Pytania specjalizacyjne AmerykanistykaPobieranie 13.07 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar13.07 Kb.
Pytania specjalizacyjne Amerykanistyka:


 1. Proszę scharakteryzować rolę mediów w społeczeństwie amerykańskim.

 2. Proszę przedstawić pozycję ustrojową i kompetencje prezydenta Stanów Zjednoczonych.

 3. Proszę opisać rozwój społeczeństwa amerykańskiego na przestrzeni wieków oraz uwzględnić współczesne tendencje imigracyjne oraz ich wpływ na przyszłość USA.

 4. Proszę dokonać analizy praw człowieka w USA na podstawie Karty Praw i konstytucji USA.

 5. Proszę przedstawić i wytłumaczyć podstawowe zasady amerykańskiego systemu politycznego.

 6. Proszę przedstawić źródła i głównych prekursorów idei izolacjonizmu w amerykańskiej polityce zagranicznej.

 7. Proszę ustosunkować się wobec założenia o wyjątkowości wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych.

 8. Proszę opisać podział władzy między rządem federalnym a poszczególnymi stanami w USA.

 9. Proszę przedstawić argumenty za i przeciw amerykańskiej polityki zagranicznej w dobie z terroryzmem.

 10. Proszę przedstawić charakterystyczne cechy systemu dwupartyjnego w USA, a także przedstawić argumenty w jego obronie.

 11. Proszę przedstawić rys historii Afroamerykanów w USA

 12. Proszę przybliżyć sylwetkę wybranej postaci: Jerzy Waszyngton, Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Woodrow Wilson, Franklin Delano Roosevelt, Martin Luter King, Ronald Reagan.

 13. Proszę opisać okres walki o prawa obywatelskie w USA.

 14. Proszę przedstawić i wyjaśnić podstawowe założenia polityki segregacji rasowej w USA.

 15. Proszę opisać początki, rozwój i koniec instytucję niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych.

 16. Proszę przedstawić i opisać przyczyny wojny secesyjnej.

 17. Proszę przedstawić historię i rozwój Banku Stanów Zjednoczonych.

 18. Proszę dokonać analizy rozwoju gospodarki Stanów Zjednoczonych z perspektywy historycznej.

 19. Proszę porównać Wielki kryzys a obecne trudności w gospodarcze USA.

 20. Proszę opisać działania Stanów Zjednoczonych w dobie „wojny z terroryzmem” na arenie międzynarodowej.

 21. Proszę opisać działania władz Stanów Zjednoczonych wobec własnego społeczeństwa w dobie „wojny z terroryzmem”.

 22. Proszę opisać i wyjaśnić program „New Deal”.

 23. Proszę dokonać analizy stosunków amerykańsko – chińskich w XXI wieku.

 24. Proszę przedstawić współczesne tendencje w stosunkach polsko-amerykańskich.

 25. Jaką rolę odegrały Stany Zjednoczone w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę po 1989 r.Literatura:
Sławomir Grzegorz Kozłowski, Ameryka współczesna, pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, wydawnictwo UMCS, 2008
Seymour M. Lipset, Wyjątkowość amerykańska – broń obosieczna, Wydawnictwo akademickie i profesjonalne 2008
Alexis De Tocqueville, O demokracji w Ameryce, Fundacja Alethea 2005
Thomas E. Patterson, The American Democracy, 2nd ed, McGraw-Hill inc. 1993
P.Matera, R.Matera, Stany Zjednoczone a Europa, Książka i wiedza 2007
Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo sejmowe, 1997
Zbigniew Lewicki, Historia cywilizacji amerykańskiej, Era tworzenia, 1607 – 1789, Wydawnictwo naukowe Scholar, 2009
Red. A.Mania, P. Leidler, Amerykańska demokracja w XXI wieku, Wydawnictwo UJ, 2006
Jerzy P. Wiatr, Dylemat amerykański po sześćdziesięciu latach, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005
Amerykomania, księga jubileuszowa prof. Andrzeja Mani, Wydawnictwo UJ, 2010
Krzysztof Michałek, Na drodze ku potędze: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1861-1945Wyd. 3 poprawione i uzupełnione, Książka i Wiedza, 1999
Krzysztof Michałek Mocarstwo: historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945-1992, Książka i Wiedza, 1995
Krzysztof Michałek, Amerykańskie stulecie: Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900-2001, Mada, 2004
Tadeusz Paleczny, Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej: zarys podstawowych zagadnień - Wyd. 2 uzup., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
Rett Ludwikowski, Anna Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, LexisNexis Polska Sp. z o.o., 2009
Jeremy Shapiro and Nick Witney Towards a post-American Europe : a power audit of EU - US relations, European Council on Foreign Relations,2009
Mariusz Jagielski, Prezydent USA jako szef administracji, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 2000.
Konstanty Grzybowski, Demokracja Stanów Zjenoczonych Ameryki Północnej, Czytelnik, Kraków 1947.
Krzysztof F. Bolt, Stany Zjednoczone Ameryki : ustrój,społeczeństwo, gospodarka, ISE Wydawnictwo Instytutu Studiów Europejskich : Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, 2009
Hugh Brogan Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki,Wyd. 2 popr. Zakład Narodowy im Ossolińskich Wydawnictwo, 2011
Frédéric Martel, Polityka kulturalna Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2008
Jarosław Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura : rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2002
Roman Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Wyd. 10, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009
Listy Federalistów dostępne w języku angielskim na: http://thomas.loc.gov/home/histdox/fedpapers.html


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna