Reference movie Cerberus pro / The Polish Maritime MuseumPobieranie 52.82 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar52.82 Kb.


Storybook “Reference movie Cerberus PRO / The Polish Maritime Museum”


CI Guidelines / content

Picture / film

On-screen text

Sound / content / Speaker text

Polish text

> Siemens video style
Opener

Siemens openerSiemens prezentuje

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Pełna ochrona przeciwpożarowa z Cerberus PRO

(Siemens music)
Introduction end customer


Location shots:

  • Filming outside museum

  • Filming inside museum, showing museum collection

  • Filming during opening hours to show visitors (if ok)

(Introduction)

Speaker text in English:

The Polish Maritime Museum in Gdańsk is the largest museum of its kind in Poland. Its origins date back to 1958, when a Museum’s Friends Association was established.

The museum consists of several different port facilities such as the Gdańsk Crane, the Granaries on the Ołowianka island, a Maritime Culture Centre, as well as the vessel S.S. "Sołdek".

Every year the museum hosts extensive exhibitions of unique and original historical objects, stored on both permanent and temporary basis, and visited by thousands.


Speaker text in Polish:

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku jest największym tego typu muzeum w Polsce. Jego początki siegają roku 1958, kiedy to zawiązało się Towarzystwo Przyjaciół Muzeum.

Stanowi ono kompleks muzealnych obiektów portowych takich jak m.in.: Żuraw, Spichlerze na Ołowiance, Ośrodek Kultury Morskiej jak również jednostka pływająca S.S. „Sołdek”

Rok rocznie bogate ekspozycje unikatowych historycznych obiektów muzealnych, zgromadzonych na stałych i tymczasowych wystawach, odwiedzają tysiące zwiedzających.
Introduction end customer


Szymon Kulas inside the museum

Show pictures from inside the museum, collection and people.Szymon Kulas

Wicedyrektor Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk

Deputy Director of Administration at Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk
(Introduction)

Interview –spoken in Polish. Voice over in English

Statement Szymon Kulas
Statement in English:

Bearing in mind the historical value of the museum, its unique building structure, and the safety of daily visitors to our facilities, a reliable fire safety system was of high importance to us.

Our previous solution was a 15 year old fire alarm system, which, as a result of modernization, did not cover all premises.Statement in Polish:

Mając na uwadzę wartość historyczną ekspozycji muzeum, nietypową strukturę budynku, jak również bezpieczeństwo osób codziennie odwiedzających nasze obiekty, kluczowym dla nas jest system bezpieczeństwa pożarowego.

Nasze dotychczasowe rozwiązanie sygnalizacji pożarowej miało już ponad 15 lat. Ponadto, nie obejmowało wszystkich pomieszczeń muzeum powstałych również w wyniku modernizacji.


Introduction partner

Dorian Śledź inside the museum

Dorian Śledź

Prezes Zarządu AteCo Sp. z o.o., Gdańsk

CEO at AteCo Sp. z o.o. Gdańsk(Introduction)

Statement Dorian ŚledźStatement in English:

As a specialist in fire protection we were asked to prepare a fire safety concept for the Granaries on the Ołowianka island.

Statement in Polish:

Firma Ateco jako specjaliści w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych zostaliśmy poproszeni o przygotowanie opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu Spichlerze na Ołowiance.Information about the challenges

Dorian Śledź inside the museum

Show pictures from inside the museum, collection and people.


(The challenges)

Statement Dorian ŚledźStatement in English:

The complex and intricate structure of the building, combined with the high security needed to ensure the maximum protection of the museum’s exhibits and visitors, made this a particularly challenging task.


Statement in Polish:

Złożona i skomplikowana struktura budynku w połączeniu z wysokim bezpieczeństwem, które musi zapewnić maksymalną ochronę zwiedzających oraz eksponatów muzealnych to dla systemu sygnalizacji pożarowej zadanie szczególnie trudne.Information about the solution


Show the installations in different rooms

Show the linear smoke detectors in two level and one level exhibition halls

Show sounder beacons in exhibition halls

Show technician working on sounder beacon

Show technician working on control panel and in front of lap top in office


(The solutions)

Speaker text English:

Together with Siemens, Ateco decided to install linear smoke detectors as the main solution to secure the two level exhibition halls and the atriums.

To increase safety even further, the exhibition halls were equipped with loop-powered sounder becons to ensure efficient evacuation.

This solution also led to an easier installation, with lower cabling and labour costs.

To maximize the safety of the museum’s exhibits, the existing fire alarm system was replaced in phases.

Moreover, thanks to the Cerberus PRO auto configuration feature and the possibility of off-site programming, the required working time in the museum could be kept very short.Speaker text in Polish:

Ateco wspólnie z firmą Siemens, jako najlepsze rozwiązanie do zabezpieczenia dwupoziomowych sal wystawowych oraz atrium uznało liniowe czujki dymu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa, sale wystawowe zostały wyposażone w pętlowe sygnalizatory akustyczno-optyczne umożliwiające skuteczną ewakuację ludzi. Dodatkowo takie rozwiązanie uprościło prace instalacyjne oraz obniżyło jej koszty.

Modernizacja systemu przebiegała etapowo, dlatego celem maksymalizacji bezpieczeństwa chronionych eksponatów dotychczasowy system sygnalizacji pożarowej był wyłączany sukcesywnie.

Dzięki funkcjonalności automatycznej konfiguracji central Cerberus PRO oraz możliwości programowania poza miejscem instalacji, czas niedostępności ekspozycji był skrócony do minimum.
Information about the challenges and solutions

Show the stairways

Show the control room

Show the ventilation

(The challenges and solutions)
Speaker text in English:

A major challenge was the stairways, which were too wide and high for a smoke removal system.

As an alternative, an overpressure smoke control system was developed in accordance with the EN 12101-6 norm.
Speaker text in Polish:

Dodatkowym wyzwaniem były klatki schodowe, które były zbyt szerokie i wysokie dla tradycyjnego systemu oddymiania.

Dlatego zaprojektowany i wykonany zgodnie z normą EN 12101-6 został system nadciśnieniowy.


Summary of benefits

Show Artur Gorski, Szymon Kulas and Dorian Śledź talking and pointing in the exhibition hall.

Show Szymon Kulas inside the museum

Show all three in front of yellow submarine

(All three shaking hands, laughing.)


(The benefits)

Speaker text in English:

The project was a success…

on time,

and without interrupting business operations.

The museum is now completely protected against fire.

Statement Szymon Kulas about the satisfaction with the project.


With Ateco and Siemens we found partners that care for our specific needs and offer an integrated fire safety concept. This gives us the confidence that our assets and visitors are safe at any time.


Speaker text in Polish:

Realizacja projektu zakończyła się pomyślnie a muzeum jest teraz w pełni zabezpieczone przed pożarem.Statement in Polish

W firmach Ateco i Siemens znaleźliśmy partnerów, którzy zadbali o nasze specyficzne wymagania i którzy oferują zintegrowaną koncepcję bezpieczeństwa pożarowego. To daje nam pewność, że nasze zbiory i osoby je odwiedzające mogą czuć się bezpiecznie.
The Siemens Solution Partner Program

Dorian Sledz in exhibition hall

Dorian Śledź and Artur Gorski entering the museum, discussing the solution in the entrance.


Statement Dorian Śledź about the benefits of the Siemens Solution Partner Program.

Statement in English:

As a Siemens Solution Partner we benefit from having a competent ally with a comprehensive portfolio of reliable fire safety products.

Furthermore, Siemens always offers us full support for the most demanding projects.


Statement in Polish:

Jako partner Solution firmy Siemens wiemy, że mamy za sobą kompetentnego partnera z kompleksową ofertą niezawodnych produktów bezpieczeństwa pożarowego.

Ponadto w trudnych projektach zawsze możemy liczyć na wsparcie firmy Siemens.


Summary of the benefits of the Cerberus PRO system


Cerberus PRO family picture


Speaker text in English:

Whatever your requirement, Cerberus PRO from Siemens is THE powerful fire detection system for fast, reliable fire detection, alarm signaling and control.Speaker text in Polish:

Niezależnie od wymagań, zaawansowany system Cerberus PRO firmy Siemens stanowi najlepsze rozwiązanie dla szybkiego, niezawodnego wykrywania pożaru, sygnalizacji alarmowej oraz sterowania.Cerberus PRO

Cerberus PRO key visual and claimCerberus PRO– enjoy protecting

Speaker text in English:

Cerberus PRO– enjoy protecting!


Speaker text in Polish:

Cerberus PRO– enjoy protecting!


Siemens video style closure

Siemens closure with logoSiemens closure with logo

Siemens closure music
Siemens video style closure

Siemens closure with logo, copyright etc.Dzięki uprzejmości i we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku
Produkcja: Procam

Siemens closure music/


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna