„Psychologia zaburzeń” Carson/Butcher/Mineka, gwp 2003. 1+2Pobieranie 125.58 Kb.
Strona4/6
Data10.05.2016
Rozmiar125.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

„Zrozumieć traumę” Herbert Claudia, GWP 2004 .45.

59/23- w traumie  część mózgu się wyłącza : np. hipokamp

65/26- przypomina „zalanie się silnika benzyną”, gdy za mocno naciśniemy pedał gazu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt” .46.

144/28- drgawki skoordynowane wyładowania dużych grup neuronów

426/87- atak ofensywny  obrona terytorium rezydenta

/88- samoobrona atak defensywny: po próbach ucieczki interakcja strachu + wściekłości

/89- behawior ataku / obrony to długa droga ewolucyjna

427/90- gdy obrona terytorium zachowaniem steruje popęd wściekłości

519/117- mechanizm kodowania pamięci nieświadomej jest inny  to jest rejestracja, a nie kodowanie

536/118- myślenie  inteligencja zdolność do korzystania z nabytych wiadomości

562/121- płaty czołowe kontrola zachowań ¦¦ gdy jej uszkodzenie powtarzające czynności
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychologia umysłu” Piskorz/Zaleśkiewicz, GWP 2003 .49.

121/20- laik  podobieństwo zewnętrzne ¦¦ ekspert  podobieństwo strukturalne ( ukryte )

161/32- automatyczne przetwarzanie różni się od kontrolowanego brakiem wpływów hamujących na operacje umysłowe

166/36- efekt negatywności (negativity effect) czas reakcji na bodźce(-) jest krótszy. Sens adaptacyjny => zagrożenie wymaga natychmiastowej reakcji

186/39- nagła zmiana warunków – krótkotrwały stan, gdy żaden program nie steruje mózgiem => działania automatyczne, bezrefleksyjne. HUŚTAWKA EMOCJI: nagle znika bodziec ( np. lęku ), a nie jest jeszcze uruchomiony nowy program.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Podstawy psychologii sądowej” Ackerman, GWP 2005 .50.

19/9- natychmiastowe odrzucenie w sądzie „dowodu” z opinii, którą podpisał biegły bez kontaktu

123/42- #  gniew, lęk, depresja, ogromny stres => ta mieszanka = prawie 100 % zaburzeń zachowania

143/52- odmowa mówienia to prawo jednostki. Korzystanie z praw przysługujących nie może być użyte przeciwko tej osobie !!! ( por. art. 74 § 2 kpk  Kryże – s. 178 )

173/55- psychopaci to są najbardziej agresywni i zatwardziali przestępcy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zachowania pro- i antyspołeczne” Clarke, GWP 2005 .51.

22/1- agresja usankcjonowana  obrona domu / obrona swojego podstawowego (pierwotnego) terytorium  jest od przyjęcia przez opinię publiczną ( w USA )

23/2- to SYTUACJA determinuje nasze zachowanie prospołeczne

85/6- rozproszenie odpowiedzialności ( po to są ławnicy w polskich sądach ) => próżniactwo społeczne - im więcej ludzi jest tym mniejszy wysiłek podejmuje każdy z nich

132/17- AKTÓW AGRESJI DOPUSZCZAJĄ SIĘ CZASEM LUDZIE, W STANIE SKRAJNEJ FRUSTRACJI

146/20- aby jakieś zachowanie można przypisać osobowości jednostki, musi się ono powtarzać w różnych sytuacjach i wielokrotnie, a nie wystąpić tylko 1 raz w życiu

197--- teoria transferu pobudzenia emocjonalnego (excitation transfer theory) = agresja powstaje w 2

etapach: najpierw pobudzenie i utrzymywanie się tego stanu, po tym inne zdarzenie wywołujące umiarkowaną frustrację może ułatwić wyładowanie agresji. Pierwotne pobudzenie zostaje przeniesione na inną sytuację.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Zaburzenia lękowe” Rachman, GWP 2005 .52.


23/7- obecność zaufanej osoby towarzyszącej   bezpieczeństwo. ¦¦ po wycofaniu oczekiwanego sygnału bezpieczeństwa   strachu i  unikania ( Grażyna – 27.9.2001 )

42/19- procesy uwagi mają ograniczoną pojemność  gdy zawężenie koncentracji uwagi skierowanej na źródło zagrożenia  pomijanie innych bodźców. Przy nadmiernie silnym (lub chronicznym) lęku może to wyglądać tak, jakby nie zwraca się uwagi na innych ludzi (!)¦¦ 86 % pacjentów z zaburzeniami lękowymi miało  koncentracji ¦¦¦ W niebezpieczeństwie  podwyższone dążenie do znalezienia dowodów bezpieczeństwa (27.09.2001 Grażyna  Iza w przedszkolu)

61/28- emocje i poznanie nie są powiązane (!). Przetwarzanie świadome jest powolne i kontrolowane

Przetwarzanie nieświadome (non-conscious processing) jest automatyczne i szybkie (!!!)

/29- dla systemu szybkiego wykrywania niebezpieczeństwa – uważna i racjonalna ocena zagrożenia oznaczała by nieskuteczność systemu.

94/47- epizod paniki trwa przeciętnie 10 – 20 minut. Po nim pozostaje lęk i wyczerpanie.

/49- przykłady nieoczekiwanej paniki ( błędna interpretacja ): „… nagle zaczęłam mieć kłopoty z oddychaniem... oblałam się potem.

97/51- po panice 30 min do kilku godzin: przestraszenie, roztrzęsienie, zmęczenie nawet wyczerpanie

W PANICE: „CZUJĘ SIĘ JAK W PUŁAPCE”, DOMINUJĄCA JEST MYŚL UCIECZKI. PROWADZI DO IRRACJONALNYCH ZACHOWAŃ – NP. DO WYBIEGANIA NA OŚLEP Z BUDYNKU lub zbyt szybkiej jazdy samochodem ( !!!!!!! )

/52- w większości przypadków można wyodrębnić jakiś poważny stres na krótko przed pierwszym napadem paniki ( konflikty osobiste, strata lub zmartwienie )

102/54- spontaniczna panika fałszywy alarm uduszenia się (Klein, 1993): „mózgowy układ monitorujący niebezpieczeństwo uduszenia się błędnie sygnalizuje brak powietrza, niepotrzebnie uruchamiając wykształcony „przeciwuduszeniowy system alarmowy”. Ma on biologiczny charakter i polega na analizie % CO2 oraz poziomu mleczanu sodu w mózgu. GDY ZACZYNAMY MIEĆ TRUDNOŚCI Z ODDYCHANIEM, NIC INNEGO SIĘ NIE LICZY.

/55- alarm uduszeniowy może wywołać psychologiczny sygnał „pomieszczenie BEZ WYJŚCIA” ! ( „zatrzasnął mnie w klatce z tym skurw…” - A.K. zeznania o 27.9.2001 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychologia motywacji” Franken GWP 2005 .53.


19/3- dwa systemy kierowania ludzkim zachowaniem: „zimny” i „gorący” brak silnej woli, oparty na szybkich reakcjach emocjonalnych-podejmujemy działanie, gdy tylko zetkniemy się z bodźcem

System zimny = refleksyjny; w stresie  ¦¦ gorący = działać natychmiast; w stresie  nasila się

247/63- endorfiny (endogenne morfiny) odkryto w 1973. e-opiaty: met-enkefalina i leu-enkefalina

/64- przysadka wytwarza: beta-endorfinę i dynorfinę (zwane nedorfinami). Zwalczają ból i stres

273/70- agresja wywołana lękiem: atak jest zwykle poprzedzony próbą ucieczki (27.9.2001  Grażyna „uciekaj z dziećmi”)

/71- agresja terytorialna: groźba lub atak na osobnika wkraczającego na nasze terytorium. „Przestrzenią podlegającą szczególnej ochronnie jest dom”. Naruszenie cudzego domu to bardzo poważny akt agresji. Prawo zezwala na obronę własnego terytorium. Nawet zabicie intruza nie pociąga za sobą kary. ( to jest właśnie zapisane w art. 25 k.k. !!! )

284/84- ciało migdałowate: hormony walki / ucieczki, wyzwala norepinefryny i  czujności, potrafi zainicjować działania zanim umysł racjonalnie zrozumie sygnały

/85- informacja najpierw trafia do wzgórza, a stąd od ciała migdałowatego i kory nowej. Do kory sygnał idzie dłużej, więc ciało migdałowate ma swobodę działania przez kilka milisekund.

/86- poprzez to opóźnienie niektóre reakcje emocjonalne mogą powstać bez udziału świadomości.

/87- poważny problem: pamięć c. migdałowatego może wywołać alarm (+ agresję) na niewinne bodźce

287/92- niektórzy rozładowują swoją frustrację w samochodzie, np. zajeżdżając innym drogę (!!!)

296/98- najważniejsza kategoria norm to – interakcyjne (sprawiedliwość interakcyjna ): brak lojalności, niedotrzymywanie umów

297/99- jeżeli skutek działania można było przewidzieć (nawet w działaniu nie zamierzonym) – to przypisanie winy jest uzasadnione (  drzewo decyzyjne – rys. 8.5 )

298/100- w większości agresja fizyczna to ostatnie miejsce w łańcuchu kontroli. ( Gdy brak już innych środków kontroli, to ludzie uciekają się do agresji fizycznej ).

319/119- glukokortykoidy osiągają poziom potrzebny do przerwania wydzielania ACTH w 15-60 min.!

320/120- w stresie przysadka wydziela beta-endorfinę. Ona powoduje brak odczucia bólu (astenizacja)

/121- beta-endorfiny wydzielane są także w strachu.

357/145- kora przedczołowa analizuje informacje z c. migdałowatego i innych i decyduje o reakcji na

. zagrożenie. Gdy kora przedczołowa działa słabo, to dane z c. migdałowatego nie są kontrolowane

378/161- trzeba brać odpowiedzialność za to, na co ma się wpływ i nie czuć się odpowiedzialnym za to, co wcale od nas nie zależy

389/165- rozwiązanie dla osób przytłoczonych poczuciem winy: przeprowadzić racjonalizację problemu

422/174- gdy rodzina zapewniała dziecku bezpieczeństwo, to w trudnych chwilach dorosły będzie poszukiwał podobnego środowiska

463/183- łatwo wywołać stres u ludzi: najpierw dając władzę nad przykrym bodźcem, a następnie odbierając ją.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna