„Psychologia zaburzeń” Carson/Butcher/Mineka, gwp 2003. 1+2Pobieranie 125.58 Kb.
Strona5/6
Data10.05.2016
Rozmiar125.58 Kb.
1   2   3   4   5   6

„Psychologia emocji” Lewis / Haviland-Jones GWP 2005 .54.

290/31-ekspresja wokalna niezależna od wysiłku związanego z intencją  przy lęku zmiana oddechu wpływa na drganie głośni  zmiana jakości głosu

/32-„prymitywne” wokalizacje afektywne są spontanicznymi sygnałami. Bardzo wiarygodnymi.

291/33- afekt wokalny zmiany fizjologiczne ¦¦ emocje  reakcje adaptacyjne w układzie nerwowym – autonomicznym i obwodowym. Te zmiany to: oddech, drganie fałdów głosowych, w artykulacji ¦¦ Wściekłość : wzrasta napięcie mięśni krtani + wzrost napięcia ciśnienia pogłośni = zmiana dźwięku w głośni => zmiana jakości głosu

724/61-panika pojawia się wtedy, gdy dodatkowo wystąpi katastroficzna interpretacja poznawcza (np. obawa uduszenia się !!!). Powstaje błędne koło. Lęk  katastroficzna reakcja  wzmaga lęk

724/62- LĘK PANICZNY, PTSD, fobia są z reguły wywołane przez rozpoznawalny bodziec. Reakcja lęku to ewolucyjny mechanizm przystosowawczy. Krew  przepływ do mięśni, skóra blednie, szybki i głęboki oddech  tlen we krwi, pot, MIĘŚNIE DRŻĄ. PRZEDMIOTEM AKTYWNOŚCI UMYSŁU JEST UCIECZKA. KIERUNEK UCIECZKI TO DOM i zaufana społeczność ( ochrona w gnieździe i stadzie)

725/63-systemy ewolucyjne reakcji obronnych na lęk są nastawione tendencyjnie na wykrywane zagrożenia. Gdy stawką jest życie – system „dmucha na zimne”. Skuteczna obrona musi być szybko aktywowana. Reakcja już po szybkiej powierzchownej analizie.

/64-bezpośrednie monosynaptyczne połączenie do ciała migdałowatego – omija tradycyjny szlak wzórzowo - korowy. To „droga szybkiego i niestarannego” przekazywania informacji. Wtedy ciało migdałowate może zainicjować wczesną reakcję emocjonalną. Adaptacyjnie jest to system o tendencji do fałszywych reakcji pozytywnych. Podczas generowania emocji afekt poprzedza wnioskowanie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychiatria” – tom  Wydawnictwo Urban & Partner 2003 .55.


75//17- ciało migdałowate zawiera wielką liczbę receptorów… opioidowych

145/32- opioidy – inhibitory (hamulce) obwodów neuronalnych: endorfiny i endomorfiny182/62- system kontroli osi stresu  kora przedczołowa i układ limbiczny  (!) komparator hipokampalno - przegrodowy ocenia prawdopodobieństwo utrzymania kontroli. Gdy wszystko przebiega ZGODNIE z OCZEKIWANIAMI komparator jest W RÓWNOWADZE toniczne działanie hamujące sekrecję CRF (!)

195/78- podczas proteolizy proopiomelanokortyny (w przysadce) powstaje  kortykotropina (ACTH), a dodatkowo powstaje też β-endorfina

231/93- zagrożenie nagłe i ekstremalne niekontrolowany stan paniki

301/98- Marks Karol  twórca teorii konfliktu (klas społecznych)

373/122- aktywność impulsywna  pod bardzo silnymi motywami wewnętrznymi. Tylko w ograniczonym rozmiarze podlega świadomości ¦¦ Zwykłe  afekty są uwarunkowane biologiczne (neurotransmisja + hormony) ¦¦ Wychowanie uczy kontroli impulsywności.

399/137- inteligencja = zdolność korzystania z doświadczeń, rozwiązywania problemów, przystosowanie się do zmieniających się warunków życia. Inteligencja ogólna  czynnik g (general)  koreluje szybkością i niezawodnością przewodzenia neuronalnego

401/138- osobowość = ogół cech, od biologicznych po duchowe, od wrodzonych po nabyte, od zautomatyzowanych po twórcze  cechy względnej stałości. Takie szerokie definiowanie osobowości prowadzi do wątpliwości, czy termin „osobowość” ma praktyczny sens ( Wciórka )

414/142- zespół zamroczeniowy ( zamroczenie, stan pomroczny) => zaburzenia przytomności z przewagą zawężenia. ¦¦ Objawy: niekomunikatywność, nieprzewidywalnością reakcji/czasem gwałtownych, impulsywność, niezwykły stan emocjonalny, perseweracje, stereotypie, dezorientacja czasu, deficyt pamięci, spostrzegania, rozumowania, nagły początek i koniec, niepamięć po epizodzie zamroczenia zależy od stopnia zawężenia świadomości

433/147- prognostyka: nawrotowość (epizodyczne - 1 epizod / nawracający- powtarzające), dynamika ( ostre - duża dynamika, krótki czas trwania, dobre rokowanie / przewlekłe – odwrotnie )

531/163- wyniki obserwacji zależą od nastawienia osoby obserwującej ( Birecka „… podstaw do nie rozpoznania AZO…”)

588/180- minimalny czas niezbędny do dotarcia bodźca do świadomości to ok. 200-500 ms. Mikrostany krótsze odpowiadają procesom automatycznym – bez udziału świadomości. Tylko połowa mikrostanów ma czas dłuższy niż 323 ms, a tylko ¼ trwa dłużej niż 508 ms.( czyli co najmniej ¾ pracy mózgu to  nieświadomość – A.K. )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychiatria” – tom  Wydawnictwo Urban & Partner 2003 .56.
110/8- zamroczenie / stan pomroczny (obnubilatio) = „to nie ten sam człowiek”, znaczne jakościowe i ilościowe  świadomości, nagłe ucieczki, napaść i czyny agresywne, niepamięć

145/25- lęk ostra niewydolność oddychania ma charakter nagły i w ciągu kilku minut osiąga nasilenie paniki uczucie przerażenia, drżenie, trzęsienie się, dławienie w gardle derealizacja  lęk napadowy pierwszy raz w życiu = może on być objawem zagrożenia życia

466/100- Janusz Heitzman  rozdział 7.4  reakcja na ciężki stres

468/102- faza intruzji: nadmierna czujność na bodźce, też zachowania paniczne, walki lub ucieczki, często z agresją

472/119- diagnoza ostrej reakcji na stres obejmuje „szok psychiczny

477/126- zniszczenie domu ( szczególnie przez człowieka )  trauma = zagrożeniu życia

479/134- w PTSD i ASD  działanie endogennych opiatów (astenizacja kory mózgowej !!!)

481/143- ASD wymaga natychmiastowej interwencji medycznej !!! .  benzodiazepiny, buspiron,

483/145- kryteria diagnostyczne są w PTSD maksymalnie wyostrzonena potrzeby §

/146- w orzecznictwie sądowym  ważne są obiektywne dowody (!!!)

583/194- zaburzenia osobowości to najbardziej złożone i sporne zagadnienie psychiatrii i psychologii

584/195- osobowość – stałe dyspozycje psychofizyczne - w podobnych sytuacjach  suma cech

/196- jest ponad 100 różnych definicji cech osobowości (ciekawe, jakby było ponad 100 kk i kpk)

595/202- osobowość nie jest jedynym wyznacznikiem zachowania. Zależy ono też od SYTUACJI, aktualnych emocji, doraźnego stanu psychofizycznego

609/216- osobowość paranoiczna: podejrzliwość, zniekształcenie postrzegania rzeczywistości, nadinterpretacja zachowań obojętnych lub błędna interpretacja przyjaznych zachowań jako wrogich, nieprzyjaznych lub pogardliwych. ¦¦ niewspółmierne do potrzeb natarczywe i agresywne domaganie się własnych praw + fanatyczna obrona swoich idei, nadmierne poczucie własnej wartości.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Psychiatria” – tom  Wydawnictwo Urban & Partner 2003 .57.
361/39- NIE MOŻNA KARAĆ osoby działającej w obronie koniecznej ( ani niepoczytalnej )

432/46-„zakłócenia czynności psychicznych”  zarówno stany psychopatologiczne, jak i procesy fizjologiczne nie mające wiele wspólnego z psychiatrią

447/57- opinia tendencyjna  oparcie z góry na pasującym „wyniku” i dobieranie pod jego kątem „wiarygodnego” kryt. medycznego (Birecka: „Nie znalazłyśmy podstaw do nierozpoznania”)

460/71- biegły psychiatra  powinien mieć „nieskazitelną postawę etyczną” ( jak np. pijak Ferenc )

/72- biegły psychiatra musi mieć podstawową wiedzę prawniczą i rozumieć terminologię.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna