Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna Specjalność: Organizacja i ekonomika górnictwa Kierunek: Górnictwo i GeologiaPobieranie 209.27 Kb.
Strona1/8
Data09.05.2016
Rozmiar209.27 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

Specjalność: Organizacja i ekonomika górnictwa

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (wieczorowe) - magisterskie

Semestr

W

Ć

L

P

S

I

30E

30

-

-

-


Treść wykładów

Semestr I ................................................................................................30h

Definicja prawdopodobieństwa i podstawowe własności. Zmienne losowe, parametry zmiennych losowych. Wybrane rozkłady dyskretne i ciągłe. Rozkłady związane z rozkładem normalnym. Zmienna losowa dwuwymiarowa i jej parametry. Metody analizy korelacji i regresji. Projektowanie badania statystycznego. Opracowanie i prezentacja materiału statystycznego. Charakterystyki liczbowe struktury zbiorowości. Miary położenia, zmienności, asymetrii i koncentracji. Elementy teorii estymacji. Estymacja punktowa i przedziałowa. Testowanie hipotez statystycznych parametrycznych i nieparametrycznych. Testowanie hipotezy o wartości przeciętnej, wariancji, równości dwóch wartości przeciętnych, wariancji. Nieparametryczne testy dotyczące rozkładu badanej cechy w próbie. Testy zgodności 2,  Kołmogorowa. Testowanie niezależności. Badanie statystyczne ze względu na dwie cechy. Korelacja liniowa. Test istotności dla współczynnika korelacji i współczynników prostej regresji. Regresja krzywoliniowa. Współczynnik korelacji cząstkowej i korelacji wielorakiej. Współczynnik korelacji rang.


Treść ćwiczeń

Semestr I ...................................................................................................30h

Tematyka ćwiczeń obejmuje zagadnienia przedstawione na wykładzie w formie praktycznej.


LITERATURA:

 1. S. Ostasiewicz. Z. Rusnak, U. Siedlecka: „Statystyka. Elementy teorii i zadania” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997

 2. W. Krysicki J. Bartos: „Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Autor: dr Barbara Luks-Ogrodnik

Zarządzanie strategiczne

Specjalność: Organizacja i ekonomika górnictwa

Kierunek: Górnictwo i Geologia

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (wieczorowe) - magisterskie


Semestr

W

Ć

L

P

S

I

15E15

30Treść wykładu

Semestr I .............................................................................................15 h


Istota i typologia strategii. Typologia zarządzania strategicznego. Logika zarządzania strategicznego. Otoczenie w zarządzaniu strategicznym. Strategie konkurencji. Alianse strategiczne. Zarządzanie strategiczne w różnych sektorach przemysłu.

Treść projektu

Semestr I ..................................................................................................15 h

Zastosowanie metod analizy strategicznej do oceny strategicznej pozycji wskazanej organizacji – studium zadanego przypadku.
Treść seminarium

Semestr I ....................................................................................................30 h


Prezentacja wybranych przykładów strategii różnych sektorów przemysłu. Alianse strategiczne na przykładzie transportu lotniczego.
LITERATURA:

 1. Gajdzik B., Jama B.: Analiza strategiczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

 2. Koźmiński A. K., Piotrowski Wł.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

 3. Burchart-Korol D., Musiał P.: Podstawy zarządzania dla inżynierów. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.

 4. Kowalczewski W. [red.]: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2002.

 5. Strużycki M. [red.]: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2004.

 6. Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. Wydawnictwo Wpisz, Warszawa 2000.

 7. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.

 8. Griffin R. W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2004.

 9. Praca zbiorowa [Rokita J., Jędrelska K.]: Zarządzanie strategiczne. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2000

 10. Filipczuk J.: Zarządzanie strategiczne. Instytut przedsiębiorczości i samorządności, Warszawa 2003.


Autor: Dr inż. Jacek Korski
  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna