Radar / 'reıd(r)/ radar / to be detected by radar a torch latarka, pochodniaPobieranie 20.29 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar20.29 Kb.

UNIT 3_1

 1. radar / 'reıd(r)/ - radar / to be detected by radar

 2. a torch – latarka, pochodnia

 3. a CCTV camera – kamera przemysłowa

 4. a transmitter - nadajnik

 5. a delivery – dostawa, poród

 6. to be taken aback = to be surprised

 7. grim look – ponure spojrzenie

 8. an interrogation room – pokój przesłuchań

 9. to be stunned by – być czymś zszokowanym

 10. to stare blankly – gapić się w osłupieniu

 11. a law abiding citizen – obywatel przestrzegający prawo

 12. a stern-faced man – mężczyzna o srogiej twarzy

 13. whereabouts - miejsce przebywania

 14. to call in sick – zawiadomić o chorobie

 15. alibi /'ælıbaı/ - alibi

 16. to drop a bombshell – „zasunąć” bombę, sensację

 17. outright fury – absolutna wściekłość

 18. to fume with anger about sth - “gotować się ze złości”

 19. a genuine mistake – autentyczny błąd

 20. a grudge against sb – uraza wobec

 21. to be accused of … - być oskarżonym o

 22. crucial evidence - istotny dowód

 23. to fetch sth – przynieść coś

 24. to scuttle off – “ zmykać”

 25. a faint image of – niewyraźny obraz

 26. blurred picture – zamazany obraz

 27. features – rysy

 28. barely / 'belı/ - ledwo

 29. criminal record – kartoteka kryminalna

 30. a charge – zarzut

 31. surveillance – inwigilacja

 32. a culprit -sprawca

 33. enraged – wściekły, rozjuszony

 34. gloomy – ponury

 35. to set off for work – wyruszyć do pracy

 36. air of confidence – powiew pewności

 37. forensics – medycyna sądowa

 38. saliva - ślina

 39. to tell the difference - rozróżniać

 40. to drown - tonąć

 41. to strangle - dusić

 42. unique fingerprints – jedyne w swoim rodzaju odciski

 43. a scene of crime – miejsce zbrodni

 44. counterfeit money – fałszywe pieniądze

 45. fake airline boarding pass – podrobiona karta pokładowa

 1. to be above the law – być ponad prawem

 2. the long arm of the law – długa ręka prawa

 3. the letter of the law – litera prawa

 4. to take the law into sb’s own hands – wziąć prawo w swoje ręce

 5. the law of the jungle – prawo dżungli

 6. to break in – włamywać się

 7. to run away from – uciec od ..

 8. to hold up a bank – napadać na bank

 9. to run off with – uciec z …

 10. to let sb off – wypuścić kogoś

 11. to be sentenced to – być skazanym na ..

 12. to be under arrest – być zatrzymanym

 13. to be held in custody – być w areszcie

 14. to prevent from - zapobiegać

 15. a respect for – respekt dla …

 16. to be on probation być na zwolnieniu warunkowym

 17. to be guilty of … - być winnym czegoś

 18. tough punishment – ostra kara

 19. to press charges – stawiać zarzuty

 20. community service – prace społeczne

 21. to plead innocent – nie przyznawać się do winy

 22. capital punishment – kara śmierci

 23. corporal punishment – cielesna kara

 24. to be charged with – być oskarżonym o …

 25. to rob the bank – obrobić bank

 26. to pass new laws – przegłosowywać nowe prawo

 27. to break the law – łamać prawo

 28. to deliver verdict – wydać werdykt

 29. jury - /'drı/ - ława przysięgłych

 30. a crime spree – seria zbrodni

 31. to go on strike - strajkować

 32. crime wave – fala zbrodni

 33. a bag snatch – wyrwanie torebki

 34. fake website – podrobiona strona internetowa

 35. abandoned warehouse – opuszczony magazyn

 36. safe an sound – zdrowy i cały

 37. a ransom – okup

 38. an arson / arsonist – podpalenie / podpalacz

 39. an assault - napaść

 40. a blackmail - szantaż

 41. a fraud - oszustwo

 42. a kidnapper / kidnapping – porywacz / porwanie

 43. a drink driving – jazda po pijanemu

 44. a warning – ostrzeżenie

 45. notary /'ntrı/ - notariusz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna