Rada naukowaPobieranie 12.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.03 Kb.
INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

RADA NAUKOWA
Przewodniczący: Prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

Wiceprzewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Iwona Kurkowska, Prof. dr hab. Jacek Wciórka

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. 48 (22) 45 82 508, fax (22) 45 82 545

e-mail: galazka@ipin.edu.plwww.ipin.edu.pl

DPiDN/KPD/ 11 /2014 Warszawa, 16.01.2014 r.

Pani / Pan

.............................................................................

Zapraszamy Państwa uprzejmie na posiedzenie Komisji Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które odbędzie się 28.01.2014 r., (wtorek)

o godz. 10:00 w małej sali konferencyjnej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

2. Przyjęcie porządku obrad KPD w dniu 28.01.2014 r.

3. Przyjęcie prac i dopuszczenie do obrony prac doktorskich: lek. Marty Bilik i mgr Łukasza

Wieczorka.4. Zmiana recenzenta w przewodzie doktorskim lek. Grzegorza Zdaniuka.

ok. godz. 10.20

5. Obrona pracy doktorskiej lek. Łukasza Wieczorka pt. ”Rola poradni w utrzymywaniu

abstynencji i poprawie funkcjonowania społecznego u osób uzależnionych od alkoholu

w społeczności wielkomiejskiej i małomiasteczkowej”.

Promotor: prof. dr hab. Czesław Czabała

Recenzenci: prof. dr hab. Aleksandra Korwin-Szymanowska i dr hab. Marta Anczewska, Prof IPiN

P r z e r w a ok. godz .11.30
ok. godz. 12.00

6 . Obrona pracy doktorskiej lek. Marty Bilik pt. „Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

w połączeniu z konwencjonalną fizjoterapią w rehabilitacji chorych z poudarowym niedowładem

kończyny górnej”.

Promotor: prof. dr hab. Anna Członkowska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kwolek i prof. Wojciech Kozubski
ok. godz. 13.00

7. Obrona pracy doktorskiej lek. Adama Woźniaka pt „Reakcja na ból u chorych na schizofrenię

i ich krewnych”.

Promotor: prof. dr hab. Marek Jarema

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Samochowiec

i prof. dr hab. Jan JaraczSpis załączników: (tylko pocztą elektroniczną)

1. Zaproszenie na posiedzenie Komisji 28.01..2014 r.

2. Autoreferaty prac doktorskich lek. Marty Bilik, mgr Łukasza Wieczorka i lek. Adama Woźniaka

3. Protokół z posiedzenia Komisji 19.11.2013 r.


PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przewodów Doktorskich


Prof. dr hab. Jacek Wciórka


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna