Regulamin Andrychowskiej Ligi Mistrzów BiznesuPobieranie 12.86 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.86 Kb.
Regulamin

Andrychowskiej Ligi Mistrzów Biznesu

§1

 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie zwycięzcy Andrychowskiej Ligi Mistrzów Biznesu.

 2. Poza rozwojem kultury fizycznej , celami Andrychowskiej Ligi Mistrzów Biznesu są: promowanie piłki nożnej, kształtowanie zdrowego stylu życia, aktywizacja lokalnych środowisk sportowych, propagowanie zasad Fair Play na boisku i pozytywnych wzorców na trybunach.

§2

 1. Andrychowska Liga Mistrzów Biznesuzwana dalej ALMB, rozgrywana jest na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.

 2. Organizatorem ALMB pod patronatem Burmistrza Andrychowa jest AKS „Beskid” Andrychów

§3

 1. W rozgrywkach ALMB mogą brać udział wyłącznie zespoły reprezentujące zakłady pracy z terenu Gminy Andrychów,składające się z pracowników tych zakładów,ich rodzin jak i znajomych (warunek ukończone 18 lat-wyjątkiem może być udział zawodnika niepełnoletniego w momencie kiedy rodzic będzie obecny na obiekcie w trakcie rozgrywania meczu i przedstawi pisemną zgodę na uczestnictwo swojego dziecka).

 2. Zgłoszenie do ALMB odbywa się na podstawie przesłanego do organizatora formularza zgłoszeniowego.

 3. Drużyna składa się max.z 20 zawodników plus kierownik i trener. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy uprawnieni do gry w strukturach PZPN w trakcie trwania edycji ALMB(czynnie gający w klubach), wyjątek stanowi zawodnik , który jest zatrudniony na umowę o pracę co najmniej 3 miesiące przed rozpoczęciem każdej edycji w zakładzie zgłaszającym drużynę do rozgrywek.

 4. Zespół biorący udział w rozgrywkach ALMB oraz każdy z jego członków winien zostać ubezpieczony we własnym zakresie przez jednostkę zgłaszającą drużynę do rozgrywek.

 5. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

 6. Warunkiem udziału drużyny w ALMB jest posiadanie listy zawodników potwierdzonej przez jednostkę zgłaszająca,którą to należy dostarczyć do organizatora najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozegrania pierwszego meczu każdej edycji.

 7. W ciągu roku są rozgrywane dwie edycje ALMB: jesienna (wrzesień, październik) i wiosenna (kwiecień, maj). Każda edycja rozgrywana jest systemem dwurundowym, który składa się z rundy zasadniczej, w której zespoły rozgrywaj między sobą po jednym meczu „każdy z każdym”. W zależności od ilości drużyn runda I będzie rozgrywana w jednej, bądź dwóch grupach. Runda II rozgrywana systemem pucharowym, która wyłoni zwycięzcę danej edycji ALMB. Zwycięski zespól otrzymuje Puchar Przechodni ALMB, który po trzykrotnym zdobyciu z rzędu przez jedną drużynę przechodzi na jej własność.

 8. Wpisowe za zgłoszenie drużyny ALMB wynosi 1500, PLN(+VAT) na rok, płatne do 15 września każdego roku.

§4

 1. Zespół meczowy składa się z zawodników zgłoszonych do rozgrywek i maksymalnie dwóch osób w tym trenera.

 2. Tylko taki skład zespołu dopuszczalny jest do przebywania w strefie dla zawodników.

 3. Czas trwania meczu wynosi 2 x 20 minut z 5 minutową przerwą.

 4. Liczba zawodników przebywających na boisku sześciu (w tym bramkarz), nie mniej jednak niż czterech.

 5. W czasie meczu obowiązują zmiany powrotne we właściwej strefie zmian.

 6. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów.

 7. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim przewidzianym do spotkań rozgrywanych na Orliku, obowiązuje obuwie płaskie.

 8. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5.

 9. Mecze rozgrywa się na boisku Orlik w Andrychowie przy ul. Lenartowicza.

§5

 1. W trakcie trwania rozgrywek ALMB stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej, z wyjątkami:

 1. nie obowiązuje przepis o spalonym;

 2. odległość od piłki przy stałych fragmentach gry zawodników drużyny broniącej się wynosi 5m;

 3. rzut karny wykonuje się z odległości 9m od środka linii bramkowej;

 4. wznowienie gry ze środka boiska traktowane jest jako rzut wolny pośredni.

 1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożna stosuje się kary dyscyplinarne czasowe: wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty lub 5 minut.

 2. Ustalenie kolejności w I rundzie

 1. za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów,

 2. kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów,

 3. w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o kolejności w tabeli decydują kolejno:

 • większa ilość punktów ze spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

 • lepsza różnica bramek z tych spotkań,

 • lepsza różnica bramek z całych rozgrywek,

 • większa liczba strzelonych bramek w całych rozgrywkach.

 1. Zasady rozgrywania II rundy – pucharowej, organizator przedstawi prze rozpoczęciem I rudy rozgrywek każdej edycji.


§6

 1. Kierownicy drużyn ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zawodników w trakcie rozgrywek, w przypadku powstania szkód drużyna zostaje obciążona kosztami ich likwidacji.

 2. Za wysoce nie sportowe zachowanie zawodników, kierownika, trenera i swoich kibiców drużyna może być wykluczona z dalszych rozgrywek – decyzję podejmuje organizator.

§7

Patronat medialny: • Nowiny Andrychowskie

 • Radio Andrychów

 • Strona internetowy Klubu Stu przy AKS „Beskid” Andrychów

§8
Szczegółową interpretację regulaminu rozgrywek ALMB, zgłoszone protesty oraz sprawy nie ujęte w/w regulaminie pozostawia się w gestii organizatora.

Przedstawiciel organizatora Pan Krzysztof Kokoszka telefon: 512484501Regulamin obowiązuje od 01.09.2013 roku.

Organizator ALMB


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna