Regulamin Centralnego Szkolenia Specjalistycznego woprPobieranie 9.58 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar9.58 Kb.
Regulamin Centralnego Szkolenia Specjalistycznego WOPR

Operator AED


 1. Organizator kursu; Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

 2. Kadra prowadząca zajęcia;

Kierownik – Tomasz Zalewski

Instruktorzy – Apoloniusz Kurylczyk, Maciej Zalewski, Szymon Wrzesień, Remigiusz Olejniczak. 1. Ilość osób na jednego prowadzącego; ćwiczenia do 6 osób, wykłady do 50 osób.

 2. Harmonogram zajęć określa załącznik nr 1.

 3. Program kursu z wykazem sprzętu do realizacji zajęć został przesłany drogą mailową

 4. Miejsce zajęć; Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie ul. Rydla 49

 5. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 12 lat i przedłoży przed rozpoczęciem zajęć;

 1. ważną legitymację WOPR co najmniej młodszego ratownika WOPR

 2. pisemną zgodę i potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem opiekuna prawnego na udział w kursie,

 3. zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.

 4. dowód wpłaty za kurs.

 1. Opłata za kurs jest opłatą za kadrę prowadzącą zajęcia, pomoce dydaktyczne, wynajęcie sal, czynności administracyjne, certyfikat, egzamin, nadanie stopnia Operatora AED. Opłata wynosi minimum 200zł.

 2. Na zajęciach uczestnik powinien posiadać maseczkę jednorazową do nauki wentylacji i rękawiczki jednorazowe.

 3. Przed każdymi zajęciami instruktor przedstawia zasady bezpieczeństwa i bez jego zgody nie można korzystać ze sprzętu dydaktycznego.

 4. Zajęcia i ewentualne egzaminy są prowadzone zgodnie z obowiązującymi programami. Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych.

 5. W przypadku nie zdania egzaminu końcowego można podejść do jednej nieodpłatnej poprawki. Każda następna próba jest płatna.

 6. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

 7. Naruszający niniejszy regulamin będą dyscyplinarnie usuwani z kursu bez zwrotu kosztów.

Zapoznałem się z regulaminem, programem i harmonogramem kursu i wyrażam zgodę na uczestnictwo w kursie będącego /będącej pod moją opieką

………………………………………………………………………………………………………..

i oświadczam, że nie ma przeciwwskazań do udziału w niniejszym szkoleniu.

Dane uczestnika (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………………..

Dane opiekuna prawnego (Imię i nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania)………………………………………………………………………………………………………..

podpis


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna