Ramzes Sp z o o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 WarszawaPobieranie 342.79 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar342.79 Kb.

Ramzes Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

NIP: 527-10-30-866

tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73

http://www.ramzes.pl

e-mail: ramzes@ramzes.pl


Aplikacja Ramzes
MOBILE PRES

podręcznik użytkownika

Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw

autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

formie programu lub treści podręcznika bez pisemnej zgody firmy Ramzes Sp. z o.o. jest

zabronione.

Warszawa, maj 2010


Opracowanie i skład: Ramzes Sp. z o.o.

1 Wstęp 4

2 O programie i podręczniku 1

2.1 Aplikacji Ramzes 1

2.2 Przeznaczenie programu Ramzes MOBILE PRES 1

2.3 Wymagania sprzętowe. 23 Uruchomienie programu 3

3.1 Uruchamianie programu. 3

3.2 Rejestracja programu. 5

3.3 Rejestracja rocznej modyfikacji. 8

3.4 Uruchamianie wersji ograniczonej czasowo. 9

4 Menu programu 11

4.1 Główne okno programu. 11

4.2 Zakończenie pracy z programem. 12

5 Przygotowanie programu do pracy 13

5.1 Opcje systemu. 13

5.2 Data systemowa. 14

5.3 Parametry firmy 146 KONFIGURACJA 17

7 System Sprzedaży Mobilnej SSM 19

7.1 Budowa systemu. 20

7.2 Instalacja systemu. 21

7.3 Program do zarządzania usługą. 22

7.4 Instalacja programu na urządzeniu mobilnym. 26

7.5 Pierwsze uruchomienie. 26

7.6 Zarządzanie danymi. 28

7.7 Wykonywanie zamówienia. 31

7.8 Wysyłanie zamówień na serwer. 35

7.9 Zestawienie sprzedaży. 358 www.ramzes.pl 36

9 Uwagi końcowe 37


1

Rozdział

1WstępPodręcznik użytkownika zawiera informacje o komercyjnym programie oferowanym pod nazwą handlową Aplikacja Ramzes MOBILE PRES.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w podręczniku były kompletne i sprawdzone. Niniejszą instrukcje przygotowano w oparciu o wersje programów obowiązujące na dzień 25.05.2010 r. Z uwagi na nieustannie prowadzone prace rozwojowe producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. W związku z powyższym zakres funkcjonalny dostarczanego programu może być inny niż wynika to z opisu.

Poszczególne funkcje programu zostały zaprezentowane w sposób umożliwiający szybkie rozpoczęcie pracy. Informacje przedstawiono w kolejności wynikającej z potrzeb konfiguracji programu oraz sposobu jego użytkowania podczas normalnej eksploatacji.

Życzymy miłej pracy z systemem

Ramzes Sp. z o.o.
2

Rozdział

2O programie i podręczniku
2.1Aplikacji Ramzes

Aplikacja Ramzes to najwyższej jakości zintegrowany system wspomagający zarządzanie małych i średnich przedsiębiorstw.


Stworzony został z myślą o dynamicznych, nowoczesnych firmach. Funkcjonuje na platformie Windows, posiada przyjazny interfejs oraz intuicyjną obsługę. Decyduje o tym:


 • szybkie i łatwe wprowadzanie dokumentów,

 • możliwość pracy z systemem bez użycia myszki,

 • szybki dostęp do potrzebnych informacji,

 • możliwość eksportu danych do formatu arkusza kalkulacyjnego (np. Excela).

System składa się ze ściśle współpracujących ze sobą modułów, odpowiadających za pracę wszystkich działów firmy.


Łączność pomiędzy modułami czyni pracę łatwą i efektywną, zaś niezawodność i bezpieczeństwo zapewnia komfort. Pozwala na to m.in.


 • rozbudowany system definiowania uprawnień użytkowników,

 • możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii obsługi relacyjnych baz danych, koszty związane z eksploatacją systemu są minimalne.2.2Przeznaczenie programu Ramzes MOBILE PRESRamzes MOBILE PRES stworzona jest do ścisłej współpracy pomiędzy Aplikacją Ramzes Magazyn a oprogramowaniem mobilnym.
Program umożliwia między innymi:


 • łatwe i szybkie automatyczne synchronizowanie danych z urządzeń mobilnych ,
 • zarządzanie dokumentami zbieranymi w terenie,

- realizacja zamówień detalicznych

- realizacja zamówień hurtowych • tworzenie raportów dla przedstawicieli handlowych,


2.3Wymagania sprzętowe.Komputer:

Procesor: Pentium 133 MHz

Pamięć operacyjna (RAM): 32 MB (zalecane 64 MB)

Karta graficzna: VGA z rozdzielczością min. 800x600

Miejsce na dysku (HDD): 150 MB oraz co najmniej 10% wolnego miejsca

System operacyjny: MS Windows 98 SE, Me, 2000, XP, Vista, Windows7

Urządzenie przenośne:

Procesor: 266 MHz, rekomendowany: 400 MHz

Pamięć: minimum 64 MB

Wyświetlacz: 320 x 240 pikseli bądź więcej

System operacyjny: Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1, 6.5

3

Rozdział

3Uruchomienie programu
3.1Uruchamianie programu.

Przed rozpoczęciem pracy z programem Ramzes – MOBILE zalecane jest zapoznanie się z podręcznikiem użytkownika programu Ramzes – Administrator, gdzie znajdują się informacje użyteczne do prawidłowego zainstalowania Aplikacji Ramzes – MOBILE oraz wskazówki pomocne w ustawieniu parametrów programu, konfiguracji operatora oraz uprawnień. System przewiduje rozwiązania, które pozwalają na dostosowanie programu do specyfiki działalności i ustalonych w przedsiębiorstwie zasad.


Uprzednio zainstalowany program Aplikacja Ramzes – MOBILE uruchamia się w taki sam sposób jak inne aplikacje obsługiwane przez system Windows® (czyli np. dwukrotne kliknięcie myszą na ikonę programu ).

Praca z programem rozpoczyna się od wybrania:
 1. Firmy (Rysunek 1-1).Rysunek 1 1 Okno wyboru firmy.
Przy pierwszym uruchomieniu programu, ze zrozumiałych względów, nie ma możliwości wyboru firmy. Pracę z programem należy zatem rozpocząć od dodania nazwy firmy. Szczegółowy opis zakładania firm, dodawania użytkowników oraz nadawania im uprawnień został zamieszczony w podręczniku użytkownika Ramzes – Administrator w rozdziale 4.
2) Operatora (Rysunek 1-2).
3) Daty systemowej (aplikacji; nie mylić z czasem zegara PC) (Rysunek 1-3).Rysunek 1 2 Okno wyboru operatora.


Rysunek 1 3 Okno wyboru daty.Domyślnie program rozpoczyna pracę z datą bieżącą (wg zegara PC).


Rok w dacie systemowej (aplikacji) jest datą, którą inicjują się daty we wprowadzanych dokumentach oraz raportach i zestawieniach.
Po podaniu daty systemowej i otwarciu baz danych firmy, na ekranie wyświetli się główne okno programu Ramzes – Administrator


3.2Rejestracja programu.

Po uruchomieniu procesu rejestracji pojawia się okno przedstawione poniżej.Rysunek 3 4 Okno do wprowadzania danych rejestracyjnych.
W oknie tym należy wprowadzić kolejno dane dostarczone przez producenta oprogramowania, czyli: • Hasło,

 • Nazwę firmy, (w pole Właściciel)

 • Nr licencji, (w pole Licencja Nr)

 • Nr klienta, (w pole Nr w bazie)

 • Wersję.Rysunek 3 5 Dane rejestracyjne programu RAMZES - MAGAZYN.

Dane rejestracyjne należy wprowadzać w sposób uważny zwracając uwagę na wielkość liter, odstępy, ilość znaków „/” itp.

Po zapisaniu danych rejestracyjnych wyświetlany jest komunikat o niepoprawności danych (jeżeli zostały wpisanie błędnie) lub potwierdzający rejestrację programu.

Rysunek 3 6 Komunikaty po wprowadzeniu danych rejestracyjnych.

W przypadku podania nieprawidłowych danych rejestracyjnych dodatkowo zostanie wyświetlony komunikat informacyjny.Rysunek 3 7 Komunikat informacyjny dla użytkownika programu.

Procedura rejestracji programu jest też dostępna z Menu programu | Opcje systemu | 4. Rejestracja.


W przypadku powtórnego wprowadzenia licencji (zwiększenie ilości użytkowników lub zakładów, wprowadzenie upgrade’u na kolejny rok) rejestracja programu nie wymaga wprowadzania nazwy firmy i numeru klienta.
Rejestracji rozszerzania zakresu licencji o dodatkowe firmy lub stanowiska w sieci należy wykonać po wybraniu firmy, w której program Ramzes – MAGAZYN jest już aktywny. Bez takiej operacji, po wyczerpaniu limitu określonego w dotychczasowej licencji, nie jest możliwa aktywacja programu dla kolejnych firm.

Dane rejestracyjne można podejrzeć na zakładce Licencja w oknie informacji o programie ( Rysunek 3 -8).Rysunek 3 8 Informacje o licencji.
3.3Rejestracja rocznej modyfikacji.

Po zakończeniu „okresu ochronnego” kolejne modyfikacje Aplikacji Ramzes są dostarczane odpłatnie.


Modyfikacje do Aplikacji Ramzes są przypisane do danego roku kalendarzowego.
Po wprowadzeniu pierwszej modyfikacji w danym roku konieczna jest jednorazowa rejestracja programu generowanymi indywidualnie na dany rok danymi licencyjnymi.Rysunek 3 9 Rejestracja rocznej modyfikacji.

Forma dostarczenia kodów rejestracyjnych, wysokość opłaty oraz rodzaj płatności zależy od sposobu dostarczania modyfikacji, czyli typu wybranej usług (e-Modyfikacje lub kurier-Modyfikacje).


Po wprowadzeniu modyfikacji do programu nieobjętego okresem ochronnym nie można uruchomić programu bez aktualnych kodów rejestracyjnych.
Powyższe zasady obowiązują w momencie tworzenia dokumentacji.

Aktualne zasady są dostępne na stronach internetowych Ramzesa.3.4Uruchamianie wersji ograniczonej czasowo.

Dostarczony program może być uruchamiany bez rejestracji przez 60 dni.

Po tym terminie dalsze użytkowanie wymaga rejestracji programu.
Upływ dni liczony jest według dat dokumentów wprowadzanych przez użytkownika (należy to rozumieć jako różnicę dni pomiędzy najstarszym dokumentem a najnowszym).

Pozwala to na wprowadzenie dokumentów z dwóch miesięcy. Przy tym możliwy jest powrót do testowania nawet po kilku miesiącach przerwy. Z drugiej strony, już w dniu instalacji można spowodować wyczerpanie limitu testów, jeśli wprowadzone zostaną dokumenty zbyt odległe w czasie.


Przez 60 dni od daty wprowadzenia pierwszego dokumentu, program może być uruchamiany w wersji demonstracyjnej. Do chwili jego rejestracji pojawiać się będzie okno:

Rysunek 3 10 Wybór trybu pracy programu.

Natomiast po upływie 60-dniowego okresu nie będzie można uruchomić programu, a jedynie go zarejestrować.Rysunek 3 11 Po 60-ciu dniach wymagana jest rejestracja.
Dane wprowadzone do programu podczas użytkowania wersji demonstracyjnej zostają zachowane, nawet jeżeli nie zarejestrowano programu w wyznaczonym czasie. Po dokonaniu rejestracji można je wykorzystywać do dalszej pracy.


4

Rozdział

4Menu programu
4.1Główne okno programu.
4.2Zakończenie pracy z programem.

Użytkownik może opuścić program poprzez:
 • wybór przycisku  (na pasku w prawej
  dolnej części ekranu),

 • wybór skrótu  ALT  +
 • wybór menu programu Faktura i wybranie polecenia 10. zakończ.
Rysunek 4 12 Menu Faktura.

5

Rozdział

5Przygotowanie programu do pracy


Opisane w poprzednich rozdziałach informacje pozwalają na uruchomienie programu. Aby dobrze wykorzystać funkcje Aplikacji i oferowane przez nią mechanizmy warto poświęcić nieco czasu na poznanie zasad działania programu. Pozwoli to na optymalne skonfigurowanie go do potrzeb konkretnej firmy.


Wszystkie poniższe ustawienia można wprowadzić w Ramzes – Administratorze. Wówczas nie ma potrzeby ponawiania tych operacji w programie Ramzes – Faktura.

Sposób przygotowania systemu do pracy z poziomu Administratora opisano we właściwym mu podręczniku w rozdziale 9.2.2 – 9.2.4 i rozdz. 6.2 oraz niniejszej instrukcji w rozdziale Error: Reference source not found.5.1Opcje systemu.

Ustawień opcji systemu dokonuje się przy wykorzystaniu funkcji z Menu programu | Opcje systemu.Rysunek 5 13 Menu Opcje systemu.
W kolejnych punktach opisano decyzje, dotyczące ustawień programu, podejmowane są przy konfigurowaniu programu na potrzeby danej firmy.


5.2Data systemowa.

Ustawienie daty systemowej odbywa się zaraz po zalogowaniu do systemu.


Funkcja udostępniona w Menu programu | Opcje systemu | 1. data systemowa pozwala na zmianę daty bez opuszczania programu.

Rysunek 5 14 Zmiana daty systemowej.
Zmiana daty umożliwia łatwiejsze wprowadzanie dokumentów (domyślne daty dokumentów są ustawiane wg daty systemowej) oraz sporządzanie zestawień i raportów (domyślne daty zależą od daty systemowej).

5.3Parametry firmy

Opcja parametry firmy udostępniona w Menu programu | Opcje systemu | 2. parametry firmy pozwala na wprowadzenie danych koniecznych do poprawnego wystawiania faktur oraz generowania przez program dokumentów.


Wybór polecenia powoduje otwarcie okna:

Rysunek 5 15 Parametry firmy.

Miejsce wystawiania faktur
W tej części okna należy wprowadzić lub w razie potrzeby poprawić wpis jaki ma być wystawiany na dokumencie jako miejsce wystawienia faktury.


Automatyczne tworzenie dokumentu MP do dokumentu MW
Jeżeli mamy klika magazynów w obrębie tej samej lokalizacji (oddziału firmy) i robimy przesunięcie międzymagazynowe z magazynu źródłowego na magazyn docelowy (wystawiając dokument MW – Magazyn wydał) to zaznaczenie tej opcji spowoduje wygenerowanie dwóch dokumentów równocześnie, tj. MW dla magazynu źródłowego (rozchód towaru) i MP (Magazyn przyjął) dla magazynu docelowego (przychód towaru). Jeśli opcja nie jest zaznaczona wystawiając dokument MW nastąpi tylko rozchód towaru.
Faktury marża / komis
Tą opcje należy zaznaczyć w przypadku, kiedy chcemy wystawiać faktury marża. W spisie magazynów zostaną utworzone dwa nowe magazyny tj. 253 – Ewidencja marży (handel) oraz 254 – Ewidencja Marży (komis), z których należy prowadzić sprzedaż. Dokładny opis wystawienia faktury marża znajduje się w rozdziale Error: Reference source not found niniejszej instrukcji.
Prefiks i Sufiks faktury sprzedaży
Program umożliwia dodanie prefiksu i sufiksu do numeru faktury. Numer faktury w programie ma postać:
{ prefiks } numer { sufiks }

Np. w nr AB/474/2007


AB/ – prefiks

474 – numer faktury

/2007 – sufiks
Należy zauważyć, że żaden znak (spacja, slash itp.) nie jest dodawany automatycznie. Jeśli sufiksem będzie ‘07, to numerem przykładowej faktury będzie AB/474’07.


Skrócony wydruk rejestru VAT
Zaznaczanie opcji:


 • Skrócony wydruk rejestru VAT.

Daje możliwość wydruku rejestru sprzedaży VAT tylko z wykorzystanymi stawkami VAT w okresie sporządzanego rejestru. Domyślnie program sporządza wydruk rejestru sprzedaży VAT ze wszystkimi stawkami dostępnymi w Aplikacji Ramzes.


Automatyczne numerowanie Faktur VAT RR
Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne numerowanie faktur stwierdzających nabycie towarów i usług od rolników ryczałtowych, wystawianych przez firmę (nabywcę) w imieniu rolnika.

Rabat w programie liczony jest od:


 • wartości pozycji (powoduje wyliczanie rabatu od wartości pozycji i zaokrąglanie jej zgodnie z zasadami, cena jedn. po rabacie wyliczana jest z dokładnością do czterech miejsc po przecinku),

 • ceny jednostkowej (cena jednostkowa po rabacie wyliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc i zaokrąglana zgodnie z zasadami, następnie mnożona przez ilość co w rezultacie daje wartość pozycji po rabacie).


Podsumowanie dokumentów liczone wg:


 • Kolumn (ogólna kwota podatku VAT dotycząca sprzedaży / zakupu poszczególnych towarów i usług wykazanych na dokumencie liczona jest w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT),

 • Pozycji (ogólna kwota podatku VAT liczona jest od sumy wartości sprzedaży / zakupu netto towarów i usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek VAT).


6

Rozdział

6KONFIGURACJA

W Menu programu | Narzędzia dostępna jest funkcja 5. mobile.

Tutaj dokonamy wszelkich ustawień dotyczących wymiany AP RamzesMobilna Aplikacja.

Jak również zaimportujemy lub wyekspotrujemy ręcznie dane.


Wysyłanie ręczne:


W Menu programu | Narzędzia | mobile dostępna jest funkcja 1. export.

Odbieranie ręczne:


W Menu programu | Narzędzia | mobile dostępna jest funkcja 2. import.

Po wybraniu 3. konfiguracja przejdziemy do okna:
,

7

Rozdział

7System Sprzedaży Mobilnej SSMSystem Sprzedaży Mobilnej

SSM


Instrukcja obsługi
7.1 Budowa systemu.
Elementy systemu.

System składa się z następujących elementów:

Usługa systemu. Pracująca w tle, niewidoczna dla użytkownika część systemu odpowiedzialna za komunikację z urządzeniami PDA handlowców i zapis zamówień

do bazy danych. W domyślnej konfiguracji usługa jest zawsze uruchomiona. Instalowana powinna być tylko na jednym komputerze, będącym serwerem systemu.

Zarządzanie usługą. Niewielki program służący do uruchamiania i zatrzymywania usługi oraz jej konfiguracji. Instalowany powinien być tylko na komputerze, na którym została zainstalowana usługa systemu.

Baza danych. Baza MsSQL 2005 służąca do przechowywania zgromadzonych danych.

Oprogramowanie PDA. Oprogramowanie służące do wykonywania zamówień przez handlowców za pomocą urządzeń PDA.
Zasada działania.

Najważniejszym elementem systemu jest jeden z komputerów pełniący rolę serwera systemu. Na nim zainstalowana jest Usługa SSM, program do zarządzania usługą

oraz baza danych. Z komputerem tym z jednej strony komunikują się handlowcy pobierając potrzebne dane i przysyłając zamówienia, a z drugiej strony użytkownicy, którzy przygotowują zamówienia, wykonują raporty, wprowadzają dane.
7.2Instalacja systemu.


Dostarczony instalator instaluje wszystkie potrzebne elementy systemu. Należy jednak zwrócić uwagę, aby w trakcie instalacji systemu wybrać właściwe komponenty do zainstalowania:


Serwer SSM – instaluje usługę SSM oraz program do zarządzania usługą.

Instaluje się tylko jeden komponent Serwer SSM na wybranym komputerze.

Serwer bazy danych MsSQL 2005 – opcjonalny element serwera SSM. Jeżeli instalujesz Serwer SSM i chcesz skorzystać z darmowej wersji bazy danych pozostaw ten element zaznaczony. Jeżeli tylko aktualizujesz oprogramowanie serwera SSM nie zaznaczaj tego elementu.

Wymiana danych z RAMZES – program umożliwiający wymianę danych pomiędzy SSM a AP Ramzes Magazyn.

7.3Program do zarządzania usługą.


W celu uruchomienia programu do zarządzania usługą należy na komputerze, na którym zainstalowano usługę uruchomić program poprzez menu Start → SSM → Zarządzanie uługą SSM. Program pojawi się w pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu. Ikona programu przedstawiała będzie stan uruchomienia usługi. Klikając na ikonę prawym klawiszem myszy otworzy się menu. W celu otwarcia okna programu należy wybraćOkno zarządzania.
Pamietaj!

Warto ustawić program do zarządzania usługą jako automatycznie uruchamiany przy

starcie systemu. Dzięki temu zawsze będzie wiadomo czy usługa pracuje.
Praca usługi.

Na oknie programu widoczne są przyciski:

Uruchom usługę uruchomienie usługi.

Zatrzymaj usługę – zatrzymanie pracy usługi. Uwaga w tym stanie nie będzie możliwe połączenie się urządzeń handlowców.

Konfiguracja – otwiera okno konfiguracji usługi.

Otwórz plik logu usługi – otwiera notatnik z plikiem, w którym zapisane są zdarzenia techniczne z ostatniego okresu pracy usługi. Pozwala to na zdiagnozowanie problemów w pracy usługi nawet, jeśli nie może ona zapisać zdarzeń w bazie danych.

Konfiguracja.

W oknie konfiguracji usługi ustawiamy jedynie techniczne parametry, których nie zmieniamy w trakcie normalnego użytkowania systemu.


Zakładka ogólne

Klucz licencyjny – klucz licencyjny instalacji. W przypadku dostarczenia nowego klucza należy wprowadzić go w tym miejscu.

Połączenie z serwerem MS SQL – ciąg połączenia z bazą danych. Sposób konfiguracji połączenia opisany jest w punkcie 5.1.

Port połącz aplikacji mobilnych – numer portu TCP, który usługa otworzy w celu komunikacji z urządzeniami handlowców.

Zezwalaj urządzeniom na zapamiętanie kodu PIN zaznaczenie opcji spowoduje możliwość uruchamiania programu na urządzeniach handlowców bez potrzeby każdorazowego wprowadzania kodu PIN dla SSM. W przeciwnym wypadku na początku każdego dnia pracy i po każdym uruchomieniu programu handlowiec będzie proszony o wprowadzenie swojego kodu PIN dla SSM.

Kontroluj powtarzające szamówienia – zaznaczenie tej opcji spowoduje

brak możliwości wprowadzenia przez handlowca zamówienia z towarem, który został już zamówiony przez dany sklep w ciągu ostatnich 24 godzin.

W przypadku, kiedy opcja jest niezaznaczona system wyklucza tylko identyczne zamówienia sprawdzając rodzaj i ilość każdego towaru na zamówieniu.

Grupuj produkty według – opcja wyboru czy na urządzeniu handlowca produkty powinny być pogrupowane według kategorii czy nazwy producenta.

Urządzenie handlowca obsługuje tylko jeden rodzaj grupowania, dlatego musimy wybrać bardziej odpowiedni dla danej instalacji.Oprogramowanie PDA

Handlowiec


Instrukcja obsługi
7.4 Instalacja programu na urządzeniu mobilnym.

W celu zainstalowania oprogramowania na urządzeniu należy wgrać plik instalatora programu Handlowiec.CAB na urządzenie za pomocą kabla lub połączenia bezprzewodowego z komputerem. Po wgraniu pliku odszukujemy go na urządzeniu i uruchamiamy. Po zakończeniu instalacji program możemy odnaleźć w Programach.7.5 Pierwsze uruchomienie.Ustawienia programu.
Podczas pierwszego uruchomienia programu

Handlowiec należy skonfigurować opcje połączenia

z serwerem systemu (przed próbą wprowadzenia kodu PIN handlowca – nie mylić z kodem PIN karty SIM operatora GSM). W tym celu wybieramy

Menu (prawy dolny róg ekranu) i opcję Ustawienia. W otwartym oknie konfigurujemy

następujące opcje:


Zakładka 1 – Ogólne.

Inteligentna klawiatura – zaznaczenie opcji spowoduje automatyczne pojawianie się klawiatury ekranowej w czasie pracy programu w chwili, kiedy jest ona potrzeba do wprowadzania danych.

Automatycznie aktualizuj dane – zaznaczenie

opcji spowoduje automatyczne pobieranie danych towarów i dokumentów nierozliczonych po wysłaniu zamówień na serwer.Pokazuj identyfikator produktu – zaznaczenie opcji spowoduje zastąpienie nazw produktów identyfikatorami. Wykorzystywane w instalacjach, gdzie

identyfikator jest skrócona pełną nazwą produktu.

Zakładka 2 – Połączenie.

Adres serwera – adres serwera systemu SSM. Może zostać wprowadzony w postaci adresu IP (np. 199.199.199.199) lub adresu URL (np. www.twojafirma.pl). W celu uzyskania tego parametru skontaktuj się z administratorem systemu.

Port serwera – Numer portu TCP do komunikacji z serwerem systemu SSM. . W celu uzyskania tego parametru skontaktuj się z administratorem systemu.

Nie kontroluj połączenia – zaznaczenie opcji wyłącza kontrolę aktywności połączenia internetowego przed próbą nawiązania połączenia z serwerem. Łącz automatycznie z - zaznaczenie opcji spowoduje automatyczne łączenie

przed próbą komunikacji z serwerem systemu. W większości instalacji opcja ta powinna być

zaznaczona.

Zalogowanie się w systemie.
Po skonfigurowaniu programu wprowadzamy kod PIN dostarczony nam przed

administratora systemu i naciskamy przycisk Zatwierdź. Program skomunikuje się z serwerem w celu uwierzytelnienie użytkownika. Po prawidłowym uwierzytelnieniu widok ekranu zostanie przełączony na główne okno.


W zależności od ustawień serwera systemu program może wymagać wprowadzenia kodu PIN raz dziennie przed rozpoczęciem pracy i po każdym wyłączeniu.
Kod PIN jest jednocześnie identyfikatorem handlowca w systemie. Każdy handlowiec powinien mieć inny kod PIN.
Pobranie potrzebnych danych.
Przed wykonaniem pierwszego zamówienia należy pobrać z serwera dane:

Sklepów – wchodzimy do Menu → Moje dane → Sklepy i w otwartym oknie wybieramy Menu → Pobierz z serwera.

Towarów - wchodzimy do Menu → Moje dane → Produkty i w otwartym oknie wybieramy Menu → Pobierz z serwera.
Pobieranie danych produktów jest zazwyczaj wykonywane cyklicznie w celu aktualizacji stanów magazynowych i cen z serwerem systemu za pomocą opcji Aktualizuj (zobacz punkt 3.1.3).

7.6 Zarządzanie danymi.Sklepy.
Aktualną listę sklepów możemy podejrzeć

wchodząc na głównym oknie programu do Menu → Moje dane → Sklepy. Przedstawione dane mogą być filtrowane (zobacz punkt 6.3 - działanie filtru).


Pobieranie danych z serwera.
Wchodząc do Menu → Pobierz z serwera aktualizujemy listę sklepów urządzenia pobierając dane bezpośrednio z serwera systemu.
Edycja danych sklepów.
Wchodząc do Menu → Nowy otwiera się okno, w którym można dopisać nowy sklep do listy. Dane tego sklepu

zostaną automatycznie zapisane na serwerze systemu wraz z pierwszym zamówieniem z tego sklepu (nie trzeba używać opcji Wyślij na serwer).


Edycji danych istniejącego sklepu dokonujemy wchodząc do Menu → Edytuj. Wprowadzone zmiany zaktualizują dane na serwerze wraz z

pierwszym zamówieniem z tego sklepu (nie trzeba używać opcji Wyślij na serwer).Eksport danych do serwera.
Użytkownik może wymusić aktualizację danych sklepów na serwerze bez wykonywania zamówienia z tych sklepów przez użycie opcji Menu → Wyślij na serwer.

Produkty.
Aktualną listę produktów możemy podejrzeć wchodząc na głównym oknie programu do

Menu → Moje dane → Produkty. Przedstawione dane mogą być filtrowane.

Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych produktów.
Pobieranie danych z serwera.
Wchodząc do Menu → Pobierz z serwera aktualizujemy listę produktów ze stanami i cenami pobierając dane bezpośrednio z serwera systemu.Konfiguracja tras.
Funkcja tras pozwala użytkownikowi grupować sklepy zgodnie z własnymi wymaganiami np. według dni pracy, miast, regionów.

Można stworzyć dowolną ilość tras (każda o

dowolnej ilości sklepów) i w nieograniczony sposób poruszać się po nich w trakcie pracy.
Program każdego kolejnego dnia proponuje kolejną trasę, ale nie blokuje możliwości jej zmiany.
Nowa trasa i edycja trasy..
W celu utworzenia nowej trasy należy na głównym oknie programu wejść do Menu Trasy → Nowa trasa.
W celu edycji istniejącej trasy należy w

głównym oknie programu wejść do Menu → Trasy → zwa trasy>.


Otwarte okno edycji trasy posiada dwie zakładki:

Bieżąca trasa – na tej zakładce widzimy wszystkie sklepy przypisane do wybranej trasy. Naciskając przyciski W górę i W dół możemy zmieniać pozycję na danej trasie zaznacznego sklepu. Na górze zakładki jest pole

z nazwą trasy. Domyślnie uzupełnione Trasa nr 1, 2, 3... , ale użytkownik może zmienić tą nazwę na dowolny inny tekst np.: Poniedziałek 1, Poniedziałek 2, Wtorek, Katowice, itp.

Lista sklepów – lista wszystkich sklepów. W celu dodania sklepu na trasę zaznaczamy haczyk po lewej stronie nazwy sklepu. W celu usunięcie sklepu z trasy odznaczamy ten haczyk.Kolejność tras.
W celu utworzenia nowej trasy należy na głównym oknie programu wejść

do Menu Trasy → Kolejność. W otwartym oknie widzimy listę tras. Aby zmienić ich kolejnośc należy zaznaczyć trasę i za pomocą przycisków Wrę i W dół przesunąć elementy na liście.
Eksport i import na serwer.
Trasy definiowane sa wyłącznie przez handlowca na jego urządzeniu, ale istnieje mozliwość zapisu skonfigurowanych tras na serwerze systemu w celu zabezpieczenia się przed utratą danych lub w przypadku zmiany urządzenia. W celu zapisu tras na serwerze należy na głównym oknie programu wejść do Menu Trasy → Zapisz na serwerze. W celu

odtworzenia wcześniej zapisanych tras należy na głównym oknie programu wejść do Menu Trasy → Pobierz z serwera.


7.7Wykonywanie zamówienia.

Wybór sklepu.
Dane sklepu, dla którego zrobimy zamówienie klikając Faktura lub Paragon są widoczne na głównym ekranie programu. Wyboru sklepu możemy dokonać poprzez:

Przyciski ze strzałkami w lewo i prawo – uzycie tych przycisków spowoduje wybór odpowiednio poprzedniego lub kolejnego sklepu z wybranje trasy. Jeśli trasa jest jeszcze niewybrana możemy tego dokonać wskazując jej nazwę w rozwijalnej liście Trasa ponad danymi sklepu.

Przycisk Inny sklep – użycie tego przycisku spowoduje otwarcie okna edycji trasy, na którym możemy zaznaczyć dowolny inny sklep z danej trasy lub na zakładce lista sklepów wybrać dowolny sklep z poza trasy. W przypadku, gdy trasa nie jest wybrana

widzimy wyłącznie listę wszystkich sklepów. W trakcie wyboru trasy istnieje mozliwość edycji sklepów trasy i ich danych.


Utworzenie zamówienia / wizyty.

Nowe zamówienie tworzymy poprzez użycie przycisków FAKTURA lub PARAGON na główny ekranie programu. Jednocześnie wybieramy rodzaj tworzonego dokumentu. Po wyborze przycisku otwiera się okno nowego zamówienia.

Jeśli wybrany sklep ma dokumenty nierozliczone to zostaną one pokazane automatycznie przed oknem zamówienia.

Uwaga! Jeśli zatwierdzone zostanie zamówienie, które nie ma wprowadzonych żadnych towarów to zostanie ono zaznaczone w systemie jako wizyta (bez zamówień). Dzięki temu można informować administratora o ilości odwiedzonych sklepów nawet, jeśli część z nich nie zamówiła towaru.
Wprowadzanie towaru na zamówienie.


W celu wprowadzenia towaru na zamówienie zaznaczamy go na pierwszej zakładce Dodaj oraz wprowadź odpowiednią ilość. Ilość towaru może być wprowadzana w polu Ilość na dole ekranu lub bezpośrednio z klawiatury bez potrzeby

przechodzenia do pola ilość (wystarczy zaznaczenie nazwy towaru na liście).

Uwaga!

Listę towarów można filtrować po nazwie, identyfikatorze i kodzie EAN. Filtr nie zwaraca uwagi na wielkości liter ani polskie znaki.Przykład: chcąc wyszukać towar o nazwie: karta graficzna wystarczy wpisać w filtr: „karta graficzna”.


Uwagi.
Jeśli zachodzi potrzeba przekazania wraz z zamówieniem dodatkowych informacji, należy wpisać ją w zakładce Uwagi. Jej treść zostanie przesłana wraz z zamówieniem do centrali

firmy. Pojawi się również na wydruku zamówienia.


Notatki.
Jeśli zachodzi potrzeba, aby jakaś dodatkowa informacja została zapamiętana przy sklepie, na który wprowadzane jest zamówienie, należy wpisać ją w zakładce Notatki. Wprowadzoną informację zobaczymy, gdy kolejnym razem będzie robione zamówienie na danym sklepie.

Informacja ta nie jest wysyłana z zamówieniem.


Dokumenty nierozliczone.
Okno dokumentów nierozliczonych pokazywane jest automatycznie przed oknem zamówienia. Jeśli chcemy obejrzeć rozliczenia ponownie w trakcie wykonywania zamówienia, należy wejść Menu → Dokumenty nierozliczone.

Zdjęcia.

Opcja zdjęć pozwala na wykonanie fotografii w trakcie zamówienia i przesłania jej do centrali firmy. Funkcjonalność może być użyta w celu wizualnego przedstawienia efektów swojej pracy. Aby z niej skorzystać należy:

 Wykonać zdjęcie za pomocą aparatu urządzenia.

 Wejść do Menu Dodaj zdjęcie. W otwartym oknie wprowadzić nazwę zdjęcia i użyć przycisku „Wybierz zdjęcie” w celu wskazania pliku graficznego.
Promocje.
Jeżeli administrator systemu zdefiniował obowiązujące promocje można wskazac wykonanie jednej (lub wielu) z nich w trakcie zamówienia. Opcja może zostać użyta np.

Do informowania o pozostawieniu plakatu, folderu, itp.


Historia promocji.
W celu sprawdzenia, które z promocji zostały juz wykonane na danycm sklepie

należy wybrać opcję Menu Historia promocji.Historia zamówień.
W celu sprawdzenia ostatnich zamówień wykonanych przez sklep wybieramy

Menu → Historia zamówień → 1 ostatnie (lub inna ilość w zalezności od potrzeb). Program pobierze potrzebne dane z serwera systemu, dzięki czemu zobaczyć można róznież zamówienia wykonane przez innych handlowców.
Zatwierdzenie zamówienia.
W celu zatwierdzenia wprowadzonych danych zamówienia wybieramy opcję Wyjdź w lewym dolnym rogu ekranu. Dane zamowienia zostaną zapisane w pamięci trwałej urzadzenia, ale nie będę automatycznie wysłane do centrali (na serwer), chyba, że w trakcie tworzenia zamówienia zaznaczona zostanie opcja Wyślij natychmiast.
Edycja zamówień niewysłanych.
Handlowiec może dokonać dowolnych zmian w zamówieniach, które nie zostały jeszcze wysłane. W tym celu w głównym oknie programu należy wybrać

Wyślij → Zobacz nie wysłane. W otwartym oknie zobaczymy listę infromacji, które nie zostaly jeszcze wysłane. Zanzaczając interesujące nas zamówienie.
Historia zamówień wysłanych.
W celu podejrzenia historii zamówień, jakie zostały wysłane przez program w okresie ostatnich dni (okres konfigurowalny w Ustawieniach) należy wybrać

Wyślij Historia wysłanych. W otwartym oknie zobaczymy listę zamówień. Można przejrzeć szczegóły każdego z nich, ale beż mozliwości edycji.
7.8Wysyłanie zamówień na serwer.

W celu wysłania wykonanych zamówień do serwera systemu w głównym oknie programu należy wybrać opcję Wyślij Wyślij teraz.
7.9Zestawienie sprzedaży.

W celu sprawdzenia sprzedaży, jaka została wygenerowana w okresie bieżącego lub poprzedniego miesiąca, w głównym oknie programu wybieramyMenu →Zestawienie sprzedaży → Bieżący miesiąc

(lub inny okres).


8

Rozdział

8www.ramzes.pl


Menu programu | Pomoc dostępna jest funkcja, której uruchomienie umożliwia przejście na stronę internetową producenta.
Rysunek 8 16 http://www.ramzes.pl .

9

Rozdział

9Uwagi końcowe
Zakres odpowiedzialności.
Prezentowane w podręczniku przykłady zawierają informacje mające jedynie zilustrować zasady działania programu. Przypadkowa zbieżność z danymi rzeczywistymi nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń z czyjejkolwiek strony. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przedstawionych informacji, bądź posiadania innych uwag, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie, co pozwoli wprowadzić stosowne poprawki.Odpowiedzialność za wykorzystanie programu zgodnie z zasadami prawa podatkowego oraz

Ustawy o VAT spoczywa w całości na UżytkownikuProducent (Ramzes Sp. z o.o.) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna