Ramy chronologiczne Data WydarzeniePobieranie 29.56 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.56 Kb.
Sprawdzian z romantyzmu
1. Określ ramy czasowe romantyzmu w Polsce. (1 p.)


Ramy chronologiczne

Data

Wydarzenie

początekkoniec
2. Scharaktryzuj krótko światopglad romantyczny. (2 p.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
3. Spośród wymienionych gatunków literackich zaznacz te, które są charakterystyczne dla romantyzmu. (1 p.)

poemat heroikomiczny

□ powiastka filozoficzna

□ ballada

□ powieść poetycka

dramat romantyczny

□ satyra
4. Przyporządkuj imiona i nazwiska malarzy do odpowiednich tytułów obrazów. (2 p.)


Caspar David Friedrich •

Henry Fuseli •

Francisco Goya •
Koszmar

Rozstrzelanie powstańców madryckich

Wolność wiodąca lud na barykady

Skały kredowe na Rugii
5. Z których utworów Adama Mickiewicza pochodzą podane fragmenty? (2 p.)


Fragment

Tytuł utworu

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie

Święty i czysty jak pierwsze kochanie
Ja kocham cały naród! – objąłem w ramiona

Wszystkie przeszłe i przyszłe jego pokolenia
Szukałem, ach! szukałem tej boskiej kochanki,

Której na podsłonecznym nie bywało świecie
Dziewczyna duby smalone bredzi,

A gmin rozumowi bluźni

6. Odwołując się do III części Dziadów, wyjaśnij pojęcie mesjanizmu. (2 p.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
7. Pełny tytuł Pana Tadeusza brzmi (1 p.)
A. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka we dwunastu księgach wierszem.

B. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.

C. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach spisana.

D. Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.


8. Co symbolizują Termopile przywołane w Grobie Agamemnona Juliusza Słowackiego? (2 p.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
9. Wymień pięć cech dramatu romantycznego i zilustruj je przykładami z Kordiana. (5 p.)


Cecha

Przykład10. Przeczytaj fragment sonetu i wybierz właściwe dokończenie zdania. (1 p.)
Adam Mickiewicz Stepy akermańskie
Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,

Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,

Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.


W podanym cytacie można odnaleźć:

A. anaforę, metaforę, epitet.

B. metaforę, elipsę, epitet.

C. metaforę, porównanie, epitet.

D. metaforę, przerzutnię, epitet.
11. Na podstawie wiersza Cypriana Norwida W Weronie wytłumacz, czym jest aluzja literacka. (2 p.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
12. Omów realziację i funkcję motywu wędrówki w „Kordianie” juliusz Słowackiego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

13. Wyjaśnij znaczenie tytułu Nie-Boska komedia. Podaj przynajmniej dwie jego interpretacje. (2 p.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna