy z dziennikiem Anny Frank1 tłumacznienie: Piotr trojański Ćwiczenie APobieranie 149.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar149.76 Kb.

Przykłady pracy z dziennikiem Anny Frank1
tłumacznienie: Piotr trojański


Ćwiczenie A –rozwijanie uczuć uczniów na poziomie podstawowym. Młodsze dzieci mogą odpowiadać ustnie, natomiast starsze – pisemnie.
Ćwiczenie B – proste ćwiczenie łączenia z sobą fragmentów zdań, głównie do pracy indywidualnej.
Ćwiczenie C – puzzle słowne. Uczniowie zakreślają słowa ukryte pośród liter. Może się to odbywać ukośnie, horyzontalnie lub wertykalnie. Ćwiczenie to najlepiej nadaje się dla młodszych klas, można go także wykonać na tablicy.
Ćwiczenie D – problemy historyczne. Jest wskazane, aby uczniowie znali najważniejsze wydarzenia z życia Anny Frank i jej czasów, które odnoszą się do współczesności. Może to być zarówno słowne jak i tekstowe ćwiczenie.
Ćwiczenie E – badanie i wnioskowanie historyczne. Uczniowie mogą wybrać jeden temat, aby go opracować. Należy ich zachęcić do wykorzystania także innych źródeł.
Ćwiczenie F –konwersacje (idealne dla pracy w parach). Ćwiczenie to może trwać np. 5 minut (nieformalny dialog) lub nawet kilka godzin (łącznie z przygotowaniem w formie pisemnej przed prezentacją na forum klasy).
Ćwiczenie G – giełda twórczych pomysłów. Ćwiczenie to może być podstawą do zorganizowania grupowego, klasowego lub szkolnego konkursu.
Ćwiczenie H – notatki prasowe. Ćwiczenie to można rozszerzyć (wzbogacić o ilustracje) do reportaży dla innych mediów, np. radio, telewizja (nagrać kasty audio, wideo).
Ćwiczenie I – co by było gdyby… Osobiste i emocjonalne wypowiedzi bazujące na prawdziwych sytuacjach. Ćwiczenie to może mieć formę pisemną lub ustną. Można je także przeprowadzić indywidualnie lub grupowo.
Ćwiczeni J – test wielokrotnego wyboru, dotyczący wiedzy ogólnej.
Ćwiczenie K – wybór słów i zwrotów, które mogą być wykorzystane na różne sposoby do pisania esejów, dyskusji tematycznej, czy też wyjaśniania.
Ćwiczenie L – seria cytatów z dziennika, które można dyskutować w klasie. Można je interpretować z perspektywy Anny lub poszczególnych uczniów.
Ćwiczenia dodatkowe – różne przykłady ćwiczeń, łatwe do adaptacji na różnych poziomach.

Ćwiczenie A:Moje uczucia

Zdanie, które mi utkwiło w pamięci mówiło o .....................……………......................

................................................................................................................….....................

Zdjęcie, które mi się nie podoba to..................................................................................

.................................................................................................................…....................
Z wystawy (książki) dowiedziałem się, że..……………………………….....................

..............................................................................................................………………

Polska w 2001 r. różni się od Holandii z okresu II wojny światowej, ponieważ ..................................................................................................…............................................................................................................................................................................

Polska dzisiaj jest podobna do Holandii z okresu II wojny światowej, ponieważ………………………………………………...................................................................................................................................................................................................

Dziennik Anny Frank skłonił mnie do przemyśleń na temat…..........….........................

.................................................................................................................…....................

Kiedy czytałem książkę, czułem (się)…………….................…………….....................

.................................................................................................................….....................

Moi koledzy, którzy czytali książkę myślą, że…..................………….....................…..

......................................................................................................................................…

Myślę, że Anna Frank była.......................................................................………………

......................................................................................................................................…

Wiedza na temat Anny Frank może nam pomóc w .........................................................

.........................................................................................................................................Ćwiczenie B: - Znajdź właściwe zakończenie

Anna Frank... ...mogli tylko zawierać związki

małżeńskie z Żydami
Anna otrzymała dziennik... …przez ponad dwa lata
Ojciec Anny... ...wszystkie jej myśli i uczucia
Żydzi... ...na jej 13 urodziny
Amsterdam... ...zmarła na tyfus
Rodzinna Anny ukrywała się... ...był przywódcą Niemiec
Hitler... ...do obozu zagłady w Auschwitz

Anna i jej rodzina została wysłana... ...pomogła rodzinie Anny Frank

Miep Gies... ...jest stolicą Holandii


Anna napisała... ...stracił całą rodzinę

Ćwiczenie C: - Puzle słowneAnna

Cyganie

Wojna

Naziści

Holandia Dziennik Niemcy

Margot

aneks

Kitty

żydzi

Auschwitz prawa

Więźniowie Zdrada

pomoc

Miep

Otto

żołnierz

głódJ

E

W

A

N

C

S

O

D

T

A

P

N

Q

J

M

B

B

G

Y

P

S

Y

E

U

P

L

O

M

K

H

U

N

G

E

R

P

R

I

S

O

N

E

R

S

C

Q

F

B

E

T

R

A

Y

C

S

G

V

R

I

A

D

H

B

O

R

N

T

D

I

A

R

Y

D

H

E

X

O

B

T

U

M

F

Z

O

E

W

P

I

H

Y

E

L

V

T

C

W

A

R

K

F

Q

J

G

M

N

A

L

L

O

H

N

E

N

R

G

S

W

T

A

L

L

A

W

S

H

I

D

E

Y

F

G

H

I

R

Q

M

N

D

I

D

A

N

N

E

X

E

X

J

G

E

N

D

S

L

R

I

X

U

Y

K

M

K

L

O

I

Z

Y

O

A

U

S

C

H

W

I

T

Z

N

T

M

O

S

W

N

X

V

P

E

O

T

Z

A

P

Z

M

I

E

P

N

Q

R

J

L

R

T

S

K

T

U

A

V

W

Q

E

X

R

N

P

B

Y

Y

Z

L

MĆwiczenie D: - Krótkie odpowiedzi ustne
Na czele, jakiej partii stał Adolf Hitler?
Czy naziści traktowali Żydów tak samo jak wszystkich innych ludzi?
Dlaczego ojciec Anny opuścił Niemcy i wyjechał do Holandii?
Kto zdradził nazistom miejsce ukrycia rodziny Anny?
W jakich warunkach przewożeni byli ludzie do obozów zagłady?
Dlaczego tak mało ludzi pomagało Żydom?
Dlaczego ktoś mógł wydać nazistom miejsca, gdzie ukrywali się Żydzi?
Jakie grupy ludzi, oprócz Żydów, były również dyskryminowane przez nazistów?
Co znajduje się dzisiaj w domu, w którym w czasie wojny ukrywała się Anna Frank?

Ćwiczenie E: - Napisz krótką odpowiedź na temat:
1. W 1955 dziennik Anny Frank został zaadoptowany dla potrzeb sztuki teatralnej. Przedstawienie odniosło wielki sukces. Jak myślisz, dlaczego ojciec Anny Frank nie chciał go oglądać?
2. Opisz kraje, gdzie znajdują się ludzie, którzy dążą do “oczyszczania” społeczeństw z osób o innej kulturze, religii czy korzeniach etnicznych.
3. Wymień kilka ustaw, które dyskryminowały Żydów.
4. Czemu służyły obozy koncentracyjne?
5. Co wydarzyło się podczas „Nocy Kryształowej” (9 XI 1938 r.)?
6. Co to było getto warszawskie?
7. Co stało się z dziennikiem Anny Frank, po tym jak zdradzono jej

miejsce schronienia?


8. Co robiły dzieci podczas pobytu w ukryciu?
9. Co to był ruch oporu?
10. Jaki był cel trybunału zbrodni wojennych?

Ćwiczenie F Ułóż rozmowę
1. Anna i jej matka rozmawiają przed wojną na temat nowego prawa, które ma na celu dyskryminację Żydów.
2. Anna i Peter kłócą się w ukryciu.
3. Rozmowę Anny z Miep, która przyniosła jej żywność.
4. Rozmowa Anny z ojcem w Aneksie na temat możliwości wykrycia ich kryjówki.
5. Anna rozmawia z Kitty na temat swojej wizji świata.
6. Margot i Anna rozmawiają na temat przyjaciół, których utraciły.
7. Po wojnie Otto Frank udziela wywiadu na temat Anny.

Ćwiczenie G: - Przesłanie.
1. Anna pisała w swoim dzienniku o tym, co było dla niej ważne. Napisz i ty, co dzisiaj dla ciebie jest ważne.
2. Wyobraź sobie, że twój najlepszy przyjaciel nie czytał jeszcze dziennika Anny Frank. Napisz do niego list, w którym zachęcisz go do przeczytania tej książki.

4. Zastanów się, czego uczy nas lektura dziennika Anny Frank.
5. Napisz, czy kiedykolwiek pomogłeś nieznajomemu.

Jeżeli tak, to dlaczego i w jaki sposób to zrobiłeś?


6. Jakie zdanie z dziennika Anny Frank zrobiło na tobie największe

wrażenie? Uzasadnij swą odpowiedź.


7. Wyobraź sobie, że musisz się przed kimś ukrywać. Opisz swoje

uczucia.


8. Wyobraź sobie, że pomagasz komuś, kto znalazł się w potrzebie. Opisz okoliczności tego wydarzenia.
9. Czy byłeś kiedyś traktowany odmiennie od wszystkich? Jak się wtedy czułeś?
10. Wybierz jakiś kraj i przedstaw, w jaki sposób traktowane są tam różne mniejszości. Zastanów się, co należało by zrobić, aby polepszyć ich sytuację (jeżeli oczywiście jest zła).

Ćwiczenie H: - Notatki prasowe
Jako punkt wyjścia do tego ćwiczenia wykorzystaj katalog pt. “Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy”.
1. Na stronie 19 jest napisane: “Zagraniczne media dużo piszą o terrorze nazistów”. Gdzie na świecie w tym czasie panował terror? Wyobraź sobie, że jesteś reporterem jednej z polskich gazet. Napisz artykuł na ten temat.
2. Strona 35 nawiązuje do “czystek etnicznych”, które stały się powszedniością na terenie byłej Jugosławii. Napisz raport dla jednej z gazet polskich, przedstawiając w nim swój stosunek do tego, co się tam dzieje.
3. W katalogu (str.7) znajduje się cytat Nelsona Mandeli, który mówi, że dziennik Anny dodał mu odwagi w jego walce. Opisz wywiad z N. Mandelą, który wyjaśni jego zdanie.
4. John F. Kennedy (str.7) także komentuje książkę Anny Frank. Napisz artykuł na temat, w jaki sposób słowa dziennika mogły pomóc rodzinie Kenedyego po jego śmierci.
5. Wybierz jakiegoś współczesnego przywódcę politycznego i przeprowadź z nim wywiad na temat znaczenia historii Anny Frank dla niego i kraju.
6. Na stronie 21 jest napisane, że “po ponad 50 latach po wojnie nie znikają nadal uprzedzenia, nietolerancja, dyskryminacja czy rasizm”. Napisz raport opisujący rozmiar tego problemu w jednym z wybranych przez ciebie kraju.
7. “Świadectwem odwagi i humanitaryzmu jest wówczas zabranie głosu lub podjęcie działań tam, gdzie inni milczą i nic nie robią”. (str. 49). Napisz raport, opisujący jakiś niedawny przypadek, który mógłby odpowiadać powyższym słowom.
8. Na str. 65 jest napisane: “Historia składa się nie tylko z bieli i czerni”. Jako reporter opisz dzisiejszą sytuację w Polsce lub innym kraju, która mogłaby polemizować z tym punktem widzenia.

Ćwiczenie I:Co by było gdyby…
Wyraź to, co mógłbyś czuć, gdyby spotkały cię następujące rzeczy:
1. Gdybyś musiał się ukrywać w małym zakonspirowanym miejscu

przez długi czas


2. Gdyby ci nie było wolno podróżować autobusem lub pociągiem i nie mógłbyś nawet korzystać z własnego samochodu.
3. Gdyby ci było wolno chodzić tylko do niektórych sklepów a inne

były zabronione.


4. Gdybyś musiał nosić na szyi tablicę z wypisanymi okropnymi rzeczami na twój temat.
5. Gdyby obcy na ulicy wytykali cię palcami, robili ci nieprzyzwoite uwagi i kpili sobie z ciebie.
6. Gdyby ktoś, kogo nie znasz nagle odebrał cię rodzinie.

Ćwiczenia J: - Quiz – wielokrotnego wyboru 1. Ilu Żydów zostało zamordowanych przez nazistów w czasie drugiej wojny światowej?


a/ 10,000 b/ 600,000 c/ 90,000 d/ 6,000,000 e/ 3,000,000 1. Ile lat miała Anna Frank, kiedy zmarła w obozie?


a/ 8 b/ 11 c/ 13 d/ 15 1. Ilu ludzi się ukrywało w Aneksie domu przy ulicy Prinsengracht?


a/ 4 b/ 7 c/ 8 d/ 5 1. W którym roku zakończyła się II wojna światowa?


a/ 1945 b/ 1939 c/ 1948 d/ 1952 1. W którym roku urodziła się Anna?


a/ 1918 b/ 1925 c/ 1929 d/ 1931 1. W jakim kraju urodziła się Anna?


a/ Holandia b/ Francja c/ Austria

d/ Niemcy 1. Partia nazistowska była:


a/ demokratyczna b/ narodowo-socjalistyczna c/ komunistyczna


Ćwiczenie K: - Wyrazy i zwroty do rozwinięcia
Poniższe słowa i zwroty można wykorzystać do wielu ćwiczeń, na przykład z uwzględnieniem następujących wariantów:

 1. Wybierz trzy z nich i użyj je do napisania krótkiego eseju.

 2. Wybierz jeden z nich i wykorzystaj jako podstawę (temat, inspirację) do napisania artykułu prasowego.

 3. Wyjaśnij znaczenie poniższych słów i zwrotów.

Demokracja


Prawa człowieka

Tolerancja

Dyskryminacja

Przyjaźń


Holocaust

Ostateczne rozwiązanie

Swastyka

Rasizm


Wzajemny szacunek

Obozy koncentracyjne

Czystość rasowa

Czystki etniczne

Rasa Aryjska

Zbrodnie wojenne

Ucisk

Gestapo


Segregacja

Apartheid

Ludobójstwo
Ćwiczenie L: Anna pisze...

Przeczytaj poniższe fragmenty dziennika Anny Frank a następnie przedyskutuj ich znaczenie oraz zawarte w nich myśli. Co słowa te znaczą dla ciebie?

 1. ‘Aneks jest idealnym miejscem do ukrycia. Jest tu nieco wilgotno, ale chyba w całej Holandii nie znalazłoby się lepsze miejsce na kryjówkę’.
 1. ‘Obserwuję, jak świat po woli staje się dziki, czuję nadciągającą burzę. Czuję cierpienie milionów. Mimo to, gdy spojrzę w niebo, podświadomie czuję, że te okrucieństwa się skończą i na ziemię powrócą spokój i ukojenie.’
 1. ‘Czuję się jak ptak z odrąbanymi skrzydłami, który kuli się do prętów ciemnej klatki’
 1. ‘Zostać dziennikarką – oto moje marzenie! Wiem, że mogłabym pisać... Chciałabym żyć, nawet po śmierci! I dlatego jestem taka wdzięczna Bogu za to, że obdarował mnie tym darem; który umożliwia mi wyrażenie wszystkiego, co we mnie tkwi’.
 1. ‘Wciąż wierzę, na przekór wszystkiemu, że ludzie w głębi serca są naprawdę dobrzy’. Nie potrafię budować swojego życia w oparciu o chaos, cierpienie i śmierć.’
 1. ‘Ktokolwiek jest szczęśliwy ten także czyni innych szczęśliwymi. Ten, kto ma odwagę i wiarę nigdy nie zginie w nędzy’


Ćwiczenia dodatkowe:

 • Przeprowadź wywiad z kimś z twojej rodziny (pra-dziadkami), przyjaciółmi rodziny lub sąsiadami, którzy pamiętają wojnę a następnie napisz na temat ich przeżyć i doświadczeń z tamtych lat(można także zaprosić ich do klasy).
 • Napisz list do Anny Frank.
 • Scharakteryzuj prawo, jakie posiada Polska odnośnie dyskryminacji?
 • Zastanów się, dlaczego Dziennik Anny Frank jest jednym z najbardziej znanych dokumentów drugiej wojny światowej.
 • Przedyskutuj w klasie warunki, które umożliwiły nazistom dojście do władzy.
 • Słyszysz często słowo „mniejszość”. Napisz, co ono znaczy w Polsce oraz co znaczy dla ciebie?
 • Dowiedz się, w jaki sposób traktowani byli przeciwnicy nazistów w Niemczech w latach 30-tych.
 • Jaki był stosunek Polaków do Żydów przed wojną i w czasie wojny?
 • Opracuj dziesięciominutową prezentację telewizyjną na temat historii Anny Frank, która pokaże jej znaczenie dla dzieci polskich. Powinieneś uwzględnić tylko ważne fakty i zdecydować, jakie opinie chciałbyś wyrazić.
 • Narysuj lub namaluj scenę z życia Anny Frank.
 • Przeprowadź wywiad w klasie dotyczący opinii uczniów na temat historii Anny Frank. Przemyśl uważnie, w jaki sposób sformułować pytania tak, aby otrzymać zróżnicowane odpowiedzi. Opracuj wyniki z wykorzystaniem diagramów i wykresów.
 • Czy jacyś uczniowie w klasie prowadzą swoje dzienniki? Jeżeli tak, to dlaczego? Czy są one podobne do dziennika Anny Frank?
1 Tekst ten jest tłumaczeniem materiałów edukacyjnych towarzyszącej wystawie pt. Anna Frank. Historia na dzień dzisiejszy (A history for todey. The Anne Frank Exhibition, New Zeland 1997-98, Schools support programme prepared by SES - Wellington for the Worlds of Wellington Trust Inc).©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna