Psychologia stresuPobieranie 11.92 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.92 Kb.
PSYCHOLOGIA STRESU

WYKŁAD lLITERATURA l. Jan F . Terelak -„Psychologia stresu „

Psychologia stresu nie jest dziedziną teoretyczną, powstała właściwie z praktyki .Powstała z inicjatywy psychiatrów , lekarzy .którzy są jakby bliżej człowieka , w bezpośrednim kontakcie •Młody stażysta lekarz studiował na Uniwersytecie zauważył że grupa lekarzy pewne agonalia jak i porównania poza sceptycznymi objawami występują także obawy przed reakcją na coś czego jeszcze nie nazwał .lekarze w swojej praktyce oczywiście o tym wiedzieli tylko nie »mielt zadać sobie pytania , dlaczego tak się dzieje co jest tego przyczyną . Zawsze koncentrowali się na różnicach w diagnozie , w prowadzeniu prawidłowej terapii natomiast nie zajmowali się losem samego pacjenta . To był początek psychologii stresu . Szybko naradził się ze środowiskiem biologów i innymi uczonymi w celu wyjaśnienia przyczyn mec|yuzmów powstawania tych zaburzeń . Ponieważ jest tak że oblicze konfliktów dokonywanych przemian przedostały się także i do pracy i innych środowisk było jasne ,że jest to modne , bardzo ciekawe i warto tą myśl rozwinąć . Tak naprawdę dzisiaj dowiadujemy się nie tyle o mechanizmie fizjologicznym stresu , ale wiemy wiele jak się człowiek zachowuje , co to oznacza że ten jest stres specyficzny dla człowieka , ponieważ ma psychikę , ponieważ może mieć sobie to w umyśle , tworzyć sytuacje stresowe które nie istnieją . Ponieważ bodziec zwierzęcy jest ograniczony do wytłumaczenia zachowania psychiki w sensie człowieka. Wytłumaczono także wiele zjawisk , które dotychczas nie były tłumaczone .mianowicie choroby zwane źródło tematycznymi. związek podwzgórza z inną koncepcją. Gdy włączy się ruch zachowań organizacyjnych to także jest nowy obraz systemu organicznego , ruchu społecznego. Sensem jest także to co jest poza człowiekiem , źródła ( wiedzieliśmy przecież ,że ludzie pierwotni bali się otoczenia , bali się czynników środowiskowych ,dlatego w naszych poczynaniach czynimy lęk jako bardziej psychologię stresu dlatego zauważyliśmy że wcześniejszą reakcję na zagrożenie był lęk .Tam też narodziła się problemacja radzenia sobie ze stresem , ponieważ pojawiła się magia , aby pojąć ją próbowali zrozumieć różne elementy komfortowe wsparcia , szukając go często w zjawiskach transcendentalnych .( można porównać to do sytuacji przed egzaminem . na który idąc mają pewne przedmioty w kieszeni , nie koniecznie ściągi, nie muszą z nich korzystać ale czują się o wiele pewniej niż jakby ich nie mieli) Mają moc magiczną , można mieć większą pewność ,trzymanie w kieszeniach różnych przedmiotów maskotek , kamieni , amuletów , modlitwy , zaklęcia daje poczucie większego zabezpieczenia , to wszystko pozostało od czasów pierwotnych .Nie można powiedzieć że my jesteśmy tak mądrzy ,że w XXI wieku tworzymy tylko nowe teorie .Wiedza intuicyjna jest tak stara, jak stara jest ludzkość . Oprócz tego że sprecyzowany jest ten termin , poza nami oraz wewnątrz nas to jeszcze stres można pojąć jako intereakcja między tym co obiektywne. I ta wiedza intuicyjna jest taka ,że umiejętność porządkowania obserwacji w sposobach radzenia sobie ze stresem o mechanizmach powstawania stresu jest oczywiście najnowszym sposobem radzenia sobie ze stresem .Im więcej wiedzy tym bardziej złożone myśli.

Psychologowie amerykańscy wspierali kulturę musieli być blisko ludzi, obserwowali ich wprowadzili najwięcej do badań by opisać reakcję na stres u prostego człowieka w sytuacji zagrożenia, zagrożenia bardzo szeroko pojętego (życia, wartości itp.).Dane , które zostały obserwowane trzeba było uporządkować, było ich bardzo dużo , próba uporządkowania oparła się na koncepcji które można nazwać interesującą .Objaśnić dlaczego gro ludzi testowanych pod względem psychologicznym , zdrowotnym w pewnych warunkach ekstremalnych mają takie a Takie objawy, zachowują się dziwnie , uciekają z pola walki, uciekają w chorób? są inwalidami z wiele, wiele lat. Adaptacja do zmiennych wpływów środowiska zewnętrznego i do zmian własnej aktywności jest atrybutem człowieka jako gatunku (filogeneza) a także jako jednostki (ontogeneza) . Zdolność do adaptacji jest zarówno instynktem życia jako takiego , jak i nabytą umiejętnością w toku życia jednostkowego . Należy więc do najistotniejszych cech życia warunkujących przetrwanie nieustannego naporu różnorodnych czynników życia codziennego . Ten napór różnorodnych czynników życia i środowiska jest właśnie nazywane stresem, którego substytutami w literaturze przedmiotu są takie pojęcia jak np.: lęk , konflikt , frustracja , zaburzenia emocjonalne , uraz , alienacja. Pojęcia te są związane a określonymi koncepcjami stresu

Ślady wiedzy na temat stresu można znaleźć zarówno w filozofii starożytnej jak i medycynie , ale pozostawmy to zajęcie historykom psychologii .Systematyczne obserwacje na temat stresu datują się dopiero od wieku XIX . Zwraca na to uwagę Richard Lazarus 1984, który twierdzi, że dominowano wówczas stres w trzech znaczeniach:

1 obciążenie - rozumienie jako siła zewnętrzna

2 presja- jako reakcja wewnętrzna wywołana działaniem siły zewnętrznej

3 napięcie - jako zaburzenie lub jako deformacja podmiotu. Koncepcja homeostazy jest rozwinięciem koncepcji środowiska wewnętrznego ustroju Bernarda i rozciągnięciem jej organizmy wysoce zaangażowane .Istotą koncepcji homeostazy Connona jest własność utrzymania przez organizm stałości środowiska wewnętrznego w warunkach działania różnych czynników presji ( under stress ) . W tym znaczeniu koncepcja homeostazy Cannonajest pierwszą zwartą i naukową koncepcją stresu . Jest ona z natury rzeczy koncepcją fizjologiczną i prób> jej psychologizowania jest nieporozumieniem . Ważne jest jednak zwrócenie uwagi na istoty metodologiczne fakt , że czynniki zagrażające homeostazie - lub inaczej rzecz ujmując -stopień obciążenia stresem jest mierzalny w sensie ilościowym ( np. temperatura, zawartość tlenu , ciśnienie krwi itp.) Cannon zwrócił uwagę na dwa rodzaje stresu

- incydentalny (krótkotrwały, ale intensywny, określa granice tolerancji stresu, a więc granice przekraczające sprawność działania mechanizmów honoeostatycznych

- chroniczny ( działający w dłuższych odcinkach czasu , wyznacza granice przetrwania w

zależności od stanu sprawności mechanizmów fizjologicznych Sałye w 1936 r użył pojęcia stres w bardzo specjalistycznym technicznym sensie jako nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu żądania. Ta nieswoistość reakcji stresowych przejawiać się miała w podobnej , w bardzo różnych okolicznościach aktywacji układu wewnątrzydzielniczego a ściśle - kory mózgowej .

Koncepcja Salye'go dzięki populacji książki pt. Stress and distress ( 1975 ) zwróciła uwagę psychologów na tzw. wszechobecność stresuDalsza ewolucja koncepcji medycznych stresu wiąże się z poglądami Harolda G . Wolffa ( 1953 ) . który na podstawie na podstawie koncepcji Connana i koncepcji stresu - dystrcsu Sałye ' go przedstawił własny ariant eklektyczny koncepcji zdarzeń stresowych i choroby . Według Wolfa stress jest stanem dynamicznym, a więc procesem , w którym należy uwzględnić sposób radzenia sobie ze stresem , poniesiony koszt , stan dystresu czy też nawet choroby , ale także aspekty pożyteczne jak np. zdobywanie doświadczenia osobniczego i radość z pokonania kolejnej przeszkody na drodze życia

ZA popularyzatora w psychologii terminu stres psychologiczny oraz badacza i twórcę psychologicznej teorii stresu uważa się I . L Janisa ( 1958 ) , który prowadził badania nad reakcjami pacjentów poddanych zabiegom psychoanalitycznym w sytuacji zagrożenia operacją chirurgiczną


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna