Pytania testowePobieranie 35.54 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.54 Kb.
Numer kodu: ..................................... Warszawa, dnia .........................
PYTANIA TESTOWE

zestaw I


 1. Park im. Edwarda Szymańskiego jest na:

 1. Woli

 2. Pradze Południe

 3. Pradze Północ

 4. na Żoliborzu

_

__________________________________________________________________________ 1. Czym były jurydyki na terenie Warszawy:

 1. przedsiębiorstwami przemysłowymi

 2. p

  rywatnymi miasteczkami 3. wsiami folwarcznymi

 4. manufakturami folwarcznymi

________________________________________________________________________

 1. W którym roku zapadła decyzja o ustanowieniu Warszawy miejscem obrad walnych Sejmów Koronnych:

 1. 1

  550


 2. 1596

 3. 1569

 4. 1597

________________________________________________________________________

4. Gdzie w Warszawie znajduje się ambasada Litwy: 1. u

  l. Powsińskiej 2. ul. Kawalerii Polskiej

 3. ul. Chopina

 4. w Al.Ujazdowskich

________________________________________________________________________

 1. Przyszły wieżowiec „Lilium” przy Hotelu Mariott został zaprojektowany przez:

 1. Daniela Libeskinda

 2. H

  elmuta Jahna 3. Zahe Hadid

 4. Jean Novvell

___________________________________________________________________________

 1. W podziemiach jakiego kościoła spoczywa Ignacy Jan Paderewski:

 1. św. Floriana

 2. ś

  w. Jana


 3. św. Krzyża

 4. Matki Boskiej Łaskawej

___________________________________________________________________________

 1. Irena Sendlerowa jest pochowana na:

 1. Cmentarzu Komunalnym na Powązkach

 2. C

  mentarzu Katolickim na Powązkach 3. Cmentarzu Wolskim

 4. Cmentarzu Żydowskim
 1. Pierwszy teatr i operę włoską w Warszawie założył:

 1. Zygmunt August

 2. S

  tanisław August Poniatowski 3. Jan Kazimierz

 4. Władysław IV

___________________________________________________________________________

 1. Kto zaprojektował osiedle Sady Żoliborskie:

 1. a

  rch. Józef Sigalin 2. arch. Halina Skibniewska

 3. arch. Małż. Piechotkowie

 4. arch. Stanisław Jankowski

___________________________________________________________________________

 1. Jaką nazwę nosił „Letni salon” Warszawy znajdujący się przy dzisiejszej ulicy Chopina:

 1. Ustronie

 2. D

  ynasy


 3. Dolina Szwajcarska

 4. Eliseum

___________________________________________________________________________

 1. Który z polskich pisarzy przed II wojną światowa mieszkał na Zamku Warszawskim:

 1. Andrzej Strug

 2. S

  tefan Żeromski 3. Stanisław Brzozowski

 4. Władysław Reymont

___________________________________________________________________________

 1. Pomnik Gen. „Grota” Roweckiego znajduje się na:

 1. ul. Ratuszowej

 2. u

  l. Warchałowskiego 3. ul. Chopina

 4. ul. Pięknej

___________________________________________________________________________

 1. Którego posągu królewskiego nie ma w Rotundzie w Pałacu na Wodzie:

 1. Zygmunta Starego

 2. S

  tefana Batorego 3. Jana III Sobieskiego

 4. Stanisława Augusta Poniatowskiego

___________________________________________________________________________

 1. W którym roku z oficjalną wizytą gościła w Warszawie Królowa Elżbieta II:

 1. 1995

 2. 1

  996


 3. 1997

 4. 1998

___________________________________________________________________________

 1. Na jakim prawie lokowano Starą Warszawę:

 1. chełmińskim

 2. magdeburskim


 3. średzkim

 4. hanowerskim


 1. Z którym budynkiem związany jest wiersz Cypriana Kamila Norwida "Fortepian Chopina":

 1. Pałacem Zamoyskich

 2. P

  ałacem Borchów 3. Pałacem Staszica

 4. Pałacem Czapskich

___________________________________________________________________________

 1. Kto zaprojektował gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych „Zachęta”:

 1. Oskar Sosnowski

 2. S

  tefan Szyller 3. Leandro Marconi

 4. Józef Huss

___________________________________________________________________________

 1. W którym z obiektów w Łazienkach Królewskich mieszkał w 1803 roku późniejszy król Francji Ludwik XVIII:

 1. w Pałacu na Wodzie

 2. w

  Pałacu Myślewickim 3. w Białym Domu

 4. w Starej Pomarańczarni

___________________________________________________________________________

 1. Który z rzeźbiarzy wykonał w 1915 roku bramę św. Honoraty na Powązkach:

 1. B. Jeziorański

 2. B

  . Syrewicz 3. E. Wittig

 4. L. Wasilkowski

___________________________________________________________________________

 1. Kto był delegatem rządu emigracyjnego w Londynie na kraj w czasie Powstania Warszawskiego:

 1. Stefan Korboński

 2. J

  an Stanisław Jankowski 3. Edward Osóbka-Morawski

 4. Jan Nowak-Jeziorański

___________________________________________________________________________

 1. Kto pierwszy udostępnił publiczności muzeum w Wilanowie:

 1. August II Sas

 2. A

  leksandra Lubomirska 3. Ignacy Potocki

 4. Stanisław Kostka Potocki

____________________________________________________________________________

22. Gdzie w Warszawie znajduje się dom urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie: 1. na ul. Freta
 2. na ul. Podwale 3. na ul. Wawelskiej przy Instytucie Radowym

 4. M. Skłodowska-Curie nie urodziła się w Warszawie

___________________________________________________________________________

 1. Jaką szkołę założył Stanisław August Poniatowski:

 1. Szkołę Administracji

 2. S

  zkołę Rycerską 3. Akademię Malarską

 4. Szkołę Medyczną 1. Który z niżej wymienionych poetów nigdy nie był w Warszawie:

 1. Juliusz Słowacki

 2. A

  dam Mickiewicz 3. Zygmunt Krasiński

 4. Cyprian Kamil Norwid

____________________________________________________________________________

 1. Kiedy Niemcy dokonali zbrodni na ludności cywilnej Wawra:
 1. w listopadzie 1940 r. 2. 2 lutego 1944 r.

 3. 27 grudnia 1939 r.

 4. 15 i 16 października 1942 r.

___________________________________________________________________________

 1. Kto jest autorem oddanego do użytku w 1928 roku gmachu Sejmu RP:

 1. Kazimierz Skórewicz

 2. B

  ohdan Pniewski 3. Jarosław Wojciechowski

 4. Jan Bogusławski

___________________________________________________________________________

 1. Gdzie złożono prochy Stanisława Kostki i Aleksandry Potockich:

 1. w kościele św. Krzyża

 2. w

  kościele św. Jana 3. w kościele św. Anny w Wilanowie

 4. na cmentarzu w Wilanowie

___________________________________________________________________________

 1. Jaki do dziś istniejacy obiekt na Starym Mieście (oprócz posagu króla Zygmunta III) jest dziełem Daniela Tyma:

 1. rzeźba niedźwiedzia przed kościołem Jezuitów

 2. d

  rzwi Katedry Warszawskiej 3. posąg Maski Boskiej na Kanonii

 4. dzwon na Kanonii

___________________________________________________________________________

 1. Którego dnia wybuchło powstanie w getcie warszawskim:

 1. 17 kwietnia 1943 roku

 2. 1

  8 kwietnia 1943 roku 3. 19 kwietnia 1943 roku

 4. 20 kwietnia 1943 roku

___________________________________________________________________________

 1. Kto jest projektantem pomnika Juliusza Słowackiego na Pl. Bankowym:

 1. Edward Wittig

 2. Andrzej Renes


 3. Ludwika Nitschowa

 4. Gustaw Zemła

___________________________________________________________________________

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna