Pytania za 1 pktPobieranie 55.51 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar55.51 Kb.
PYTANIA ZA 1 PKT.

1. W dokumentach źródłowych znajdujemy dwie daty urodzin Fryderyka Chopina . Podaj je dokładnie i omów ich źródła .

( 1810 r . 1 marca - akt cywilny ksiąg parafialnych ; 22 luty - słowa matki w listach oraz

oficjalny list Chopina do Towarzystwa Muzycznego ) .


2. Kiedy Chopin rozpoczął naukę gry i na jakim instrumencie ?

( kiedy miał trzy lata , matka zaczęła uczyć go gry na fortepianie )


3. W jaki sposób mały Fryderyk uspakajał chłopców mieszkających w internacie prowadzonym przez jego rodziców ?

( Grał na fortepianie różne , jak sam nazywał , opowiastki) .


4. We wczesnym wieku Chopin wprawdzie komponował swoje utwory , lecz nie potrafił ich zapisywać5. . Kto pomagał mu w nanoszeniu na pięciolinię jego muzycznych pomysłów ?

( -jego pierwszy nauczyciel Wojciech Żywny ) .


5 . Czy Fryderyk Chopin miał rodzeństwo , jeśli tak , to kogo ?

( 3 siostry - starszą Ludwikę i młodsze : Izabelę i Emilię )


6 . Gdzie koncertował Fryderyk Chopin zanim dał swój pierwszy publiczny

koncert ?

( Grał w salonach warszawskich )
7 . Ile miał lat gdy rozpoczął naukę gry u Wojciecha Żywnego ? ( 6 lat )
8. Niejednokrotnie , będąc jeszcze dzieckiem , a potem młodzieńcem Fryderyk grywał do mszy - w jakim kościele ?

( Warszawa kościół Świętego Krzyża ) .


9 . W drodze powrotnej z Wiednia Fryderyk Chopin odwiedził kilka miast.

Wymień przynajmniej jedno z nich .

( Drezno , Wrocław , Praga ).
10. Z kim zaręczył się Fryderyk Chopin przed swoim wyjazdem z Warszawy ?

( - z młodziutką obiecującą śpiewaczką Konstancją Gładkowską ) .


11. Kiedy Fryderyk Chopin na zawsze opuścił Warszawę , nie będąc świadomym tego , że do kraju już nie wróci ?

( 2 listopada 1830 r. )


12. Co kompozytor zabrał z sobą wyjeżdżając z kraju ?

(- srebrny puchar z ziemią ojczystą ofiarowany przez jego przyjaciół ) .


13. Gdzie Fryderyk Chopin udał się wyjeżdżając z kraju w 1830 r. ?

( - do Wiednia ) .


14. Gdzie Fryderyk Chopin spędził drugą połowę swojego życia ?

( Paryż , Francja ) .


15. W jaki sposób zarabiał kompozytor na życie w pierwszych miesiącach pobytu we Francji ?

( Dawał lekcje gry na fortepianie ) .


16. Na jaką chorobę chorował Fryderyk Chopin ? (- na częste choroby płuc , które doprowadziły do gruźlicy płuc ) .
17. W których latach Fryderyk Chopin osiągnął szczyt swojej sławy ? ( 1839 - 1848 ) .
18 Kiedy odbył się ostatni paryski koncert Fryderyka Chopina ? ( 16 lutego 1848r. ) .
19. Kiedy i gdzie odbył się ostatni koncert Fryderyka Chopina ?

( 16 listopada 1848 r. W Londynie ) .


20. Dla kogo Fryderyk Chopin grał swój ostatni koncert w Londynie ?

( - dla polskich emigrantów ) .


21. Podaj dokładną datę i miejsce śmierci kompozytora . ( 17 październik 1849 r. ) .
22. Gzie pochowany został kompozytor ? Podaj nazwę miejscowości . ( Paryż , cmentaż Pere Lachaise ) .
23. Jakie było ostatnie życzenie kompozytora skierowane do siostry na łożu śmierci ? ( Pragnął , aby jego serce wróciło do kraju , do Warszawy ) .


 1. Kto wykonał ostatnią wolę kompozytora i przewiózł jego serce do kraju ?

( - siostra Ludwika )

25.Gdzie spoczywa serce Fryderyka Chopina ?

( Zostało wmurowane w filar kościoła Świętego Krzyża w Warszawie ) .
26.Jaki był umiłowany instrument muzyczny kompozytora ?

( fortepian ) .


27 .We wczesnym okresie życia Fryderyk Chopin nie miał równych sobie pianistów w Warszawie . Ile miał wtedy lat ?

( 12 lat ) .PYTANIA ZA 2 PUNKTY

28. W jakiej atmosferze domowej wzrastał mały Chopin ? Jakim był

dzieckiem ?

( Atmosfera ciepła rodzinnego , był dzieckiem wrażliwym , skromnym ,

dowcipnym , dobrze wychowanym , stawiał sobie bardzo duże

wymagania , do których z uporem dążył , wzbudzał zachwyt ogółu

społeczeństwa swoją postawą , nigdy nie doceniał swojego talentu

29. Ile miał lat , gdy napisał swój pierwszy prawdziwy utwór, jak brzmial jego tytuł i komu go dedykował ? ( 7 lat , Polonez g - moll , hrabiance Victorii Skarbek )

30. Ośmioletni Chopin olśniewał swoją grą słuchaczy już podczas swojego pierwszego publicznego koncertu . Co powiedział matce po powrocie do domu na temat wrażeń z tego koncertu ?

( „ Wie mama , wszyscy na mój kołnierzyk patrzyli ‘’ ) .

31. Gdzie i kiedy Fryderyk Chopin uczęszczał do liceum , z jakim wynikiem je skończył ? ( 1823r. wstępuje do czwartej klasy Liceum Warszawskiego , ukończył je w 1826r. z najwyższym odznaczeniem ) .


 1. W czasie pobytu na Majorce Fryderyk Chopin napisał zbiór utworów. Ile utworów zawierał ów zbiór i jak brzmi jego tytuł ? ( 24 utwory - Preludia ) .
 1. Na jaki cel przeznaczony został dochód z pierwszego publicznego koncertu Fryderyka Chopina ? ( pomoc dla ludzi biednych w Warszawie ) .
 1. Fryderyk Chopin był twórcą nowej formy muzycznej . Jaka to forma ? ( Mazurek )

35.W jakiej formie mały Fryderyk pisał listy do rodziców i jak się na

nich podpisywał , przebywając poza Warszawą w czasie letnich

wakacji w Szafarni ?

( Doniesienia „ Kuriera Szafarskiego ‘’ , podpisywał się „ Imć

Pan Szopa ‘’ ) .


36 . Po ukończeniu liceum Fryderyk Chopin . Gdzie , na jakim wydziale i

kto był jego profesorem ?

( Szkoła Główna Muzyki w Warszawie , wydział kompozycji u Profesora Józefa

Elsnera ) .


37 .Jakiego dopisku użył Józef Elsner przy nazwisku Fryderyka Chopina

wpisując go do księgi absolwentów ?

( Geniusz muzyczny )
38. Po ukończeniu studiów Fryderyk Chopin wyjechał na koncerty

zagraniczne . Gdzie , w którym roku i ile dał koncertów ?

( Wiedeń , 11 i 18 sierpnia 1829 r. , dwa koncerty ) .
39 . Powodzenie jakie zyskał Chopin koncertami w Wiedniu otwierało

mu drogę do wielkiej kariery artystycznej w całej Europie .Wiązało

się to z kosztami . Gdzie zamierzał wyjechać młody kompozytor

i w jaki sposób zarabiał pieniądze na ten wyjazd ?

( Włochy , Niemcy , Francja . Dawał publiczne koncerty w Warszawie ) .
40 . Wymień trzy miasta , w których kncertował Fryderyk Chopin po

wyjeździe z Polski .

( Paryż , Drezno , Monachium , Londyn ) .

41 . Ile utworów napisał Fryderyk Chopin ?

( 187 )
42 . Wymień przynajmniej trzy tytuły zbiorów utworów Fryderyk Chopina . ( Polonezy , Walce Sonaty , Nokturny , Preludia Mazurki ) .
43 . Gdzie i co ile lat odbywają się Międzynarodowe Konkursy Pianistyczne

im . Fryderyka Chopina ?

( w Warszawie co 5 lat )


 1. . Czy fryderyk Chopin chętnie grywał koncerty publiczne ?

( nie , wolał grać dla zaufanych przyjaciół , trudno było go namówić do gry w gronie

nieznajomych osób ) .
 1. . W jaki sposób Fryderyk Chopin zamknął sobie ostatecznie drogę

powrotu do kraju ?

( Odmówił ambasadorowi Rosji dostąpienia zaszczytu przyjęcia tytułu Pierwszego

Pianisty Jego Wysokości Imperatora Rosji ) .

5


 1. Kiedy i gdzie odbędzie się najbliższy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina ?

( w 2000 r. w Warszawie ) .


 1. Która z sióstr Kompozytora odwiedzała go kilkakrotnie w Paryżu ? ( najstarsza Ludwika ) .
 1. W którym roku odbył się I Konkurs Chopinowski i w którym rku został wznowiony po II wojnie światowej ? ( I w 1927 r. ; wznowiony po wojnie w setną rocznicę śmierci kompozytora w 1949r. ) .
 1. W jaki sposób wyraża się polskość utworów Fryderyka Chopina ? ( motywy muzyki ludowej ) .
 1. Jaki tytuł osi ostatni utwór napisany przed śmiercią przez Fryderyka Chopin ? ( Mazurek f-moll ) 1. Jako małe dziecko Fryderyk Chopin nosił przydomek nadany mu przez publiczność salonów warszawskich . Jak brzmiał ten przydomek i dlaczego tak Chopina nazywano ? ( Mały Mozart , ze względu na podobieństwo obu geniuszy ) .Pytania za 3 punkty 1. W wieku 11 lat Fryderyk Chopin skomponował utwór , który zadedykował swojemu nauczycielowi . Jak brzmiał tytuł tego utworu , dla kogo został skomponowany i z jakiej okazji dedykowany ? ( Polonez As-dur dla swojego nauczyciela Wojciecha Żywnego z okazji imienin ) .
 1. W czasie wakacji Fryderyk często wyjeżdżał na wieś . Tam zapoznawał się

z muzyką ludową . Wymień przynajmniej 3 nazwy miejscowości , w których

kompozytor spędzał lato . ( Poturzyn , Duszniki Zdrój , Żelazowa Wola , Szafarnia , Kudowa Zdrój ) .


54. W jaki sposób Fryderyk Chopin będąc dzieckiem starał się zwiększyć objętość

swojej ręki i dlaczego ?

( Usilnie dążył do spełnienia swoich dziecięcych marzeń , by wstając rano mógł

objąć swoją dłonią „ jeszcze więcej klawiszy ‘’ . Wkładał na noc pomiędzy

palce twarde metalowe lub drewniane przedmioty tzw. Kołeczki , potem

bandażował ręce i kładł się spać ) .


55. 10 czerwca 1825 r. Fryderyk Chopin koncertował na eolomedikonie .

W czyjej obecności odbył się ten koncert i gdzie ?

( w kościele ewangelickim w obecności cara Aleksandra I ).
56 . W sierpniu 1826 r. szesnastoletni Chopin koncertował dwukrotnie poza

Warszawą . Gdzie odbył się ten koncert i na jaki cel przeznaczono dochód ?

( w Dusznikach zdroju ; na rzecz sierot ) .
57 . W 1828 r. Fryderyk Chopin odbył swoją pierwszą zagraniczną podróż . Gdzie

pojechał i w jakim celu ?

( Berlin ; poznanie szerszego świata , życia muzycznego tego miasta .

Planowane spotkanie z księciem Antonim Radziwiłłem , cenionym

kompozytorem , zaplanowane w celu uzyskania od księcia mecenatu

niestety nie doszło do skutku ) .


58 . Mikołaj Chopin , dbający o wykształcenie syna chciał , aby Fryderyk uzyskał

mecenat od księcia Antoniego Radziwiłła , cenionego wówczas muzyka i

kompozytora , gdyż uważał , że będzie to pomocne młodemu artyście .W tym

celu wysłał Fryderyka do Berlina . czy doszło do tego spotkania , jeżeli tak ,

to gdzie?

( W Berlinie do tego spotkania nie doszło . Natomiast w drodze powrotnej do

Warszawy Fryderyk Chopin zatrzymał się w Poznaniu i tam został

zaproszony do pałacu księcia , gdzie grał przed całą jego rodziną w 1828 r.)


59 . Na jednym z koncertów , przed swoim wyjazdem z kraju , Fryderyk Chopin

zapoznał młodą ,obiecującą śpiewaczkę , którą był oczarowany . Obdarzył ją

wielkim i głębokim uczuciem . Pod wpływem tego uczucia napisał II część

koncertu fortepianowego f-moll i zaczął tworzyć następny utwór . Jak

nazywała się owa panna i jak brzmiał tytuł utworu ?

( Konstancja Gładkowska , koncert fortepianowy e – moll ).60Przebywając w Dreźnie Fryderyk Chopin odwiedził rodzinę zamożnych

ziemian – Komarów . Tam zawarł znajomość z ich krewną . Kim była ta osoba i

jak się nazywała ?

( najstarsza córka Komarów - hrabina Delfina Potocka ) .61Przebywając w Dreźnie po wyjeździe z kraju , był bardzo często goszczony przez wybitne rodziny . Jakie korzyści płynęły z tych spotkań

dla kompozytora ?

( Otrzymywał wiele listów polecających , które mogły być pomocne przy

nawiązaniu kontaktów za granicą ) .62Co łączyło młodego kompozytora z hrabiną Delfiną Potocką ? ( Hrabina Delfna Potocka była pięknością obdarzoną wielkim talentem śpiewaczym i muzycznym , z Chopinem ją wielka przyjaźń i wzajemny szacunek do ostatnich dni życia kompozytora ) .
63Komu został dedykowany w 1836 r. pisany pod urokiem pierwszej miłości kompozytora - Konstancji Gładkowskiej koncert fortepianowy f- moll ? ( hrabinie Delfinie Potockiej ) .64W czasie kiedy Chopin przebywał w Wiedniu , w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe. Po jego upadku kompozytor , dla podkreślenia więzi łączących go z narodem skomponował kilka utworów . Podaj dokładnie przynajmniej dwa tytuły tych utworów . ( Etiuda c-moll zwana Rewolucyjną , preludium d –moll , preludium e-moll )
65Spędzając pierwsze święta Bożego Narodzenia poza domem rodzinnym Fryderyk Chopin skomponował utwór , w którym wykorzystał motyw jednej

z polskich kolęd . Jak brzmi tytuł tego utworu i wspomnianej kolędy ?

( Scherzo h-moll ; Lulajże Jezuniu )
66Jeden z niemieckich kompozytorów wypowiedział się o Fryderyku Chopinie po jednym z jego koncertów następująco . „ Panowie , kapelusze z głów , oto geniusz ” . Jak nazywał się ten kompozytor . ( Robert Schumann ) .
67Przebywając w Paryżu Chopin prowadził bogate życie towarzyskie . Do grona jego przyjaciół należeli między innymi światowej sławy kompozytorzy , pisarze , poeci , malarze ... jednym słowem artyści . Wymień trzy nazwiska cenionych artystów z grona przyjaciół Fryderyka Chopina . ( Franciszek Liszt , Hektor Berlioz , Adam Mickiewicz , Julian Ursyn Niemcewicz , Cyprian Kamil Norwid ..... ) .68Zdając sobie sprawę ze znaczenia triumfów syna , rodzice Fryderyka nie zamierzali namawiać go do powrotu do kraju . Jednak pragnęli się z nim spotkać . Gdzie i kiedy doszło do tego spotkania ? Czy Chopin spotykał się jeszcze później z rodzicami ? ( lato 1835 r. na terenie Czech w dzisiejszych Karlovych Varach ; było to jego ostatnie spotkanie

z rodzicami ).
69We wrześniu 1836 r. w Dreźnie doszło do oficjalnych zaręczyn kompozytora . Kim była wybranka serca Chopina , jak długo trwało narzeczeństwo i dlaczego doszło do jego zerwania ? ( Maria Wodzińska ; utrzymywane w tajemnicy narzeczeństwo trwało około roku , korespondencja stawała się coraz rzadsza . W tym czasie Fryderyk Chopin poznał francuską pisarkę Aurorę Dudervant - pseudonim literacki George Sand i do niej zaczął kierować swoje uczucia ) .70Jaki wpływ miała George Sand na życie i twórczość Fryderyka Chopina ? ( Uważa się , że uratowała mu 9 lat życia dla twórczości , dbając troskliwie o jego wątłe zdrowie , stwarzając mu namiastkę rodzinnej atmosfery , za którą był tak stęskniony , zapewniała mu odpowiednie warunki do pracy twórczej ) .
71Wymień tytuły znanych utworów , które powstały w najbardziej twórczym okresie życia kompozytora w latach 1838 – 47 . ( Ballada f- moll , Sonata h-moll , Scherzo E – dur , kilkanaście mazurków i nokturnów ) .
72Praca pedagogiczna była bardzo ważna dla Chopina , stwarzając podstawy bytu kompozytora . Jak dużo zarabiał prowadząc lekcje i czemu zawdzięczał tak wysokie zarobki ? ( 20 franków za godzinę to cena na tamte czasy bardzo wysoka . Miesięcznie zarabiał około 3000 franków , a utrzymanie kosztowało go nie więcej niż 1500 franków . Pracował bardzo dużo – nieraz dawał 8 godzin lekcji dziennie . Szerokie kontakty towarzyskie powodowały , że miał dużo uczniów ) .
73Dlaczego George Sand zerwała swoją , trwającą 11 lat znajomość z Fryderykiem Chopinem ? ( Pisarka podejrzewała go o to , że jest zakochany w jej córce , co nie było prawdą ).
74Kto i gdzie napisał o Fryderyku Chopinie „ Rodem Warszawianin , sercem Polak, a talentem Świata Obywatel Fryderyk Chopin zszedł z tego świata ... ” ( poeta Cyprian Kamil Norwid w nekrologu zamieszczonym w prasie ) .
75Wymień nazwiska polskich laureatów Konkursów Chopinowskich , którzy zajęli pierwsze miejsca . ( Halina Czerny- Stefańska , Adam Harasiewicz , Kristian Zimerman ) .


Bibliografia dla młodzieży :

Zofia Jeżewska „ Fryderyk Chopin”

Tadeusz Mayzner „ ChopinMałgorzata Komorowska „Zaproszenie do muzyki

Jarosław Iwaszkiewicz „ Chopin „


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna