Pzkb full Contact Rozdział VII wersja 2011. 10. 25 Pzkb przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Full ContactPobieranie 115.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar115.61 Kb.
PZKB

Full ContactRozdział VII

Wersja 2011.10.25PZKB Przepisy Amatorskiej Rywalizacji Sportowej Full Contact.

Spis kolejności:

Art. 1 Definicja. 3
Art. 2 Obszar walki. 3
Art. 3 Obowiązkowy ubiór zawodników do walki. 3
Art. 4 Kategorie zawodników. 4

Art. 4.1 Wiekowe

Art. 4.2 Wagowe
Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie. 4
Art. 6 Warunki udziału w zawodach. 4

Art. 7 Zasady walki. 5

Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki. 5

Art. 9 Dozwolone miejsca trafień. 5

Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień. 5

Art. 11 Dozwolone techniki. 6

Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje. 6

Art. 13 Zdobywanie punktów. 6
Art. 13.1 Remis.

Art. 14Upomnienia i kary. 7

Art. 14.1 System kar 7

Art. 14.2 Minus punkt. 8

Art. 14.3 Dyskwalifikacje 8


Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki. 8

Art. 16 Kontuzje i protesty. 8
Art. 16.1 Kontuzje 9

Art. 16.2 Protesty 9Art. 17 Postępowanie po silnym ciosie. 9

Art. 18 Werdykty. 9

Art. 19Sędziowie . 10
Art. 22 Lekarz zawodów. 10
Art. 23Doping. 11
Art. 24 Inne postanowienia. 11

Full Contact.

Art. 1 Definicja.
◊ Full contact jest formą walki ciągłej, podczas której ciosy bokserskie, techniki nożne ……. wykonywane są z pełną siłą w dozwolone miejsca trafień. Walki toczone są tylko na ringu

o ściśle określonych parametrach.


Art. 2 Obszar walki.
◊ Walki full contact odbywają się na ringu bokserskim ( kwadrat ) o wymiarach, min,490 cm x 490 cm

do 610cm x 610 cm Dopuszcza się walki na ringach o wymiarach 610 cm x 610 cm, do max 720 cm

x 720 cm

RING 1. Walki odbywają się na ringu o powierzchni kwadratowej. Najmniejszy wymiar ringu powinien

wynosić 490 cm X 490 cm, a największy 720 cm X 720 cm mierzony w kwadracie utworzonym

przez liny, Olinowanie ringu stanowią cztery liny o średnicy 3-5 cm przeciągnięte na wysokości 40,

70, 100 I 130 cm.2. Podłoga ringu powinna być mocna, równa i występować poza liny przynajmniej 50 cm z

każdej strony, a wysokość od ziemi (podłoża) nie może wynosić mniej niż 30 cm, nie więcej

niż 150 cm. 3. Cała podłoga ringu musi być wyłożona masą gąbczasta o grubości maksymalnej do 2 cm,

warstwą filcu i pokryta mocno naciągniętą tkaniną ( brezent ). 4. Liny powinny być opięte (obszyte) suknem lub miękkim materiałem, silnie naciągnięte i

przymocowane do znajdujących się w narożnikach 4 słupków odpowiednio zabezpieczonych.

W celu uniknięcia rozsuwania się lin należy złączyć je po każdej stronie dwoma prostopadłymi

poprzeczkami z miękkiego materiału. 5. Przy dwóch narożnikach leżących po przekątnej, ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście

zawodnikom z ringu. W narożniku neutralnym ustawia się stopnie ułatwiające wejście i zejście

lekarzowi oraz sędziemu.

6. W narożnikach koloru niebieskiego i czerwonego powinny znajdować się krzesła

ruchome stałe lub dostawiane dla zawodników.

W narożnikach tych należy umieścić pojemniki plastikowe na zużyte tampony. 7. Ringi ustawione na scenach należy umieszczać w bezpiecznej odległości od ścian i innych

przeszkód. Ściany znajdujące się blisko ringu powinny być zabezpieczone miękką materią ( matami), itp.Art. 2.1 Pozostały sprzęt.

◊ W czasie zawodów tuż obok ringu powinien znajdować się następujący sprzęt : 1. Krzesła dla sekundantów

2. Dwa naczynia z czystą woda, dwa kubki plastikowe 3, Dwie „spluwaczki” plastikowe ( ewentualnie zainstalowane w narożnikach) 4. Dwie pary rękawic o odpowiednim ciężarze 5. Kaski ochronne 6. Gong z młotkiem lub urządzenie sygnalizacyjne 7. Dwa (chronometry) stopery sportowe 8. Apteczka kompletnie wyposażona do dyspozycji lekarza 9. Nosze pod ringiem. 10. Karetka pogotowia ratunkowego przed halą sportową

UWAGA : PODCZAS INTERWENCJI LEKARSKIEJ BEZWZGLĘDNIE OBOWIAZUJĄ ZASADY

ZGODNIE Z REGULAMINEM OPIEKI MEDYCZNEJ .
Art. 3 Obowiązkowy ubiór zawodników do walki.
◊ Kask z pełnym zabezpieczeniem głowy z góry, ochraniacz na zęby, ochraniacz klatki piersiowej

( tylko dla kobiet ) rękawice do pełnego kontaktu 10 Oz, ochraniacz na podbrzusze mężczyźni

( kobiety - zalecany ), ochraniacz piszczeli, protektory na stopy, obowiązkowo bandaże

na ręce.


◊ Zawodnicy walczą z nagim torsem, kobiety w koszulkach z wyższym dekoltem ’’ala-stanik,’’

długie proste - luźne spodnie.

◊ Inne tradycyjne stroje ( np. kimona, karategi ) są zabronione.
Art. 4 Kategorie zawodników.
Art. 4.1 Wiekowe.
◊ O wszystkich kategoriach wiekowych DECYDUJE DATA URODZENIA.
◊ Junior młodszy - zawodnik w wieku 15 - 16 lat

◊ Junior starszy - zawodnik w wieku 17 - 18 lat

◊ Młodzieżowiec - zawodnik w wieku 19 - 23 lat

◊ Senior - zawodnik w wieku 19 - 40 lat

◊ Junior starszy który ma 18 lat może uczestniczyć w rywalizacji starszych grup wiekowych.

◊ Seniorem jest zawodnik który ma 19 lat zgodnie z datą urodzenia.

◊ Junior starszy, który walczył w grupie seniorów nie ma prawa rywalizacji z juniorami starszymi.

◊ Weteran który chciałby startować w grupie seniorów musi posiadać dodatkową zgodę lekarzana walki pełno-kontaktowe.
Art. 4.2 Kategorie wagowe.Junior starszy, senior, młodzieżowiecJunior młodszy

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety


- 51 kg

- 54 kg

- 57 kg

- 60 kg

- 63.5 kg

- 67 kg

- 71 kg

- 75 kg

- 81 kg

- 86 kg

- 91 kg

+ 91 kg- 48 kg

- 52 kg

- 56 kg

- 60 kg

- 65 kg

- 70 kg

+ 70 kg
 • 48 kg

 • 51 kg

 • 54 kg

 • 57 kg

 • 60 kg

 • 63 kg

 • 66 kg

 • 69 kg

 • 74 kg

 • 79 kg

 • 84 kg

+ 84 kg
 • 40 kg

 • 44 kg

 • 48 kg

 • 52 kg

 • 56 kg

 • 60 kg

+ 60 kg


Art. 5 Ważenie zawodników i badania lekarskie.

 1. Podczas ważenia obecni są co najmniej 2 ( dwaj ) przedstawiciele Komisji Sędziowskiej i trener zawodnika.

 2. Nie ma tolerancji wagowej dla zawodników i zawodniczek.

 3. Zawodnik ważony oficjalnie jest tylko raz i uzyskany limit wagi zapisywany jest do protokołu zawodów.

 4. Organizator ma obowiązek udostępnić zawodnikom wagę do pomiaru kontrolnego

 5. Na oficjalną wagę zawodnik zgłasza się w stroju do walki lub w stroju kąpielowym z ważną książeczką sportowo-lekarską zawodnika i licencją zawodniczą oraz legitymacją szkolną lub dowodem osobistym.

 6. Badania lekarskie dla zawodników kickboxingu są ważne 6 miesięcy i muszą być potwierdzone przez Przychodnię Sportowo-Lekarską w książeczce sportowo-lekarskiej zawodnika. Ważność ich potwierdzają 1 pieczątka (imienna lekarza medycyny sportowej lub nagłówkowa przychodni sportowo-lekarskiej ). W związku z trudnością uzyskania wpisów w książeczkach sportowo-lekarskich, badania mogą być dołączone do książeczki sportowo – lekarskiej na zaświadczeniu które powinno zawierać :

- imię i nazwisko osoby badanej

- data badania

- DOPISEK „ jest zdolny do treningów i zawodów w kickboxingu

- pieczątka lekarza sportowego lub przychodni medycyny sportowej.
 1. Pod ŻADNYM pozorem nie dopuszcza się zawodników posiadających badania na

tzw” sztywnych kartach z adnotacją ZDROWY, ZDOLNY”.
Art. 6 Warunki udziału w zawodach.
◊ W zawodach sportowych PZKB startują zawodnicy i zawodniczki spełniający

poniższe warunki:

● Ważne badania lekarskie( posiadają potwierdzenie zdolności do udziału w zawodach

z przychodni sportowo-lekarskiej ).

● Posiadają wymagany stopień, kwalifikujący ich do udziału w zawodach.

● Posiadają ważną licencję zawodniczą PZKB lub licencję jednorazową.

● Należą do klubu członkowskiego PZKB ,lub posiadają jednorazową licencję.Art. 7 Zasady walki.

Walki juniorów, młodzieżowców, seniorów trwają 3 x 2 minuty z 1 minutowymi przerwami.

◊ Przed rozpoczęciem walki zawodnik musi podejść do sędziego ringowego w celu zaakceptowania

Wyposażenia, zabronione jest noszenie (szkieł kontaktowych, wisiorków, kolczyków, ozdób, długich

paznokci ).

◊ Czas walki może być zatrzymany na sygnał sędziego ringowego, w przypadku udzielania kar

lub z powodu innych ważnych przyczyn ( decyduje o tym sędzia prowadzący walkę ).

Sędzia w czasie walki nie może rozmawiać z zawodnikiem (chyba, że zatrzyma czas).

◊ Zawodnik w narożniku może mieć 2 sekundantów w strojach sportowych, w tym jeden musi posiadać

uprawnienia instruktora kickboxingu.

◊ W czasie trwania walki sekundanci nie mogą udzielać zawodnikowi wskazówek, które powodują

dezorientację.

◊ Nie wolno opuszczać wyznaczonego miejsca, przez trenera i sekundanta dopóki nie zakończy się walka.

◊ Zawodnik może poprosić sędziego prowadzącego o zatrzymanie czasu na poprawę wyposażenia.

Sędzia może nie zezwolić na zatrzymanie czasu, o ile uzna, że zawodnik chce odpocząć.

◊ Za umyślne zatrzymywanie czasu zawodnik karany jest ostrzeżeniem.

◊ Jeżeli sędzia udziela kary ( ostrzeżenia ) zawodnikowi, drugi zawodnik musi natychmiast udać się

do neutralnego narożnika.

◊ Zawodnicy witają się poprzez dotykanie się rękawicami tylko dwa razy :

● na początku walki

● po zakończeniu walki

◊ Trenerzy ( instruktorzy, sekundanci ) nie mogą wchodzić do ringu podczas trwania walki.

◊ Sędzia ringowy jest odpowiedzialny za natychmiastowe zatrzymanie czasu, kiedy jeden

z zawodników dotknie podłoża inną częścią ciała niż jego stopy bez żadnej akcji ( potknięcie, upadek ).

◊ Sędzia ringowy jeżeli ma podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika, musi ją skonsultować

z pozostałymi sędziami.

◊ Zawodnik obowiązany jest do założenia rękawic dopiero po wejściu na ring i uprzedniej akceptacji

sędziego ringowego. Rękawice muszą być zgodne z kolorem narożnika.

◊ Zawodnik czytany do walki jako pierwszy zajmuje pozycję po lewej stronie ( czerwony narożnik )

od stolika sędziowskiego, przeciwnik zajmuje pozycję po prawej stronie ( narożnik niebieski ). ……◊ Sędziowie punktowi przebywają na swoich miejscach do czasu ogłoszenia werdyktu. ……◊ Walki podczas Mistrzostw Polski w formule full contact trwają dwa dni. Zawodnik może stoczyć

nie więcej niż 9 rund walk dziennie ( trzy pojedynki ).

◊ W przypadku gal zawodowych, zawodnik może stoczyć tylko jedną walkę wielorundową (powyżej 3 rund)

w czasie trwania imprezy.

◊ Nie wolno walczyć będąc zakrwawionym, z naklejonymi na twarzy plastrami, tamponami w nosie,

albo ciętymi ranami. Sędzia ringowy może skonsultować się z lekarzem zawodów w celu podjęcia decyzji.

Art. 8 Komendy wydawane w czasie walki.
◊ Przywitanie - zawodnicy dotykają się rękawicami

◊ Walczyć - wznowienie walki po każdej przerwanej akcji

◊ Stop - walka jest przerywana w celu udzielenia uwag, lub końca walki.

◊ Czas stop - kiedy sędzia ringowy zatrzyma czas ( musi podać powód zatrzymania

czasu ) np.: upadek, kontuzja zawodnika , udzielenie pouczenia za

uchybienia regulaminowe, udzielenie kary

◊ Puść - kiedy zawodnicy wzajemnie się trzymają, po komendzie „puść” zawodnicy

obowiązani są cofnąć się min.1 krok


Art. 9 Dozwolone miejsca trafień.

 1. Głowa : twarz, boki.

 2. Tułów : przód i boki.

 3. Nogi : podcięcia na ochraniacz stopy.

Art. 10 Niedozwolone miejsca trafień.

 1. Góra głowy.

 2. Tył tułowia, nerki, kręgosłup, kark.

 3. Szyja, kończyny, stawy.

 4. Obszar poniżej pasa ( za wyjątkiem podcięcia na ochraniacz stopy ).

Art. 11Dozwolone techniki.

 1. Kopnięcia: proste, boczne, okrężne, ukośne, zahaczające, po obrocie, opadające, z wyskoku.

 2. Ciosy ręczne: wszystkie techniki bokserskie.

 3. Podcięcia na ochraniacz stopy od strony zewnętrznej i wewnętrznej.

 4. Dozwolone techniki nożne zahaczające lub opadające są wykonywane stopą (uderzenie piętą jest niedozwolone).

 5. Ciosy mogą być zadawane przednią częścią zamkniętej rękawicy oraz stopą i podudziem osłoniętym ochraniaczem.

Art. 12 Niedozwolone techniki i akcje.

 1. Ataki techniką inną niż w Art. 11.

 2. Unikanie walki, celowe opóźnianie walki, chwytanie.

 3. Upadanie bez wyraźnej przyczyny

 4. Duże ilości oleju na twarzy i ciele.

 5. Atakowanie w miejsca niedozwolone oraz techniki ślepe.

 6. Nie sportowe zachowanie, szarpanie i popychanie ,w tym wypadku zawodnik otrzymuje upomnienie słowne. W kolejnym następnym przypadku podlega procedurze kar.

 7. W przypadku rażącego nie sportowego zachowania zawodnik może być zdyskwalifikowany po pierwszym przewinieniu.

 8. Atakowanie, lżenie sędziów, oficjalnych przedstawicieli, trenerów przez zawodnika lub jego sekundantów w trakcie i po zakończeniu walki. Stosuje się wtedy system kar z dyskwalifikacją włącznie.

 9. Techniki niedozwolone : ● kopnięcia kolanem ● ciosy ręczne : łokciem, przedramieniem, nasadą, na odlew, z góry, obrotową techniką ręczną ● w tylną część tułowia i głowy oraz góry głowy ( z góry ) ● poniżej pasa

 10. Akcje niedozwolone : ● atakowanie trzymając się lin, zaplątanego w liny, upadającego, leżącego ● atakowanie po komendzie „ STOP „ lub „ PUŚĆ „( zawodnik musi wykonać krok w tył ), ● po gongu ● obracanie się w akcji, odwracanie głowy, popychanie, obejmowanie, wskakiwanie, łapanie. ● atakowanie pochyloną głową ● unikanie walki, rozmawianie, ubliżanie zawodnikowi i innym uczestnikom zawodów.

Art. 13 Przyznawanie punktów przy użyciu klikerów.

 1. Punkty przyznawane są za zadawane z pełną siłą prawidłowe techniki w dozwolone obszary trafień.

● ciosy ręczne - 1 pkt ● kopnięcie w tułów - 1 pkt ● podcięcie na ochraniacz stopy, jeżeli zawodnik dotknie podłogi inną częścią ciała niż stopy - 1 pkt ● kopnięcie w głowę - 1 pkt ● kopnięcie z wyskoku na tułów - 1 pkt ● Kopnięcie z wyskoku na głowę - 1 pkt

 1. Nie zalicza się technik wyłapywanych na gardę, przedramiona, obcierających.

 2. Rundę ocenia się według zdobytej ilości punktów, zawodnik z największą liczbą punktów wygrywa.

 3. Kryteriami do oceny walki są punkty za techniki nożne i ręczne, a przy wyrównanej liczbie punktów liczy się :

- lepszy w ostatniej rundzie
- bardziej aktywniejszy
- większa liczba technik nożnych,…………………………………………………………………………..- - lepsza obrona - lepszy styl i technika

 1. Każdy „ knock down” to punkt dla przeciwnika.

 2. Sędzia punktowy powinien zapisywać do kart punktowych ile i jakich technik zadał zawodnik, aby przy remisie punktów wskazać tego, który wykonał więcej technik nożnych.

 3. Zawodnik w czasie rundy musi wykonać minimum 6 technik nożnych.

● jeśli zawodnik wykona mniej niż 6 technik nożnych w pierwszej rundzie – otrzyma ostrzeżenie, .mniej niż 6 technik nożnych w drugiej rundzie – otrzyma minus punkt, mniej niż 6 technik nożnych w trzeciej .rundzie – otrzyma drugi minus punkt.

● jeśli zawodnik wykona 6 technik nożnych w pierwszej rundzie, a nie wykona 6 technik nożnych w drugiej .rundzie – otrzyma ostrzeżenie ,,jeżeli nie wykona 6 technik w trzeciej rundzie – otrzyma minus punkt.

● jeśli zawodnik wykona 6 technik nożnych w pierwszej rundzie i 6 technik nożnych w drugiej rundzie, a nie wykona 6 technik nożnych w trzeciej rundzie – otrzyma minus punkt.

11. Zawodnik maksymalnie za brak kopnięć może otrzymać dwa ujemne punkty ( 2 minus punkt ). Punkty ………za brak kopnięć są liczone oddzielnie lecz sumowane w czasie całej walki, trzeci otrzymany punkt ujemny ………jest automatycznie dyskwalifikacją zawodnika.

◊ Zdobywane punkty zapisuje się następująco

● na turniejach międzynarodowych sędziowie posługują się tablicami elektronicznymi, a punkty …………..przyznawane są za pomocą komputerowej ”myszki”, zawodnicy podczas trwania walki widzą jaka …………..jest różnica punktów. ……….● na zawodach Polskich wszystkich rangi sędziowie powinni posługiwać się „klikerami” , po zakończeniu …............każdej rundy sędzia wpisuje do karty wynik otrzymany z licznika ( klikera ). 1. Jeżeli zawodnik w czasie walki celowo wypluwa ochraniacz na zęby sędzia ringowy natychmiast zatrzyma .czas i rozpoczyna liczenie jak przy „knock down”.

 2. Na karcie, zwycięzcę zakreśla się rysując okręg wokół nazwiska.

 3. Zawodnik zdobywa punkt, jeżeli zadany przez niego cios był wykonany dozwoloną techniką w dozwolony .obszar trafień z pełną siłą. /Sędziowie muszą zobaczyć technikę uderzenia/ Sędziowie punktują .jedynie dozwolone techniki i akcje przeprowadzone z pełną siłą. /Przyznawanie punktów opartych na .usłyszeniu uderzenia jest niedozwolone/.

 4. Jeśli zawodnik wykonuje technikę z wyskoku, to nie może wpadać ciałem na przeciwnika.

 5. Technika zadana po gongu nie jest uznawana.

Uwaga: wszystkie techniki muszą być wykonane z /"odpowiednią"/ siłą; dotknięcia lub otarcia ………….przeciwnika, ciosy w gardę nie są punktowane przez sędziów.

Art. 14Upomnienia i kary.

◊ Za nieprzestrzeganie reguł walki zawodnik może otrzymać ostrzeżenie, minus punkt, drugi minus

punkt i zostać zdyskwalifikowanym.

◊ Ostrzeżenie otrzymuje zawodnik po uprzednim zwróceniu uwagi. Można udzielić ostrzeżenia

bez upomnienia w przypadku przewinień grożących zdrowiu przeciwnika, względnie

wpływających na przebieg i wynik walki. Dotyczy to szczególnie:


● pochylania głowy w ataku, atakowania głową, odwracania się

● zadawania ciosów w kark, nerki, poniżej pasa, w tył tułowia

● nieczystą walkę i nie legalne techniki ( pchanie, klinczowanie, itp.)

● zadawanie ciosów z niekontrolowaną siłą

● komentowanie decyzji sędziego

● zbyt mało technik nożnych

● nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta

● głośne rozkazy, polecenia sekundanta ( trenera )

● wchodzenie trenera w pole walki w przypadku kontuzji zawodnika

● opuszczenia przez zawodnika pola walki


Art. 14.1 System kar.
● pierwsze - złamanie regulaminu l

Oficjalne Ostrzeżenie

● drugie - złamanie regulaminu IIOficjalne Ostrzeżenie Minus punkt.

● trzecie - złamanie regulaminu IIIDrugi Minus punkt.

● czwarte - złamanie regulaminu IVDyskwalifikacja.
◊ Uwaga i ostrzeżenie winno być dane głośno i wyraźnie żeby mogli je słyszeć i zrozumieć

zarówno zawodnicy jak i trenerzy ( sekundanci ).

Kiedy sędzia daje ostrzeżenie, minus punkt musi zatrzymać czas.

◊ Ostrzeżenia za faule są zaznaczane oddzielnie i sumowane w ciągu całej walki.


Art. 14.2 Minus punkt.
◊ Kryteria dla ujemnych punktów, danych przez sędziego, po poprzednich ostrzeżeniach:

● nieczysty styl walki

● ciągłe klinczowanie

● ciągłe obracanie się

● zbyt mało technik nożnych

● łamanie regulaminu Art.14

● dwa ostrzeżenia
Art. 14.3 Dyskwalifikacja.
◊ Dyskwalifikacja zawodnika następuje po wykorzystaniu limitu trzech kar

(tzn. czwarta kara jest dyskwalifikacją) lub bez ostrzeżenia, gdy zawodnik popełnił następująceprzewinienie:

  1. wskutek niedozwolonej akcji spowodował kontuzję przeciwnika

  2. jeśli przeciwnik po otrzymaniu nieprawidłowego ciosu nie jest zdolny do podjęcia walki przez 10 sekund (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem)

  3. jeśli sfaulowany zawodnik jest gotów walczyć przed upływem 10 sekund, a sędzia stwierdzi, że kontynuowanie walki może zagrażać jego zdrowiu (sędzia konsultuje decyzję z lekarzem), zawodnik nie może uczestniczyć w dalszej części tych zawodów

  4. jeśli zawodnik uderzył po komendzie "stop"

  5. kiedy sędzia nie zauważył nieprawidłowego ciosu (akcji) lecz zachowanie zawodnika wskazuje, że taki cios mógł być zadany; po konsultacji z sędziami punktowymi (bocznymi) może być udzielona dyskwalifikacja

  6. szczególnie nie sportowe zachowanie zawodnika lub sekundanta (np. lżenie, przepychanie, wulgarne odzywanie, plucie)

  7. gdy zawodnik wykazuje w walce brak umiejętności technicznych.

◊ Jeżeli sędzia ringowy uzna dyskwalifikację za konieczną , konsultuje decyzję z sędziami

bocznymi i kierownikiem ringu, którzy mogą nie zgodzić się z jego sugestią.


Art. 15 Sygnalizacja sędziowska dozwolona w czasie walki.

  • ostrzeżenie : poprzez wskazanie palca wyciągniętą ręką nad głową.

  • punkt ujemny : ruch dłonią po skosie w dół.

  • dyskwalifikacja : skrzyżowanie dłoni przed zawodnikiem.

  • Czas stop : utworzony z rąk kształt litery „T” nad głową.

Art. 16 Kontuzje i protesty.
Art. 16.1 Kontuzje

◊ W przypadku kontuzji walka powinna być wstrzymana (do 2 min.) dla juniorów młodszych, juniorów ………starszych, seniorów, młodzieżowców jako czas niezbędny dla lekarza do podjęcia decyzji . ……… . ◊ Po usłyszeniu opinii lekarza sędzia prowadzący decyduje o karach lub wznowieniu walki. … …... ............. ……..( uwaga: należy rozpatrzyć przyczynę zaistniałej sytuacji ). ◊ Jeśli lekarz nie pozwala walczyć zawodnikowi z powodu kontuzji, to wygrywa nie poszkodowany zawodnik, ……..o ile nie przekroczył przepisów, w przeciwnym wypadku wygrywa zawodnik poszkodowany, lecz nie ……..uczestniczy w dalszej rywalizacji .Art. 16.2 Protesty

◊ Kierownik drużyny lub trener przekonany o krzywdzącej jego zawodnika decyzji sędziów może złożyć

protest do Sędziego Głównego Zawodów i Delegata PZKB.

◊ Protest musi mieć formę pisemną plus wadium w wysokości 5 x startowe.

◊ Sędzia Główny i Delegat PZKB powołują komisję techniczną do rozpatrzenia protestu możliwie

szybko (natychmiast), w skład komisji wchodzą sędziowie oceniający walkę do której został złożony protest.

Decyzja komisji sędziowskiej ( technicznej ) jest ostateczna i nieodwołalna.

◊ W przypadku jeśli protest jest rozpatrzony pozytywnie – wadium ulega zwrotowi.Art. 17 Postępowanie po silnym ciosie.

 1. Jeżeli zawodnik pozostaje w stanie utraty świadomości powyżej 10 sekund należy:

● zakończyć walkę ● wezwać lekarza by natychmiast zbadał go i zalecił dalsze postępowanie,
● wpisać ten fakt do protokołu i książeczki sportowo-lekarskiej zawodnika.

 1. Po otrzymanym silnym ciosie, zawodnik nie może walczyć przez 4 tygodnie; przed powrotem do rywalizacji musi ponowić badania lekarskie, w tym EEG.

 2. Zawodnik, który miał uraz głowy 2 razy w okresie trzech miesięcy nie może walczyć przez następne 3 miesiące ( konieczne są wtedy ponowne badania lekarskie, w tym EEG ).

 3. Zawodnik, który miał uraz głowy 3 razy w okresie 1 roku nie może walczyć przez okres 12 miesięcy ( konieczne są wtedy badania lekarskie, w tym EEG).

Art. 18 Liczenie zawodnika

 1. Sędzia ringowy liczy zawodnika jeżeli:

● - po prawidłowo zadanym ciosie lub serii ciosów został osłabiony do tego stopnia, że …..kontynuowanie pojedynku zagrażałoby jego zdrowiu,
● - po ciosie lub serii ciosów dotyka podłogi inną częścią ciała niż stopy, zwisa lub przytrzymuje …..się lin.
● - jest zamroczony i traci orientację w walce. ● - jeżeli celowo wypluwa ochraniacz na zęby.

 1. Liczonemu zawodnikowi /poszkodowanemu/ pokazuje się upływające sekundy na palcach ręki i głośno je liczy.

 2. Drugi zawodnik musi odejść do neutralnego narożnika, sędzia nie rozpoczyna liczenia dopóki nie wykona on polecenia.

 3. Jeżeli po 8 sekundach zawodnik nie jest w stanie przyjąć gardy liczy się go do 10 sekund i kończy walkę. Uwaga: mimo końca rundy rozpoczęte liczenie jest kontynuowane z dalszymi tego …………konsekwencjami.

 4. Trzykrotne liczenie zawodnika w ciągu rundy lub całej walki oznacza koniec walki przez TKO. /Jeśli sędzia liczył zawodnika 3 razy w ciągu rundy lub 3 razy w ciągu walki oznacza to koniec walki przez TKO./

Art. 19 Werdykty.

 1. Zwycięstwo na punkty ogłasza się, jeśli walka zakończyła się w regulaminowym czasie.

 2. Zwycięstwo przez nokaut ogłasza się ( K.O.), jeżeli zawodnik po prawidłowym ciosie nie jest w stanie przyjąć postawy po 8 sek, i nie jest zdolny do walki po 10 sek. (Jeśli obydwaj zawodnicy są znokautowani - K.O. - lub jeśli obaj odnieśli kontuzje i nie można wskazać winnego sędziowie obliczają dotychczasowo zdobyte punkty - jeśli nie jest to 1 runda - wskazują zwycięzcę na punkty. Jeśli jest to 1 runda to walka nie odbyta.)

 3. Wygrana przez poddanie przeciwnika.

Uwaga: każdy zawodnik może się poddać w dowolnym momencie walki podnosząc rękę i ………………. .oświadczyć swoją wolę, może go poddać też sekundant rzucając ręcznik na ring.

Nie wolno rzucać ręcznika podczas liczenia zawodnika

4. Zwycięstwo przez RSC:

● - sędzia przerywa walkę po 3-krotnym liczeniu w ciągu rundy lub 3-krotnym …..liczeniu w ciągu całej walki
● - sędzia przerywa walkę przy widocznej przewadze jednego z zawodników, gdy kontynuacja …..walki może zagrażać zdrowiu zawodnika,
● - z powodu kontuzji, gdy winny jest zawodnik poszkodowany, a drugi nie przekroczył przepisów.


 1. Dyskwalifikacja (DISQ) patrz Art.14.3. Zawodnik zdyskwalifikowany nie otrzymuje tytułu, żadnej nagrody, medalu czy pucharu.

 2. Walkower ( W.O.), po trzykrotnym wyczytaniu w ciągu 2 minut zawodnik nie stawia się na ringu.

 3. Walka zakończona remisem ( tylko w walkach drużynowych ).

 4. Walka nie odbyła się, jeśli zaistniały przyczyny niezależne od zawodników i sędziego.

……9. RSC - H sędzia wstrzymuje walkę ze względu na zdrowie zawodnika :

● - po silnych ciosach na głowę, gdy kontynuacja walki może zagrażać zdrowiu zawodnika, 1. Zwycięstwo przez TKO ( sędzia przerywa walkę jeżeli zawodnik nie jest zdolny do dalszego prowadzenia pojedynku ze względu na : widoczny brak umiejętności technicznej, brak kondycji, ciągłe odwracanie się , unikanie walki, kontuzja ).

UWAGA : DO KAŻDEJ DEKORACJI ZAWODNICY WYCHODZĄ W STROJACH SPORTOWYCH.

Art. 20Sędziowie .


  1. Sędzia główny , sprawuje całościowy nadzór nad zawodami jest zwierzchnikiem wszystkich sędziów na danych zawodach.

  2. Walkę ocenia trzech sędziów bocznych i jeden ringowy (prowadzący).

  3. Sędzia ringowi kontroluje stan ringu akceptując go dla zawodów i jest odpowiedzialny za przestrzeganie reguł i przepisów, dając ostrzeżenie, minus punkt - wskazuje każdemu sędziemu bocznemu zawodnika który złamał regulamin wskazując ręką w jego kierunku oraz pokazując rodzaj przewinienia zgodnie z Art.14. Wskazuje zwycięzcę przez uniesienie jego ręki w górę.

  4. Sędzia czasowy sygnalizuje początek i koniec rundy.

  5. Sędzia boczny notuje punkty, przewinienia, sygnalizuje wyczerpanie limitu kar. Wszystkie ostrzeżenia, minus punkt dawane przez sędziego ringowego muszą znaleźć

odzwierciedlenie w kartach punktowych w kolumnie „ Uwagi”.

  1. Sędzia ringowy wydaje komendy w języku polskim lub angielskim.

  2. Sędzia główny może delegować kierownika ringu na którego sceduje część swoich obowiązków.

  3. Sędzia Główny lub kierownik ringu może zmienić decyzję sędziów bocznych ( punktowych ) w

przypadku gdy pomyłka ma charakter :

● nieprawidłowe sumowanie punktów w kartach.

● jeśli nastąpił błąd sędziowski - ewidentne złamanie regulaminu.

10. Jeśli zbyt często któryś z sędziów dokonuje błędnych wpisów w kartach, Sędzia Główny

ma prawo zmienić takiego sędziego.

Art. 21Lekarz zawodów.


◊ Przed rozpoczęciem zawodów lekarz potwierdza zdolność do udziału w zawodach w protokole.

◊ Podczas trwania zawodów lekarz jest obecny na sali w wyznaczonym miejscu przez

organizatora.

◊ Organizator musi zapewnić dla lekarza dostęp do telefonu.

◊ Lekarz zawodów musi być gotowy do natychmiastowej interwencji w razie jakiegokolwiek

uszkodzenia ciała zawodnika.

◊ W przypadku kontuzji lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu zawodników sędzia

Ringowy (prowadzący) walkę konsultuje się z lekarzem, którego decyzja jest ostateczna.

◊ Lekarz podejmuje decyzję w czasie ( 2 minut ) dla juniorów młodszych, juniorów starszych,

seniorów, młodzieżowców, weteranów.

◊ Lekarz musi mieć wystarczające wyposażenie i doświadczenie w udzielaniu pomocy

zawodnikom sportów walki.
Art. 22Doping.

◊ Stosowanie środków dopingujących pod każdą postacią jest zabronione.

◊ Zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sekundanci, sędziowie, obsługa zawodów zażywający

środki dopingujące, będą zdyskwalifikowani lub usunięci z zawodów.


Art. 23 Inne postanowienia.


   1. W sprawach organizacyjnych nie ujętych w regulaminie decyzję w trakcie zawodów podejmuje

Sędzia Główny w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB.

   1. Sędzia Główny po zakończeniu zawodów sporządza komunikat końcowy zawodów.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie inne regulaminy PZKB.

4. Wszelkie kwestie sporne w trakcie trwania zawodów dotyczące walk rozstrzyga Sędzia Główny

zawodów w porozumieniu z Delegatem Sportowym PZKB oraz komisją sędziowską.

UWAGA : Wszyscy trenerzy, zawodnicy biorący udział w zawodach międzynarodowych muszą

zapoznać i dostosować się do regulaminów i przepisów obowiązujących WAKO.

25.10.2011 r.

Regulamin wchodzi w życie z dniem

………………………………………… ………………………………………….Podpis Prezesa PZKB Podpis V-ce Prezesa PZKB

……………………………………………Pieczęć PZKB©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna