Publications I. A. Original publicationsPobieranie 57.89 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar57.89 Kb.
Scientific achievements of IBA Staff in 2010


 1. PubliCATIONS

I. A. Original publications

 1. Daszykowski M., Bierczynska-Krzysik A., Silberring J., Walczak B.

Avoiding spots detection in analysis of electrophoretic gel images.

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 104, 2-7, 2010 1. Kapusta J., Pniewski T., Wojciechowicz J., Bociąg P., A. Płucienniczak

Nanogram doses of alum-adjuvanted HBs antigen induce humoral immune response in mice when orally administered.

Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 58: 143-151, 2010 1. Konarzewska M., Pepinski W., Jagiello A., Smolnicka M., Soltyszewski I.,
  Płucienniczak A., Berent J.

Population data and sequence analysis of a ‘new’ microsatellite locus HumHUU (D16S3433).

Forensic Science International: Genetics 4, 143–144, 2010 1. Leś A., Badowska-Rosłonek K., Łaszcz M., Kamieńska-Duda A., Baran P., Kaczmarek Ł.
  Optimization of aripiprazole synthesis.

Acta Poloniae Pharmaceutica and Drug Research, 67(2), 151-157, 2010 (brak afiliacji IBA)

 1. Łukawska M., Wietrzyk J., Opolski A., Oszczapowicz I., Oszczapowicz J.

Synthesis and biological properties of oxazolinodaunorubicin – a new derivative

of daunorubicin with a modified daunosamine moiety.

Investigational New Drugs 28, 600-608, 2010


 1. Pniewski T., Kapusta J., Bociag P., Wojciechowicz J., Kostrzak A., Gdula M.,
  Fedorowicz-Strońska O., Wójcik P.,Otta H., Samardakiewicz S.,Wolko B., Płucienniczak A.

Low-dose oral immunizatio with lyophilized tissue of herbicide-resistant lettuce expressing hepatitis B surface antigen for prototype plant-derived vaccine tablet formulation.
J. Appl. Genetics DOI 10.1007/s 13353-010-0001-5, 2010

 1. Sieradzki E., Kwiatkowska B., Marzec A., Duda J., Król M., Łukasz Izbicki Ł.

Badanie porównawcze dostępności farmaceutycznej preparatów metoprololu o przedłużonym uwalnianiu.

Informator Lekarski, 04, 28-3, 2010 1. Sobolewska A., Gajewska M., Motyl T.

Rola autofagii w mammogenezie gruczołu mlekowego krów na modelu mammosfer. Medycyna Weterynaryjna, 66 (4): 222-227, 2010 (brak afiliacji IBA)

 1. Zaleski P., Jelińska A., Zając M., Cielecka-Piontek J., Piekarski M., Mielcarek J., Krause A., Uszak J., Łukawska M., Oszczapowicz I.

Photostability of new anticancer agents

Journal of Pharmacy Research 3(8), 1700-1702, 2010 1. Zaleski P., Zając M., Jelińska A., Cielecka-Piontek J., Oszczapowicz I.

Stability study of anticancer agents N-[(hexahydroazepin-1-yl)metyl]-daunorubicin i agueous solutions using HPLC metod

Asian Journal of Chemistry 23, 2, 835-838, 2010


I. B. Review publications

 1. Jarecka M., Borowicz P.

Tocilizumab – pierwsze przeciwciało monoklonalne blokujące receptor interleukiny 6 w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów.

Farmacja Polska, 66 (3): 193-199; 2010 1. Kurzynoga D., Głąbski T., Rusek D.

Ceftobiprol – nowa cefalosporyna 5 generacji.

Farmacja Polska, 66, 19-24, 2010. 1. Łukawska M., Oszczapowicz I.

Piksantron nowy antracenodion w terapii agresywnego nieziarniczego chłoniaka złośliwego.

Farmacja Polska 66, 9, 603-610, 2010 1. Rusek D., Głąbski T., Kurzynoga D.

Nowe możliwości terapii groźnych zakażeń wirusowych.

Farmacja Polska, 66, 733-73, 2010 1. Sobczak A., Jelińska A., Leśniewska M., Firlej A., Oszczapowicz I.

Stability of epidoxorubicin in solid state

Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 54, 869-872, 2010


I. C. Memoirs

 1. Dr n. med. Adam Marzec – wspomnienie.

Farmacja Polska 2010, 66(10), 707-710

II. comunications and lectures at international congresses and symposia
Poster communications:

 1. Gajewska M., Sobolewska A., Zarzynska J., Gajkowska B., Motyl T.

Autophagy in development and remodeling of mammary gland.

BIT’s 3rd Annual Protein and Peptide Conference: PepCon2010, Pekin, 21-23.03.2010 1. Kapusta J., Romanik A., Kęsik-Brodacka M., Cecuda-Adamczewska V., Porębska A., Płucienniczak G., Płucienniczak A.

Strong Th1 fashion immune response against AIV type H5N1 upon single parenteral immunization of mice with H5 hemagglutinin inclusion bodies recombined in E.coli.

Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2010, Kraków,

20-22.09.2010


 1. Łukawska M., Oszczapowicz I., Borowicz P., Boguszewska-Chachulska A., Oszczapowicz J.

Amidinoanthracyclines- a new hope for anticancer and anti-HCV therapy.

2nd International Conference on Drug Discovery &Therapy, Dubai, United Arab Emirates

1-4.02.2010 (Abstract Book PO 29, p.230)


 1. Mikiewicz D., Zielinski M., Kęsik-Brodacka M., Wojtowicz-Krawiec A., Baran P., Plucienniczak G., Plucienniczak A.

Modification of human bifunctional PAM Satani gene and its expression in  cell culture . International Plasmid Biology Conference, San Carlos de Bariloche, Argentina,
6-11.11.2010

 1. Palińska A., Łukaszewicz M., Łukawska M., Oszczapowicz I., Oszczapowicz J.,
  Maj-Żurawska M.

Electrochemical analysis of chromosomal DNA and oligonucleotides interactions with daunorubicin and its promising novel amidino derivatives.

20th Anniversary World Congress on Biosensors, Glasgow, UK, 26-28.05.2010 (Abstract Book P3.1.010) 1. Stadnik D.; Korszla M.; Stadnik J.; Szewczak J.; Gurba L.

Hydrophilic interaction liquid chromatography with UV and RI detection for analysis of glycerol in pharmaceutical formulations.

35th International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, Boston, 19-24.06.2010.

 1. Stojak M., Opydo-Chanek M., Łukawska M., Oszczapowicz I., Mazur L.

Cancer cell death – introduction by new derivatives of daunorubicin.

6th Swiss Apoptosis Meeting, Bern, Switzerland, 30.09-1.10.2010, (Abstract Book No. 64) 1. Szuplewska M, Maj A., Smorawinska M., Zaleski P., Plucienniczak A., Bartosik D.

Mobilizable narrow host range plasmids as natural suicide vectors enabling horizontal gene transfer among distantly related bacterial species.

International Plasmid Biology Conference, San Carlos de Bariloche, Argentina,


6-11.11.2010

 1. Zaleski P., Wawrzyniak P. , Lukasiewicz N., Plucienniczak G., Plucienniczak A.

Activity of the replication protein from Escherichia coli plasmid pIGWZ12.

International Plasmid Biology Conference, San Carlos de Bariloche, Argentina,


6-11.11.2010

 1. Zaleski P., Wawrzyniak P., Strzezek K., Plucienniczak G., Plucienniczak A.

Stability assay of different derivatives of pIGMS31 cryptic plasmid isolated from  Klebsiella pneumonie clinical strain.

International Plasmid Biology Conference, San Carlos de Bariloche, Argentina,


6-11.11.2010
III. comunications and lectures at national congresses and symposia
POSTER communications:

 1. Bogiel M., Pawłowska M., Duda J., Marzec A., Tejchman-Małecka B., Sieradzki E.

Farmakokinetyka ropinirolu po jednorazowym podaniu niskiej (1 mg) doustnej dawki preparatu w postaci tabletek powlekanych.

XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańsk 12-15.09.2010 1. Błażej-Sosnowska S., Bierczyńska-Krzysik A., Baran P.

Badanie stabilności konformacyjnej wybranych analogów insuliny ludzkiej – wymiana izotopowa proton/deuter.

VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 05-09.07.2010 1. Dobosz P., Luboradzki R, Demchuk O.,Baran P.

Oznaczanie składu mieszanin poreakcyjnych pochodnych morfoliny.

Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, V Konferencja Polygen, Warszawa, 14-15.10.2010 1. Duda J., Pawłowska M., Bogiel M., Marzec A., Tejchman-Małecka T., Sieradzki E

Wpływ zróżnicowania genotypu cytochromu CYP2D6 na farmakokinetykę tolperisonu.

XXI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Gdańsk 12-15.09.2010 1. Gajewska M., Sobolewska A., Kozłowski M., Motyl T.

Steroid-induced autophagy in the development and remodelling of bovine mammary gland.

XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Wisła, 20-23.09.2010 1. Medenecka B., Jelińska A., Zaleski P., Lemiech W., Oszczapowicz I., Łukawska M.

Trwałość wybranych pochodnych daunorubicyny w fazie stałej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 90–lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkiewicza w Poznaniu.

Poznań 17-18.06.2010 (Abstract Book P 35, str. 75)


 1. Piekarski M., Sienkiewicz N., Jelińska A., Oszczapowicz I., Łukawska M.

Trwałość N-(piperydyno)metylenodaunorubicyny w roztworach wodnych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkiewicza w Poznaniu.

Poznań 17-18.06.2010 (Abstract Book P 37, str.77)


 1. Sobczak A., Jelińska A., Leśniewska M., Firley A., Oszczapowicz. I.

Trwałość chlorowodorku epidoksorubicyny w fazie stałej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkiewicza w Poznaniu.

Poznań 17-18.06.2010 (Abstract Book P 36, str. 76)


 1. Surmacz-Chwedoruk W., Stadnik D., Błażej-Sosnowska S., Tejchman-Małecka B.

Zastosowanie SEC do badania zmian konformacyjnych analogów insuliny ludzkiej.

V Konferencja Analityczne zastosowania chromatografii cieczowej, Warszawa 2010 1. Surmacz Chwedoruk W., Stadnik D., Gurba L., Tejchman-Małecka B., Błażej-Sosnowska S.

Badanie procesu rozwijania białek za pomocą SEC oraz DLS na przykładzie insuliny ludzkiej i jej analogów.

VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Kraków, 05-09.07.2010 1. Zaleski P., Jelińska A., Zając M., Krause A., Uszak J., Łukawska M., Oszczapowicz I.

Porównanie trwałości amidynowych pochodnych daunorubicyny w roztworach wodnych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 90–lecia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkiewicza w Poznaniu.

Poznań 17-18.06.2010 (Abstract Book P 34, str.74).
oral communications / lectures:


 1. Marzec A., Pawłowska M., Duda J., Bogiel M., Żochowska A., Sieradzki E.

Wpływ polimorfizmu izoenzymu CYP2D6 na farmakokinetykę tolperisone u ludzi

Konferencja Naukowa organizowana przez Komisję Postaci Leku, Farmakokinetyki i Farmacji Klinicznej PAN n.t. „Metody obrazowania magnetyczno-rezonansowego w technologii postaci leku”, Warszawa, 09.11.2010 1. Gurba L.

Zastosowanie bioanalizatora mikroprzepływowego do analizy białek terapeutycznych.

VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku”,

Kraków, 05-09.07.2010


iV. other lectures and speeches


 1. Monika Bogiel

Wspomnienie o Doktorze Adamie Marcu.

Sesja naukowa poświęcona pamięci Dr. n. med. Adama Marca.

Nauki Biofarmaceutyczne w Polsce, Warszawa 03.11.2010


 1. Piotr Borowicz

Bioton - an example of successful commercialization of Polish biotechnology.

Polish biosynthetic insulins – some effects of cooperation of Science with BioPharma Expert Panels on Managing Innovations Centre for Preclinical Research and Technology, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 22-24.09.2010 1. Piotr Borowicz

Komercjalizacja leków biosyntetycznych: polskie insuliny rekombinowane.

Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 Studiów Doktoranckich.

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, Warszawa, 11.10.2010


 1. Cecuda-Adamczewska V., Florys K., Sączyńska V.

Test zahamowania hemaglutynacji. Wstępnie uzyskane wyniki.

III Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Łochów, 24-26.05.2010 1. Cecuda-Adamczewska V., Florys K., Sączyńska V.

Test zahamowania hemaglutynacji. Aktywność hemaglutynacyjna antysurowic mysich i kurzych.

IV Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Koszelówka, 6-8.12. 2010. 1. Florys K., Kapusta J., Sączyńska V.

Efektywność immunizacji myszy rekombinowaną hemaglutyniną H5 AIV z różnych systemów ekspresji.

IV Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Koszelówka, 6-8.12. 2010 1. Florys K., Sączyńska V., Porębska A.

Oznaczenie specyficzności przeciwciał monoklonalnych.

III Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Łochów, 24-26.05.2010 1. Florys K., Sączyńska V., Romanik A., Kapusta J., Cecuda-Adamczewska V., Płucienniczak G.

Efektywność immunizacji kur rekombinowaną hemaglutyniną H5 AIV w ciałkach inkluzyjnych.

IV Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Koszelówka, 6-8.12. 2010

 1. Kapusta J.

Wstępne wyniki immunizacji myszy z adjuwantem ISCOMATRIX.

III Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Łochów, 24-26.05.2010 1. Monika Pawłowska

Wybrane problemy i nowe trendy w badaniach równoważności biologicznej.

Sesja naukowa poświęcona pamięci Dr. n. med. Adama Marca.

Nauki Biofarmaceutyczne w Polsce, Warszawa 03.11.2010


 1. Porębska A., Cecuda-Adamczewska V., Florys K., Sączyńska V.

Otrzymanie przeciwciał monoklonalnych przeciwko HA – część 2.

IV Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Koszelówka, 6-8.12. 2010 1. Porębska A., Cecuda-Adamczewska V., Florys K., Sączyńska V.

Otrzymanie przeciwciał monoklonalnych specyficznych wobec serotypu H5 hemaglutyniny AIV.

IV Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Koszelówka, 6-8.12. 2010 1. Sączyńska V.

Opracowanie kompetycyjnego testu ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko H5 AIV z wykorzystaniem otrzymanych w IBA przeciwciał monoklinalnych

IV Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Koszelówka, 6-8.12. 2010 1. Sączyńska V.

Plan immunizacji kur rekombinowaną hemaglutyniną H5 AIV w ciałkach inkluzyjnych.

IV Konferencja Centrum Biotechnologii Produktów Leczniczych, Koszelówka, 6-8.12. 2010V. COMMITEE OF SCIENTIFIC SESSION


 1. Nauki Biofarmaceutyczne w Polsce

Sesja naukowa poświęcona pamięci Dr. n. med. Adama Marca.

Warszawa, 3.11.2010Organizator sesji: Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Współorganizator: Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Edmund Sieradzki, Wydział Farmaceutyczny WUM - Przewodniczący

mgr Monika Bogiel, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

mgr Jolanta Duda, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

mgr Monika Pawłowska, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

mgr Adam Rudzki, Urząd Patentowy RPdr Piotr Rudzki, Instytut Farmaceutyczny
vi. Gene bank submissions

 1. Chojnacka-Puchta L., Wojtowicz-Krawiec A., Jagiełło A., Mikiewicz-Syguła D., Szczepańska A. and Płucienniczak A.

Expression vector pIGALBSTP, complete sequence 4334 bp; Gene Bank HQ413773

 1. Zaleski P., Plucienniczak G., Płucienniczak A.

Expression vector pIGPZ, complete sequence 3310 bp; Gene Bank HQ380206


Page of


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna