Rafał Długosz Tematy prac inżynierskich wsinf, rok akademicki 2004/2005 Temat 1: Trójwymiarowa wizualizacja „off-line”Pobieranie 75.74 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar75.74 Kb.
Rafał Długosz

Tematy prac inżynierskich WSINF, rok akademicki 2004/2005

Temat 1: Trójwymiarowa wizualizacja „off-line” robota przemysłowego.

Język Borland C++ Builder


Plan:

 1. Wprowadzenie

 2. Specyfikacja przykładowych robotów w tym opis trajektorii ogniw manipulatora za pomocą prostego i odwrotnego zadania kinematyki.

 3. Opracowanie modułu zawierającego podstawowe funkcje do trójwymiarowego przemieszczania i przetwarzania prostych brył typu walce, stożki, prostopadłościany.

 4. Program w języku C++ Linux / Windows.

 5. Dokumentacja oprogramowania i aplikacji

Literatura: 1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

 2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

 3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

 4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

 5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

 6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 Reference

 7. Liberty J., C++ dla każdego, Wydawnictwo Helion

 8. Kaczorek T., Teoria sterowania i systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996

 9. John. J. Craig, Wprowadzenie do robotyki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.


Temat 2: Trójwymiarowa internetowa wizualizacja robota przemysłowego.

Język VRML


Plan:

 1. Wprowadzenie

 2. Opis języka VRML.

 3. Specyfikacja przykładowych robotów w tym opis trajektorii ogniw manipulatora za pomocą prostego i odwrotnego zadania kinematyki.

 4. Program w języku C++ Linux / Windows generujący trójwymiarowe sceny języka VRML w zależności od zadanych parametrów (kąty oraz przesunięcia poszczególnych ogniw).

 5. Przygotowanie strony internetowej prezentującej wyniki prac.

 6. Podsumowanie.

Literatura: 1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

 2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

 3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

 4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

 5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

 6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 Reference

 7. Liberty J., C++ dla każdego, Wydawnictwo Helion

 8. Kaczorek T., Teoria sterowania i systemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996

 9. John. J. Craig, Wprowadzenie do robotyki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.

Uwaga: Tematy 3, 4, 5, 6, 7 przewidziane są dla zespołu zdolnych studentów współpracujących ze sobą w ramach jednego większego projektu. Każde z zadań dotyczy oddzielnych aspektów tego większego projektu. Celem projektu jest stworzenie profesjonalnego multimedialnego narzędzia służącego do wszechstronnego studium tekstów Biblii w różnych językach i przekładach. Utworzona aplikacja zostanie docelowo opublikowana w sieci oraz ewentualnie w którymś z polskich czasopism poświęconych zagadnieniom informatycznym (Chip, PC World, Enter). Jest więc to miejsce na zareklamowanie swojego nazwiska oraz umiejętności na szerszym forum. Do tej pory nikt w Polsce nie podjął się próby stworzenia takiej aplikacji dla systemu Linux. Istnieje również możliwość dalszej współpracy już po obronie pracy dyplomowej. Program docelowo ma być kontynuacją podobnej aplikacji napisanej kilka lat temu dla systemów operacyjnych DOS (tryb graficzny) / linux (tryb graficzny konsoli). Poprzednia wersja dostępna jest w sieci pod adresem http://www.et.put.poznan.pl/~dlugosz/biblia.html

Temat 3: Biblia Elektroniczna dla systemów Linux / Windows cz. I

Realizacja interfejsu graficzny programu

(realizacja w języku C++ Builder /BuilderX )

 1. Projekt aplikacji (zakres realizowanych funkcji)

 2. Realizacja struktury Menu programu – program docelowo ma mieć różne wersje językowe, dlatego konieczna jest modułowość zapewniająca przełączanie między różnymi językami.

 3. Realizacja interfejsu graficznego do poszczególnych opcji programowych takich jak np. wyświetlanie statystyk, ustawień parametrów, wydruków.

 4. Przygotowanie oprawy graficznej programu (możliwość zmiany kolorów itp.)

 5. Realizacja programu instalacyjnego

 6. Przygotowanie szczegółowej dokumentacji końcowej.

Literatura: 1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

 2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

 3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

 4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

 5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

 6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 Reference

Liberty J., C++ dla każdego, Wydawnictwo Helion


Temat 4: Biblia Elektroniczna dla systemów Linux / Windows cz. II

Przygotowanie danych wejściowych: pliki z tekstami poszczególnych przekładów

(realizacja w języku C++ Builder /BuilderX )

 1. Analiza plików z danymi wejściowymi (pliki zawierające dane są obecnie w różnych formatach). Docelowo do przygotowania jest około 30 wersji różnych tłumaczeń Biblii w różnych językach.

 2. Ustalenie sposobu przechowywania danych wejściowych w programie z punktu widzenia kilku ważnych kryteriów: najmniejszej zajętości miejsca na dysku, najbardziej efektywnego późniejszego ich przetwarzania.

 3. Przygotowanie programu, do automatycznej konwersji dostępnych obecnie plików do postaci docelowej

 4. Przygotowanie szczegółowej dokumentacji końcowej.

Literatura:  1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

  2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

  3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

  4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

  5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

  6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 Reference

Temat 5: Biblia Elektroniczna dla systemów Linux / Windows cz. III

Programowa realizacja algorytmów wyszukiwania danych

(realizacja w języku C++ Builder /BuilderX )

 1. Realizacja wyszukiwania pojedynczych słów w dostępnych tekstach.

 2. Realizacja wyszukiwania w oparciu o różne kryteria (rozróżnianie dużych i małych liter, kilku słów na raz, w kilku przekładach na raz itp.)

 3. Realizacja słownika zawierającego poszczególne słowa w różnych odmianach – napisanie programu tworzącego taki słownik w oparciu o zadane kryteria. Słownik taki będzie potrzebny w trakcie wyszukiwania haseł.

 4. Realizacja opcji budującej statystykę wyszukanych słów, zwrotów.

 5. Przygotowanie szczegółowej dokumentacji końcowej.

Literatura:  1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

  2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

  3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

  4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

  5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

  6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 ReferenceTemat 6: Biblia Elektroniczna dla systemów Linux / Windows cz. IV

Programowa realizacja modułów ze słownikami haseł, mapami, artykułami

(realizacja w języku C++ Builder /BuilderX )
 1. Przygotowanie koncepcji modularyzacji programu.

 2. Realizacja opcji modułów do przechowywania haseł.

 3. Realizacja opcji modułów z interaktywnymi mapami geograficznymi.

 4. Realizacja opcji modułów do zamieszczania artykułów – program konwertujący wejściowe pliki tekstowe do formatu używanego w programie.

 5. Przygotowanie dokumentacji końcowej.

Literatura:  1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

  2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

  3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

  4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

  5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

  6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 ReferenceTemat 7: Biblia Elektroniczna dla systemów Linux / Windows cz. V

Programowa realizacja zaawansowanej przeglądarki plików z tekstami.

(realizacja w języku C++ Builder /BuilderX )
 1. Realizacja przeglądarki wyświetlającej test na podstawie zadanych ksiąg, rozdziałów, wersetów.

 2. Realizacja przeglądarki wyświetlającej kilka przekładów jednocześnie z możliwością ich porównywania.

 3. Realizacja opcji wyświetlania tekstów z uwypukleniem wyszukanych wcześniej słów czy zwrotów.

 4. Realizacja opcji wyświetlającej statystyki występowania słów, zwrotów w poszczególnych księgach, rozdziałach, przekładach.

 5. Implementacja czcionki hebrajskiej i greckiej do przeglądania tekstów oryginalnych

 6. Przygotowanie szczegółowej dokumentacji końcowej.

Literatura:  1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

  2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

  3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

  4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

  5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

  6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 Reference


Temat 8: Reprogramowalny generator sekwencji cyfrowych w języku programowania VHDL
Plan:

 1. Opis podstawowych struktur programowalnych PLD

 2. Opis metod generacji sekwencji cyfrowych

 3. Opis programowalnych sekwencerów

 4. Charakerystyka układów rekonfigurowalnych

 5. Opis standardu ISP (In System Programming)

 6. Przykładowa aplikacja generatora wykorzystująca układy Max lub Flex w języku VHDL.

 7. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura: 1. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 1998

 2. Test, Measurement and Monitoring Prod. Catalog, Data Pattern Generator, Tektronix 2001,

 3. Dokumentacja techniczna układów Max, Flex www.altera.com

 4. Altera, Digital Library July 2002, CD ROM edition

 5. Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Design of Hardware Multiphase Clock Systems for SC FIR Filters, Signal Processing SP 2002, Poznań


Temat 9: Program w języku VHDL generujący telewizyjną stronę testową
Plan:

 1. Opis podstawowych struktur programowalnych PLD

 2. Opis metod generacji sekwencji cyfrowych

 3. Opis telewizyjnego obrazu testowego i standardu VGA

 4. Oprogramowanie układu Max lub Flex w języku VHDL do generacji obrazu testowego z wyjściem VGA

 5. Wykonanie opcji zmiany rozdzielczości i częstotliwości odświeżania

 6. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura: 1. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 1998

 2. Test, Measurement and Monitoring Prod. Catalog, Data Pattern Generator, Tektronix 2001,

 3. Dokumentacja techniczna układów Max, Flex www.altera.com

 4. Altera, Digital Library July 2002, CD ROM edition

 5. Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Design of Hardware Multiphase Clock Systems for SC FIR Filters, Signal Processing SP 2002, Poznań


Temat 10: Programowy sterownik wyświetlacza matrycowego LED w języku VHDL
Plan:

 1. Opis składni języka VHDL

 2. Opis standardów kodowania tekstu

 3. Opis typów wyświetlaczy elektronicznych i ich sterowania

 4. Oprogramowanie układu Max lub Flex w języku VHDL do wyświetlania tekstu

 5. Wykonanie opcji programowej do animacji znakowych

 6. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura: 1. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 1998

 2. Test, Measurement and Monitoring Prod. Catalog, Data Pattern Generator, Tektronix 2001,

 3. Dokumentacja techniczna układów Max, Flex www.altera.com

 4. Altera, Digital Library July 2002, CD ROM edition

 5. Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Design of Hardware Multiphase Clock Systems for SC FIR Filters, Signal Processing SP 2002, Poznań

Temat 11: Programowalny stoper i częstościomierz zbudowany na bazie układów Altera

Język VHDL


Plan:

 1. Opis składni języka VHDL

 2. Opis metod pomiaru czasu i częstotliwości

 3. Realizacja programu stopera i częstościomierza w języku VHDL

 4. Oprogramowanie układu Max lub Flex

 5. Testowanie i kalibracja układu

 6. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura: 1. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 1998

 2. Test, Measurement and Monitoring Prod. Catalog, Data Pattern Generator, Tektronix 2001,

 3. Dokumentacja techniczna układów Max, Flex www.altera.com

 4. Altera, Digital Library July 2002, CD ROM edition

 5. Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Design of Hardware Multiphase Clock Systems for SC FIR Filters, Signal Processing SP 2002, Poznań


Temat 12: Programowo – sprzętowy dekoder kodu ASCII na BDC

Język VHDL


Plan:

 1. Opis składni języka VHDL

 2. Opis standardów kodowania liczb

 3. Opis typów wyświetlaczy elektronicznych i ich sterowania

 4. Oprogramowanie dekodera oparte o układy Max lub Flex w języku VHDL

 5. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura: 1. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 1998

 2. Test, Measurement and Monitoring Prod. Catalog, Data Pattern Generator, Tektronix 2001,

 3. Dokumentacja techniczna układów Max, Flex www.altera.com

 4. Altera, Digital Library July 2002, CD ROM edition

 5. Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Design of Hardware Multiphase Clock Systems for SC FIR Filters, Signal Processing SP 2002, Poznań


Temat 13: Analizator stanów logicznych zaprogramowany w środowisku programowania MAX Plus +

Język VHDL


Plan:

 1. Opis środowiska MAX Plus +

 2. Opis realizacji analizatorów stanów logicznych

 3. Oprogramowanie analizatora oparte na układach Max lub Flex w języku VHDL

 4. Wykonanie testów i analiz przykładowych sekwencji cyfrowych

 5. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura: 1. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 1998

 2. Test, Measurement and Monitoring Prod. Catalog, Data Pattern Generator, Tektronix 2001,

 3. Dokumentacja techniczna układów Max, Flex www.altera.com

 4. Altera, Digital Library July 2002, CD ROM edition

 5. Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Design of Hardware Multiphase Clock Systems for SC FIR Filters, Signal Processing SP 2002, PoznańTemat 14: Stanowisko laboratoryjne dla przedmiotu Techniki Multimedialne oraz Przetwarzanie Obrazów cz. I

Zastosowanie darmowego programu Softimage|XSI EXP 3.0 do tworzenia animacji oraz filmów (platforma Linux)
Plan:

 1. Wprowadzenie

 2. Zapoznanie się z systemem Softimage oraz opracowanie pomocy w języku polskim dla programu

 3. Utworzenie przykładowych próbek filmów edukacyjnych na potrzeby przedmiotu „Multimedia”.

 4. Opracowanie instrukcji laboratoryjnych zawierającej kurs nauki systemu.

 5. Wykonanie demonstracyjnej płyty CD-ROM

 6. Dokumentacja końcowa.

Literatura: 1. Linux+ nr 06/2003 (74)

 2. J.D.Foley, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, WNT,2001

 3. M.Domański, Zaawansowane techniki kompresji obrazów i sekwencji wizyjnych, WPP, Poznań 1998

 4. D. Flynn, Tworzenie cyfrowego wideo, Helion 2002

 5. T. Raly, Fotografia cyfrowa dla każdego, Fokus 2002

 6. B. Long, Fotografia cyfrowa, Helion 2002

 7. Ł. Obarlen, Fotografia cyfrowa, ćwiczenia praktyczne, Helion 2003

 8. G. Georges, Techniki obróbki zdjęć cyfrowych, Helion 2003


Temat 15: Stanowisko laboratoryjne dla przedmiotu Techniki Multimedialne oraz Przetwarzanie Obrazów cz. II

Badanie metod decymacji i interpolacji (zmiana wymiarów obrazu) obrazów


Język Borland C++ Builder lub Matlab


 1. Przygotowanie koncepcji ćwiczenia laboratoryjnego

 2. Opis podstaw teoretycznych zagadnienia.

 3. Realizacja różnych metod interpolacji związanej ze zwiększaniem wymiarów obrazu. Pokazanie wpływu różnych metod interpolacji na jakość obrazu wyjściowego.

 4. Realizacja różnych metod decymacji związanej ze zmniejszeniem wymiarów obrazu.

 5. Realizacja filtrów antyaliasingowych. Pokazanie wpływu różnych rzędów filtrów na jakość obrazu wyjściowego.

 6. Realizacja zmiany wymiarów obrazu ze współczynnikiem niecałkowitym.

 7. Przygotowanie instrukcji do ćwiczenia

Literatura: 1. T. Raly, Fotografia cyfrowa dla każdego, Fokus 2002

 2. B. Long, Fotografia cyfrowa, Helion 2002

 3. Ł. Obarlen, Fotografia cyfrowa, ćwiczenia praktyczne, Helion 2003

 4. G. Georges, Techniki obróbki zdjęć cyfrowych, Helion 2003

 5. Jamsa K., Programowanie WWW, Wydawnictwo MIKOM, 1997

 6. Praca zbiorowa, Grafika Komputerowa, WNT Warszawa 1994Temat 16: Stanowisko laboratoryjne dla przedmiotu Techniki Multimedialne oraz Przetwarzanie Obrazów cz. III

Badanie i projektowanie dwuwymiarowych filtrów do przetwarzania obrazów


Język Borland C++ Builder lub Matlab


 1. Przygotowanie koncepcji ćwiczenia laboratoryjnego

 2. Opis podstaw teoretycznych zagadnienia

 3. Realizacja filtrów wykrywających krawędzie poziome, pionowe, ukośne

 4. Realizacja filtrów generujących różne efekty w obrazie

 5. Realizacja filtrów odszumiających

 6. Przygotowanie instrukcji do ćwiczenia

Literatura: 1. T. Raly, Fotografia cyfrowa dla każdego, Fokus 2002

 2. B. Long, Fotografia cyfrowa, Helion 2002

 3. Ł. Obarlen, Fotografia cyfrowa, ćwiczenia praktyczne, Helion 2003

 4. G. Georges, Techniki obróbki zdjęć cyfrowych, Helion 2003

 5. Jamsa K., Programowanie WWW, Wydawnictwo MIKOM, 1997

 6. Praca zbiorowa, Grafika Komputerowa, WNT Warszawa 1994


Temat 17: Stanowisko laboratoryjne dla przedmiotu Techniki Multimedialne oraz Przetwarzanie Obrazów cz. IV

Poprawa kontrastu widmowego obrazu


Język Borland C++ Builder lub Matlab


 1. Przygotowanie koncepcji ćwiczenia laboratoryjnego

 2. Opis podstaw teoretycznych zagadnienia

 3. Generowanie histogramu obrazu

 4. Wyrównywanie histogramu – poprawa kontrastu

 5. Przetwarzanie blokowe obrazu

 6. Przygotowanie instrukcji do ćwiczenia

Literatura: 1. T. Raly, Fotografia cyfrowa dla każdego, Fokus 2002

 2. B. Long, Fotografia cyfrowa, Helion 2002

 3. Ł. Obarlen, Fotografia cyfrowa, ćwiczenia praktyczne, Helion 2003

 4. G. Georges, Techniki obróbki zdjęć cyfrowych, Helion 2003

 5. Jamsa K., Programowanie WWW, Wydawnictwo MIKOM, 1997

 6. Praca zbiorowa, Grafika Komputerowa, WNT Warszawa 1994Temat 18: Film reklamowy Wyższej Szkoły Informatycznej w Bydgoszczy
Plan:

 1. Wprowadzenie.

 2. Nagranie próbek filmu na terenie szkoły.

 3. Montaż filmu np. w programie Adobe Premiere.

 4. Przygotowanie polskiej skróconej wersji konspektu pomocy dla oprogramowania Adobe Premiere.

 5. Przygotowanie demonstracyjnej płyty CD zawierającej projekt filmu jak i gotowy produkt końcowy

 6. Przygotowanie multimedialnej strony internetowej.

Literatura: 1. D. Flynn, Tworzenie cyfrowego wideo, Helion 2002

 2. T. Raly, Fotografia cyfrowa dla każdego, Fokus 2002

 3. B. Long, Fotografia cyfrowa, Helion 2002

 4. Ł. Obarlen, Fotografia cyfrowa, ćwiczenia praktyczne, Helion 2003

 5. G. Georges, Techniki obróbki zdjęć cyfrowych, Helion 2003

 6. Jamsa K., Programowanie WWW, Wydawnictwo MIKOM, 1997

 7. Underdahl B., Macromedia Flash MX, Kurs podstawowy, Wydawnictwo Edition 2000

 8. Abiteboul S., Dane w sieci WWW, Wydawnictwo MIKOM, 2000

 9. McCarty B., PHP 4 – Kurs podstawowy, Wydawnictwo Edition 2000

 10. Praca zbiorowa, PHP & MySQL dla webmastera, Wydawnictwo Translator S.C.

 11. Microsoft, SQL Server 2000 – konfiguracja i optymalizacja, Wydawnictwo Microsoft Press

 12. Pliki pomocy programu Adobe Premiere 6.0


Temat 19: Zaawansowany programowy konwerter plików tekstowych
Plan:

 1. Wprowadzenie

 2. Opis różnego rodzaju formatów plików tekstowych np. html, LaTeX, oraz różnych sposobów kodowania polskich czcionek.

 3. Opis zagadnienia – prezentacja przykładowych plików oraz docelowych formatów w jakich mają zostać zapisane.

 4. Realizacja aplikacji pracującej w środowisku Linux / Windows

 5. Przeprowadzenie testów polegających na przetwarzaniu plików tekstowych.

 6. Dokumentacja aplikacji.

Literatura: 1. Steward I., Jones R., Sztuka programowania w języku C, Wydawnictwa Naukowo –Techniczne, Warszawa 1992, 236s.

 2. H. Schildt., Informator o języku programowania. Borland C++, Wydawnictwo Nakom, Poznań 1998.

 3. Knuth D.E., The Art. Of Computer Programming vol.2 Seminumerical Algorithms, Addison –Weslaey, 3rd edition, November 1997, 640p.

 4. Barkakati N., Borland C++ 4 – Przewodnik programisty  – tłumaczenie z  angielskiego, Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1995, ss. 782 799.

 5. Bisz M., Cielecki M., Ćwiczenia z C++ Buidera, Wydawnictwo Edu-Mikom s.c., Warszawa 1997

 6. Pliki pomocy - , Help for Borland C++ Builder- Making components available at design time, Borland C++ Builder 4.0 Reference

 7. Liberty J., C++ dla każdego, Wydawnictwo HelionTemat 20: Program obsługujący mikroprocesorowy sterownik stymulatora przez interfejs RS-232
Plan:

 1. Sposoby tworzenia bibliotek Dynamic Linked Library (DLL)

 2. Opis biblioteki sterującej stercom.dll

 3. Interfejsu RS-232, charakterystyka, funkcje.

 4. Opis protokołu komunikacyjnego PC - sterownik

 5. Program kontrolujący sterownik – dokumentacja oprogramowania

 6. Interfejs użytkownika programu – instrukcja obsługi

 7. Podsumowanie i wnioski końcowe

Literatura: 1. Petzold c., Programowanie Windows – edycja polska, Wydawnictwo RM, Warszawa 1999

 2. Houlette F., Holderby W., Black D.: Windows 95 od wewnątrz. Przewodnik programisty. Wydawnictwo LT&P., Warszawa 1997

 3. Pawłowski P., Mikroprocesorowy sterownik stymulatora, politechnika Poznańska, Poznań 2001

 4. Pawłowski P., Dabrowski A, Portalski M, Kontrola mikroprocesorowego sterownika stymulatora z platformy komputera PC, Zastosowania Komputerow w Elektortechnice 2002, Poznań / Kiekrz s. 373 – 376

 5. Metzger P., Anatomia PC, Helion 2001


Temat 21: Programowalny generator sygnałów zegarowych do struktur SC
Plan:

 1. Opis podstawowych struktur Switched Circuit

 2. Podział metod generacji sekwencji cyfrowych

 3. Opis programowalnych sekwencerów

 4. Opis standardu ISP (In System Programming)

 5. Przykładowa aplikacja generatora wykorzystująca szybki mikrokontroler RISC (np. AVR)

 6. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura: 1. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej Reprogramowalne Układy Cyfrowe, Szczecin 1998

 2. Test, Measurement and Monitoring Prod. Catalog, Data Pattern Generator, Tektronix 2001,

 3. Dokumentacja techniczna mikrokontrolerów AVR www.atmel.com

 4. A. Dąbrowski, “Multirate and multiphase switched-capacitors circuits”, Chapman & Hall, London 1996

 5. Dąbrowski A., Długosz R., Pawłowski P., Design of Hardware Multiphase Clock Systems for SC FIR Filters, Signal Processing SP 2002, Poznań


Temat 22: Program analizujący pliki wav

Plan:


 1. Opis nagłówka i zawartości plików wav

 2. Podstawowe charakterystyki dźwięku

 3. Problemy przetwarzania analogowo – cyfrowego i cyfrowo – analogowego.

 4. Właściwości procesów czasu rzeczywistego i przetwarzania off – line

 5. Metody analizy dźwięku – program wyznaczający podstawowe charakterystyki

 6. Dokumentacja oprogramowania

 7. Podsumowanie i wnioski końcowe

Literatura: 1. Kotoński W., Muzyka elektroniczna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1989

 2. Liberty J., C++ dla każdego, Wydawnictwo Helion

 3. Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, Mikom, Warszawa 1998

 4. Born G., File Formats Handbook, ITP 1995, Boston

 5. Mobius W., Magia sygnału, Helion 1997


Temat 23: Programowy generator sygnałów tonowych i szumowych
Plan:

  1. Podział generatorów sygnałowych

  2. Metody cyfrowej generacji sygnałów sinusoidalnych

  3. Sposoby generacji sygnałów szumowych

  4. Właściwości procesów czasu rzeczywistego i przetwarzania off – line

  5. Problematyka zmienności parametrów generowanych sygnałów w czasie generacji

  6. Program generujący sygnały złożone

  7. Dokumentacja do stworzonego oprogramowania

  8. Podsumowanie i wnioski końcowe

Literatura:

 1. Wojdat M., Trajdos T., Kulesza C., Koch E., Dreszer J., Poradnik inżyniera Matematyka, WNT

 2. Pawłowski P., Mikroprocesorowy sterownik stymulatora, politechnika Poznańska, Poznań 2001

 3. Red. Dąbrowski A., Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych, Wyd. PP 1998

 4. Mobius W., Magia sygnału, Helion 1997

 5. Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, Mikom, Warszawa 1998

 6. Liberty J., C++ dla każdego, Wydawnictwo Helion


Temat 24: Bank cyfrowych filtrów audio

Plan: 1. Podstawowe podziały filtrów

 2. Metody filtracji cyfrowej

 3. Sposoby projektowania filtrów cyfrowych

 4. Filtracja liniowa i nieliniowa

 5. Właściwości procesów czasu rzeczywistego i przetwarzania off – line

 6. Program realizujący bank filtrów audio – dokumentacja oprogramowania

 7. Wnioski końcowe i podsumowanie

Literatura:    1. Szabatin J., Podstawy teorii sygnałów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2000,

    2. Red. Dąbrowski A., Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych, Wyd. PP 1998

    3. Brzózka J., Dorobczyński L., Programowanie w Matlab, Mikom, Warszawa 1998

    4. Saramaki T., Mitra S. K., Design of Computationally Efficient Interpolated FIR Filters, IEEE Trans. of Circuits and Systems, Vol. 35, No. 1, 1998, ss. 70 -87

    5. Red. Dąbrowski A., Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych, Wyd. PP 1998

    6. Liberty J., C++ dla każdego, Wydawnictwo Helion

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna