Pytania I odpowiedzi z dnia 02. 12. 2009 rPobieranie 24.36 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar24.36 Kb.
PYTANIA

I

ODPOWIEDZI


  1. z dnia 02.12.2009 r.

Szczecinek, dnia 04.12.2009 r.

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 38

78-400 Szczecinek

D o wszystkich Wykonawców

Nr sprawy 01/2010

Nr ogłoszenia Dz.U.S: 2009/S 210-301766

z dnia 30.10.2009 r.


dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków i płynów infuzyjnych.
Uprzejmie informujemy, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przytaczamy treść pytań i udzielonych odpowiedzi:Pytanie 1)

Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak można.Pytanie 2)

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź:

Zamawiający: tak, ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku.Pytanie 3)

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyceniać go wcale.Pytanie 4)

Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki lub tabletki powlekanej (amp. za fiolkę i odwrotnie)?

Odpowiedź:

Zamawiający tak, można.Pytanie 5)

Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką wycenę.Pytanie 6)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13….poz…3 (Albuminum humanum 20% 10 ml) i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie 7) do Pakietu nr 1, poz. 2

Lek Acetazolamid 0,25 zarejestrowany jest w opakowaniu x 30 tabl. Proszę określić czy należy wycenić 1 op x 30 tabl, czy 0,67 op x 20 tabl.?

Odpowiedź:

Zamawiający: wycenić 1 op x 30 tabl.Pytanie 8) do Pakietu nr 1, poz. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Metronidazolu 100 ml w opakowaniu typu Kabi Pack-obecnie dostępne opakowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 9) do Pakietu nr 7, poz. 24

Proszę określić w jakiej postaci ma być zaoferowany lek maść czy krem?

Odpowiedź:

Zamawiający postać leku - krem.Pytanie 10) do Pakietu nr 10, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płynu Ringera 250 ml w opakowaniu typu Kabi Pack-obecnie dostępne opakowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 11) do Pakietu nr 10, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płynu Ringera 500 ml w opakowaniu typu Kabi Pack-obecnie dostępne opakowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 12) do Pakietu nr 10, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Voluven 6 % płyn 500 ml w opakowaniu typu Kabi Pack-obecnie dostępne opakowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 13) do Pakietu nr 10, poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Glucosum 10% płyn 100 ml w opakowaniu typu Kabi Pack-obecnie dostępne opakowanie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 14) do Pakietu nr 11, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Formaldehydu 40% w op. 1000 ml – 45 op?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 15) do Pakietu nr 11, poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Oleum Ricini w opakowaniu 1000 ml – 6 op?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 16) do Pakietu nr 11, poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę 10 % Formaliny w opakowaniu 1000 g – 100op?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 17) do Pakietu nr 24, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku Enema?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 18) do Pakietu nr 29, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę pasków Accu-Chek Go x 50 szt.? Paski Accu-Chek Glucose- wycofane z oferty producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie 19) do Pakietu nr 40, poz. 1

Bardzo proszę o podanie dawki leku?

Odpowiedź:

Zamawiający 500 mg/ml a 10 ml x 10 amp.Pytanie 20) do Pakietu nr 41, poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli Lacidipine 4 mg x 20 tabl. czy 4 mg x 28 tabl. - 20 op.?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli 4 mg x 28 tabl. – 20 op..

Powyższe pismo stanowi czwarte uzupełnienie treści SIWZ nr sprawy: 01/2010.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.szczecinek.pl/bip

KIEROWNIK DZIAŁU

Administracyjno-Eksploatacyjnegomgr Robert Kasprzyk


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna