Regulamin „iii biegu Przyjaciół Wigierskiego Parku Narodowego 2016”Pobieranie 11.76 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar11.76 Kb.

Regulamin „III Biegu Przyjaciół Wigierskiego Parku Narodowego 2016”


Cel: Popularyzacja amatorskiego biegania, poznanie zakątków Wigierskiego Parku Narodowego oraz spotkanie przy ognisku i degustacja regionalnych specjałów.


Organizator: Stowarzyszenie „Białe Miśki” z siedzibą w Suwałkach
Biuro zawodów usytuowane jest w odległości ok. 200 m od siedziby WPN w obiekcie Parku o nazwie „ Dziupla”.
Trasa biegu: teren Wigierskiego Parku Narodowego, m. Krzywe, drogą gminną na dł ok. 2,5 km, początek ok. 200 m od siedziby WPN w m. Krzywe, w kierunku m. Huta, wzdłuz jez. Czarne, nast,epnie odcinkiem drogi powiatowej, zwanej „Pietrowiański Gościniec” na długości ok. 1,7 km do skrzyżowania „przy krzyżu” z drogami leśnymi i dalej drogą leśną w lewo w kierunku m. Samle, Nowa Wieś, następnie drogą leśną do jeziora Gałęziste i z powrotem do linii startu, która będzie też metą biegu.
Zawody odbędą się w dniu 17 lipca 2015r. (niedziela)

Start biegu o godz. 11.00.


Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany do koszulki na klatce piersiowej.

Bieg odbywać się będzie bez względu na pogodę. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe, pozostawione w obiekcie „Dziupla”- choć ta na czas zawodów zostaje zamknięta na klucz.

Do startu zostaną dopuszczone osoby, które podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, osoby niepełnoletnie po podpisaniu zgody przez rodziców lub opiekunów- dokumenty dostępne w biurze zawodów.

Zawody będą zabezpieczone pod kątem ratowniczo- medycznym, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie. Zawodnicy nie będą ubezpieczeni.

Zapisy na zawody poprzez formularz na stronie internetowej: www.elektronicznezapisy.pl do 19.06.2016r.

Lista startowa będzie umieszczona na ww. stronie Będzie aktualizowana w miarę napływu zgłoszeń. Po dokonaniu opłaty startowej na konto organizatora nr :

79203000451110000003709030 (Bank BGŻ S.A.)

(w tytule przelewu podając: imię, nazwisko,wpis-„opłata startowa”) w rubryce przy nazwisku „opłacono” pojawi się odpowiednia adnotacja.


Opłata wpisowa wynosi 40 zł. Przelewów należy dokonywać do dnia 19.06. 2016r. – wpływ do godz. 24.00.

Przy zapisach w dniu zawodów opłata wynosi 50 zł w biurze zawodów. W tym przypadku nie gwarantujemy otrzymania pakietu startowego. Będzie to zależało od liczby zgłoszonych osób.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość jej przeniesienia na inną osobę.

Obowiązuje limit uczestników w liczbie 80 osób.


Członkowie Stowarzyszenia „Białe Miśki” dokonują opłaty w wysokości 50% opłaty podstawowej.
W biegu może wziąć udział każdy, kto:

  • ukończył 16 rok życia i uzyska zgodę opiekuna lub rodziców( formularz dostępny w biurze zawodów),

  • dorośli, bez limitu wieku.

Program minutowy zawodów:


od godz. 9.00 otwarcie biura zawodów – miejsce: „Dziupla”

godz. 11.00 start - miejsce: droga gminna przy „Dziupli”

ok. godz. 13.30 ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców oraz losowanie nagród.

ok. godz. 14.00 część piknikowa : rozpalenie ogniska – pieczenie kiełbasek – rejon „Dziupli”.


W biegu głównym prowadzone będą klasyfikacje: ogólna, kobiet.
Każdy zawodnik otrzyma na mecie medal.

Pozostali zawodnicy biorą udział w losowaniu nagród. Nagrody gwarantowane : dla najstarszego uczestnika, dla zawodnika z najdalszego zakątka Polski.

Regulamin biegu, mapka trasy oraz wyniki końcowe będą dostępne na stronie organizatora:

www.bialemiski.zohosites.com i na : www.maratonypolskie.pl oraz elektronicznezapisy.pl
Postanowienia końcowe
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien

poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.

10. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet

Organizacyjny.

Kontakt do organizatora:Jarosław Perkowski tel. 505739883


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna