„Psychologia zaburzeń” Carson/Butcher/Mineka, gwp 2003. 1+2Pobieranie 125.58 Kb.
Strona2/6
Data10.05.2016
Rozmiar125.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

Zaburzenie po stresie traumatycznym” Dudek, GWP 2004 .9.

43/27- wina gdy osoba jest przekonana że miała kontrolę

49/29- trauma PTSD lub ASD (ostre zaburzenie potraumatyczne)

/30- akcje terrorystyczne silna trauma 11.09.01 27.09.01 W.T.C. !!!

52/31- np. poirytowanie, przemęczenie  skłonna do nieadekwatnych ocen

/32- o PTSD decyduje SUBIEKTYWNY ODBIÓR


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychologia osobowości” Pervin, GWP 2002 .10.

69/21- po zauroczeniu kwestionariuszami teraz czas otrzeźwienia !!!

72/22- cecha gdy jest ALTERNATYWA możliwości, a nie sytuacja narzucona

Trudno snuć przypuszczenia na bazie 1 odosobnionej sytuacji

185/91- w radykalnie odmiennym środowisku człowiek może gwałtownie zmienić osobowość

201/95- max. – do 30 roku życia – osobowość jest uformowana  po 30-ce osobowość jest sztywna

322/165- stres zawsze jest subiektywny ¦¦ radzenie sobie ze stresem nic nie ma do osobowości

384/194- Henry Murray – OSS (CIA) testował testy wszystko to wielka lipa (!!!) „wyniki rozczarowują”, „nie wynika, aby nasz system miał wielką wartość” !!!

391/198- każdy lekarz  różne wyniki n.t. osobowości ( deja vu )

/199- testy projekcyjne ( Rorschach ) nie naukowcy, ale pomysłowi artyści

398/204- samoopis – tabela NEO-PI: mąż / żona  niewiarygodna ocena neurotyczności

408/207- MMPI „nie dyskwalifikujemy w NORMALNYCH WARUNKACH”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Przestępstwa z afektu w polskim prawie karnym” .11.

/8- a.  nagłość – tylko początek, gwałtowność – nie tylko pierwsza FAZA WSTĘPNA

23/28- „linia demarkacyjna” a.p. / a.f. najtrudniejsze i najmniej opracowane zagadnienie

25/32- a.p. dziura w pamięciteż niepamięć wsteczna. ¦¦ w a.f.  nie ma luk pamięci

25/33- a.p. 6 cech1.-nagły początek, gwałtowność, niewspółmierność, 2.-burzliwy przebieg + niszczenie rzeczy, 3.-wybitne objawy wegetatywne, 4.-krótki okres trwania, 5.-silne znużenie, 6.- całkowita niepamięć – też niepamięć wsteczna ( klasyfikacja wg Łuniewskiego )

26/39- a.p. w praktyce nie ma skłonności do powtarzania się  zaskoczenie własnym działaniem - działaniem obcym osobowości sprawcy

38/60- uprzywilejowanie  słaba osobowość łagodniejsze traktowanie

52/79- MOŻLIWE 2 FAZOWE DZIAŁANIE W afekcie można się przemieszczać w afekcie

66/93- osobowość nie ma z afektem nic wspólnego

75/105- prowokator INTENCJONALNY dąży do wyrządzenia krzywdy osobie sprowokowanej

76/107- inne osoby zamierzone działania rozbudzanie nieprzyjaznych uczuć

92/137- obrona w warunkach ZAGROŻENIA afekt najdalej idące uprzywilejowanie

93/141- obrona konieczna kto odpiera zamach ten NIE ODPOWIADA za szkodę

118/180- afekt trzeba rozważać w aspekcie obrony koniecznej lub jej przekroczenia ( 25 k.k.)

120/187- prawo kontrastu uczuciowego  wzmaga się reakcja z dobrego na zły nastrój

120/188- huśtawka nastrojów  „oddziaływania o sprzecznym charakterze”  kropla wystarczy

138/220- afekt = nagła, gwałtowna reakcja na nieoczekiwany, zaskakujący bodziec

142/232- kumulacja niszczy kolejne ogniwa mechanizmu kontroli emocjonalnej (SSP)

157/250- a.p. może całkowicie wyłączyć poczytalność – nawet u ludzi zdrowych

165/269- „inne zakłócenia psychiki” rozumie się też nie tylko patologiczne zakłócenia

165/270- inne zakłócenia psychiki też możliwe u ludzi zdrowych psychicznie

166/271- SN inne zakłócenia psychiki np. gniew, przerażenie, rozpacz choroba psychiczna

166/272- SN inne zakłócenia psychiki np. szczególna sytuacja stresowa (ostra) (!!!)

166/273- SN art. 31 § 1 k.k. też niepatologiczne (podłoże) a. p. => niepoczytalność

189/282- DLACZEGO ?  podstawowe pytanie  o proces motywacyjny

199/296- afekt chwilowa utrata głosu, nagła utrata napięcia mięśni, ugięły się pod nom kolana, zimny pot zrasza czoło, Afekt strachu zimny pot na czole, członki drżą, ruchy tracą koordynację i precyzję, kolana się uginają, mięśnie dowolne

200/299- już K. Darwin  charakterystyczne symptomy zmiany głosu = wokalizacja duże zmiany w wysokości i barwie głosu

231/355- AFEKT TO WYSTĘPEK. W gazetach zrobiono z tego zbrodnię morderstwa !!! Po to są sądy, aby mieć niekwestionowaną podstawę do odstąpienia od wymierzenia kary !


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychologia i życie” Zimbardo, PWN 2004 .12.

63/16- reguły krytycznego myślenia: domagać się definicji pojęć kluczowych ¦ najpierw obalać hipotezę, potem potwierdzać ¦ szukać innych wyjaśnień niż proponowane (na pozór oczywiste) podejrzliwość do prostych odpowiedzi na skomplikowane problemy ¦ kwestionować nierzetelne autorytety

92/24- AUN (autonomiczny układ nerwowy ) – nieświadomy  układ sympatyczny w ułamku sekundy uruchamia  „ratownika”: STRES reakcja „walki lub ucieczki”

286/71- automatyzmy (np. jazda autem)  możliwe całkowicie bez świadomości  można równolegle wykonywać inne czynności

369/89- Brak rozumienia znaczenia uniemożliwia zapamiętanie !!!

387/112- BEZ PAMIĘCI NIE MA ŚWIADOMOŚCI ANI UMYSŁU !

388/115- pamiętamy to, co chcemy pamiętać  schematy zniekształcają pamięć

/116- ZEZNANIA ŚWIADKÓW NIE SĄ WIARYGODNE gdy pamięć jest skażona informacja po fakcie

437/136- Ludzie są mniej odpowiedzialni gdy : 1) bez złych intencji, 2)siły zewnętrzne, 3)silne emocje

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI GDY brak MOTYWACJI świadomie kierowanej

550/192- testy – najbardziej wątpliwa strona psychologii

573/201- MMPI –1943 – ma niewiele wspólnego z osobowością

585/206- nigdy nie lekceważyć możliwości, że ZŁA SYTUACJA weźmie górę nad osobowością i dobrym wychowaniem nawet u najlepszych

600/209- to mit, że „zło czai się w duszach złych ludzi” # stanfordzki i Milgram: nawet najlepsi NORMALNI ludzie ulegają sytuacji !!!!

603/210- trafienie do # może dramatycznie zmienić reakcje

614/212- ocena ludzi nawet, gdy „nie mieli oni wyboru”

615/213- LUDZIE SĄ W GRUNCIE RZECZY PODOBNI DO SIEBIE, TYLKO STUACJA BYWA INNA

639/223- PANICZNY LĘK = nieoczekiwany ( początek) ciężki atak lęku (trwa minuty ), nadczynność AUN: dławienie się, „jestem roztrzęsiony”

/224- FOBIE: reakcja na niebezpieczeństwo prowadzi do ucieczki lub ataku w obronie własnej


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna