Ref. Ludu Boży, miasto Emanuela Ludu Boży odkupiony krwią Chrystusa Ludu ochrzczonych, Kościele Pana, Chwała tobie!Pobieranie 10.65 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar10.65 Kb.
Dosłowne tłumaczenie francuskiego tekstu pieśni „Peuple de Dieu, Cité de l'Emmanuel”

autor tłumaczenia: Mariusz Stanisz


Ref. Ludu Boży, miasto Emanuela

Ludu Boży odkupiony krwią Chrystusa

Ludu ochrzczonych, Kościele Pana,

Chwała tobie!
1. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij Przymierze z Mojżeszem

i obietnicę uczynioną tym, którzy wierzą w Pana.
2. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij zapowiedź Chrzciciela:

„Bóg przybędzie! Przygotuj ścieżkę, przemień swoje serce!”
3. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij pełną łaski Marię

Uniżoną Służebnicę pokazująca nam swoją wiarę w Przedwiecznego.
4. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij czas Jego przyjścia:

Pośród najbiedniejszych przychodzi Syn Boży, aby cię wybawić.
5. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij krzyż Jednorodzonego Syna:

W swoim miłosierdziu1, Bóg zbawił nas w Jezusie Chrystusie.
6. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij Chrystusa i Ewangelię:

„Wytrwajcie we mnie, żyjcie w Mojej miłości”, powiedział Pan.
7. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij Kościół prześladowany2:

Jego przykładem umocnij swoją wiarę w Pana.
8. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij wysiłek tych, którzy walczą

Dla większej miłości, pokoju, miłosierdzia

w świecie.


9. Ludu wybrany, aby być przyjacielem Boga,

Wspomnij twój pochód nadziei

Ku Królestwu, gdzie przy Panu ustanie wszelki lęk.
Ref. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi !

1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi l'Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi l'annonce du Baptiste :
"Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur !"

3. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l'Eternel.

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver.

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus Christ.

6. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi le Christ et l'Evangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.

7. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi l'Eglise du silence :
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur.

8. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers.

9. Peuple choisi pour être ami de Dieu,


Rappelle-toi ta marche d'espérance
Vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 


1 W tym kontekście najlepiej użyć jednego z mniej popularnych znaczeń rzeczownika „tendresse” – „miłosierdzie”. Jakkolwiek, znaczenia „czułość” również jest tutaj na miejscu.

2 Określenie „Kościół milczący”, użyte w tekście oryginalnym należy przełożyć właśnie w ten sposób, gdyż odnosi się ono do prześladowanego Kościoła pierwszych wieków.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna