Regulamin funkcjonowania I połowu ryb obowiązujący na terenie Łowiska Specjalnego glinki hosera w 2010 rPobieranie 17.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.88 Kb.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I POŁOWU RYB

obowiązujący na terenie Łowiska Specjalnego GLINKI HOSERA w 2010 r.
Na terenie łowiska GLINKI HOSERA, zwanego w dalszej części Regulaminu „Łowiskiem” obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego, zwany w dalszej części R.A.P.R., z następującymi zmianami:


 1. Na łowisku obowiązuje zakaz spinningowania w okresie:

  1. od 01 grudnia do 30 kwietnia włącznie

  2. od 01 lipca do 31 sierpnia włącznie

 2. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu i nęcenia ryb ze środków pływających (nie dotyczy łódek zanętowych, zdalnie sterowanych).

 3. Na łowisku obowiązuje zakaz połowu i nęcenia ryb poprzez wchodzenie do wody. (dopuszczone jest brodzenie podczas spinningowania).

 4. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz połowu karpia pełnołuskiego (sazana) oraz karasia złocistego (polskiego).

 5. Na łowisku obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:  Jazia

  -

  do 25 cm  Okonia

  -

  do 18 cm oraz powyżej 35 cm  Lina

  -

  do 30 cm oraz powyżej 50 cm  Szczupaka

  -

  do 50 cm  Karpia

  -

  do 35 cm oraz powyżej 50 cm  Sandacza

  -

  do 50 cm oraz powyżej 65 cm  Tołpygi

  -

  do 50 cm  Węgorza

  -

  do 60 cm  Amura

  -

  do 60 cm oraz powyżej 85 cm  Suma

  -

  do 80 cm  Leszcza

  -

  powyżej 50 cm

 6. Na łowisku obowiązują następujące limity ilościowe zabieranych ryb:

 7. Na łowisku obowiązuje prowadzenie, na bieżąco, rejestru połowów (wpisowi podlega ryba przeznaczona do zabrania oraz ryba przechowywana w siatce, nie podlegają wpisowi ryby złapane i natychmiast wypuszczane). W przypadku złowienia ryby oznakowanej znacznikami sygnowanymi numerem kolejnym oraz napisem PZW należy: dla ryby przeznaczonej do zabrania: odpiąć znacznik, rybę dokładnie zmierzyć i zważyć zapisując dane oraz datę połowu, znacznik i zapisane dane przekazać do siedziby Koła lub miejsca sprzedaży zezwoleń jednorazowych; dla ryby wypuszczanej: zapisać numer znacznika pozostałe czynności, jak powyżej.

Posiadacze licencji rocznych mają obowiązek umieścić identyfikator z licencją w widocznym miejscu. Licencja roczna i jednorazowa dla członka PZW ważna jest z Legitymacją Członka PZW (z opłaconymi składkami za rok 2010) i Kartą Wędkarską.
Opłaty za wędkowanie:

 1. Licencja roczna dla członków PZW – 60,00 zł

 2. Licencja roczna dla inwalidów I grupy – 20,00 zł

 3. Licencja roczna dla członków PZW do lat 16 – 20 zł

 4. Licencja roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców – 200 zł

 5. Zezwolenie jednorazowe dla członków PZW – 20 zł

 6. Zezwolenie jednorazowe dla niezrzeszonych i cudzoziemców – 30 zł

 7. Z opłaty zwolnieni są Członkowie Honorowi PZW.

Opłaty roczne i jednorazowe przyjmowane są w siedzibie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Pruszkowie przy ul. Hubala 3A, w dniach i godzinach przyjmowania opłat członkowskich.

Dodatkowo - opłaty jednorazowe przyjmowane będą w Sklepie Spożywczo – Przemysłowym
Adam Majewski, Pruszków, ul. Górna 10 oraz w Sklepie Zoologiczno – Wędkarskim „ZWIERZAK”, Maksymilian Kubiak, ul. Piłsudskiego 24, Piastów.

Informuje się, że każdy wędkujący jest zobowiązany do przestrzegania R.A.P.R.
oraz Regulaminu Łowiska i ma obowiązek reagowania na ich naruszenia.


ZA WYKROCZENIA PRZECIW OBOWIĄZUJĄCEMU REGULAMINOWI ORAZ R.A.P.R.

WĘDKUJĄCY MOŻE BYĆ POZBAWIONY LICENCJI BEZ ZWROTU KOSZTÓW


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna