PyralgivetPobieranie 10.07 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.07 Kb.

Pyralgivet


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 
Pyralgivet


SKŁAD JAKOŚCIOWY l ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
Metamizol sodowy 500 mg/ml.


WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE DO STOSOWANIA
Objawowa terapia stanów bólowych, w tym kolek pochodzenia nerkowego, jelitowego i wątrobowego, bólów pooperacyjnych oraz nowotworowych. Leczenie schorzeń przebiegających z gorączką (m.in. zespół MMA u macior, kliniczne mastitis, grypa u świń). Ponadto jako środek wspomagający w stanach zapalnych układu mięśniowo - szkieletowego (ścięgien, pochewek ścięgnowych, mięśni i stawów).


DAWKOWANIE l SPOSÓB PODAWANIA
Preparat należy podawać powoli, domięśniowo lub dożylnie, 1 - 2 razy dziennie w dawkach;
Psy: 10 - 50 mg/kg m.c. (1-5 ml)
Konie, bydło: 10-50 mg/kg m.c. (10-50 ml)
Źrebięta, cielęta: 10-50 mg/kg m.c. (3-10 ml)
Świnie: 10-50 mg/kg m.c., (3-15 ml).
W razie potrzeby dopuszczalne jest stosowanie co 8 godzin.


PRZECIWWSKAZANIA
Nie podawać podskórnie. Nie stosować łącznie z innymi pirazolonami oraz z chloropromazyną. Nie stosować u zwierząt z zaburzeniami układu krwiotwórczego oraz w przypadku nadwrażliwości na pirazolony.DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Przy długotrwałym stosowaniu może wystąpić agranulocytoza i niedokrwistość aplastyczna. Podczas szybkiej iniekcji dożylnej może dojść do wstrząsu.OKRESY KARENCJI
Tkanki jadalne - 12 dni.
Mleko - 4 dni.


SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
Preparat powinien być podawany w powolnych iniekcjach.


Pozwolenie Ministra Zdrowia na dopuszczenie do obrotu nr 1636/06


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna